Çin'e Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Çin'e Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Çin ya da resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahat etmeden önce bilinmesi gereken temel bilgilere bu makalede yer verilmektedir.

Çin Nerededir?

Çin Nerededir?
Çin Nerededir?

Çin, Güneydoğu Asya'da Pasifik Okyanusu kıyı şeridinde bulunmaktadır. 9,6 milyon kilometrekarelik bir alana sahip olan Çin, Rusya ve Kanada'dan sonra dünyanın üçüncü büyük ülkesidir. 1.357.380.000 kişilik nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’dir.

Çin'in İklimi Nasıldır?

Çin'in İklimi Nasıldır?
Çin'in İklimi Nasıldır?

Çin'in iklimi; enlem, boylam ve yükseklikteki farklılıklar sbebeiyle çeşitlidir. Uzak güney bölgede tropik iklim varken, uzak kuzeyde ve Tibet Platosu'nun yüksek kısımlarında subarktik iklim etkileri görülür; ülkenin iklimine muson rüzgarları etki eder. Ülke yaz aylarında, Doğu Asya Musonu etkisiyle güneyden gelen ılık nemli havayı ve yıllık yağışın büyük çoğunluğunu yaşar. Sibirya antisiklonu ise kış aylarını etkilemekte ve soğuk kuru bir mevsim yaşatır. Ülkenin çoğu ılıman kuşakta yer alır ancak buna rağmen Çin'in iklim özellikleri karmaşıktır.

Çin Seyahati için En İdeal Mevsim ve Aylar

Çin'i ziyaret etmek için en iyi zamanlar, popüler yerlerin çoğunluğu için en uygun olan havanın hakim olduğu ilkbahar ayları nisan ve mayıs ile sonbahar ayları eylül ve ekimdir.

Çin Coğrafyası Nasıldır?

Çin Coğrafyası Nasıldır?
Çin Coğrafyası Nasıldır?

Çin'in coğrafyası, kurak kuzey bölgesindeki Gobi ve Taklamakan Çölleri ile daha nemli güney bölgesindeki subtropikal ormanları ile oldukça çeşitlidir. Himalaya, Karakoram, Pamir ve Tian Shan sıradağları Çin'i güney ve orta Asya’nın çoğundan ayırır. Dünyanın üçüncü ve altıncı en uzun nehirleri olan Yangtze ve Sarı nehirleri, Tibet Platosu'ndan yoğun nüfuslu doğu sahili bölgesine kadar uzanır.

Çin'in Pasifik Okyanusu kıyı şeridi 14.500 km uzunluğundadır ve Bohai, Sarı, Doğu Çin ve Güney Çin denizleriyle çevrilidir. Çin, Kazak sınırından Avrasya Bozkırına, karasal İpek yolunun da atası olan Bozkır Yolu ile bağlanır.

Çin, 18° ile 54° Kuzey enlemleri ve 73° ile 135° Doğu boylamları arasında yer alır. Çin'in coğrafi merkezinde Ülkenin Merkezi Anıtı bulunur. Çin'in yeryüzü şekilleri, doğuda Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi kıyıları boyunca geniş ve yoğun nüfuslu alüvyal ovalar ve kuzeyde İç Moğol platosunun kenarlarındaki geniş otlaklar gibi farklılaşmaktadır. Güney Çin'de tepeler ve alçak sıradağlar bulunurken, orta doğu bölgesinde ülkenin iki büyük nehrinin deltaları yer alır. Batıda başta Himalayalar olmak üzere büyük sıradağlar bulunur. Kuzey bölgelerinde ise Taklamakan ve Gobi Çölü gibi daha kurak yeryüzü şekilleri bulunur. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı (8.848 m), Çin-Nepal sınırında yer alır. Ülkenin en alçak ve dünyanın üçüncü en alçak noktası ise Turpan Çöküntüsü içindeki Ayding Gölü'dür.

Çin Tarihi Nasıldır?

Çin Tarihi Nasıldır?
Çin Tarihi Nasıldır?

Çin uygarlığı, neredeyse 5.000 yıllıktır ve uygarlığa dair ilk yazılı kayıtlar milattan 4 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Hwang Ho ve Yangtze nehirlerinin havzalarında doğan Çin uygarlığı, buradan eski çiftçilik yerleşimlerine, kasabalara ve ulusal birliklere dönüşmüştür.

Çin tarihi, aşağıda verilen 3 temel döneme bölünmektedir.

 • İmparatorluk öncesi Çin (MÖ 221'e kadar Xia, Shang, Zhou hanedanları)
 • Çin İmparatorluğu (Qin hanedanı MÖ 221 - Qing hanedanı 1911)
 • Yeni Çin (1911 – modern zaman)

Çin'in imparatorluk öncesi tarihi, çoğunlukla dini liderlerin elindeki istikrarsız siyasi güç etkisindedir. Dönemin üç hanedanından en güçlüsü Shang Hanedanı olsa da, iç savaşlardan kaçılamamış ve Shang-Yin devletinin sonu gelmiştir.

Çin'in imparatorluk dönemi, M.Ö. 221'den M.S. 1911'e kadar süren geniş bir dönemdir. Qin Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming ve Qing gibi güçlü hanedanlıklar ile Çin, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiş ve Asya kıtasının lideri olmuştur.

Çin'in tek bir ülke olarak gelişimi, imparator Qin Shi Huang Di (MÖ 221) döneminde başlar. Çin'in “Altın Çağı” olarak adlandırılan dönem, Tang hanedanı (MS 618-907) tarafından bırakılmıştır.

13. yüzyılda Çin, Cengiz Han'ın önderliğindeki Moğolların işgali sebebiyle tarihinin en trajik dönemlerinden birini yaşamıştır. Moğollar neredeyse tüm Çin topraklarını işgal etmiş ve Moğol Yuan hanedanlığını kurmuştur. 1644 yılında, Mançu hanedanı, Ming hanedanını silip Çin hükümdarı olmuştur. Qin'in Mançu hanedanı, Çin'in son imparatorluk hanedanıdır.

1911'de Çin’de, imparatorluğun çöküşüne ve Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasına neden olan Xinhai Devrimi'ni yaşamıştır. 1949'da Çin Komünist Partisi'nin zaferiyle, Mao Zedong liderliğindeki Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuştur.

En Büyük Çin Şehirleri Hangileridir?

En Büyük Çin Şehirleri Hangileridir?
En Büyük Çin Şehirleri Hangileridir?

Nüfus bakımından en büyük Çin şehirleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Şanghay
 • Pekin
 • Tianjin
 • Shenzhen
 • Guangzhou
 • Chengdu
 • Chongqing
 • Dongguan
 • Shenyang
 • Vuhan

Çin'in Başkenti Pekin

Çin'in Başkenti Pekin
Çin'in Başkenti Pekin

Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti olan Pekin, ülkenin kuzey ve doğu kısmında bulunur. 21,5 milyon kişilik nüfusu ile Pekin, dünyanın en kalabalık başkentlerinden biridir. Birçok yabancı kişi, hem seyahat edip keşfetmek, hem de bir iş bulup çalışmak için Pekin’i tercih etmektedir. Pekin aynı zamanda Çin’in eğitim merkezidir ve ülkenin en iyi 5 üniversitesine sahiptir; dil eğitimi almak için de tercih edilen bir şehirdir. Çin Seddi, Yasak Şehir, Tian'anmen Meydanı, Yazlık Saray ve Jingshan ile Beihai Parkları, Pekin’de gezilmesi gereken çok sayıda noktadan bazılarıdır.

Çin'in Resmi Dili Nedir?

Çin, dünyadaki en çeşitli ülkelerden biri olarak 56 etnik azınlık grubuna ev sahipliği yapmakta olduğundan, dil bakımından da oldukça çeşitlidir. Kayıtlara göre günümüzde Çin'de 297 dil konuşulmaktadır; bu dillerin çoğu anakara Çin, Hong Kong, Tayvan ve Tibet'te görülür. Mandarin Çincesi, standart Çince ve Kantonca olarak da bilinen güney Çin dili 3 temel resmi dil olarak Çin ana dili olarak da kabul edilir.

1,21 milyarlık Çin nüfusunun 955 milyondan fazlası, Çin'deki en popüler dil olan Mandarin Çincesi konuşur. Ortak ve yaygın olarak konuşulan standart Çince, 19. yüzyılın sonlarından beri anakara Çin'de resmi dildir.

Çin'de Din İnancı Nasıldır?

Çin resmi olarak ateist bir devlettir, ancak Çin hükümeti resmi olarak Budizm, Taoizm, Hristiyanlık (Katoliklik ve Protestanlık ayrı olarak tanınır) ve İslam dinlerini tanımaktadır. 21. yüzyılın başlarında, Çin kültürel mirasının bir parçası olarak Konfüçyüsçülük ve Çin halk dininin de resmi olarak tanınmaya başladığı bilinir.

Çin uygarlığı, tarihsel olarak uzun süredir dünyanın en kalıcı dini ve felsefi geleneklerine ev sahipliği yapmıştır. Budizm, Konfüçyüsçülük ve Taoizm Çin kültürünü şekillendiren üç temel öğretiyi oluşturmaktadır.

Çin Para Birimi Nedir?

Çin Para Birimi Nedir?
Çin Para Birimi Nedir?

Çin’in para birimi, Çin yuanıdır. Bu para biriminin esas ismi Renminbi'dir; kısaltması RMB ve sembolü ise ¥ şeklindedir. 1 Çin yuanı, 2023 yılı Ocak ayında 2,77 Türk lirasına denk gelmektedir.

Çin Hangi Zaman Dilimindedir?

Çin'in UTC'den 8 saat ileride olan Çin Standart Saati (CST) adında bir resmi saat dilimi bulunur. Çin zaman dilimi Pekin Saati olarak da bilinir. Ülke yıl boyunca standart saati uygular ve yaz saati uygulaması yapmaz.

Çin'in en batı bölgesi olan Xinjiang'da, Uygur nüfusu tarafından gayri resmi olarak Xinjiang Saati veya Urumçi Saati olarak bilinen ve CST'nin 2 saat gerisinde olan farklı bir yerel saat kullanılır.

Çin Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Çin arasındaki saat farkı 5 saattir. Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin 5 saat ötesindedir.

Çin'de Gezilecek Yerler

Çin'de Gezilecek Yerler
Çin'de Gezilecek Yerler

Çin’de gezilecek yerler aşağıda verilmiştir.

 • Çin Seddi
 • Yasak Şehir ve İmparatorluk Sarayı
 • Toprak Askerler
 • Yazlık Sarayı
 • Potala Sarayı
 • Tiananmen Meydanı
 • Cennet Tapınağı
 • Doğu’nun İncisi Kulesi
 • Taş Orman
 • Yuyuan Bahçesi
 • Bund
 • Ming Mezarları
 • Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı
 • Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Üssü
 • Tianmen Dağı
 • Yangtze Nehri
 • Suzhou Klasik Bahçeleri

Yukarıda sıralanan yerleri gezmek isteyen yabancı ülke vatandaşları, Çin turist vizesi alarak seyahatlerini gerçekleştirebilmektedir.

Çin'in Neyi Meşhurdur?

Çin'in Neyi Meşhurdur?
Çin'in Neyi Meşhurdur?

Çin’de meşhur olan şeyler aşağıda listelenmiştir.

 • Pandalar
 • Çin Seddi
 • Çin mutfağı
 • Çince alfabe ve kaligrafi
 • Çin ejderhaları
 • Çin çayı
 • Çin porselenleri
 • Ginkgo ağacı
 • Çin yeni yılı
 • Kung fu
 • Everest Dağı

En Meşhur Çin Yemekleri Nelerdir?

En Meşhur Çin Yemekleri Nelerdir?
En Meşhur Çin Yemekleri Nelerdir?

En meşhur Çin yemekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kızarmış Pekin ördeği
 • Kung pao tavuk
 • Tatlı ekşi soslu domuz eti
 • Hot pot
 • Dim sum
 • Çin mantısı
 • Tofu
 • Kızarmış pilav
 • Erişte (noodle)
 • Wonton çorbası
Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: