İzlanda İltica İstatistikleri

İzlanda İltica Hakkı ve İstatistiksel Veriler

İltica, kişinin yaşamakta olduğu ülkeyi etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim gibi konularda maruz kaldığı ciddi insan hakları ihlali ve baskı politikaları sonucunda terk edip başka bir ülkeye sığınmasıdır.

İzlanda’nın bağlı olduğu ululararası anlaşmalar arasında 1951 Mülteci Sözleşmesi, 1967 Göçmen Protokolü ve Cenevre Sözleşmeleri bulunmaktır. İzlanda iltica hakkı, İzlanda’nın taraf olduğu uluslararası kanunlar gereğince herkese tanınan politik bir haktır. İzlanda iltica hakkı bir kişiye tanındığı takdirde, İzlanda’ya iltica eden kişi artık İzlanda devletinin koruması altına alınmaktadır.

İzlanda’ya iltica başvuruları İzlanda sınırları içinde yapılmaktadır. İzlanda’ya iltica başvurusu yapacak kişinin öncelikle İzlanda için vize başvurusunda bulunması ve İzlanda’ya seyahat etmek için geçerli bir vizeye sahip olması gerekmektedir.

İzlanda Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

İzlanda, yaşadıkları ülkede insanlık dışı muamele veya ayrımcılığa maruz kalan bireylerin mülteci başvurularını kabul etmektedir.

İzlanda İltica Prosedürüne Göre İltica Şartları Nelerdir?

İzlanda iltica prosedürüne göre iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Vatandaşı olduğu ülkede zulme maruz kalan, idam cezasına çarptırılan, işkence gören veya insalık dışı bir muamele gören kişiler, İzlanda’ya iltica başvurusunda bulunabilmektedir.
  • Vatandaşı olduğu ülke tarafından etnik, dini, politik görüş farklılığı, cinsel kimlik ve cinsel yönelim ayrımcılığına uğrayan kişiler, İzlanda’ya iltica başvurusu yapabilmektedir.

2020 Yılı için İzlanda Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

WorldData.info verilerine göre, 2020 yılı için İzlanda mülteci istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İzlanda iltica başvurusu sayısıKabul edilen iltica başvurusuReddedilen iltica başvurusuİltica başvuruları kabul oranı
620127151%45.7

İzlanda’da Kaç Mülteci Vardır?

2020 yılından itibaren İzlanda’daki toplam mülteci sayısı, 1.510.000’e ulaşmıştır ve 2019 yılında İzlanda’da bulunan mülteci sayısına kıyasla %68.9 oranında artış göstermiştir.

2020 İzlanda’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü’nün rakamlarına göre, 2020 yılında İzlanda’ya yapılan iltica başvurularındaki kadın ve erkek verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Cinsiyetİzlanda iltica başvurusu sayısıKabul edilen iltica başvurusuReddedilen iltica başvurusu
Kadın17814236
Erkek29820890

İzlanda İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

İzlanda’ya iltica başvurusu yapılabilmesi için, başvuru sahibinin İzlanda topraklarında bulunması gerekmektedir. İzlanda iltica başvurusunun herhangi bir formatta olma gerekliliği bulunmamakla beraber, başvuru sahibi isteğini yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmektedir.

İzlanda mülteci başvuru süreci, başvuru sahibinin İzlanda Göçmenlik Müdürlüğü’ne veya İzlanda’daki herhangi bir polis karakoluna başvuru yapması ile başlamaktadır. İzlanda iltica başvurusu polis karakolunda yapıldığı takdirde polis, başvuru sahibinin parmak izi kaydını almaktadır ve kişinin, İzlanda’ya seyahat rotası ve kimlik bilgileri dahil olmak üzere temel bilgilerini aldıktan sonra, başvuruyu diğer işlemlerin yapılması ve karar süreci için Göçmenlik Müdürlüğü’ne yönlendirmektedir.

İzlanda’ya İltica Etmek için Süreç Nasıldır?

İzlanda’ya iltica etmek için, öncelikle geçerli bir İzlanda vizesi ile İzlanda’ya doğrudan giriş yapılması gerekmektedir. İzlanda’da bulunan başvuru sahibi, mülteci başvurusunu İzlanda Göçmen Müdürlüğü’ne veya herhangi bir polis karakoluna yapabilmektedir.

İzlanda iltica başvurusu yapıldıktan sonra, İzlanda Göçmen Müdürlüğü tarafından, başvuru sahibininin kişisel bilgilerini talep ettiği bir görüşme düzenlenmektedir. İzlanda Göçmen Müdürlüğü, İzlanda’ya iltica başvurusunda bulunan kişi ile yaptığı görüşmeden sonra İzlanda Kızılhaç’ını bilgilendirmektedir ve dava için bir Kızılhaç yasal temsilcisi atanmaktadır.

İzlanda’ya iltica etmek isteyen başvuru sahibine bir Kızılhaç yasal temsilcisi atandıktan sonraki süreçte, İzlanda Göçmen Müdürlüğü tarafından başvuru sahibi ve temsilcisinin birlikte katıldığı ve başvuru sahibinin İzlanda’ya iltica nedeninin sorulduğu bir mülakat düzenlenmektedir.

İzlanda iltica mülakatından sonra başvuru sahibinin argümanları, Kızılhaç temsilcisi tarafından İzlanda Göçmen Müdürlüğü’ne sunulmaktadır ve başvuru sahibi için olumlu veya olumsuz bir karar verilmektedir.

İzlanda’ya iltica etmek için başvuruda bulunan kişi için olumsuz bir karar alındığı takdirde, başvuru sahibinin iki seçeneği bulunmaktadır: kararı kabul etmek veya karara itiraz etmek. İzlanda’ya iltica başvurusu reddedilen başvuru sahibi verilen karara itiraz etmek isterse, Kızılhaç temsilcisi karara itiraz ederek başvuru sahibi adına Göçmenlik Temyiz Kurulu’na argümanlar göndermektedir. Temyiz Kurulu davayı inceledikten sonra başvuru sahibi İzlanda Göçmen Müdürlüğü’nden nihai bir karar almaktadır. Temyiz Kurulundan olumsuz bir karar alındığı takdirde, karara itiraz etmek için ödenmesi gereken masraflar, başvuru sahibine ait olmaktadır ve Kızıl Haç Yasal Temsilcisi artık davada başvuru sahibine destek olmamaktadır.

İzlanda’ya İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

İzlanda’ya iltica talebinin sonuçlanması, başvuru sahibinin vatandaşlığına, nereden geldiğine ve durumuna bağlı olarak değişiklik göstermekte olup, ortalama 90 gün sürmektedir.

İzlanda’da Mülteci Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

İzlanda’da mülteci başvurusu kabul edilen kişilerin, aile üyeleri için, aile birleşimine dayalı olarak uluslararası koruma ve İzlanda’dan oturma izni alma hakkı bulunmaktadır. İzlanda’da mülteci başvurusu kabul edilen kişi, aile birleşimi için direkt başvuru yapabilmektedir ve kişinin eşi, çocukları, refakatsiz bir çocuk ise ebeveynleri ve kardeşleri de İzlanda yasalarına ve uluslararası anlaşmalara göre mülteci olarak tanımlanmaktadır.

İzlanda’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler İzlanda Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

İzlanda’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler, gerekli şartları karşıladıkları takdirde İzlanda vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir. İzlanda’ya iltica eden kişilerin İzlanda vatandaşlığına başvurması için; 1951 Mülteci Sözleşmesi’ne göre tanımlanan mültecilik koşullarını karşılaması, İzlanda’da mülteci olarak beş yıl boyunca ikamet etmesi, 250 saatlik İzlandaca dersi almış olması ve yapılan vatandaşlık dil sınavını geçmesi gerekmektedir.

İzlanda vatandaşlığına başvuracak yetişkin mültecilerin, 15.000 İzlanda Kronu olan İzlanda vatandaşlık başvurusu ücretini ödemeleri gerekmektedir.

İzlanda Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

İzlanda sığınma talebi, İzlanda Göçmen Dairesi tarafından değerlendirilmektedir.

İzlanda’nın Mülteci Politikası Nasıldır?

İzlanda mülteci politikası, Avrupa Birliği üye ülkeleri gibi, ülkenin taraf olduğu 1951 Mülteci Sözleşmesi’ne tabidir. İzlanda, kendi ülkelerinde etnik kimlikleri, politik görüşleri, cinsel yönelimleri veya başka nedenlerden dolayı tehdit altında olan ve İzlanda’ya sığınma başvurusunda bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.

İzlanda devletinin mülteci politikası, İzlanda cumhurbaşkanı Guðni Th. Jóhannesson tarafından, ihtiyaç duyan bireyler için güvenli bir barınak sunmak ve toplumu şefkat, hoşgörü ve açık fikirlilik konusunda geliştirmek üzerine kurulduğu şeklinde açıklanmaktadır.

İzlanda’da Mülteci Yardımı Var Mıdır?

İzlanda’da mülteci yardımı bulunmaktadır. İzlanda Göç İdaresi tarafından, yetişkin mülteciler için haftalık 2.700 İzlanda Kronu ve çocuk mülteciler için haftalık 1.000 İzlanda Kronu maddi yardım sağlanmaktadır. İzlanda’ya iltica başvurusunda bulunan kişilerin, başvurularından dört hafta sonra ödenek alma hakkı bulunmaktadır.

Paylaş: