İzlanda Ekonomisi

İzlanda Ekonomisi Nasıldır?

İzlanda, turizm başta olmak üzere ağırlıklı olarak balıkçılığa ve alüminyum üretimine dayanan yüksek ekonomik özgürlüğe ve serbest ticarete dayanmasına rağmen belli sınırlar dahilinde hükümet müdahalesinin de olduğu karma bir ekonomiye sahiptir.

Dünya Bankası verilerine göre 1960 yılından bu yana en yüksek gayri safi yurt içi hasılası 2018 yılında 26.2 milyar Dolar olan İzlanda’nın 2020 yılı GSYH’sı 21.7 milyar dolardır. İzlanda, Dünya Bankası verilerine göre 2020 yılında %6.5 düşüş ile 21.7 milyon Dolar olan GSYİH’sı ile dünyada 113. sırada yer almaktadır. İzlanda’nın GSYİH’sı IMF (Uluslararası Para Fonu) verilerine göre 2021 yılında 24.15 milyon Dolar olup bu rakama göre dünyada 112. sıraya yerleşmiştir. İzlanda GSYİH bakımından dünyada yüksek sıralamaya sahip olmamasına rağmen IMF verilerine göre 2021 yılında 65.273 Dolar olan kişi başına düşen GSYİH’sı ile dünyada 7. sırada yer almaktadır. İzlanda küçük nüfusuna rağmen, vatandaşlarına ekonomik ve sosyal anlamda diğer Avrupa ülkeleri ile aynı seviyede yaşam standardı sunmaktadır.

İzlanda Milli Geliri Ne Kadardır?

İzlanda’nın 2020 yılında gayri safi milli geliri 22.87 milyon Dolar olarak açıklanmıştır. Dünya Bankası verilerine göre İzlanda’nın 2015-2019 yılları arasındaki gayri safi milli geliri sırayla; 16.52, 18.42, 20.68, 23.90 ve 26.28 milyon Dolar olmuştur.

İzlanda’nın Ekonomisi Dünyada Kaçıncıdır?

İzlanda, 2021 yılında IMF tarafından 24.15 milyon Dolar olan GSYİH’sı ile dünyada 112. sırada yer alırken 65.273 Dolar olan kişi başına düşen GSYİH’sı ile dünyada 7. sırada yer almaktadır. Dünya ülkelerinin IMF tarafından açıklanan GSYİH rakamlarına göre yapılan sıralamada İzlanda’nın üstünde 111. sırada Libya, bir altında 113. sırada Haiti bulunmaktadır. Dünya ülkelerinin IMF tarafından açıklanan kişi başına düşen GSYİH rakamlarına göre yapılan sıralamada 7. sırada yer alan İzlanda’nın bir üstünde 6. sırada Danimarka bulunurken bir altında 8. sırada Singapur yer almaktadır.

İzlanda ülkesi ekonomisi 2021 yılına ait IMF verilerine göre Avrupa kıtası içinde yapılan sıralamada GSYİH bakımından 36. sırada iken kişi başına düşen GSYİH bakımından 6. sırada yer almaktadır. Avrupa ülkelerinin IMF tarafından bildirilen verilere göre GSYİH rakamlarına göre sıralamasında İzlanda’nın üstünde 35. sırada Kıbrıs yer alırken bir altında 37. sırada Bosna ve Hersek bulunmaktadır. Kişi başına düşen GSYİH rakamlarına göre yapılan sıralamada İzlanda’nın bir üstünde 5. sırada Danimarka, bir altında 7. sırada İsveç bulunmaktadır.

İzlanda İşsizlik Oranı Kaçtır?

İzlanda, 2020 yılı işsizlik oranı Dünya Bankası verilerine göre %5.48 olmuştur. 1991 yılından itibaren işsizlik oranları her yıl için Dünya Bankası tarafından kayıt altına alınan İzlanda’da bu süre içerisinde en yüksek işsizlik oranı olan %7.56, 2010 yılında kayıt altına alınmıştır. 2016 yılında işsizlik oranın %2.98, 2017 yılında %2.74 ve 2018 yılında %2.7 olduğu İzlanda’da işsizlik oranı önce 2019 yılında %3.51’e ve ardından 2020 yılında %5.48 yükselerek son iki yılda artış göstermiştir.

İzlanda Enflasyon Oranı Kaçtır?

İzlanda’da tüketici fiyatları bazında enflasyon oranı Dünya Bankası verilerine göre 2020 yılında %2.84 olmuştur. Dünya Bankası verilerine göre İzlanda’da son 10 yılda tüketici fiyatları bazında yıllık enflasyon oranının %6’nın üzerine çıkmamıştır. 2010 yılı %5.3 oranında yıllık enflasyon ile İzlanda’da 2010-2020 yılları arasında en yüksek enflasyonun yaşandığı yıl olurken, 2015 yılı %1.63 oranında yıllık enflasyon ile aynı zaman diliminde en düşük enflasyonun kaydedildiği yıl olmuştur. İzlanda’da 2019 yılında %3.01 olan yıllık enflasyon 2020 yılında %2.84’e düşmüştür.

İzlanda Para Birimi Nedir?

İzlanda’nın para birimi kısaltması “ISK”, sembolü “kr” olan İzlanda kronudur. İzlanda’nın başkenti olan Reykjavik’in para birimi de İzlanda kronudur. İzlanda, dünyada nüfus bakımından kendi para birimi ve para politikasına sahip en küçük ikinci ülkedir. İzlanda Kronu; 1,5, 10, 50 ve 100 kron değerindeki madeni paralar ve 500, 1.000, 2.000, 5.000 ve 10.000 kron değerindeki banknotlar halinde piyasaya sürülmektedir.

İzlanda’nın Parasının Kısaltması Nedir?

İzlanda’nın para birimi olan İzlanda kronunun kısaltması “ISK”, sembolü “kr” olarak belirlenmiştir.

İzlanda Para Birimi Kaç TL’dir?

1 Ocak 2021 tarihinde İzlanda para birimi olan 1 İzlanda kronu, 0.058 Türk lirası karşılığında işlem görmüştür.

İzlanda’da Bulunan Bankalar Hangileridir?

İzlanda’da bulunan bankalar aşağıda listelenmiştir.

 • İzlanda Merkez Bankası
 • Arion Bank
 • Íslandsbanki
 • Landsbankinn
 • Kvika

İzlanda’da bankacılık sektörü 2008 yılındaki küresel mali kriz nedeniyle ülkede meydana gelen ekonomik çöküşün ardından tamamen devlet kontrolüne geçirilmiş ve İzlanda’daki 11 banka feshedilmiştir. İzlanda’da günümüzde faaliyet gösteren Arion Bank, Íslandsbanki ve Landsbankinn ticari bankalar iken Kvika yatırım bankasıdır.

İzlanda Merkez Bankası Nerededir?

İzlanda Merkez Bankası İzlanda’nın başkenti Reykjavík’tedir. İzlanda’nın merkez ve rezerv bankası olan İzlanda Merkez Bankası, 7 Nisan 1961’de kurulmuştur. İzlanda Merkez Bankası’na günümüzde 2019 yılında göreve gelen Ásgeir Jónsson başkanlık etmektedir. Rezervleri 4.790 milyar Dolar olan İzlanda Merkez Bankası, İzlanda hükümetine ait olup her genel seçimden sonra ülke parlamentosu tarafından seçilen bir başkan ve yedi üyeli bir denetleme kurulu tarafından yönetilmektedir.

İzlanda’da banknot ve madeni para basma ile devletin döviz rezervlerini yönetme yetkisinin tek sahibi olan İzlanda Merkez Bankası’nın ticari bankaların ve tasarruf bankalarının faiz oranlarını düzenleme yetkisi 1986 yılında kaldırılmıştır. İzlanda Merkez Bankası, 17 Kasım 2021’deki toplantısında kilit faiz oranını 50 baz puan artırarak %2’ye yükseltmiştir.

İzlanda’daki Türk Bankaları Hangileridir?

İzlanda’da Türk bankası bulunmamaktadır.

İzlanda’da Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

İzlanda’daki en büyük işçi sendikalarından biri olan Efling, 2021 yılı itibariyle İzlanda’da tam zamanlı bir işçinin asgari ücreti 351.000 ISK (2.394,84 €) olarak belirlemiştir. İzlanda’daki ortalama maaş yaklaşık olarak 410.000 ISK (2.797.39 €), ortalama saatlik ücret ise 3.960 ISK (27,02 €) olarak belirlenmiştir.

İzlanda’da işçilerin asgari ücret ve diğer ücretler ile ilgili konulardaki haklarını toplu sözleşmeleri düzenlemektedir. Asgari ücretin devlet tarafından belirlenmediği İzlanda’da resmi olarak asgari ücret kavramı bulunmamaktadır. İzlanda asgari ücret resmi bir tarifeye sahip olmamasına rağmen ülkedeki minimum maaşların sendikalar ile imzalanan iş sözleşmelerinin incelenmesi suretiyle yaklaşık olarak belirlenmesi mümkündür.

İzlanda Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

İzlanda’da haftalık çalışma 40 saattir.

İzlanda’nın Ana Geçim Kaynakları Nelerdir?

İzlanda ekonomisi başta turizm olmak üzere balıkçılığa ve alüminyum üretimine dayanmaktadır. İzlanda’daki en önemli sektörler; seyahat, finansal, sağlık, imalat, tarım ve balıkçılık gibi endüstrilerdir. 2017 yılında İzlanda’nın ihracatında %42 oranla turizm başı çekerken onu %17 ile deniz ürünler ve %16 ile alüminyum takip etmiştir.

2019 yılında İzlanda’nın GSYİH’sının %33’ünü oluşturan turizm, ülkenin en büyük sektörü olup İzlanda’da yaklaşık 26.800 kişi turizm sektöründe çalışmaktadır. Turizmden sonra İzlanda’nın en büyük sektörü alüminyum endüstrisidir. Dünya çapında alüminyum üreten ülkeler arasında 11. sırada olan İzlanda’da alüminyum eritme en önemli endüstrilerden biridir. Turizm etkisini arttırmadan önce İzlanda’nın en önemli gelir kaynağı olan balıkçılık sektörü İzlanda’nın işgücünün yaklaşık %5’ini oluşturan 9.000 kişi istihdam edilmektedir.

İzlanda’da İnşaat Sektörü Nasıldır?

İzlanda, yüzölçümü 102.775 kilometrekare olan 2020 yılı itibari ile nüfusu 366.425 olan küçük bir ada ülkesidir. İzlanda’nın küçük bir ada ülkesi olması, nüfusunun az olması ve adanın coğrafi yapısı ülkede inşaat sektörünün sınırlı gelişmesine neden olmuştur. İzlanda’nın yeni yapılacak yapıların insan ve çevre için tehdit oluşturmamasına ve sürdürülebilir kalkınma, tasarım, evrensel erişilebilirlik ve bina işletiminde enerji verimliliğine önem vermektedir. Statistics Iceland tarafından paylaşılan verilere göre İzlanda’da 2020 yılında 3.816 yeni yapı inşa edilmiştir. 1970 yılından beri toplanan istatistiklere göre 2020 yılı İzlanda’da en fazla yeni yapının inşa edildiği yıl olmuştur. 2011 yılında sadece 565 yeni yapının inşa edildiği İzlanda’da veriler inşaat sektörünün ivme kazandığını göstermektedir.

İzlanda’da Otomotiv Sektörü Nasıldır?

İzlanda’da gelişmiş bir otomotiv sektörüne sahip değildir. OECD verilerine göre İzlanda’nın 2019 yılında 6.68 milyar Dolar olan toplam ithalatının yaklaşık altıda birini ulaşım araçları oluşturmuştur. 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam ithalatı 34.3 milyar Dolar olan İzlanda, bu süre zarfı içerisinde 7.09 milyar Dolar ile en çok ulaşım aracı ve araç parçası ithalatı yapmıştır.

İzlanda’da coğrafi koşullar nedeniyle arazi araçları özellikle talep görmekle birlikte son yıllarda elektrikli araçlara olan ilgi artmıştır. İzlanda araba fiyatları oldukça yüksek olup 1 milyon ISK altında ikinci el araba sayısı çok azdır.

İzlanda Tarım Sektörü Nasıldır?

İzlanda’da toplam arazi alanın yaklaşık beşte biri tarım ve hayvancılık için uygun olmakla birlikte tarım ve hayvancılık için uygun olan arazinin sadece %6’sı ekilmekte geri kalanı hayvancılıkta kullanılmaktadır. İzlanda’da üretilen et ve süt ürünleri ağırlıklı olarak iç tüketime yöneliktir. İzlanda’da ekilen başlıca mahsuller saman, patates ev diğer kök sebzeler olmakla birlikte küresel ısınmanın etkisi ile geleneksel tarımda birtakım değişikliklere gidilmiş ve son 10 yılda arpa ve yulaf gibi mahsullerin ekimi artmıştır. İzlanda’da sebze ve çiçekler ağırlıklı olarak jeotermal su ve buharla ısıtılan seralarda yetiştirilmektedir.

İzlanda Enerji Sektörü Nasıldır?

İzlanda’daki toplam birincil enerji arzının yaklaşık %85’i yerli olarak üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. 2016 yılında enerjinin yaklaşık %65’ini jeotermal enerji sağlarken hidroelektriğin payı %20 ve fosil yakıtların payı %15 olmuştur. Hidroelektrik ve jeotermal enerjinin yanı sıra İzlanda 2013 yılından beri rüzgar enerjisi de üretmektedir. İzlanda, kişi başına yılda yaklaşık 55.000 kWh ile dünyanın kişi başına en büyük yeşil enerji üreticisi ve kişi başına en büyük elektrik üreticisidir.

İzlanda enerji üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olmasına ve Türkiye’nin Asya’nın enerjisini Avrupa’ya taşıyabilecek konumda olmasına rağmen iki ülkenin uzaklıkları dikkate alındığında Türkiye İzlanda italya boru hattı projesi bulunmamaktadır.

İzlanda’da enerji sektörü termik santrallerin çok küçük katkılarıyla hidroelektrik ve jeotermal enerjiye dayanmaktadır. Elektriği neredeyse tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten İzlanda’da elektrik üretimi 2005’ten 2008’e 24 MWh/kişi artarak %83’lük bir artış göstermiştir.

İzlanda Hazır Giyim Sektörü Nasıldır?

İzlanda genellikle etnik dokuya sahip ürünlerin üretildiği bir tekstil endüstrisine ev sahipliği yapmaktadır. Asırlardır yün işleyen İzlanda’da 17. yüzyıla kadar ihracatta yün ve dokuma ürünleri büyük paya sahip olmuştur. İzlanda 2019 yılında 17.9 milyon Dolar değerinde büyük oranda yünden yapılmış tekstil ürünü ihraç etmiştir. İzlanda’nın 2000 yılında 24.1 milyon Dolar olan tekstil ihracatı son 20 yılda düşüş göstermiştir. İzlanda hazır giyim sektörünün internet satışlarından elde edilen toplam gelirinin yıllık %6.35 oranında büyüme göstermesi 2021’de 47 milyon dolara ve 2025’de 60 milyon dolara ulaşması hedeflenmektedir.

İzlanda’da İlaç Sektörü Nasıldır?

İzlanda ilaç sektörü, son yıllarda Novartis, Alvotech ve Coripharma gibi dünyada öncü ilaç firmalarından yatırımlar almaktadır. İzlanda İlaç Endüstrisi Derneği Frumtök’e göre, İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis son üç yılda İzlanda’ya 160 milyon ISK yatırım yapmıştır. 2005 yılının Ekim ayında kurulan Frumtök Genel Müdürü Jakob Falur Garðarsson, son birkaç yılda inşa edilen altyapının yanı sıra bilgi birikiminin bir sonucu olarak, İzlanda’da biyoteknoloji ve ilaç endüstrilerinde bilgiyi güçlendirmek ve geliştirmek için eşi görülmemiş fırsatlar olduğunu ifade etmektedir. İzlanda; araştırma ve geliştirmeye odaklanan şirketleri, uygun patent mevzuatından, düşük kurumlar vergisinden ve Ar-Ge uygulamaları geçerli mali teşviklerden yararlandırmaktadır.

İzlanda Maden Sektörü Nasıldır?

İzlanda’da alüminyum başta olmak üzere ferrosilikon ve diatomit madenciliği yapılmakla birlikte esasen İzlanda, maden ürünlerine yönelik iç talebi karşılamak için ithalata güvenmektedir. 2010 yılında İzlanda’da az miktarda çimento, kırmataş, bims, tuz, kum ve çakıl gibi endüstriyel mineraller ve skorya üretilmiştir. Uzmanlar, alüminyum hakimiyetindeki İzlanda madencilik sektörünün stabil kalacağını tahmin etmekle yakın zamanda büyüme beklememektedirler.

İzlanda Turizm Sektörü Nasıldır?

İzlanda’da turizm sektörü son 15 yılda ekonomik açıdan önemli ölçüde büyümüştür. 2016 yılında İzlanda turizm geliri İzlanda’nın GSYİH’sına katkısı %10’un üzerine çıkmış ve yabancı ziyaretçi sayısı 2017’de ilk kez 2 milyonu aşmıştır. İzlanda’nın ihracat gelirinin yaklaşık %30’unu turizm sektörü sağlamaktadır. İzlanda Turist Kurulu’na göre, İzlanda’ya gelen yabancı ziyaretçilerin toplam geceleme sayısı 2000’de 595.000 iken 2010’da 2.1 milyona ve 2014’te ise 4.4 milyona yükselmiştir. İzlanda’da turizm ve ilgili sektörlerde çalışanlar toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 12’sini temsil etmektedir.

İzlanda en fazla turisti yaz aylarında ağırlamaktadır. İstatistik İzlanda verilerine göre turistlerden elde edilen gelir yıllık bazda %8.8 artarak 2017’de 376.6 milyar ISK, yani 2016’dan 30.6 milyar ISK daha fazla olmuştur.

İzlanda gezilecek yerler arasında ilk sırada yer alan başkent Reykjavik, kuzey ışıklarını izlemek isteyen binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, İzlanda’ya seyahatlerinde vize almaları gerekmektedir. İzlanda turist vizesi başvuruları İzlanda’nın Türkiye’de temsilciliği bulunmadığından, Ankara’daki Danimarka Büyükelçiliği’ne yapılmaktadır.

İzlanda’nın İhracat Politikası Nasıldır?

İzlanda ekonomisi yüksek oranda ihracata dayalıdır. Deniz ürünleri, mal ihracatının çoğunluğunu oluşturmak ile birlikte diğer önemli ihracat ürünleri arasında alüminyum, balıkçılık endüstrisi için makine ve elektronik ekipmanlar, yazılım ve yünlü ürünler yer almaktadır.

İzlanda’nın çok ihracat yaptığı ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Hollanda (1.38 Milyar $)
 • Birleşik Krallık (546 Milyon $)
 • Almanya (543 Milyon $)
 • İspanya (449 Milyon $)
 • Fransa (410 Milyon $)
 • Amerika Birleşik Devletleri (410 Milyon $)
 • Kanada (263 Milyon $)
 • Norveç (242 Milyon $)
 • Polonya (208 Milyon $)
 • Danimarka (157 Milyon $)

İzlanda İhracat Rakamları Nedir?

İzlanda 2019 yılında toplam 5.99 milyar Dolar ihracat yaparak dünyada 109. sıraya yerleşmiştir. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verilerine göre 2014 yılında 6.47 milyar Dolar ihracat İzlanda’da son beş yılda 476 milyon Dolar azalarak 2019 yılında 5.99 milyar Dolar olmuştur. 2019 yılında 5.99 milyar Dolar değerinde ürün ve 8.6 milyar Dolar değerinde hizmet ihraç eden İzlanda, ürün ihracatında dünyada 109. sırada ve hizmet ihracatında ise dünyada 67. sırada yer almaktadır. İzlanda’da 2019 yılında kişi başına 16.6 bin Dolar ihracat yapılmıştır. İzlanda kişi başına düşen ihracat bakımından 219 ülke arasından 18. sırada yer almaktadır.

OECD verilerine göre 2018’de İzlanda 8.6 milyar Dolar değerinde hizmet ihraç etmiştir. İzlanda tarafından 2018’de ihraç edilen en önemli hizmetler; seyahat, ulaşım, ticari hizmetler, telif hakları ve lisans ücretleri ve finansal hizmetler olmuştur. İzlanda 2018 yılında sadece ihraç ettiği seyahat hizmetinden 4.36 milyar Dolar gelir elde etmiştir. İzlanda’nın 2000 yılında sadece 1.05 milyar Dolar hizmet ihracı 2018 yılında 8 kattan fazla artış 8.6 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır.

İzlanda’nın İhracat Ürünleri Nelerdir?

İzlanda’nın ihraç ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Ham alüminyum
 • Balık fileto
 • Filetosuz dondurulmuş balık
 • Filetosuz taze balık
 • İşlenmiş balık

İzlanda’ya Sattığımız Ürünler Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin İzlanda’ya sattığı ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Kuvars
 • Yolcu ve kargo gemisi
 • Araba
 • Hazır giyim ürünleri
 • Tekstil ürünleri

İzlanda İthalat Politikası Nasıldır?

İzlanda, OECD verilerine göre 2019 yılında 6.68 milyar Dolar büyüklüğünde ithalat yapmıştır. 2019 yılında 6.68 milyar Dolar değerinde ürün ve 5.24 milyar Dolar değerinde hizmet ithal eden İzlanda, ürün ithalatına göre dünyada 120. sırada ve hizmet ithalatına göre dünyada 61. sırada yer almaktadır. İzlanda’da 2019 yılında kişi başına 18.5 bin Dolar ithalat yapılmış olup kişi başına düşen ithalat bakımından İzlanda 219 ülke arasından 13. sırada yer almaktadır. OECD verilerine göre İzlanda’nın ithalatı son beş yılda 1,24 milyar Dolar artmıştır.

İzlanda’nın en çok ithalat yaptığı ülkeler; Norveç, Hollanda, Almanya, Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. İzlanda en çok; rafine petrol, alüminyum oksit, elektronik cihaz, araba ve paketlenmiş ilaç ithal etmektedir. İzlanda Cumhurbaşkanı Guðni Th. Jóhannesson’un seçildiği 2016 yılında İzlanda’nın ithalatı 6.58 milyar Dolar iken 2017’de 7.38 milyar dolar, 2018’de 7.83 milyar Dolar ve 2019 yılında 6.68 milyar Dolar olmuştur.

İzlanda’nın İthalat Ürünleri Nelerdir?

İzlanda’nın ithal ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Rafine petrol
 • Alüminyum oksit
 • Elektronik cihazlar
 • Araba
 • Paketlenmiş ilaç

İzlanda’dan Aldığımız Ürünler Nelerdir?

İzlanda’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne ihraç ettiği ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Balık fileto
 • Filetosuz dondurulmuş balık
 • Peynir
 • Alüminyum kablo
 • Balık yağı

İzlanda ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

İzlanda ve Türkiye arasında doğrudan ulaşım imkanının bulunmaması nedeniyle ekonomik ilişkiler sınırlı düzeyde seyretmektedir. İzlanda’nın 2019 yılında Türkiye’ye ihracatı 25 milyon dolar; Türkiye’den ithalatı 42.3 milyon Dolar olmuştur. İzlanda ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi yaklaşık 45 milyon dolardır. OECD verilerine göre Türkiye’nin İzlanda’nın 2019 yılı ihracatındaki payı %0.42 ve ithalatındaki payı %0.63 olmuştur.

İzlanda’nın Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

İzlanda’nın yıllara göre GSYİH ve kişi başına düşen GSYİH değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılGSYİHKişi Başına Düşen GSYİH
201013.75 Milyar $43.237 $
201115.22 Milyar $47.714 $
201214.75 Milyar $45.995 $
201316.12 Milyar $49.804 $
201417.86 Milyar $54.576 $
201517.51 Milyar $52.951 $
201620.79 Milyar $61.987 $
201724.72 Milyar $72.010 $
201826.26 Milyar $74.469 $
201924.85 Milyar $68.941 $
202021.71 Milyar $59.270 $

İzlanda’da Vergiler ve Sosyal Yardımlar Nelerdir?

İzlanda’da vergi, İzlanda Gelir ve Gümrük Dairesi olan Skatturinn tarafından toplanmakta ve her yıl mart ayında ödenmektedir. İzlanda’da vergi mükelleflerinin ödemesi gereken başlıca vergiler; gelir vergisi, sermaye kazançları vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisidir.

İzlanda’da işsizlik, hastalık, ev problemleri, finansal problemler, göçmenlik sorunları, çocuklar ve gençlerle ilgili sorunlar, aile problemleri ve madde bağımlılığı gibi konularda İzlanda Refah Departmanı sosyal yardım sağlanmaktadır. Refah Departmanı, ayrıca başta yaşlılar ve engelliler için olmak üzere kamuya açık olan toplum merkezleri işletmektedir.

İzlanda’da gelir vergisi oranları 2018 yılında %36.94 ila %46.24 oranında değişmiş olmakla birlikte her mükellef aylık 53.895 ISK ve yıllık 646.740 ISK vergilerden mahsup edilen aylık kişisel vergi kredisine sahiptir. İzlanda’da yıllık geliri 1.750.782 ISK altında olan kişilerden gelir vergisi alınmamaktadır. İzlanda’da yıllık gelirleri 180.000 ISK üzerinde olan 16 yaşından küçük çocukların %6 oranında gelir vergisi ödemesi gerekmektedir. İzlanda’da bireyler %22 oranında sermaye kazancı vergisi ödemektedir. İzlanda’daki kurumlar vergisi oranı 2011’den bu yana %20 seviyesinde olup dünyadaki en düşük oranlardan biridir. İzlanda’da limited şirketler için %20 olan kurumlar vergisi oranı diğer tüzel kişiler için %37.6 değerindedir. İzlanda’da standart KDV oranı %24 olmakla birlikte gıda, oteller, gazeteler, kitaplar ve elektrik, ısıtma ve yakıt gibi bazı belirli tüketim malları ve hizmetleri %11 olan indirimli KDV oranına tabidir.

İzlanda’da şirket kurmak isteyen kişiler İzlanda’da iş yapan yerleşik olmayan şirketlerin yerleşik şirketler için geçerli olan aynı kurumlar vergisi oranına tabi olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: