Meksika Eğitim Sistemi

Meksika Eğitim Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Meksika eğitim sistemi, uzun bir geçmişe sahip köklü bir sistemdir. Meksika’da eğitim sistemi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitiminden oluşmaktadır ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi zorunlu tutulmaktadır.

Meksika eğitim sistemi için amaçlanan gelişmeler zaman içinde beklenen etkiyi yaratamadığı için günümüzde Meksika eğitim sistemi kalitesi bakımından OECD ortalamasının altında kalmakla birlikte dünyada 2018 PISA verilerine göre 41. sırada yer almaktadır.

Meksika'da Eğitim Zorunlu Mu?

Meksika’da 6 yaşından 18 yaşına kadar eğitim zorunludur.

Meksika’da eğitim temel olarak üç seviyeye ayrılmakta ve her üç eğitim seviyesi boyunca zorunlu tutulmaktadır. Meksika’da ilkokul eğitimi 6 ila 12 yaş arasındaki öğrencileri, ortaokul eğitimi 12 ila 15 yaş arasındaki öğrencileri ve lise eğitimi 15 ila 18 yaş arası öğrencileri kapsamaktadır.

Meksika'da Eğitim Ücretli Mi?

Meksika’da eğitim devlet okulları bazında ücretsiz ve laiktir. Meksika’da okulların genellikle yetersiz finanse edilmesi ve kaynaklar açısından yetersiz kalması nedeniyle yaşanan dezavantajlar, devlet okullarının göçmen öğrenciler için uygun bir seçenek olarak görülmemesine neden olmaktadır.

Meksika eğitim sisteminde akıcı İspanyolca konuşabilen ya da İspanyolcayı kolayca öğrenebilecek kadar genç olan uluslararası öğrencilerin yarım gün devlet okulunda yarım gün evde eğitim alabilmesi mümkündür.

Meksika Eğitim Sisteminin Seviyeleri Nelerdir?

Meksika eğitim sisteminin seviyeleri aşağıda verilmiştir.

 • Meksika anaokulu eğitimi
 • Meksika ilkokul eğitimi (Primaria)
 • Meksika ortaokul eğitimi (Secundaria)
 • Meksika lise eğitimi (Preparatoria)
 • Meksika üniversite eğitimi

Meksika Okul Öncesi Eğitimi Nasıldır?

Meksika Okul Öncesi Eğitimi Nasıldır?
Meksika Okul Öncesi Eğitimi Nasıldır?

Meksika okul öncesi eğitimi zorunlu olmamakla birlikte Meksika’da temel eğitimin önemli bir parçasıdır. Meksika’da yaklaşık 10 çocuktan 7’si anaokulu eğitimi almaktadır. Meksika, okul öncesi eğitiminin yanı sıra üç yaşından küçük çocuklar için koruyucu (kreş ya da gündüz bakımı) hizmetleri sunmaktadır. Meksika’da koruyucu hizmetler, ebeveynlerin ve bebeklerin eğitim, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri aldıkları yerlerdir.

Meksika'da İlkokul Eğitimi Nasıldır?

Meksika’da ilkokul eğitimi 2009 yılında zorunlu hale gelmiştir ve 6-12 yaş arası öğrenciler için birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar olan eğitimi kapsamaktadır. Meksika Eğitim Bakanlığı (SEP), ilkokulu resmi olarak temel eğitimin bir parçası olarak belirleyerek bir yıllık zorunlu okul öncesi eğitim ile birlikte ücretsiz hale getirmiştir.

Meksika Eğitim Bakanlığı; İspanyolca, matematik, doğa bilimleri, tarih, coğrafya, sanat ve beden eğitimini içeren devlet ve özel okullar için müfredat içeriğini standart hale getirmiştir. Ulusal Eğitim Değerlendirme Enstitüsü, ilkokul eğitimindeki standartları izlemekte ve kontrolünü sağlamaktadır.

Meksika'da Ortaokul Eğitimi Nasıldır?

Meksika’da ortaokul eğitimi alt ortaöğretim (educacion secundaria basica) ve üst ortaöğretim (educacion media superior) olmak üzere iki aşamaya ayrılmıştır ve alt ortaöğretim 7-9. sınıfları, üst ortaöğretim 10-12. sınıfları kapsamaktadır. Meksika’da alt ortaöğretim zorunludur ve üç yıl sürmektedir.

Meksika’da devlet okullarında ortaokul eğitimi ücretsizdir ve öğrenciler eğitimlerine akademik ya da teknik ağırlıklı devam edebilmektedir. Akademik ağırlıklı eğitimi tercih eden öğrencilerin Meksika’da eğitimleri lise düzeyinde devam etmektedir; teknik ağırlıklı eğitim tercih edildiğinde mesleki eğitime ağırlık veren ve akademik olmayan programlara kayıt yaptırılır.

Meksika'da Lise Eğitimi Nasıldır?

Meksika’da lise eğitimi (educacion media superior, preparatoria) Meksika’daki ortaokulun ikinci aşamasıdır. Meksika’da lise eğitimi 10- 12. sınıflardan oluşur ve kabul işlemleri kurumsal politikalara bağlıdır. Meksika’da birçok lise, büyük devlet üniversitelerine bağlıdır, diğerleri ise SEP ya da devlet kontrolündeki kolejler, hazırlık okulları ya da özel okullardır.

Meksika’da lise eğitiminde akademik ve mesleki olmak üzere iki farklı alanda eğitim sunulmaktadır. Akademik eğitim öğrencilere öğrenimlerinin ilk iki yılı için genel bir akademik müfredat sunmakta, son yılda ise daha özel bir çalışma sağlamaktadır. Meksika’da lise eğitimi müfredatında yabancı dil zorunludur ve öğrencilere Bachillerato sertifikası ile eğitimin tamamlanmasının ardından certificado de estudios (transkript) verilir.

Meksika'da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Meksika'da Mesleki Eğitim Nasıldır?
Meksika'da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Meksika’da mesleki eğitim, ortaokulun tamamlanmasının ardından Profesyonel Teknik Kurumlarda verilmektedir. Öğrenciler, Meksika’da katıldıkları kurum türüne ve dahil oldukları programa bağlı olarak profesyonel teknisyen, teknik profesyonel ya da temel düzey teknisyen yeterliliği ile mezun olurlar.

Meksika’da lise teknik/ teknolojik eğitimi genellikle bachillerato tecnologico adı verilen ikili akademik-mesleki programdan oluşmaktadır. Başarılı öğrenciler genellikle titulo de tecnico, yani mesleki teknisyen ünvanı olmak üzere teknik birer nitelik kazanmakta ve uygun bir çalışma alanında lisans talep edebilmektedir. Titulo de tecnico, Meksika’da lisans görevi gören bir kayıt kartıdır ve Eğitim Bakanlığı bünyesinde kayıtlıdır. Meksika’da teknik eğitim ile alınan kayıt kartı, öğrencinin aldığı eğitimin lise teknisyeni düzeyinde olduğunu kanıtlamaktadır.

Meksika'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Meksika'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?
Meksika'da Üniversite Eğitimi Nasıldır?

Meksika’da üniversite eğitimi büyük ölçüde Amerikan modelini takip etmektedir. Meksika’da üniversite eğitimi; devlet üniversiteleri, teknolojik kurumlar, öğretmen yetiştirme enstitüleri ve özel kurumlar dahil olmak üzere çeşitli kurum türlerinde sunulmaktadır. Her Meksika eyaletinde devlet üniversitesi ve öğretmen eğitim koleji bulunmaktadır.

Meksika üniversite fiyatları alınacak eğitimin niteliğine ve eğitim alınacak kuruma göre değişiklik göstermektedir. Meksika’da üniversite eğitimi tüm devlet üniversitelerine giden Meksika vatandaşlarına ücretsiz olmakla birlikte uluslararası öğrencilerin devlet üniversitelerinde eğitim görebilmeleri için yıllık 400- 850 dolar ödeme yapması gerekmektedir. Meksika’da özel üniversitelerde okumak isteyen uluslararası öğrencilerin yıllık 1.600- 16.000 dolar ödemeleri gerekmektedir.

Meksika’da önlisans ya da yüksek lisans programları 2 yıllıktır. 4 yıldan kısa süren kısaltılmış programlar, Meksika’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin bir uzmanlık alanında sertifika ya da diploma almalarına imkan tanımaktadır. Meksika’da akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin eğitimleri Licenciado (Licentiate) ve Titulo Profesional olarak adlandırılır ve 4 ila 6 yıl arasında sürmektedir. Yüksek öğrenimde ABD modelini takip eden Meksika üniversiteleri mezuniyet için genellikle tez çalışmasını zorunlu tutmaktadır.

Meksika'da Özel Okullarda Eğitim Nasıldır?

Meksika’da özel okullarda eğitim uluslararası standartlarda verilmektedir ve uluslararası öğrenciler için genellikle en iyi tercihlerden biridir. Devlet okullarının aksine öz kaynak ve imkan sorunu çekilmeyen Meksika özel okullarında verilen iki ya da daha çok dilli eğitim sayesinde uluslararası öğrencilerin zorluk çekmemeleri ve uluslararası düzeyde geçerli bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Meksika’da özel okullarının fiyatları oldukça uygun ücretlerden fahiş fiyatlara çeşitlilik göstermektedir.

Meksika'da Uluslararası Okullarda Eğitim Nasıldır?

Meksika’da uluslararası okullarda eğitim, devlet okullarına kıyasla çok daha gelişmiş imkanlar sunmaktadır. Meksika devlet okullarının kalabalık sınıflarının aksine uluslararası okullarda sınıf mevcudu, sınıf başına ortalama 15- 25 gibi küçük bir öğrenci grubundan ibarettir.

Meksika’da uluslararası okullarda ana dili İngilizce olan öğretmenler eğitim vermekte, müfredat dışı ek programlar sunulmakta ve bir okuldan beklenebilecek diğer tüm imkanlar standartlaşmış hizmetler olarak verilmektedir. Meksika’da uluslararası okullarda eğitim genellikle iki dillidir ve dersler hem İngilizce hem de İspanyolca olarak sunulmaktadır.

Meksika'daki En İyi 5 Uluslararası Okul Nedir?

Meksika’daki en iyi 5 uluslararası okul aşağıda verilmiştir.

 • The Edron Academy
 • The American School Foundation
 • Greengates
 • The Wingate
 • Eton

Meksika'da Dil Eğitimi Nasıldır?

Meksika’da dil eğitimi okuldan okula değişmekle birlikte zorunlu eğitimin başlangıcından itibaren verilmektedir. Meksika dil eğitimi yarım gün İspanyolca eğitim yarım gün genellikle İngilizce olmak üzere yabancı dilde eğitim olarak verilmektedir.

Meksika dil okulu fiyatları çeşitlilik göstermektedir; Meksika dil okulu seçenekleri arasında yaklaşık 200 dolara alınabilecek kursların yanı sıra yaklaşık 600 dolara varan kurs ücretleri de talep edilebilmektedir.

Yabancı öğrenciler için uygun fiyatları ve dil eğitimi seçeneği ön plana çıkan Meksika dil okulları İspanyolcanın yanı sıra İngilizce, Almanca gibi eğitim programlarıyla da hizmet vermektedir. Meksika’da dil eğitimi alınabilecek şehirler arasında Mexico City, Guanajuato, Merida, Cuernavaca gibi şehirler bulunmaktadır.

En Popüler Meksika Dil Okulları Hangileridir?

En popüler Meksika dil okulları aşağıda verilmiştir.

 • Spanish Experience Center
 • Spanish Center
 • Plateros Spanish School
 • Ole
 • Oasis Language School
 • Don Quijote / Solexico Language & Cultural Centers
 • International House
 • IMAC Spanish Language Programs
 • Experiencia Spanish & Surf School
 • Blue Cotton Schools

Türk ve Meksika Eğitim Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türk ve Meksika eğitim sistemi arasındaki farklar amaç, yapı ve süreç boyutunda karşılaştırıldığında birçok benzerlik içermektedir. Türk ve Meksika eğitim sistemleri amaç odaklı incelendiğinde her iki sistemin de tüm bireylerin eğitimden eşit olarak yararlanması ve niteliklerinin artırılması ile vatansever bireyler yetiştirmek gibi amaçlara sahip olduğu görülmektedir. Türkiye ve Meksika’da eğitim ücretsiz, karma ve laiktir.

Türk eğitim sisteminde 4 yıl olan lise eğitimi zorunlu iken Meksika’da 3 yıl olan üst ortaöğretim (lise eğitimi) zorunlu değildir. Türk eğitim sisteminde okul yapılanması 4+4+4 biçimde iken Meksika eğitim sisteminde 3+6+3+3 şeklinde bir yapılanma görülmektedir. Türk ve Meksika eğitim sistemlerinin ikisinde de 12 yıl zorunlu eğitim süresi bulunmaktadır ve zorunlu eğitim her iki ülkede de ücretsizdir.

Paylaş: