Meksika'da İş Kurmak

Meksika'da İş Kurmak: 2023'te Meksika'da Şirket Nasıl Kurulur?

Meksika, gelişen bir piyasa ekonomisine sahiptir. 2020’de yayınlanan “Doing Business 2020” verilerine göre Meksika’da iş yapmak kolay olarak nitelendirilmiş ve Meksika listede 60. sırada yer almıştır.

Meksika’da yabancı ülke vatandaşlarının Meksika vatandaşı bir iş ortağına ihtiyaç duymadan bir şirketin tamamına sahip olabilmesi ve Meksika’nın ABD’nin yanındaki stratejik konumunun şirket sahiplerine farklı piyasalara açılma olanağı sunması yabancı ülke vatandaşlarının Meksika’da iş yapmayı tercih etmelerinin nedenlerindendir.

Vizem.net, Meksika'da şirket kurmak isteyen girişimci ve yatırımcılara Birleşik Meksika Devletleri’nde iş kurma konularında uzmanlığı bulunan danışmanları ile destek vermektedir.

Daha fazla bilgi için: 0850 241 1868

Meksika Şirket Türleri Nelerdir?

Meksika’daki şirket türleri aşağıda verilmiştir.

 • Sociedad anonima: Meksika’da kurulan anonim şirketlerdir. İş ortağı sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmaz ve sayı kanunlara uygun olduğu sürece istenilen kadar artırılabilir veya azaltılabilir. Hissedarların yükümlülükleri şirketteki hisse senetleriyle sınırlıdır.
 • Sociedad de responsabilidad limitada: Meksika’da kurulan limited şirketlerdir. Şirket ortaklarının yükümlülükleri şirkete yaptıkları yatırımlarla sınırlıdır.

Türk Vatandaşları Meksika'da Şirket Kurabilir Mi?

Türk vatandaşları Meksika’da şirket kurabilir. Meksika’nın hukuk sistemi ve vergi yasası yabancı ülke vatandaşları tarafından kurulmuş şirketler ile ulusal şirketler arasında fark gözetmemektedir.

Meksika'da İş Kurmak için Oturma İzni Gerekir Mi?

Meksika’da iş kurmak için oturma izni gerekmez.

Meksika'da Nasıl Şirket Kurulur?

Meksika’da şirket kurmak için öncelikle işletme adı seçilmeli ve isim Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır. Şirket ismi resmi olarak kaydedildikten sonra tek yöneticiden veya minimum iki kişiden oluşan yönetim kurulu seçilmelidir. Yönetim kurulu seçildikten sonra şahıslardan veya diğer şirketlerden oluşan hissedarların bilgileri kaydedilmelidir.

Meksika’da şirket kurmak için gerekli olan dokümanların hepsi toplandıktan sonra noter huzurunda şirket kuruluşu gerçekleştirilmelidir. Meksika’da kurulan bütün şirketler noter onayı aldıktan sonra resmi ticaret siciline kaydedilmelidir. Şirketin kurulumu tamamlandıktan sonra federal vergi mükellefi kaydı yapılmalı, kurumsal banka hesabı açılmalı ve sosyal güvenlik kaydı oluşturulmalıdır.

Meksika'da Şirket Kurmak Ne Kadar Sürer?

Meksika’da şirket kurmak genellikle 3 ile 5 hafta arası sürer.

Meksika'da İş Kurarak Oturum İzni Alınabilir Mi?

Meksika’da iş kurarak oturma izni alınabilir. Meksika’da oturma izni alabilmek için öncelikle gerekli vize işlemleri tamamlanmalıdır.

Şirket sahipleri Meksika’daki işlerinde çalışabilmek için çalışma izinli oturum vizesi almalıdır. Şirket sahipleri Meksika çalışma vizesi aldıktan sonra Meksika’ya giriş yaparak oturma izni de alabilmektedir.

Şirket Sahipleri Meksika'da Nasıl Çalışma İzni Alır?

Şirket sahipleri Meksika’da çalışma izni almak için Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'ne işveren olarak kayıt yaptırmalı ve yabancı ülke vatandaşlarını işe alma hakkı elde etmelidir. İşveren olarak kayıt yaptırıldıktan sonra şirket üç ay boyunca faaliyette bulunduğunda ve vergilerini eksiksiz ödediğinde iş teklifi verme hakkı kazanılır.

Şirket sahipleri Meksika’da çalışma izni almak için başvuruyu internet üzerinden https://www.inm.gob.mx/tramites/publico/estancia.html adresindeki başvuru formunu doldurarak yapmalıdır. Başvuru doldurulduktan sonra Meksika iş sahibi çalışma izni için gereken belgeler Meksika’da ikamet edilen adresin yakınındaki Meksika Ulusal Göç Enstitüsü’nün ofislerine teslim edilmelidir.

Meksika'da İş Kurarak Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Meksika’da iş kurarak vatandaşlık alınabilir. Geçici veya kalıcı olması farketmeksizin oturum izni alarak 5 yıl Meksika’da ikamet eden kişiler vatandaşlık almak için başvuruda bulunabilir.

Meksika'da Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Meksika’da şirket kurmanın avantajları aşağıda verilmiştir.

 • Sahil şeridi gibi kısıtlı alanlardan arsa alma imkanına sahip olmak
 • Tröst bankalarına ihtiyaç duymamak
 • Dünyanın en çok ziyaret edilen 8. ülkesi olan Meksika’da otel satın alma imkanına sahip olmak
 • Çalışma vizesi alma hakkı kazanmak
 • Vergi karı ve indirimlerinden yararlanabilmek
 • Yapılan yatırımda mutlak kontrole sahip olmak.
 • Kat mülkiyeti veya diğer gayrimenkulleri inşa etmek

Meksika'nın Başlıca İş Sektörleri Nelerdir?

Meksika'nın başlıca iş sektörleri; tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir. Meksika’nın yaklaşık 38 milyon kişilik iş gücünün %18’i tarım sektöründe, %24’ü sanayi sektöründe ve %58’i hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Meksika’da sanayi sektörü ihracat kazançlarının %50’sinden sorumludur; sanayi sektöründe en büyük paya sahip olan iş kolları otomobil sektörü, Meksika’nın dünyada altıncı olduğu elektronik sektörü, yağ, enerji ve imalattır. 2011 yılında açıklanan rakamlara göre Meksika’daki çalışan popülasyonun %61,9’u hizmet sektöründedir. Meksika hizmet sektöründe en büyük paya sahip olan iş kolları turizm sektörü ve maliyedir.

Girişimciler için Meksika'da Hangi İşler Yapılabilir?

Girişimciler için Meksika’da endüstri işletmeleri önemli bir yer tutar. ABD’nin yanında yer alan Meksika, endüstri sektörü için stratejik bir konuma sahiptir. ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşı Meksika’nın konumunu endüstri sektörü için kritik kılar.

Tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve yakıt ile malzemelerdeki artan fiyatlar endüstri sektöründe Meksika’yı girişimciler için diğer ülkelerden daha avantajlı bir noktaya koyar. Dijital sektörlerdeki iş gücü ve ekonomisi ile de bilinen Meksika endüstri sektörü dışında girişimciler için çok sayıda alanda iş imkanı sunmaktadır.

Meksika'daki En Büyük Şirketler Nelerdir?

Meksika’daki en büyük şirketler aşağıda verilmiştir.

 • América Móvil
 • Fomento Económico Mexicano
 • Banorte
 • Grupo México
 • Cemex
 • ALFA
 • Inbursa
 • Grupo Elektra
 • Grupo Bimbo
 • Arca Continental
 • El Puerto de Liverpool
 • Fibra Uno
 • Grupo Carso

Meksika’daki şirketler; hasılat, net kazanç, varlıklar toplamı ve şirketin piyasa fiyatı hesaba katılarak Forbes Global 2000 tarafından 2019 yılında büyüklüklerine göre listelendirilmiştir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: