Meksika Göçmenlik Şartları

Meksika Göçmenlik Şartları Nelerdir, Başvurusu Nasıl Yapılır?

Meksika, özellikle 20. yüzyıldan beri birçok insanın göç ettiği ve sığındığı ülkelerden biri olmaktadır. Meksika’da göçmenlik politikası, yasalar sebebiyle ülkeye giriş yapan kişilerin ülkedeki vatandaşlar ile benzer haklara sahip olmasına imkan tanımaktadır ve aynı zamanda devletin tehlikeli olarak gördüğü kişilerin ülkede bulunmasına engel olarak halkı korumaktadır. Meksika’nın yeni göçmen politikası, ülkedeki göçmenleri çalışabilme durumlarına göre ayırt etmektedir.

Meksika’da kalıcı oturum izni için Meksika yasaları, kişinin eğitim seviyesi ve istihdam durumu gibi özelliklerin öne çıktığı bir puan sistemi yürütmektedir. 2020 yılındaki verilere göre Meksika göçmen sayısı 1,212,252’dir. Meksika’nın en çok göç aldığı ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Venezuela, Colombia, İspanya, Honduras ve Küba yer almaktadır.

Vizem.net, Meksika'ya göç etmek isteyen kişilere vize ve oturum izni işlemlerinde danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Meksika'ya Nasıl Göç Edilir?

Meksika’ya göç etmek ve Meksika vatandaşlığı almak için oturum izni alınması gerekmektedir. Meksika’ya göç etmek için birden fazla yol bulunmaktadır.

Oturum izni alarak Meksika’ya göç etme yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Meksika’da iş teklifi alarak çalışma izinli geçici oturma vizesi ile Meksika oturma izni almak
 • Meksika’da yaşayan bir aile üyesinin yanına Meksika aile birleşim vizesi ile gitmek.
 • Meksika’da yaşamak için yeterli maddi kaynağa sahip olmak koşulu ile geçici oturma vizesi almak
 • Meksika’da gayrimenkul ya da sermaye yatırımı yaparak geçici oturma vizesi ile Meksika oturma izni almak
 • Meksika’da kültürel, sosyal, bilimsel, teknik, sanatsal ve üstün nitelikli çalışmalar ile ulusa fayda sağlayarak oturma izni almak
 • Meksika’ya iltica başvurusunda bulunarak oturma izni almak

Çalışma Yolu ile Meksika Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Çalışma yolu ile Meksika’ya göç etmek için Meksika’daki bir işverenden iş teklifi alınmış olması gerekmektedir. Meksika’daki işverenlerin, yabancı işçi istihdam etmeden ve yabancı işçi ile sözleşme yapmadan önce Meksika Ulusal Göç Enstitüsü’nden onay almış olması gerekmektedir.

Meksika’ya çalışma yolu ile gidecek olan ve Meksika’daki bir işverenden teklif almış olan kişinin, işveren ile sözleşme yapması ve işverenin çalışacak kişi adına Meksika Ulusal Göç Enstitüsü’ne çalışma izni başvurusunda bulunması ve Meksika çalışma vizesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü’nün başvuru sahibinin başvurusunu kabul etmesinden sonra yabancı işçi ülkesindeki konsolosluktan randevu alarak çalışma izinli geçici oturum vizesi alabilmektedir.

Aile Birleşimi Yolu ile Meksika Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Meksika aile birleşimi vizesi bir oturum vizesi türüdür ve Meksika’da yaşayan aile üyelerine katılmak amaçlı alınmaktadır. 180 günden uzun süre için Meksika’daki ailesine katılacak olan kişilerin Meksika aile birleşimi vizesi alması gerekmektedir.

Meksika aile birleşimi vizesi için gerekli olan belgeler arasında Meksika vize başvuru formu, pasaport, biyometrik fotoğraf, aile ilişkilerini kanıtlayan belgeler ve maddi yeterlilik belgeleri yer almaktadır.

Meksika aile birleşim vizesi için doldurulan tüm belgelerin İngilizce ya da İspanyolca dilinde olması gerekmektedir. Meksika aile birleşimi vizesi, hamiline Meksika’daki aile üyelerine katılma ve Meksika’da yaşama hakkı tanımaktadır.

Yeterli Maddi Kaynak ile Meksika Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Meksika’da yaşamak isteyen kişiler, Meksika’da geçinebileceklerini gösteren belgeleri sağlayarak yeterli maddi kaynak ile Meksika’ya göç edebilmektedir. Meksika’ya yeterli maddi kaynak ile göç edecek kişilerin yatırım veya banka hesaplarında, Meksika’daki asgari ücret ile en az 5.000 günlük bir kapanış bakiyesi olması gerekmektedir.

Meksika’da yeterli maddi kaynak göstererek yaşamak isteyen kişiler, eğer normal ya da emekli maaşları aylık olarak yaklaşık 2.500 dolara erişiyorsa vize başvurusunda bulunabilmektedir. Meksika yeterli maddi kaynak vize başvurusu için maddi ölçütlerin karşılandığını kanıtlayan belgelerin, başvuru formunun ve pasaportun gerekli kurumlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yatırım Yolu ile Meksika Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Meksika yatırımcı vizesi, Meksika’da iş kurmak, yatırım yapmak veya şirketini genişletmek isteyen kişilerin alması gereken vize türüdür. Meksika yatırımcı vizesi, Meksika’da gayrimenkul alan veya yatırım yapan kişilere verilmektedir. Meksika yatırım vizesi, hamiline Meksika’da oturum izni alma ve vatandaşlık hakkı sağlamaktadır.

Meksika yatırımcı vizesi, Meksika’da 180 günden daha fazla kalacak olan ve ülkede mülk satın almak isteyen ya da ticaret yapacak olan kişilerin başvurduğu bir vizedir. Geçici oturma vizesi türü olan Meksika yatırımcı vizesi, hamiline 4 yıla kadar Meksika’da yaşama hakkı tanımaktadır. Meksika yatırımcı vizesi ile birlikte, kişi Kuzey Amerika ülkesinde yaşama hakkına ve daimi ikamet hakkı bulundurma şansına sahip olmaktadır.

Üstün Nitelikli Kişiler için Meksika Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Üstün nitelikli kişiler için Meksika vizesi, Meksika’da kültürel, sosyal, bilimsel, teknik, sanatsal ve üstün nitelikli çalışmalar ile ulusa fayda sağlayan kişilerin alabileceği bir vize türüdür. Üstün nitelikli kişiler için Meksika vizesi, kişiye oturum izni ile 2 yıl ikamet ettikten sonra vatandaşlık başvurusu hakkı tanımaktadır.

İltica Yolu ile Meksika Göçmenlik Şartları Nasıldır?

Meksika; ırk, din, cinsiyet, sosyal grup gibi sebeplerle zulme uğrayan, ülkelerinde hayati tehlikede olup kaçmış olan kişileri mülteci olarak kabul etmektedir. Meksika’da mülteci statüsüne sahip kişiler, ülkede özgür bir şekilde hareket edebilmektedir ve normal vatandaşlar gibi eğitim, çalışma, sağlık ve barınma hakkına sahip olmaktadır.

İltica yolu ile Meksika’ya göç edecek kişilerin Ulusal Göç Enstitüsü’ne başvuru yapması gerekmektedir. Meksika’daki yetkili makamlar tarafından mülteci statüsü onaylanan kişilere oturum izni verilmektedir. Meksika iltica başvurusunda bulunacak kişilerin gerekli kurumlardan yardım alarak sığınma yeri bulması gerekmektedir.

Öğrenciler Meksika'ya Göç Edebilir Mi?

Meksika’da lisans ve lisansüstü eğitim programlarında öğrenim gören kişilere geçici olarak öğrenci oturma izni verilmektedir. Meksika öğrenci oturma izni, hamiline 4 yıla kadar Meksika’da yaşama hakkı tanımaktadır. Meksika geçici öğrenci oturma vizesi ile vatandaşlık başvurusu yapılamamaktadır.

Meksika’da öğrenim amaçlı bulunan öğrencilerin, vatandaşlık almak için öncelikle geçici öğrenci oturma izinlerini geçici oturma iznine değiştirmeleri ve sonrasında vatandaşlık başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Meksika Göçmenlik Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Meksika göçmenlik vize başvurusu, Meksika Konsolosluğuna başvuru yapılarak alınmaktadır. Türkiye’den yapılacak olan Meksika oturma vizesi başvuruları, Ankara Meksika Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü ya da İstanbul Meksika Başkonsolosluğu’ndan yapılabilmektedir.

Meksika’ya göç etmek isteyen ve bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları Meksika’ya e-vize ile gidebilmektedir. Meksika vize başvurusu belgelerinin İngilizce ya da İspanyolca dilinde olması gerekmektedir. Meksika vize başvurusu için gereken belgeler arasında, en az altı ay geçerliliği olan pasaport, eksiksiz doldurulmuş olan başvuru formu, vesikalık fotoğraf, 48 dolar tutarındaki vize ücreti, maddi yeterliliği kanıtlayan belgeler ve vize türüne göre davetiye yer almaktadır. Meksika göçmenlik başvurusunda bulunan kişiler, gerekli evrakları kurumlara teslim etmeli ve vize ücretlerini tam ve nakit olarak ödemelidir.

Meksika Göçmen Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Meksika göçmen vizesi için gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Meksika göçmen vizesi başvuru formu : Meksika göçmen vizesi için başvuru sahiplerinin, tek sayfaya basılmış ve imzalanmış başvuru formunu eksiksiz şekilde ve İngilizce olarak doldurması gerekmektedir.
 • Pasaport: En az 6 ay geçerliliği olan pasaportun ve fotokopisinin Meksika vize başvurusunda sağlanması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: Meksika göçmen vizesi başvurularında, en az 6 ay süreli, 3.9 cm x 3.1 cm boyutlarında biyometrik fotoğraf sağlanmalıdır.
 • Maddi yeterlilik kanıtı: Meksika’da yaşamak için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğunu gösteren belgeler,Meksika vizesi için gerekli belgelerarasındadır.
 • Vize harcı makbuzu: 48 USD tutarındaki vize başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Destekleyici evraklar: Meksika vize başvurularında destekleyici evraklar vize türüne göre değişmektedir. Öğrenciler için Meksika geçici oturma vizesi başvurusunda Meksika’da eğitim alınacak okuldan alınmış kabul mektubu gerekmektedir. Meksika aile birleşimi vizesinde, başvuru sahibinin Meksika’da katılacağı aile üyesinin davetiyesi gerekmektedir.

Meksika Göçmenlik Vize Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Meksika göçmenlik vize başvuru ücreti 48 dolar tutarındadır. Meksika göçmenlik vize başvuru ücretinin, vize başvurusunun yapıldığı Meksika dış temsilciliğine randevu gününde tam ve nakit olarak ödenmesi gerekmektedir.

Meksika'ya Gittikten Sonra Göçmen Oturum İzni Nasıl Alınır?

Meksika’ya gittikten sonra 30 gün içerisinde Meksika Ulusal Göç Enstitüsü’ne başvuru yapılarak göçmen oturum izni alınabilmektedir. Meksika oturma izni ile birlikte kişi en fazla 4 yıl Meksika’da ikamet edebilmektedir.

Göçmenler Meksika'da Vatandaşlık Alabilir Mi?

Göçmenler, Meksika’da 5 yıl süreyle yaşadıktan sonra geçici ya da kalıcı ikamet etmiş olmasına bakılmaksızın Meksika vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Meksika’da yasal bir oturum izni ile yaşayan kişinin, vatandaşlığa başvuru yapabilmesi için kişisel durumuna göre 2 ila 5 yıl boyunca ülkede ikamet etmiş olması gerekmektedir. Meksika vatandaşlığı için gerekli şartları karşılayan kişilerin temel seviyede İspanyolca biliyor olması ve devletin hazırladığı sınava girmesi gerekmektedir.

Meksika vatandaşlık başvurularının tamamlanması 1 yıla yakın bir süreyi kapsamaktadır. Meksika vatandaşlığı alan kişiler Meksika’da oy kullanma ve Meksika pasaportu sahibi olma hakkına ulaşmaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: