Meksika Vatandaşlığı

2023'te Meksika Vatandaşlık Şartları ve Başvuru İşlemleri

Meksika vatandaşlık şartları Meksika Anayasası’nın 30. ve 32. maddesi başta olmak üzere jus soli ve jus sanguinis ilkelerine dayanan birçok kanun ile tanımlanmıştır. Meksika Anayasası, Meksika’da doğan vatandaşlar ile yurttaşlığa sonradan kabul alan vatandaşlar arasında hak ve yükümlülükler bakımından ayrım yapmakta olup; çifte vatandaşlık durumunda ortaya çıkabilecek karışıklıkları önlemek için birçok düzenleme içermektedir.

Meksika vatandaşlığı almak isteyen bireylerin Meksika Dışişleri Bakanlığının sekreterliğine başvurması gerekmektedir. Meksika Dışişleri Bakanlığı; başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve karara bağlanması süreçlerinin tamamından sorumlu tutulmaktadır.

Meksika vatandaşı olmak bireylere; Meksika seçimlerinde oy kullanmak, kıyılara veya kara sınırlarına yakın bölgelerde bulunan mülklere kendi adları ile sahip olabilmek, havalimanlarındaki Göçmenlik Bürolarını ziyaret etmekten kurtulmak ve daha birçok avantaj sağlamaktadır.

Vizem.net, Meksika vatandaşlık başvuru ve takip işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Nasıl Meksika Vatandaşı Olunur?

Meksika vatandaşı olma yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Doğum yolu ile
 • Yurttaşlığa kabul yolu ile

Doğum Yolu ile Meksika Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Doğum yolu ile Meksika vatandaşlığı; bireyin ebeveynlerinin uyruğu fark etmeksizin Meksika topraklarında doğması ile, Meksika veya başka ülke topraklarında doğmasına bakılmaksızın bireyin ebeveynlerinden en az biri Meksika vatandaşı olması ile ve bireyin savaş veya ticaret sebebi ile Meksika gemilerinde veya uçaklarında doğması ile kazanılmaktadır.

Yurttaşlığa Kabul Yolu ile Meksika Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Yurttaşlığa kabul yolu ile Meksika vatandaşlığının nasıl kazanılabileceği süreç aşağıda verilmiştir.

 • Uzun süreli ikamet ile Meksika vatandaşlığı: Meksika’da geçici ikamet hakkına sahip olup ülke sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayan veya son 5 yıldır Meksika sınırları içerisinde olup kalıcı ikamet iznine sahip olan yabancı vatandaşlar, Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kart ile Meksika vatandaşlığı kazanılabilmektedir.
 • Evlilik yolu ile Meksika vatandaşlığı: Meksika vatandaşı olmayan yabancı bir erkek veya yabancı bir kadının, Meksikalı biriyle evlenmesi durumunda en az iki yıldır Meksika sınırları içerisinde geçici veya daimi ikamet izni ile yaşaması halinde İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kart ile Meksika vatandaşlığı kazanılabilmektedir.
 • Soybağı yolu ile Meksika vatandaşlığı: Doğuştan Meksikalı olan bir vatandaşın düz bir çizgide soyundan gelen yabancı vatandaşlar, Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından verilen, geçici veya kalıcı ikamet izni sağlayan kart ile Meksika vatandaşlığı alabilmektedir.
 • Üstün başarı ile Meksika vatandaşlığı : Kültürel, sosyal, bilimsel, teknik, sanatsal, spor veya iş konularında Meksika ulusuna fayda sağlayıp belirtilen konularda nitelikli çalışmalar yapan yabancı ülke vatandaşlarına, ulusal topraklarda son iki yıldır ikamet ettiğini kanıtlamaları halinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kart ile Meksika vatandaşlığı verilebilmektedir.
 • Doğumla Meksika vatandaşı olan çocukların ebeveynleri için Meksika vatandaşlığı: Doğumla Meksika vatandaşlığı olan bireylerin Meksikalı olmayan ebeveyn veya ebeveynlerine, en az 2 yıl süre boyunca Meksika’da geçici veya kalıcı olarak ikamet etmesi halinde Meksika vatandaşlığı İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan kart ile verilebilmektedir.
 • Latin Amerika ya da İber Yarımadası uluslarından olanlar için Meksika vatandaşlığı: Latin Amerika veya İber Yarımadası vatandaşı olan bireyler, 2 yıl boyunca daimi veya geçici ikamet etmeleri halinde Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kart ile Meksika vatandaşlığına hak kazanabilmektedir.

Meksika Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Meksika vatandaşlık başvurusu, Meksika’da kalıcı veya geçici yasal oturum izni ile 2 ila 5 yıl arasında değişen bir süre boyunca ikamet etmiş olan kişiler tarafından yurttaşlığa kabul yolu ile yapılabilmektedir.

Yurttaşlığa kabul yolu ile Meksika vatandaşı olmak isteyen bireylerin, Meksika vatandaşlığı başvurularını alan ve vatandaşlık elde etme prosedürünü yürüten yetkili makam olan Meksika Dışişleri Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Meksika Dışişleri Bakanlığı, yurttaşlığa kabul yolu ile vatandaşlık kazanma sürecinde olan bireyler için her durumda İçişleri Bakanlığı’nın da görüşünü almaktadır.

Meksika Vatandaşlığı Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Meksika vatandaşlığı için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru formu: Bilgisayar ile veya siyah mürekkepli kalemle elle, doğru cevaplar verilerek eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken,https://sre.gob.mx/images/stories/docnatnacio/dnn3.pdfadresinden ulaşılabilenDNN-3 başvuru formunun orijinali ve kopyası beyan edilmelidir.
 • Oturum izni: Başvuru sahibinin yasal ikamet iznine sahip olduğunu göstermesi için Meksika İçişleri Bakanlığı’nca verilen, geçici veya kalıcı ikamet iznini kanıtlayan kartın aslının ve ve iki adet fotokopisinin beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Doğum sertifikası: Başvuru sahibinin ana ülkesindeki ilgili nüfus dairesi tarafından verilen doğum sertifikasının, ana ülkedeki Meksika diplomatik veya konsolosluk temsilcisi tarafından usulüne uygun olarak yasallaştırılması gereklidir ve yabancı doğum belgesinin bir kopyası ve iki adet fotokopisi beyan edilmelidir.
 • Pasaport: Başvuru sahibine aitpasaport, pasaportun tüm sayfalarının aslı ve iki fotokopisi gerekmektedir.
 • Başvuru mektubu: Başvurunun yapılmasından önceki iki yıl içindeki ülkeye giriş çıkışların sayısının açıkça belirtildiği yeminli bir başvuru mektubu yazılıp beyan edilmelidir.
 • Adli sicil kaydı: Başvuru sahibinin sabıka kaydının olmadığını kanıtlayan, ikamet bölgesine bağlı olarak federal veya yerel düzeydeki yetkili bir makam tarafından düzenlenmiş belgenin aslı ve fotokopisi beyan edilmelidir.
 • Dil ve kültürel yeterlilik kanıtı: Başvuru sahibinin; İspanyolca konuşabildiğini, Meksika tarihini ve tarihine ait değerleri bildiğini ve Meksika ulusal kültürüne entegre olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda, arka planı açık renkte, renkli ve güncel iki adet özdeş fotoğraf gerekmektedir.
 • Başvuru harcı makbuzu: Meksika vatandaşlık başvuru harcı ödenmeli ve ödendiğine dair makbuz veya dekont beyan edilmelidir.

Meksika vatandaşlığı başvurusu için gerekli olan evrakların nitelikleri değişebilmekte veya başvuru türüne göre ek evrak talep edilebilmektedir.

Meksika Vatandaşlık Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Meksika vatandaşlık başvuru ücreti 7.790 Meksika pesosudur.

Meksika Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Meksika vatandaşlık başvurusu, İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Göç Enstitüsü’nden alınan görüşün yayınlanmasından 3 ay sonra sonuçlanmaktadır.

Meksika Vatandaşlarının Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Meksika vatandaşlarının hak ve yükümlülükleri aşağıda listelenmiştir.

 • Tüm seçimlerde oy kullanmak
 • Tüm seçimlerde seçilmek
 • Meksika’nın siyasi işlerine katılmak için özgürce bir araya gelmek veya insanları toplamak
 • Cumhuriyeti ve Meksika devletinin kurumlarını savunmak için Meksika ordusuna veya Meksika Ulusal Muhafızlarına katılmak
 • Dilekçe hakkını kullanmak

Vatandaşlığa Geçiş Yoluyla Meksika Vatandaşı Olan Kişiler Hangi Faaliyetlerde Bulunamaz?

Vatandaşlığa geçiş yoluyla Meksika vatandaşı olan kişiler ile doğuştan Meksika vatandaşı olan kişiler arasında Meksika yasalarınca birçok yönden ayrım yapılmaktadır.

Meksika Anayasasına göre, vatandaşlığa kabul yolu ile Meksika vatandaşı olan yabancı kişiler aşağıda belirtilen haklardan mahrum bırakılmaktadır.

 • Barış zamanında Meksika ordusuna hizmet etmek
 • Polis olarak görev yapmak
 • Meksika bayraklı herhangi bir gemi veya uçakta; kaptan, pilot veya mürettebat üyesi olarak görev yapmak
 • Meksika başkanı olarak görev yapmak
 • Meksika kongre üyesi olarak görev yapmak
 • Meksika Yüksek Mahkemesi üyesi olarak görev yapmak
 • Herhangi bir Meksika eyaletinde vali olarak görev yapmak
 • Mexico City’de belediye başkanı veya meclis üyesi olarak görev yapmak

Meksika Vatandaşlığı Hangi Durumlarda Kaybedilir?

Meksika vatandaşlığı; sonradan kazanılması halinde veya doğuştan olunması halinde bazı spesifik durumlarda kaybedilebilmektedir.

Yurttaşlığa kabul yolu ile Meksika vatandaşı olan bireylerin gönüllü olarak başka bir ülkede vatandaşlık edinmesi ve kendilerini yabancı olarak göstermesi veya yabancı bir devlete boyun eğmeyi ima eden soyluluk unvanlarını kabul etmesi durumlarında; doğuştan Meksika vatandaşı olan bireylerin ise yabancı ülkeler tarafından teklif edilen soyluluk unvanlarını kabul etmesi, Birlik Kongresi’nin izni olmadan yabancı bir hükümete hizmet etmesi, edebi, bilimsel veya insani nitelikte olanlar haricinde Birlik Kongresi’nin izni olmadan yabancı ayrımları, unvanları veya işlevleri kabul edip kullanması, herhangi bir diplomatik süreçte Uluslararası Mahkeme huzurunda yabancı bir vatandaşa veya hükümete Meksika devleti alehine yardım etmesi ve başka bir vatandaşlık kazanma amacında olması gibi durumlarda Meksika vatandaşlığını kaybetmesi mümkün olmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Meksika vatandaşlığı ve başvuru şartları ile ilgili merkezimize en sık sorulan sorular, yanıtları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

Meksika Çifte Vatandaşlık Veriyor Mu?

Meksika çifte vatandaşlık verebilmektedir. Meksika vatandaşlık yasası gereğince, doğuştan Meksikalı olan birinin başka bir vatandaşlığa sahip olabileceği kabul edilebilse de; vatandaşı olunan diğer ülkeye bağlı olarak, Meksika vatandaşlığı alınırken diğer ülkenin pasaportunun ve vatandaşlığının teslim edildiği durumlar söz konusu olabilmektedir.

Meksika Pasaportu Nasıl Alınır?

Meksika pasaportu almak için başvuruda gerekli olan tüm belgeler hazırlanmalı, hazırlanan belgelerin sunulması ve başvuru ücretinin ödenmesi için yerel Meksika Konsolosluk birimine veya büyükelçiliğe gidilmelidir. Meksika Konsolosluğu, başvuruyu değerlendikten sonra başvuru sahibine başvurunun kabul edildiğine veya reddedildiğine dair bir yazı göndermekte olup; başvurunun kabul edilmesi halinde imzalanmış yeminli beyan ile Meksika hükümetine sadakat yemini edilmesinden sonra Meksika pasaportu ve vatandaşlığa kabul kartı verilmektedir.

Meksika pasaport ücreti, pasaportun geçerlilik süresine ve bireylerin başvuru sırasındaki yaşına bağlı olabilmektedir. 3 yaşını doldurmamış bireylere verilen ve 1 yıl geçerlilik süresi olan bir pasaportun ücreti 38 ABD doları iken; 18 yaşını dolduran bireylere verilen 10 yıl geçerlilik süresi olan bir pasaportun ücreti 181 ABD doları olmaktadır.

Meksika pasaportu alınması halinde bireyler; Meksika’da gerçekleşen tüm seçimlerde seçme ve seçilme hakkı, Meksika’yı ilgilendiren siyasi durumlarda toplama ve toplanma hakkı, Meksika ordusuna kaydolma hakkı gibi haklar kazanabilmektedir.

Meksika Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilir?

Meksika pasaportu ile aralarında Danimarka, Fransa, İsrail, Japonya, Katar gibi ülkeler bulunan 159 ülkeye vizesiz gidilebilmektedir. Henley Pasaport Endeksine göre; Meksika pasaportu, seyahat özgürlüğü açısından dünyadaki en özgür 24. pasaport olarak yer almaktadır.

İltica Yolu ile Meksika Vatandaşlığı Alınabilir Mi?

İltica yolu ile Meksika vatandaşlığı alınabilmektedir.

Meksika vatandaşlığı kazanmak isteyen bireyler, Meksika’ya iltica ettikten sonra öncelikle oturum izni almalıdır ve Meksika iltica yolu ile oturum izni alınmasından gerekli süre geçirildikten sonra vatandaşlığa başvurabilmektedir.

Yatırım Yaparak Meksika Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Yatırım yaparak Meksika vatandaşlığı, öncelikle bireylerin Meksika sınırları içerisinde gayrimenkul alması veya yatırım yapmasıyla yatırımcı vizesi alması ve sonrasında yatırımcı vizesi sayesinde oturum izni alması ile kazanılabilmektedir.

Yatırımcı vizesi ile oturum izni alan kişiler, Meksika vatandaşlığına başvurmaları halinde daha sonra, sırasıyla Meksika yatırımcı vizesi ve oturum izni sayesinde yurttaşlığa kabul yolu ile vatandaşlık kazanabilmektedir.

Meksika'da Ev Alarak Vatandaşlık Alınır Mı?

Meksika’da ev alarak yatırımcı vizesi alınabilmekte olup; yatırımcı vizesi hamili bireyler, Meksika oturum izni alıp Meksika vatandaşlığına hak kazananabilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: