Tayvan Din Adamı Vizesi

Tayvan’da Din Adamı Olarak Çalışmak İçin Başvuru Süreci

Tayvan din adamı ya da din görevlisi vizesi, Tayvan'da yasal olarak kayıtlı olan tapınak, kilise veya enstitülerde bir dini topluluğa liderlik yapmak, rehberlik etmek ya da dini konularda eğitim vermek üzere istihdam edilecek iseniz almanız gereken vize türüdür.

Tayvan'da sizi istihdam eden dini kuruluştan davet mektubu almalı ve Tayvan çalışma vizesi türlerinden olan din görevlisi vizesi için mesleki yeterlilikleri karşılamalısınız.

Tayvan Din Adamı Vizesi Nasıl Alınır?

Tayvan din adamı vizesi başvurusu için aşağıdaki adımları takip ediniz.

 • Tayvan'daki ilgili dini kurumdan davet mektubu alın.
 • Online olarak https://visawebapp.boca.gov.tw adresinden başvuru formu doldurun ve çıktısını alıp imzalayın.
 • Din adamı vizesi için gerekli olan belgeleri hazırlayın.
 • Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu’ndan vize randevusu alın.
 • Başvuru formu ile birlikte din adamı vizesi için gerekli belgeleri teslim edin.
 • Vize ücretini ödeyin.

Tayvan Ankara Büyükelçiliği'nin herhangi bir aracı kurum ile anlaşması bulunmamakta olup din adamı vize başvurularını doğrudan elçiliğe yapmalısınız. Tayvan din adamı vize başvurusu için planladığınız seyahat tarihinden en az 15-20 iş günü önce başvuru yapınız.

Tayvan Din Görevlisi Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tayvan din görevlisi vizesi için aşağıdaki belgeleri sunmalısınız.

 • 6 aydan fazla geçerliliğe sahip güncel bir pasaport
 • Doğru bilgilerle tamamladığınız ve imzaladığınız vize başvuru formu
 • 2 adet, renkli ve yeni biyometrik fotoğraf
 • Tayvan Sağlık ve Refah Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlardan aldığınız sağlık raporu
 • Sizi istihdam eden Tayvan dini kuruluşundan tescil belgesi
 • Tayvan'daki dini kuruluşun hazırladığı davet mektubu
 • Dini faaliyet sertifikası
 • Kimlik bilgilerinize dair belgeler
 • Vize ücretini ödediğinizin kanıtı

Tayvan Din Görevlisi Vizesi İçin Davet Mektubu

Tayvan din görevlisi vizesi için davet mektubu, davet eden dini kuruluş tarafından, sorumlu kişinin imzası ve kuruluşun mührü ile düzenlenmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir.

 • Davet eden kuruluşun yasal olarak kayıtlı, kar amacı gütmeyen ve düzgün işleyen bir kuruluş olduğunun kanıtı
 • Vize başvuru sahibini davet etme nedeni
 • Başvuru sahibinin adı, uyruğu, doğum tarihi, dini, planlanan kalış süresinin yanı sıra Tayvan'daki dini faaliyetleri ve faaliyet tarihleri
 • Aynı dini kuruluş tarafından davet edilen ve hala Tayvan'da bulunan yabancı din görevlilerinin ve sahip oldukları vize türlerinin listesi
 • Davet mektubunun içeriğine ilişkin beyan

Tayvan Din Görevlisi Vizesi İçin Çalışma Sertifikası

Tayvan din görevlisi vizesi için çalışma sertifikası papaz, keşiş, rahibe, imam gibi dini personel olmanız durumunda verilir. Tayvan din görevlisi vizesi için çalışma sertifikası adınızı, uyruğunuzu, dininizi, göreve başlama tarihinizi içermeli ve vize başvurusu sırasında din görevlisi olarak yetkinizi kanıtlamalıdır. Budizm rahipleri ve rahibelerinin Tayvan din görevlisi vizesi için ayrıca yemin belgelerinin aslını ve bir fotokopisini sunmaları gerekmektedir.

Bir dinin idari uygulamasına göre personeline Tayvan din görevlisi vizesi için çalışma sertifikası verilmediği takdirde başvuranın görevi, görev yaptığı en yüksek idare veya mensubu olduğu kuruluş tarafından ispatlanmalıdır.

Tayvan Din Adamı Vizesi İçin Kimlik Belgesi

Tayvan din adamı vizesi için kimlik belgesi sorumlu kişi tarafından imzalanmalı ve dini kuruluş tarafından verilmiş olmalıdır. Tayvan din adamı vizesi için kimlik belgesi adınızı, dininizi, milliyetinizi ve vize başvurusundan önceki en az 2 yıllık dini çalışma geçmişinizi içermelidir.

Tayvan Din Adamı Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

2023 yılında Tayvan din adamı vizesi maliyeti danışmanlık hizmeti almamanız halinde vize harcı ve vize başvuruları için istenebilecek noter, tercüme ve apostil masrafları dikkate alındığında 100 dolardır.

Tayvan Din Görevlisi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Tayvan din görevlisi vizesi Ankara Büyükelçiliği tarafından 7-10 gün içinde incelenip karara bağlanır.

Ankara'daki Tayvan Büyükelçiliği tarafından ek evrak istenmesi, görüşmenin gerekli görülmesi veya başvurunun incelenmek üzere Tayvan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'na gönderilmesi durumunda Tayvan vize başvuru işlemleri uzayacaktır.

Tayvan Din Görevlisi Vizesi Geçerlilik Süresi

Tayvan din görevlisi vizesi 3 ay geçerlidir.

Din Adamı Vizesi İle Tayvan'a Girişten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Din adamı vizesi ile Tayvan’a gittikten sonra Ulusal Göçmenlik Dairesi’ne 15 gün içinde oturum izni başvurusu yapmalısınız. Oturum izninin geçerlilik süresi boyunca Tayvan’da kalabilirsiniz.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: