Tayvan Vizesi için Gerekli Evraklar

Tayvan Vizesi için Gerekli Evraklar 2023 Güncellemesi

Lütfen gerekli evrakları görmek istediğiniz vize türü için uygun seçimlerini yapınız. Siz seçim yaptıkça aşağıdaki evrak listesi seçimlerinize göre güncellenecektir.


Vize Başvurusu İçin Gerekli Standart Evraklar

Pasaport
Başvuru sahibinin planlanan seyahat tarihinden itiaberen en az 6 ay daha geçerli pasaportunu ve pasaportunun kimlik bilgileri sayfası ile birlikte kullanılmış tüm sayfalarının ve varsa önceki vizeler ile giriş ve çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların fotokopileri sunulmalıdır.
Vize Başvuru Formu
https://visawebapp.boca.gov.tw adresinden çevrimiçi doldurulmuş Tayvan vize formu ibraz edilmelidir.
Biyometrik Fotoğraf
ICAO standartlarına uygun 6 aydan eski olmayan biyometrik fotoğraf ibraz etmesi gerekmektedir. Tayvan vize fotoğrafı öngörülen ebatlarda şekil ve kıyafet kurallarına uygun olmalıdır.
Ulaşım Rezervasyonu
Tayvan´a seyahat ederken kullanılacak uçak ya da diğer ulaşım araçları için bilet veya rezervasyon bilgilerin sunulması gerekmektedir. Tayvan vizesi için ulaşım rezervasyonu vize başvurusu için sunulan diğer belgeler ve seyahat tarihleri ile uyumlu olmalıdır.
Banka Hesap Özeti
Tayvan vize başvurusunda bulunacak kişilerin Tayvan´da bulunacakları süre boyunca geçimlerini sağlayabilecek finansal kaynağa sahip olduklarına dair banka hesap özeti sunmaları gerekmektedir. Sunulacak banka hesap özeti kaşeli ve imzalı olmalıdır.
Vize Harcı Dekontu
Vize harcının ödendiğine dair dekont sunulmalıdır. Tayvan vize harcı başvuru yapılacak vize türüne göre farklılık göstermektedir.
Muvafakatname
18 yaş altı için Tayvan vizesi başvurularında, çocuk ebeveynleri ya da vasileri ile birlikte seyahat etmiyor ya da sadece bir ebeveyni ile birlikte seyahat ediyor ise kendisi ile birlikte seyahat etmeyen ebeveyn ya da ebeveynleri ya da vasisi tarafından hazırlanmış noter tasdikli muvafakatname sunulması gerkemektedir.

Hazırlanması Gereken Ek Evraklar

Seyahat Planı
Başvuru sahibinin Tayvan´da kalacağı süre boyunca ne zaman, nerede olacağını gösteren belge sunması gerekmektedir. Bir tur kapsamında Tayvan´a gidecek başvuru sahipleri organize edilen gezinin onay belgesini; bireysel olarak seyahat edecek başvuru sahipleri ise seyahat planlarına dair bilgi içeren bilet veya rezervasyon bilgilerini içeren belgeler gibi evrakları Tayvan turist vizesi başvuru dosyasına eklemelidir.
Aile Bağlarına İlişkin Kanıt
Tayvan aile ve akraba ziyareti vizesi için başvuru yapacak kişilerin Tayvan´da ziyaret edecekleri aile üyesi ile olan bağlarını gösteren nüfus kayıt örneği, doğum sertifikası veya evlilik cüzdanı gibi aile kanıt niteliğinde belge sunması gerekmektedir.
Ziyaret Edilecek Kişinin Tayvan´da İkamet Ettiğine Dair Kanıt
Başvuru sahibinin ziyaret edeceği aile üyesinin Tayvan´da yasal olarak ikamet ettiğine dair hane kaydı veya geçici ya da kalcı oturum izni belgesi sunulmalıdır.
Çalışma İzni
Tayvan çalışma vizesi için başvuracak kişilerin Tayvan Çalışma Bakanlığı´ndan Tayvan´daki işverenleri tarafından alınmış çalışma izni sunması gerekmektedir.
Davet Mektubu
Tayvan Ankara Büyükelçiliği´ne hitaben başvuru sahibini Tayvan´a davet eden kişi ya da kurum tarafından hazırlanmış ve davet beyanı ile birlikte davet amacını ve mümkünse başvuru sahibinin bu davet kapsamındaki seyahat detaylarını içeren davet mektubu sunulmalıdır. Tayvan vizesi için davet mektubu, kurallara uygun hazırlanmış olmalıdır.
İşveren Mektubu
Tayvan ticari vize başvurusu için başvuru sahibini Tayvan´a gönderen Türkiye´deki şirketten ziyaretin amacını ve süresini belirten işveren mektubu sunulmalıdır.
Ticari İlişkiye Dair Evraklar
Tayvan ticari vize başvurusu için başvuru sahibi Tayvan´da ziyaret edeceği şirket ya da işletme ile olan iş ilişkisine dair iş sözleşme, fatura vb. belge sunmalıdır.
Tayvan´da İrtibat Kurulacak Kişinin İletişim Bilgileri
Tayvan´da irtibat kurulacak kişinin isim, telefon numarası ve adres bilgisinden oluşan iletişim bilgileri ibraz edilmelidir.
Sponsor Mektubu
Başvuru sahibinin seyahat masrafları için Tayvan vize sponsor mektubu başvuruya eklenmelidir.
Sponsor Evrakları
Başvuru sahibinin seyahat masraflarını karşılayan kişinin sponsor mektubu ile birlikte Tayvan vize başvurusu için sponsor evrakları sunması gerekmektedir.
Tedavi Masrafları Ödeme Planı
Tayvan´da tedavi görülecek kurum tarafından onaylanan banka ekstresi veya ödeme planı sunulmalıdır.
Tedavi Anlaşması
Tayvan tedavi vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin Tayvan´da tedavi görecekleri hastaneden aldıkları; öngörülen tedavi süresi ve maliyetini belirten ve hastanın kabul edileceğine dair yazılı tedavi anlaşması sunmalıdır.
Vize Başvuru Dilekçesi
Başvuru sahibinin Tayvan vizesine neden başvurduğunu ve Tayvan´da bulunacağı süredeki planı ve amacını açıkladığı Tayvan vize başvuru dilekçesi, Tayvan Ankara Büyükelçiliği´ne hitaben istenilen formatta sunulmalıdır.
Sağlık Raporu
Tayvan Sağlık ve Refah Bakanlığı´nın belirlediği kurumlardan alınan sağlık raporu ibraz edilmelidir. Tayvan vizesi için sağlık raporu belirlenen kriterlere uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Burs Belgesi
Varsa başvuru sahibine verilen bursa ilişkin burs belgesi başvuru dosyasına eklenmelidir.
Diploma ve Transkriptler
Başvuru sahibi tamamladığı en yüksek eğitim seviyesine ait diploma ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkriptleri ibraz etmelidir.
Kabul Mektubu
Tayvan öğrenci vizesi başvuruları için başvuru sahibi Tayvan´da eğitim alacağı kurum tarafından düzenlenmiş kabul belgesi sunmalıdır.
Adli Sicil Kaydı
Başvuru sahibine ait "Adli sicil kaydı yoktur." ibaresini içeren e-devletten alınmış adli sicil belgesi sunulmalıdır.
Çince Eğitim Planı
Tayvan Çince dil okulu vizesi için yapılan başvurularda başvuru sahibinin Çince öğrenme amacının da açıklandığı çalışma planı başvuru dosyasına eklenmelidir.
Devamsızlık Belgesi
Devamsızlık belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi ibraz edilmelidir. İzinli olanlar dahil devamsızlık süresi, toplam ders saatinin dörtte birini geçemez.
Transkript
Öğrenim dönemine ait okul transkriptlerinin aslı ve bir fotokopisi ibraz edilmelidir.
Tayvan´da İkamet Eden Aile Üyesinin Oturma İzni
Tayvan aile birleşimi vizesi için başvuru sahibinin yanına yerleşeceği aile üyesinin Tayvan´da yasal olarak ikamet ettiğine dair hane kaydı veya geçici ya da kalcı oturum izni belgesi sunulmalıdır.
Tayvan Ekonomi Bakanlığı Yatırım Komisyonu´ndan Alınan İzin
Başvuru sahibinin Tayvan girişimci vizesi için gerekli kriterleri sağladığına dair Tayvan Ekonomi Bakanlığı Yatırım Komisyonu´ndan alınan izin başvuru dosyasına eklenmelidir.
Tayvan´da Yapılan Yatırıma İlişkin Kanıt
Tayvan yatırımcı vizesi başvurusu için yetkili makamlar tarafından verilen Tayvan´da yapılan yatırıma ilişkin kanıt ibraz edilmelidir.

Önemli Not

Evraklar Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Sunulan dökümanların aslı incelendikten sonra iade edilmektedir.
  • Çince ya da İngilizce haricindeki dokümanların yanında Çince ya da İngilizce dillerinden birine çevrilmiş nüshaları bulunmalıdır.
  • Çevirilerin mutlaka Tayvan Ankara Büyükelçiliği tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: