Tayvan Vizesi için Davet Mektubu

Tayvan Vizesi için Davet Mektubu 2023'te Nasıl Hazırlanır?

Tayvan vize davet mektubu; Tayvan ya da resmi adı ile Çin Cumhuriyeti'ne yapılacak ticari ya da fuar, konferans ya da seminer katılımı amacıyla yapılacak ya da Tayvan'a evlilik amacıyla gidecek olanlar tarafından yapılan vize başvurularında sunulması gereken zorunlu bir evraktır.

Davetiye ile Tayvan'a seyahat edecek kişilerin Tayvan vize işlemleri sırasında teslim ettikleri davet mektubunun Tayvan Ankara Büyükelçiliği tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde hazırlanmış olması ve diğer vize başvuru belgelerini destekler nitelikte olması gerekmektedir.

Tayvan Vize Davet Mektubu Nasıl Hazırlanır?

Tayvan vize davet mektubu, başvuru yapılacak olan dış temsilciliğe hitaben yazılmalı ve başvuru sahibinin tam adını, uyruğunu, doğum tarihini, pasaport numarasını, kalış süresini içermelidir. Davet mektubunda davet eden kişinin tam adı, iletişim telefonu, mail adresi ve ev adresi bulunmalı; ek olarak başvuru sahibi ile davet eden arasındaki ilişki açıklanmalıdır.

Tayvan Ticari Vize Davet Mektubu

Tayvan ticari vize davet mektubu, başvuru sahibini Tayvan’a davet eden şirket tarafından, şirketin antetli kağıdına yazılmalıdır. Ticari vize davet mektubunda, başvuru sahibinin tam adı, doğum tarihi ve pasaport numarası yer almalıdır. Davet mektubu Tayvan’da bulunan şirket tarafından kaşelenmeli ve davet eden şirketin yetkilisinin iletişim bilgilerini içermelidir.

Tayvan Vize Davet Mektubu Örneği

Tayvan vize davet mektubu örneği aşağıda verilmiştir.

Tayvan Vize Davet Mektubu Örneği
Tayvan Vize Davet Mektubu Örneği
Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: