Tayvan Vize Uzatma İşlemleri

Tayvan Vize Uzatma, Yenileme ve İptal İşlemleri

Tayvan vizesi için uzatma, yenileme veya iptal etme işlemleri başvuru sahibi tarafından belli şartlara bağlı olarak talep edilen ve vize durumunda değişiklik yapılmasını öngören işlemlerdir.

Tayvan için vize uzatma, yenileme ve iptal işlemleri aşağıda detaylandırılmıştır.

Tayvan E-Vize ve Kapıda Vize Uzatma İşlemi

Tayvan e-vizesi ve kapıda vizelerinin süreleri uzatılamamaktadır; daha uzun süre Tayvan’da kalmak isteyen kişilerin dış temsilcilikten vize alması gerekmektedir.

Tayvan e-vizesi turizm, ticari ve ziyaret amaçlarıyla alınan bir vize olup, ülkede çalışmak, eğitim görmek, aile ile yaşamak gibi amaçlarla yapılacak seyahatler için bir dış temsilciliğe başvurularak vize alınmalıdır.

Hangi Durumlarda Kısa Süreli Tayvan Vizesi İçin Uzatma Talep Edilebilir?

Kısa süreli Tayvan vizelerinden 60 gün veya 90 gün süreyle geçerli olan ve “Uzatma yok (No extension)” ibaresi taşımayan vizeler için uzatma, ilgili belgelerle Ulusal Göçmenlik Dairesi'nin (NIA) yerel merkezlerine uzatma başvurusu yapılarak talep edilebilir.

Uzatma işlemleri için başvuru sahiplerinin uzatma taleplerinin gerekçesini açıklayan yazılı bir beyan sunması ve acil durumlarını gösteren belgeleri, istenen diğer evraklarla birlikte ibraz etmesi gereklidir. Uzatma başvuruları reddedilirse, ödenen ücretler iade edilmemektedir. Tayvan'a vizeden muaf giriş yapan veya varışta vize ile giren ziyaretçiler, vize süresini geçen ziyaretçiler ve halihazırda vizelerinin durumunu değiştirmiş olan ziyaretçiler için bu süreç uygulanmaz.

60 gün süreyle geçerli olan ve uzatma yapılmayacağı ifadesini taşımayan vize hamilleri, ilgili belgelerle Ulusal Göçmenlik Dairesi'nin yerel merkezlerine doğrudan vize uzatma başvurusunda bulunabilmektedir.

"No Extension" İbareli Tayvan Vizeleri İçin Uzatma Talebi

"No Extension" ibareli Tayvan vizeleri için uzatma talebi, yalnızca şiddetli akut hastalık, doğal afet veya diğer mücbir sebepler gibi Tayvan'dan ayrılmaya engel olan durumlarda, Tayvan Konsolosluk İşleri Bürosu veya Tayvan Dışişleri Bakanlığı ofislerine başvurulması ile yapılabilir.

Kısa Süreli Tayvan Vizesi İçin Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kısa süreli Tayvan vizelerinden 60 gün veya daha uzun süre kalmasına izin verilen ve vizesinde "Uzatma yok" ibaresi bulunmayan ziyaretçi vizeleri için, izin verilen kalış süresinin bitiminden 15 gün öncesine kadar gerekli belgelerin sunulması ile uzatma işlemleri yapılabilir. Uzatma işlemi Ulusal Göçmenlik Dairesi'nin onayına bağlıdır.

Uzatma için başvuru formu, pasaportun orijinali ve fotokopisi, mevcut vizenin orijinali ve fotokopisi ile başvuru sahibinin kalış gerekçesini destekleyen belgeler, uzatma işlemleri için sunulmalıdır.

Uzun Süreli Tayvan Vizesi İçin Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uzun süreli Tayvan vizesi için uzatma başvurusu, mevcut vize geçerlilik süresinin dolmasından en geç 30 gün önce İçişleri Bakanlığı Ulusal Göçmenlik Dairesi'nin hizmet merkezlerine başvurulması ile yapılır.

Uzatma işlemleri için başvuru formu, ülkeye giriş izni ve bazı durumlarda vekaletname belgelerinin sunulması ve 300 Yeni tayvan doları başvuru ücretinin ödenmesi ile yapılır. İşlemler genellikle ek bir talep yoksa yarım gün sürmektedir.

Tayvan Uzun Süreli Vize İçin 2. Kez Uzatma Talebi

Tayvan uzun süreli vize için ikinci kez uzatma talebi, geçici giriş izniyle ülkeye giren veya kalış süresi bir kez uzatılmış olan kişiler tarafından, ilgili belgeler beyan edilerek Ulusal Göçmenlik Dairesi'ne sunulur.

Kişilerin uzatma sayısını artırmak için belirli koşulları karşılaması gerekmektedir. 7 aydan uzun süre hamile kalan veya 2 aydan kısa süre önce doğum veya düşük yapan kişiler, hastalık veya hamilelik nedeniyle hastaneye yatırılmış ve yurt dışına çıkmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmayan kişiler ile Tayvan’da ikamet eden eşi, kan yoluyla bir akrabası, üçüncü dereceden bir yan akrabası veya ikinci dereceden evli bir akrabası yıkıcı bir hastalık veya yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılmış veya vefat etmiş kişiler, uzatma başına 2 ay olmaz üzere vizelerini uzatabilmektedir. Mücbir sebep, doğal afet veya diğer öngörülemeyen olaylarla karşılaşan 1 aya kadar vizelerini uzatabilirken, kanunlara göre hürriyetlerinden yoksun bırakılan kişiler şartların gerektirdiği süre için vize uzatma işlemi yapabilmektedir.

Tayvan Vize Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tayvan vize yenileme işlemleri, halihazırda sahip olunan Tayvan vizesinin geçerliliğini yitirmesi durumunda yapılabilir. Aktif bir Tayvan vizesine sahip olan kişiler, sadece planlı seyahat tarihinin mevcut vizenin bitiş tarihinden sonra olduğunu beyan ederek vize yenileme işlemlerini yapabilmektir.

Tayvan Vizesi Yenileme İşlemi Kaç Günde Sonuçlanır?

Tayvan vizesi yenileme işlemleri, kısa süreli vizelerde Türk pasaportu sahipleri veya Türkiye’de oturma ve çalışma izni sahibi yabancılar için 3 ile 7 iş günü, Türkiye’de oturma iznine sahip olmayan diğer yabancılar için 7 ile 10 iş günü içerisinde sonuçlanır. grupların kısa süreli vize başvuruları için işlem süresi 15 iş günüdür.

Uzun süreli Tayvan vizesi taleplerinin işlem süreleri, 7-10 iş günü arasındadır.

Tayvan Vizesi Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Tayvan vizesi, başvuru sahibinin vizeyi düzenleyen Tayvan Ankara Büyükelçiliğine gerekçeli iptal dilekçesi yazarak talep etmesi üzerine iptal edilir.

Tayvan vizelerinin dış temsilcilikler veya Tayvan pasaport polisi tarafından, başvuru sahibinin durumu değerlendirilerek iptal edilmesi de mümkündür. Tayvan vize ihlali yapan veya Tayvan için risk oluşturduğuna inanılan kişilerin vizeleri iptal edilebilmektedir.

Tayvan Vizesi İptal Edilenler Tekrar Vize Alabilir Mi?

Tayvan vizesi iptal edilen kişiler, tekrar vize alabilmektedir.

İptal sonrasında yeniden bir Tayvan vizesi almak isteyen kişilerin, başvuru dilekçelerinde önceki vizenin ne gerekçe ile iptal edildiğine dair bilgileri aktarması gereklidir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: