İsviçre Dini ve İnanç Yapısı

İsviçre Dini ve İnanç Yapısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsviçre, resmi bir dine sahip olmayan bir ülke olmakla birlikte ülkede vatandaşların büyük çoğunluğunu Hristiyanlığa mensup kişiler oluşturmaktadır. İsviçre din ve inanç açısından çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Katolikler, Protestanlar, Müslümanlar, Budistler ve Yahudiler İsviçre dini inancı çerçevesinde kendilerine yer bulmaktadır. İsviçre’de herhangi bir dine inanmayan nüfus sayısı oldukça fazladır. İsviçre, dini inanış açısından toleransın teşvik edildiği, farklı dinlere karşı hoşgörü politikası izleyen ve bu dinlere mensup kişilere verilen hakların barış için önemli değerler olarak görüldüğü bir ülkedir.

İsviçre Resmi Dini Nedir?

İsviçre resmi dini, devlet tarafından belirlenmemiş olmakla birlikte bazı kantonlarda resmi kiliseler tanınmaktadır ve Hristiyanlık İsviçre’nin dini olarak benimsenmiştir.

İsviçre Din Dağılımı Nasıldır?

İsviçre din dağılımı 2020 verilerine göre aşağıda listelenmiştir.

 • Hristiyanlık, %61.2
 • Müslümanlık, %5.4
 • Yahudilik, %0.2
 • Diğer dinler, %1.2
 • Herhangi bir dine bağlı olmayanlar, %30.9
 • Dini inancını belirtmeyenler, %1.1

İsviçre'de Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

İsviçre’de Hristiyanlık inancı ülke nüfusunun resmiyete geçmeyen fakat büyük bir çoğunluğunun mensup olduğu din ve inanıştır.

4. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nda toprağın büyük bir çoğunluğunu himayesinde bulunduran piskoposlukların kurulması ve 7. yüzyılda manastırların kurulmasıyla İsviçre’de Hristiyanlık gelişmeye ve yayılmaya başlamıştır.

Reform etkisiyle İsviçre nüfusunun %94’ünü oluşturan Hristiyan kesim 1980’lerden bu yana önemli ölçüde azalmıştır. 2020 istatistik raporlarına göre İsviçre toplumunun %61.2’si Hristiyanlığa mensuptur; bunlardan %33.8’i Katolik, %21.8’i İsviçre Protestanlığı ve %5.6’sı diğer Hıristiyan mezheplerden oluşmaktadır.

İsviçre; dini açıdan pek çok din, inanç sistemi ve mezhebe ev sahipliği yapmaktadır. Hristiyanlığın çoğunlukta olduğu İsviçre’de 1000’i aşkın kilise bulunmaktadır. St. James yolu üzerinde bulunan Einsiedeln Manastırı, Basel’de bulunan Aziz Paul Kilisesi ve Cenevre’deki Rus Ortodoks Kilisesi İsviçre'deki kiliseler arasında en bilinenleridir.

İsviçre'de Müslümanlık İnancı Nasıldır?

İsviçre’de Müslümanlık inancı ülkede bulunan dini inanışlar arasında yer almaktadır. Müslümanlık, 20.yüzyılın sonlarına doğru İsviçre’de yayılmaya başlamış bir dindir. 1980’li yıllarda İsviçre’deki Müslüman oranı %1 iken 40 yıl içinde yaklaşık beş katına çıkmıştır. 2018 verilerine göre İsviçre müslüman oranı %5.4 olarak kaydedilmiştir.

İsviçre’deki Müslümanların büyük çoğunluğu Yugoslavya ve Türkiye kökenlidir. 1960-1970 döneminde işçi olarak İsviçre'ye gelen Yugoslav ve Türk erkekler, 1970 yılının sonlarına doğru yenilenen İsviçre göçmenlik yasası ile ailelerini İsviçre’ye getirerek ülke vatandaşlığı almışlardır. Göçmenlik yasasının revize edildiği dönemden bu yana İsviçre’deki Müslüman göçünün çoğu Doğu Avrupa’daki sığınmacılardan oluşmaktadır.

İsviçre’de 260 cami ve mescit olduğu tahmin edilmektedir. Cenevre’deki Cenevre Cami, Winterthur’daki Winterthur Cami, Wangen bei Olten'deki Olten Türk Kültür Ocağı Cami ve Zürih'teki Mahmud Camisi ülkedeki minareli camiler oldukları için önem teşkil etmektedir.

İsviçre Toplumunun İnandığı Diğer Dinler Nelerdir?

İsviçre toplumunun inandığı diğer dinler aşağıda sıralanmıştır.

 • Müslümanlık, %5,4
 • Hinduizm, %0,38
 • Budizm, %0,29
 • Yahudilik, %0,25

İsviçre'de Ateist Nüfusu Ne Kadardır?

İsviçre’de ateist nüfusu oldukça fazladır. 20. yüzyılın sonlarından itibaren İsviçre dini inanç bağlılığı büyük oranda azalmıştır. İsviçre’de 1980’de %94 olan kiliseye bağlılık oranı 2000’li yılların başında %67’ye düşmüştür.

2020 yılı Federal İstatistik Ofisi verilerine göre İsviçre’de toplam nüfusun %30.9’u hiçbir dine mensup olmamakla birlikte %30.9’un üçte birini ateistler oluşturmaktadır.

İsviçre'deki En Ünlü Dini Yapılar Nelerdir?

İsviçre’deki en ünlü dini yapılar aşağıda sıralanmıştır.

 • Apostolik Kilisesi
 • Cenevre Camii
 • Fo Guang Shan Tapınağı
 • Aziz Peter Kilisesi
 • Aziz Peter ve Paul Kilisesi
 • Saint Pierre Katedrali

Apostolik Kilisesi Nerededir?

Apostolik kilisesi; Hristiyan bir mezhebin adı olup bizzat havariler tarafından kurulan kiliselere verilen genel bir isimdir. Apostolik kilise günümüzde yeni bir mezhep anlamına gelmektedir. İsviçre’de Zürih’te bulunan Yeni Apostolik Kilisesi, İsviçre’deki Apostolik kilise inancının merkezi görevini üstlenmiştir. 1905 yılında kurulan İsviçre’deki Yeni Apostolik Kilisesi’nin 57.000 üyesi bulunmaktadır.

Zürih Yeni Apostolik Kilisesi’ne ait görsel aşağıda verilmiştir.

Zürih Yeni Apostolik Kilisesi
Zürih Yeni Apostolik Kilisesi

Cenevre Camii Nerededir?

Cenevre Cami olarak da bilinen Petit-Saconnex Cami İsviçre’nin Cenevre kentindeki en büyük camidir. 1978 yılında Cenevre’nin Le Petit-Saconnex mahallesinde inşa edilen cami, bir Vahhabi mezhebi olan Suudi kökenli Müslüman tarafından finanse edilmiştir. 22 metre yüksekliğinde minareye sahip camide 1.500 adet ibadethane bulunmaktadır.

İsviçre’de, 2009 Kasım ayında referandum sonucunda alınan kararla camilere minare yapımı yasaklanmıştır; referandum öncesinde minareli yapılan camiler bu yasağın dışında tutulmuştur. Cenevre Cami, İsviçre’deki dört minareli camiden biridir.

Cenevre Cami'sine ait görsel aşağıda verilmiştir.

Cenevre Camisi
Cenevre Camisi

Fo Guang Shan Tapınağı Nerededir?

Fo Guang Shan Tapınağı, Tayvan merkezli hümanist Budizm anlayışını yayan uluslararası Çin Mahayana Budist örgüt ve düzeninin tapınağıdır. Farklı şubeleri bulunan Fo Guang Shan Tapınağı’nın bir şubesi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunmaktadır. Bir Budist tapınağı olan Fo Guang Shan Tapınağı’nın inşasına 2005 yılında başlanmış, 2006 yılında ziyaretçilere kapısı açılmıştır. 500 metrekare genişliğe, 6.5 metre yüksekliğe sahip Fo Guang Shan Tapınağı’nın iç mimarisi sade ve duru bir şekilde tasarlanmıştır ve binanın bahçesinde ve içinde Buda heykelleri bulunmaktadır.

Fo Guang Shan Tapınağı’na ait görsel aşağıda verilmiştir.

Fo Guang Shan Tapınağı
Fo Guang Shan Tapınağı

Dinin İsviçre Kültürü Üzerindeki Etkisi Nasıldır?

Dinin İsviçre kültürü üzerindeki etkisi büyük oranda dini bayramlar aracılığıyla yaşanmaktadır. İsviçre, resmi dini bulunmayan fakat vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan bir ülkedir. Cenevre ve Neuchatel kantonları hariç diğer kiliselerin vergilendirme yoluyla Katolik ve Protestan kiliselerini desteklediği görülmektedir. İsviçre kültürel anlamda Hristiyan geleneklerine bağlıdır. İsviçre’de Hz.İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel ve Hz. İsa’nın dirilişinin kutlandığı Paskalya gibi dini bayramlar kutlanmaktadır.

İsviçre, bünyesinde bulundurduğu zengin din ve inanç sistemiyle İsviçre kültürü çerçevesinde ve İsviçre din ve inanç sisteminde özgürlükçü ve laik bir politika izlemiştir. Günümüz İsviçre’sinde din ve vicdan özgürlüğü iç hukuk ve uluslararası hukuk düzenlemeleri ile güvence altına alınmıştır. İsviçre Kanton Anayasalarında, eski Federal Anayasa’nın 27. Maddesi f 3, 49- 50. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. Maddesinde, Birleşmiş Milletler Paktı’nda alınan kararlar aracılığıyla din özgürlüğü adına güvenceler getirilmiştir.

İsviçre Dini Bayramları Nelerdir?

İsviçre dini bayramları aşağıda verilmiştir.

 • Noel (25 Aralık)
 • İsa’nın Ölüm Yıldönümü (2- 15 Nisan)
 • Paskalya ve Paskalya Pazartesi/ İsa’nın dirilişi (17- 18 Nisan)
 • Yükseliş Günü/ İsa’nın yükselişi (13- 26 Mayıs)
 • Pentecost Günü (28 Mayıs- 5 Haziran)
 • Pentecost Pazartesi (29 Mayıs- 6 Haziran)
 • Katolik Yortusu (3- 16 Haziran)
 • Meryem’in Göğe Kabulü Günü (15 Ağustos)
 • Aziz Nicholas Günü (25 Eylül)
 • Azizler Günü (1 Kasım)
 • Noel Arifesi ve Noel (24- 25 Aralık)
 • Aziz Stephen Günü (26 Aralık)

İsviçre Toplumunun Batıl İnançları Var Mıdır?

İsviçre toplumunun batıl inançları bulunmaktadır. Pragmatik ve rasyonel bir toplum olmalarının yanı sıra İsviçre toplumunda köklü batıl inançlar vardır. İsviçre batıl inançlarına hakim olmak yerel kültüre entegre olunmasını kolaylaştırmaktadır.

İsviçre’de toplumda batıl inanç sistemi temelde cadılar ve inekler üzerine oturtulmuştur. İnançların temelinde cadı- inek etkileşimi ya da müstakil olarak bu iki kavram ele alınmaktadır. İsviçre toplumunda cadıların hala yaşadığına ve bu cadıların her türlü canlıya (özellikle ineklere) büyü yapabildiklerine inanılmaktadır. Cadıların tespit edilebilmesi için alnının yalanması gerektiğine inanılır. Cadı olduğu anlaşılan kişinin alnından tuz tadı gelirse o kişinin cadı olduğu tespit edilmekte ve doğruca kiliseye götürülmesi gerekmektedir.

İsviçre’de bir başka inanca göre; bir kişi farkında olmadan inek gübresinin üzerine basarsa bu kişinin eline para geçeceğine inanılmaktadır. Şeytanın ve kötü ruhların Alplerde yaşadığına inanılması ya da 13 sayısı üzerine uğurlu, uğursuz ve tarafsız gibi farklı görüşlerin bulunduğu inanışlar İsviçre’deki batıl inançların genellikle kötü şansla ilgili olan kısmını kapsamaktadır.

İsviçre’de iyi şans ve uğur getireceğine inanılan batıl inançlar bulunmaktadır. İsviçre’de yeni evlenen çiftlerin bir düğün geleneği olarak evliliklerini kutsamak niyetiyle evlerinin dışına ağaç dikmeleri ve ülkenin bazı kesimlerinde insanların birbirlerine yeni yıl hediyesi olarak verilen domuz ve badem ezmesi sunması, iyi şans inancına örnek teşkil etmektedir.

İsviçre'de Din Eğitimi Nasıldır?

İsviçre’de din eğitimi, komplike bir durumdadır. İsviçre’de resmi bir dinin bulunmaması sebebiyle müfredatlara belli bir dini anlatmak üzere din dersi eklenememiştir. İsviçre Federal Anayasası’nın kontrolünde olan eğitim sistemi üzerine ülke genelinde bir uzlaşma sağlanamamıştır.

Kantonlara göre çeşitlilik gösteren İsviçre eğitim sistemi, her bölgede din eğitimi veren sertifika programlarının ve millet üniversitelerinin bulunmamasına yol açmıştır. İsviçre’de din adamı olmak isteyen kişiler, bu eğitimlerin verildiği Uri kantonunda bulunan Seedorf beldesine giderek teorik eğitimini tamamlamalı ve daha sonrasında görevine başlamak için çalışmak istediği alanların yetkilileri ile iletişime geçmelidir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: