İsviçre Eğitim Sistemi

İsviçre Eğitim Sistemi ve Dünya Sıralaması

U.S. News 2020 yılı Dünyanın En İyi Eğitim Sistemlerine Sahip Ülkeler raporuna göre İsviçre 6. sırada yer almaktadır. İsviçre'de eğitim sistemi yönetime dayalı olmasının yanında yüksek derecede işlevseldir ve okul sisteminin yönetimi düzenlenmesi, merkez hükümet tarafından belirlenmiş bir çerçeveye sahip olmasına rağmen her kanton okul takvimini, müfredatını ve kriterlerini kendi belirlemektedir.

İsviçre’de ilkokul eğitimi zorunludur ve devlet okullarında ücretsiz olarak verilmektedir. İsviçre’de 2 yıl zorunlu anaokulu eğitimi dahil olmak üzere ilkokul eğitimi için asgari yıl, tüm kantonlarda yaklaşık altı yıl sürmektedir ancak Obwalden'de 5 yıl 3 aydır. Ortaokul derecesinde İsviçre’de eğitim gören öğrenciler yetenek ve kariyer hedeflerine göre ayrılmaktadır ve genel olarak öğrenciler zorunlu eğitimi 15 ya da 16 yaşında tamamlamaktadır.

İsviçre’de okumak, uluslararası öğrenciler tarafından yüksek eğitim kalitesi, dil öğrenme ve geliştirme imkanları, burs seçenekleri, çok sayıda kültürel ve sosyal aktiviteye katılma imkanı sağlayan bir ülke olması nedeniyle tercih edilmektedir.

İsviçre'de Eğitim Zorunlu Mudur?

İsviçre’de ilkokul ve ortaokul eğitimleri zorunludur ve zorunlu eğitim 9 yıl sürmektedir. İsviçre’de zorunlu eğitim 6 yaşında başlayıp, 15 veya 16 yaşında tamamlanmaktadır.

İsviçre Eğitim Aşamaları Nedir?

İsviçre eğitim aşamaları aşağıda listelenmiştir.

  • İsviçre anaokulu eğitimi
  • İsviçre ilkokul eğitimi
  • İsviçre ortaokul eğitimi
  • İsviçre lise eğitimi
  • İsviçre mesleki eğitim
  • İsviçre yükseköğretim eğitimi

İsviçre'de Anaokulu Eğitimi Nasıldır?

İsviçre'de Anaokulu Eğitimi Nasıldır?
İsviçre'de Anaokulu Eğitimi Nasıldır?

İsviçre’de anaokulu eğitimi temel görgü ve bilgiler içermektedir. İsviçre okul öncesi eğitim sistemi öğrencilere diğer dilleri, İsviçre kültürünü, sosyal becerileri ve temel tavırları, oyun temelli öğrenme yoluyla öğretmeyi amaçlamaktadır ve müzik, oyun, sanat ve birçok el işi aracılığıyla temel okuma ve matematik öğretilmektedir.

İsviçre’de ücretsiz olan ve 4 yaşında başlayan anaokulu eğitiminin kaç yaşında başlayacağı ve zorunlu olup olmadığı, kantondan kantona göre değişiklik göstermektedir ancak genellikle 2 yıl sürmektedir ve birçok kantonda zorunludur.

İsviçre eyalet sisteminde anaokulu yılı iki yarıyıl olarak düzenlenmiştir ve kesin tarihler kanton kurallarına göre ağustos veya eylül ortasında başlamaktadır. İsviçre’de anaokulları 08:30 ile 16:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.

İsviçre'de İlkokul Eğitimi Nasıldır?

İsviçre’de ilkokul eğitimi anaokulu bittikten sonra genellikle 6 yaşında başlamaktadır ancak yaşanılan kantona göre farklılık göstermektedir.

İsviçre’de ücretsiz olan ilkokul eğitim aşaması genellikle 6 yıl sürmektedir ve temel becerileri, beden eğitimini, dil eğitimini içeren kapsamlı bir müfredatla öğretilmektedir. 5 veya 6 yaşında başlayan İsviçre ilkokul eğitimi genellikle 11 yaşında bitmektedir ve 4 veya 5 yıl içerisinde tamamlanmaktadır.

İsviçre’de ilkokul eğitimi genellikle uzun bir öğle yemeği molası ile birlikte saat 08:30 ile 16:00 arasında verilmektedir.

İsviçre'de Ortaokul Eğitimi Nasıldır?

İsviçre’de ortaokul eğitimi zorunlu alt orta öğretim dönemine ve isteğe bağlı yüksek orta öğretim dönemine bölünmüştür ancak durum kantondan kantona göre değişiklik göstermektedir.

İsviçre’de ortaokul genellikle 11 yaşında başlayıp, 15 veya 16 yaşına kadar devam etmektedir. Ortaokul boyunca öğrenciler yeteneklerine göre gerekli eğitimi ağırlıklı olarak almaktadır.

İsviçre’de ortaokul müfredatı matematik, biyoloji, kimya, fizik, tarih ve coğrafya ana dersleri haricinde doğa bilimlerini, yurttaşlık eğitimini, müziği, sanat ve tasarımı, beden eğitimini, sağlığı, ev ekonomisini, kariyer rehberliğini ve mesleki hazırlık eğitimini kapsamaktadır. İsviçre’de ortaokula giden öğrenciler en yüksek puan altıdan bire kadar değerlendirilmektedir. İsviçre ortaokul sisteminde öğrenciler okul yılının sonunda topladıkları bilgileri test edecekleri sınavlara girmektedir veyıl sonunda öğrencilerin yapılan sınavlardaki performanslarına göre bir sonraki yıla devam edecekleri ya da bir önceki yılı tekrar edecekleri açıklanmaktadır.

İsviçre'de Lise Eğitimi Nasıldır?

İsviçre’de lise eğitimi zorunlu değildir ancak 15 ya da 16 yaş arasındaki gençler, zorunlu eğitimden sonra isteğe bağlı olarak, kariyer türüne göre İsviçre liseleri olan mesleki eğitim ve öğretim (VET), bakalorya veya lise uzmanlık okulu arasından seçim yapmaktadır.

Meslek eğitim ve öğretim, İsviçreli öğrencilerin en çok tercih ettiği lise eğitimidir ve öğrenciler okulda becerilerini geliştirip, çeşitli programlar veya kurslar ile becerilerini uygulamaya geçirmektedir. İsviçre mesleki lise eğitimi 2 ile 4 yıl arasında sürmektedir ve öğrencilerin teknik ve pratik bilgi edinmelerini sağlamaktadır.

İsviçreli 3 öğrenciden 1’inin tercih ettiği bakalorya okulu hukuk ve ekonomi ile birlikte ortaokuldaki konulara benzer müfredata sahiptir ve alt ortaöğretimin devamı olarak kabul edilmektedir. Bakalorya okulları genellikle kantona bağlı olarak 3 veya 6 yıl arasında sürmektedir ve programın sonunda, öğrenciler bir sınava girerek, bakalorya kompozisyonu sunmaktadır; performanslarına bağlı olarak, öğrencilere matura adı verilen bir sertifika verilmektedir. İsviçre’de matura sertifikası alan öğrenciler daha sonra kanton üniversitelerine, teknoloji enstitülerine ve öğretmen üniversitelerine başlamaya hak kazanmaktadır.

İsviçre’de üst orta uzmanlık okulları sağlık, sosyal hizmet ve eğitim alanlarında kariyer için özel hazırlık sağlayan ve 3 yıl süren eğitimdir. İsviçre’de üst orta uzmanlık okullarında öğrenciler, aynı notlandırma sistemi ile notlandırılmaktadır ve belirli bir mesleğe ilişkin temel konuları incelemektedir. İsviçre uzmanlık okullarından alınan notlar, öğrencilerin bir sonraki yıla geçip geçmediklerini belirlemektedir ve eğitim başarı ile tamamlanırsa, lise ihtisas okulu sertifikası alınıp eğitime PET kolejlerinde devam edilmektedir.

İsviçre lise eğitimi fiyatları devlet okullarında ücretsizdir ancak özel okullara gitmek: gündüz sınıfları için 8.835 Euro ile 29.450 Euro arasında, yatılı okullar 68.720 Euro ile 88.350 Euro arasında değişiklik göstermektedir.

İsviçre'de Mesleki Eğitim Sistemi Nasıldır?

İsviçre'de Mesleki Eğitim Nasıldır?
İsviçre'de Mesleki Eğitim Nasıldır?

İsviçre’de mesleki eğitim, 15 ya da 16 yaşındaki İsviçreli öğrencilerin en çok tercih ettiği lise eğitimidir ve 2 ile 4 yıl arasında sürmektedir. Mesleki eğitim sistemi, öğrencilerin okulda teknik bilgi ve pratikle beceri edinebilecekleri, çıraklık ve şirketler arası kurslar veren ve şirketlerde deneyim sağlayan İsviçre lise eğitimi türüdür.

Mesleki eğitim (VET) okulu aracılığıyla öğrenciler, çalışmalara ve ileri eğitime devam etmelerine olanak sağlayacak bir federal diploma veya sertifikası almaktadır.

İsviçre'de Yükseköğrenim Eğitimi Nasıldır?

İsviçre'de Yükseköğrenim Eğitimi Nasıldır?
İsviçre'de Yükseköğrenim Eğitimi Nasıldır?

İsviçre’de yükseköğrenim eğitimi dünya çapında ilk 100 içerisinde yer almaktadır. İsviçre’de yükseköğretim, ortaöğretimde seçilen eğitime bağlıdır ve üniversite eğitimi en çok, matura diplomasına sahip İsviçreli öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. İsviçre’de üniversite eğitimi genellikle 19 yaşında başlamaktadır ve 3 yıl sürmektedir.

İsviçre’de üniversite okumak için devlet üniversiteleri tercih edildiğinde yalnızca kayıt ücreti ödenmektedir ve devlet üniversiteleri özel üniversitelere göre daha uygun fiyatlıdır. Özel üniversite ücretleri yıllık 43.000 euroya kadar çıkabilirken, İsviçre yüksek lisans veya lisans eğitimi için ortalama 2.050 euro, doktora derecesi için ortalama 500 Euro ödenmektedir.

İsviçre'deki Üniversite Türleri Nelerdir?

İsviçre’deki üniversite türleri aşağıda listelenmiştir.

  • Uygulamalı bilimler üniversitesi: Uygulamalı bilimler üniversiteleri, profesyonel matura dahil olmak üzere mesleki eğitimi tamamlayan kişilere üniversite düzeyinde eğitim sunmaktadır ve genellikle 3 yılda tamamlanmaktadır.
  • Öğretmen eğitimi üniversitesi: Öğretmen eğitimi üniversiteleri 3 yılda tamamlanmaktadır ve matura ya da bir lise diploması olan öğrencilere eğitim vermektedir.
  • ETH/EPF üniversitesi: ETH Zürih ve Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) İsviçre'deki en iyi iki üniversitedir ve 2021 yılı QS Dünya Üniversite Sıralamasında ETH 6. sırada, EPFL 14. sırada yer almaktadır. ETH ve EPFL üniversitelerinde lisans eğitimi mühendislik, matematik ve doğa bilimleri üzerine yoğunlaşmaktadır ve genellikle 3 yıl sürmektedir.

İsviçre'de Eğitim Ücretli Midir?

İsviçre’de eğitim, devlet tarafından finanse edilen tüm eğitim kurumlarında, anaokulundan yükseköğretime kadar ücretsizdir. İsviçre’de devlet okullarında masraflar eğitim kurumunda gerçekleşen etkinlikler, geziler ve genel okul masraflarından oluşmaktadır.

İsviçre’de eğitim ücretleri özel okullarda, yılda yaklaşık 14.700 Euro ile 39.700 Euro arasında değişiklik göstermektedir ve geziler ile ders dışı etkinlikler gibi ekstralar bulunmaktadır.

İsviçre Üniversite Kayıt Ücreti Ne Kadardır?

İsviçre üniversite kayıt ücretleri, devlet üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans programları için yıllık 400 Euro ile 3.700 Euro arasında, doktora dereceleri için 100 Euro ile 900 Euro arasında değişiklik göstermektedir. İsviçre üniversite ücretleri devlet okulları için diğer ülkelerdeki yıllık ücretlere göre daha uygun maliyetlidir.

İsviçre özel üniversite fiyatları yılda 43.000 euroya ulaşabilmektedir ve İsviçre üniversiteleri ücretleri devlet üniversitelerine göre daha yüksek fiyatlara sahiptir. İsviçre’de özel üniversite eğitimi derecelerine göre öğrenim ücreti, toplam ders veya kredi sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır ve bazı özel üniversiteler, öğrencilerin eğitim programına başladıklarında tam tutarı ödemeleri durumunda indirim sunmaktadır.

İsviçre'de Burs İmkanları Nelerdir?

İsviçre’de burs imkanları İsviçre hükümeti, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanmaktadır ve burslar genel olarak öğrencinin aylık geçim ücretini, öğrenim ücretini ve barınma masraflarını kapsamaktadır.

Yabancı Öğrenciler İsviçre'den Burs Alabilir Mi?

Yabancı öğrenciler İsviçre’den burs alabilmektedir ve yabancı öğrenciler için devlet, üniversite ve vakıf bursları bulunmaktadır. İsviçre’de yabancı öğrencilerin başvuruda bulunabileceği burs programları; Friedrich Naumann Vakfı Uluslararası Öğrenciler için Burs, Alfred Werner Master Bursları, Basel Üniversitesi Bursu, Kadınlar için Nestle MBA Bursları, IMD MBA Bursları, Starr Uluslararası Vakfı Burs Fonu ve daha çok sayıda burs seçeneği bulunmaktadır.

İsviçre’de uluslararası öğrenciler için genel olarak burs uygunluk koşulları akademik başarıya ve motivasyona sahip olmaktır ancak burs koşulları üniversite eğitim programına, üniversiteye, başvuru sahibinin başarı geçmişine, geldiği ülkeye ve ekonomik durumuna göre değişiklik göstermektedir. İsviçre’de gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinden gelen özellikle kadın öğrencilere yönelik özel burslar bulunmaktadır.

İsviçre'de Dil Eğitimi Nasıldır?

İsviçre’de dil eğitimine, İsviçre 4 tane resmi dile sahip olduğu için oldukça önem verilmektedir ve dil okulları ülkede oldukça yaygındır. İsviçre’de genellikle anaokulundan itibaren dil eğitimi verilmeye başlanmaktadır. İsviçre’de İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dil eğitimleri yoğunluktadır.

İsviçre’de dil eğitimi fiyatları genellikle 100 Euro ile 250 Euro arasında değişiklik göstermektedir ve İsviçre dil okulları birden fazla resmi dili olan kantonlarda yoğunluktadır. İsviçre’de İngilizce eğitimi için en popüler destinasyonlar Basel, Cenevre ve Zürih, Almanca dil eğimi için Zürih, Fransızca için Cenevre, İtalyanca için Lugano, Zürih ve Cenevre şehirleridir.

İsviçre'de Evde Eğitim Yasal Mıdır?

İsviçre’de evde eğitimin yasal olduğu kantonlar nadirdir ve evde eğitim yasaları kantondan kantona değişiklik gösterip, bazı kantonlarda yasadışıdır.

İsviçre Nüfusunun Eğitim İstatistikleri Nasıldır?

İsviçre nüfusunun eğitim istatistikleri, 2020- 2021 yılı Federal İstatistik Ofisi verilerine göre bindelik olarak; zorunlu eğitim binde 976.1, lise eğitimi binde 364, mesleki eğitim binde 62, üniversite eğitim binde 276 olarak hesaplanmıştır.

İsviçre’de 2020 yılı ile 2021 yılı arasında yaklaşık 976.000 öğrencinin zorunlu eğitim alıp, %19'unun anaokul ve 1-2 düzeyinde ilköğretim, %54'ünün 3-8 düzeyinde ilköğretim ve %27'sinin ortaöğretim düzeyinde eğitime devam ettiği gözlemlenmiştir.

2020 yılında yaklaşık 364.000 öğrenci lise düzeyinde eğitim almıştır ve 2020 yılında 25 yaşındaki yaklaşık 82.500 olan İsviçre nüfusu içerisinden %91.4'ünün lise düzeyinde yeterliliği olduğu incelenmiştir.

İsviçre’de yükseköğretim kurumlarındaki (ÜİT, UAS veya UTE) öğrenci sayısı son on yılda %25 oranında artmıştır ve 2019- 2020 yılında yükseköğretim kurumlarına yaklaşık 260.000 öğrenci kayıt yaptırmıştır.

Türkiye ve İsviçre Eğitim Sistemi Karşılaştırması Nasıldır?

Türkiye ve İsviçre’de eğitim sistemi temel olarak eğitim aşamaları bakımdan benzerlik göstermesine rağmen eğitim aşamalarının süreleri, zorunluluk durumu ve müfredat açısından büyük ölçüde farklılıklar bulunmaktadır.

Türkiye’de öğrenciler 4 yıl ilkokul eğitimi, 4 yıl ortaokul eğitimi ve 4 yıl lise eğitimi almaktadır ve bu eğitim aşamaları zorunludur ancak İsviçre’de 2 yıl anaokulu eğitimi, 4 veya 5 yıl ilkokul eğitimi ve 11 veya 12 yaşında başlayan ortalama 3 veya 4 yıl süren ortaokul eğitimi zorunludur. İsviçre müfredat ve yeteneğe göre yönlendirme bakımından Türkiye’deki eğitim sistemine göre daha dikkatli ve kapsamlıdır ancak Türkiye’de öğrenciler lise eğitimine kadar eğilimlerini keşfedebilecekleri eğitimlerden ziyade genel eğitim almaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: