İsviçre'de Şirket Kurmak

2023'te İsviçre'de Şirket Kurmak için Gerekenler

2022'de İsviçre'de şirket kurmak, ülkenin başlattığı yatırım teşvikleri nedeniyle kolaylaşmaktadır. Güçlü ve köklü bir ekonomiye sahip İsviçre, sunduğu finansal hizmetler ve ilaç sektörüyle dünyaca tanınmaktadır. Çok sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yapan İsviçre’de işletmelerin %99'u küçük ve orta ölçekli (KOBİ) şirketlerden oluşmaktadır. Girişimcileri ve inovasyonu kendisine çekmeyi hedefleyen İsviçre, 2021 yılı Küresel İnovasyon Endeksi’nde en üst sırada yer almaktadır.

İsviçre, girişimcilere yönelik sunduğu iş kurma başlangıç destek paketleri ve mali teşvikler ile yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Dünya Bankası'na göre İsviçre, iş yapma kolaylığı açısından dünyada 36. sırada yer almaktadır.

Türk Vatandaşları İsviçre'de Şirket Kurabilir Mi?

Türk Vatandaşları İsviçre makamlarınca belirlenen kriterleri karşılamaları durumunda İsviçre’de şirket kurabilmektedir.

İsviçre'de Şirket Kurmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İsviçre’de şirket kurmak için gereken şartlar AB/AET vatandaşları ve AB/AET vatandaşı olmayanlar için farklılık göstermektedir. İsviçre’de AB/AET vatandaşları yerel kantona çalışma için izin kaydı başvurusu yaparak ve bir faaliyet belgesi beyan ederek iş kurabilmektedir.

İsviçre’de AB/AET dışı ülke vatandaşlarının iş kurabilmek için, İsviçre’de kalıcı oturum izni olan biriyle veya İsviçre vatandaşı ile evli olmadıkları durumda, C oturum iznine sahip olmaları gerekmektedir.

İsviçre’de şirket kurmak için gereken süreç, İsviçre yatırımcı vizesi şartları sağlandığı takdirde yerel kanton otoritelerinden başlatılmaktadır. Kanton otoritesine yapılacak başvuruda ayrıntılı bir iş planı ve İsviçre işgücü piyasasına sağlanacak olumlu faydalar sunularak şirket kurma süreci başlatılmaktadır.

İsviçre Şirket Türleri Nelerdir?

İsviçre şirket türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Tek sahipli şirket veya şahıs şirketi
 • Genel ortaklık şirketi
 • Sınırlı ortaklık şirketi
 • Limited şirket/ anonim şirket
 • Sınırlı sorumlu şirket
 • Kooperatif şirketi

İsviçre Şahıs Şirketi Nedir?

İsviçre şahıs şirketi standart şirket veya anonim şirketten sonra ülkedeki en yaygın şirket türüdür. Serbest çalışanlar, küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için uygun olan İsviçre şahıs şirketinde şirket sahibi, ticari kazançları üzerinden bireysel olarak vergi ödemektedir.

İsviçre oturum iznine sahip kişi tarafından kurulması gereken şahıs şirketinin kurulumu oldukça basit olmaktadır. İsviçre şahıs şirketi için işyeri ticaret sicili açılması, muhasebe ve sosyal güvenlik düzenlemelerinin yapılması ve KDV için kayıt yaptırılması gerekmektedir.

İsviçre Genel Ortaklık Şirketi Nedir?

İsviçre genel ortaklık şirketi yasal olarak şahıs şirketine benzemektedir; temel fark, işletme sahipliğinin birden fazla kişide olmasıdır. İsviçre genel ortaklık şirketinin ayrı bir tüzel kişiliği mevcut değildir ve şirket kurumlar vergisi kapsamına girmemektedir. İsviçre genel ortaklık şirketinde her bir ortak kendi kazancı üzerinden bireysel olarak vergi ödemektedir.

İsviçre genel ortaklık şirketinin kurulabilmesi için öncelikle ortaklar tarafından ticaret sicili kaydı yapılmalıdır; daha sonra muhasebe, KDV ve sosyal güvenlik düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. İsviçre genel ortaklık şirketi için her bir ortağın yükümlülüklerini ve yetkilerini detaylandıran bir ortaklık sözleşmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İsviçre Sınırlı Ortaklık Şirketi Nedir?

İsviçre sınırlı ortaklık şirketi, genel ortaklık şirketinin daha az tercih edilen bir versiyonudur. İsviçre sınırlı ortaklık şirketi, en az iki ortağın dahil olduğu ve en az birinin tam yetkiye, diğer ortakların ise sınırlı yetkiye sahip olduğu işletme türüdür. İsviçre sınırlı ortaklık modeli genellikle, şahıs şirketlerinin sermaye artırımına ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanılmaktadır. İsviçre sınırlı ortaklık şirketinin ticari borçları veya iflası nedeniyle sınırlı yetkili ortakların kişisel varlıklarına dokunulmamaktadır.

İşçvire’de şirket kurulabilmesi için oturum iznine sahip tam yetkili ortağın ticaret sicili kaydı oluşturması gerekmektedir; sınırlı yetkili ortaklar işletmenin genel yönetiminden sorumlu olmamaktadır.

İsviçre Limited Anonim Şirket Nedir?

İsviçre limited anonim şirketi, tüzel kişiliğe sahiptir ve şirketin en az bir yöneticisi veya hissedarı İsviçre’de ikamet etmelidir. İsviçre limited anonim şirketinin tüm ortakları yasal çalışan olarak görünmekte ve kurumlar vergisi ödemektedir.

İsviçre limited anonim şirketinin başlangıç için asgari sermaye tutarı, %20'si peşin ödenmiş 100.000 CHF'dir; şirketin faaliyete geçebilmesi için sözleşmesinin yazılması, tescil edilmesi ve ayrı bir ticari banka hesabı açılması gerekmektedir.

İsviçre Limited Şirket Nedir?

İsviçre limited şirketi, yapı olarak limited anonim şirkete benzemekte olup şirketin en az bir yöneticisinin veya hissedarının İsviçre'de ikamet etmesi gerekmektedir.

İsviçre limited şirketin hissedarları ticaret siciline kayıtlıdır ve şirket halka açıktır. İsviçre limited şirketin başlangıç için asgari sermaye tutarı 20.000 CHF'dir ve her bir hissedarı şirkete en az 100 CHF değerinde katkıda bulunmalıdır.

İsviçre Kooperatif Şirket Nedir?

İsviçre kooperatif şirketi, getiri sağlamaya yönelik, ortak karar verme ve şeffaflığı ön planda tutan sosyal bir şirket modelidir; şirkette her biri eşit söz sahibi olan en az yedi ortak/ yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

İsviçre kooperatif şirketin asgari sermaye gereksinimi yoktur ancak ticaret siciline kayıt yapılması gerekmektedir. İsviçre kooperatif şirketinin yasal adı içerisinde “societe cooperative” kelimeleri geçmelidir.

İsviçre'de İş Kurma Aşamaları Nelerdir?

İsviçre’de iş kurma için öncelikle oturum izninin alınması gerekmekte olup AB/AET dışı ülke vatandaşlarının C oturum izni bulunmalıdır. İsviçre’de kurulacak şirketin türü belirlendikten sonra EasyGov platformu üzerinden kaydı gerçekleştirilmelidir. İsviçre şahıs şirketleri kurucunun adını içermeli, ortaklık şirketleri ise en az bir ortağın adını içermelidir. Cirosu 100.000 CHF'nin altında kalan İsviçre şahıs şirketleri hariç tüm işletmelerin ticaret sicil kaydı oluşturması gerekmektedir.

Ticaret sicil kaydı oluştururken İsviçre şahıs şirketi 120 CHF, ortaklıklar 240 CHF, kooperatifler 400 CHF, limited/anonim şirketler tarafından 600 CHF tutarında aidat yatırılmalıdır. İsviçre anonim şirketlerin ana sözleşme yazmaları, ortak sermaye hesabı açmaları ve yasal işlemleri için bir noter atamaları gerekmektedir. İsviçre'deki işletmeler vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri için kayıt yaptırmalıdır. İsviçre’de şirketlerin faaliyet gösterecekleri sektörün denetleyici devlet kurumundan -örneğin, alkol satan işletmeler için İsviçre Alkol Kurulu- izin almaları gerekmektedir.

İsviçre'de Online Olarak Şirket Kurulur Mu?

İsviçre’de online olarak işletme kurulabilmektedir. İsviçre'deki e-işletmelerin kuruluşu oturum vizesi ve ticaret sicili kaydı gereklilikleri açısından fiziksel işletmelere benzemektedir. İsviçre online şirketin kurulumundaki diğer aşamalara ek olarak faaliyetin yürütüleceği bir web sitesi veya çevrimiçi mevcudiyet ayarlanmalı ve alan adının kaydedilmesi gerekmektedir; şirket bir anonim şirket ise ticaret sicili kaydında fiziksel bir adres verilmelidir.

İsviçre'de Şirket Kuruluş İşlemleri Ne Kadar Sürer?

İsviçre’de şirket kuruluş işlemleri her adımının ayrı ayrı yapılması gerektiğinden yaklaşık 18 gün sürmektedir.

İsviçre'de Şirket Kurma Maliyeti Ne Kadardır?

viçre’de şirket kurma maliyeti kurulacak şirketin türüne ve kurulduğu kantona göre değişiklik göstermektedir. Şirket kurma temel maliyeti 600 CHF olup kanton ve noter ücretleri eklendiğinde şahıs şirketi için 700 CHF ile 1.000 CHF, limited/ortaklı şirket için 2.000 CHF ile 8.000 CHF, anonim şirket için 15.000 CHF'yi bulabilmektedir.

Bu ücretlere danışmanlık ve avukatlık ücretleri dahil değildir.

İsviçre'de İş Kurmanın Avantajları Nelerdir?

İsviçre’de şirket kurmanın avantajları aşağıda listelenmiştir:

 • Köklü bankacılık ve finansal hizmetlere erişim
 • Tarafsızlık geleneği ile gelen iş yapma kolaylığı
 • Güçlü ulaşım altyapısı ve teknolojiye erişim
 • Coğrafi konumu gereği komşu AB ülkelerine kolay erişim
 • Önemli emtia pazarlarına erişim

İsviçre’de şirket kurmak avantajları bakımından birçok yabancı yatırımcının tercihi olmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

İsviçre'de şirket kurmak ve İsviçre şirketleri hakkında en sık sorulan sorular yanıtları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

İsviçre'nin En Büyük Şirketleri Hangileridir?

İsviçre'nin en büyük şirketleri aşağıda verilmiştir.

 • Glencore International
 • Nestle
 • Novartis
 • Zurich Insurance Group
 • Roche Group
 • Credit Suisse
 • UBS AG
 • ABB Group
 • Alliance Boots
 • Xstrata plc

Yukarıdaki listede yer alan şirketler ağırlıklı olarak finansal hizmetler, gıda ve ilaç sektöründe faaliyet göstermekte olup İsviçre ekonomisi için büyük öneme sahiptir.

Türkiye'deki İsviçre Şirketleri Hangileridir?

Türkiye’deki İsviçre şirketleri aşağıda verilmiştir.

 • Nestle
 • Novartis
 • Sandoz
 • Zürih Sigorta
 • JTI Tütün
 • Grundfos
 • Clariant
 • GF Hakan Plastik
 • Biodenta
 • Oerlikon Group

İsviçre'ye Yapılan Türk Yatırımları Nelerdir?

İsviçre'ye yapılan Türk yatırımları yıldan yıla artmaktadır. Merkez Bankası verilerine göre 2021 yılı itibariyle İsviçre’deki Türk yatırımlarının toplamı 1 milyar 263 milyon dolardır.

Türk iş insanları, İsvçire’de ağırlıklı olarak tıbbi cihazlar, gıda ve ilaç sektörleri üzerine girişimde bulunmakta ve İsviçre yatırımcı vizesi almaları akabinde yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

İsviçre'deki İşletmeler için Vergilendirme Sistemi Nasıldır?

İsviçre'deki işletmeler için vergilendirme sistemi faaliyet yürütülen kantona göre %12 ile %14 arasında değişmektedir. İsviçre’de şirketler sermaye kazançları ve temettü gelirleri için sıfır vergi oranından yararlanabilmektedir.

İsviçre'de Şirket Kurarak Oturma İzni Alınabilir Mi?

Evet, İsviçre'de şirket kurarak oturum izni alınabilmektedir. İsviçre’de şirket kurmak ve oturum izni almak, yatırımcılar için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. İsviçre’de 10 yıl süreyle ikamet eden yabancı yatırımcılar kalıcı oturma iznine başvurabilmekte, uygun bulunması durumunda kalıcı oturum izni alabilmektedir.

İsviçre’de yatırım yapılacak sektöre yönelik hazırlanan iş planıyla birlikte diğer vize evrakları konsolosluğa sunulup İsviçre C oturum izni alınabilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: