İsviçre Nüfusu

2023'te İsviçre Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsviçre nüfusu, İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından verilen verilere göre 2021 yılı ocak ayı itibariyle 8.7 milyon olarak bilinmektedir. Nüfus verileri 2010 yılından bu yana her sene ocak ayında Federal İstatistik Ofisi güncellenerek resmi web sitelerinde yayınlanmaktadır.

İsviçre 39,516 kilometre yüzölçümüne sahiptir ve kilometre başına 219 kişi düşmektedir. Nüfus büyüklüğü açısından Avrupa'da 20. sırada, dünya genelinde ise 101. sırada yer almaktadır. İsviçre nüfusu çoğunluğu emekli ve yaşlılardan oluşan ve azalma eğilimi gösteren bir yapıya sahiptir. Nüfusun yaklaşık yüzde 74.5’i İsviçre vatandaşları, yüzde 25.5’i ise yabancılardan meydana gelir.

İsviçre'nin Nüfusu Ne Kadardır?

İsviçre’nin nüfusu 2022 yılı içerisinde İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre yaklaşık 8.7 milyon olarak verilmiştir.

İsviçre Şehirlerinin Nüfus Dağılımı Nasıldır?

İsviçre şehirlerinin nüfus dağılımı Zürih ve Cenevre gibi şehirlerden oluşan kantonlarda yoğunlaşmaktadır. İsviçre’de nüfusun yaklaşık yüzde 73.8’i kentsel yaşamı tercih etmektedir.

İsviçre’nin en kalabalık 20 şehrine ait nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ŞehirNüfus
Zürih421,878
Cenevre203,856
Basel178,120
Lausanne140,202
Bern134,591
Winterthur114,220
Luzern82,620
St. Gallen76,213
Lugano62,315
Biel/Bienne55,206
Thun43,476
Bellinzona43,360
Köniz42,388
La Chaux-de-Fonds36,915
Friborg38,039
Schaffhausen36,952
Vernier34,898
Chur36,336
Sion34,978
Uster35,337

İsviçre'nin Başkenti Bern'in Nüfusu Ne Kadardır?

İsviçre’nin başkenti Bern’in nüfusu İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre 134 bin 591’dir.

İsviçre’nin başkenti Bern’de kilometre başına düşen kişi sayısı 2 bin 607’dir. Başkentte ikamet eden genç nüfus oranı yüzde 25.3, yaşlı nüfus oranı 26.1 ve orta yaşlı nüfus 39.6 oranındadır. İsviçre başkenti Bern’de nüfusun yaklaşık olarak yüzde 85.2’si çalışırken, 20 ile 64 yaş arası istihdam oranı 83.9’dur.

İsviçre'nin Nüfus Politikası Nasıldır?

İsviçre, yaşlı nüfusun artış göstermekte olduğu bir ülkedir ve bu artışta doğurganlık ve göç oranı etkilidir. İsviçre’ye yapılan yabancı göçlerin artması ile orantılı olarak ülkede doğum oranlarının azalması, nüfus artışının göçmen nüfusu ile birlikte artmasına yol açmaktadır.

İsviçre’nin nüfus ile ilgili politikası 2011 yılında İsviçre Federal Konseyi tarafından onaylanan Göç Dayanışma Raporuna dayanmaktadır. İsviçre yayınlanan rapor kapsamında hem göç konusuna nasıl yaklaşılması gerektiğini, hem de dikkat edilmesi gereken hususları ele almaktadır. Göç Dayanışma Raporuna göre göç konusunda uluslararası bir diyalog kullanılmalı, gereken her türlü enstrüman sağlanmalı ancak göçün yaratmış olduğu ayrımcılık ve zenofobi gibi olumsuzların dikkate alınması gerekmektedir.

İsviçre Demografi İstatistikleri Nelerdir?

İsviçre demografi istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

  • Günlük gerçekleşen doğum sayısı, 242
  • Günlük gerçekleşen ölüm sayısı, 195
  • Günlük gerçekleşen göç sayısı, 116
  • Günlük net değişim sayısı, 163
  • Net nüfus artış sayısı, her 9 dakikada 1 kişi

İsviçre'de Nüfusun Artış Oranı Nedir?

İsviçre’de nüfus artış oranı World Population Review web sitesi tarafından verilen bilgiye göre yüzde 0.74 olarak belirtilmektedir.

İsviçre nüfusunun artış oranı aşağıdaki grafik ile gösterilmektedir.

İsviçre Nüfusunun Artış Oranı
İsviçre Nüfusunun Artış Oranı

İsviçre Nüfusu Artış Trendine Göre Gelecekte Ne Kadar Olacaktır?

İsviçre nüfusu ile ilgili yapılan araştırmalar, İsviçre nüfusunun 2050 yılında ortalama 10.5 milyona ulaşacağını göstermektedir. İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından 2020 yılında yayınlayan 2020- 2050 senaryolarına göre referans nüfus senaryosu, yüksek nüfus senaryosu ve düşük nüfus senaryosu olmak üzere üç farklı senaryo sunulmaktadır.

Referans nüfus senaryosu önümüzdeki 10 yıl içerisinde en makul görülen büyümeye işaret ederek nüfusun 10.5 milyona ulaşacağını öngörmektedir. Yüksek nüfus senaryosu, nüfusun hızla büyüyeceğini ve 2050 yılı sonu itibariyle 11.4 milyon olacağını varsaymaktadır. Düşük nüfus senaryosu ise 2050 yılı sonunda nüfus artışının azalacağını ve nüfusun 9.5 milyon olacağını öngörmektedir.

İsviçre'de Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

İsviçre’de ortalama yaşam süresi kadınlar için 85, erkekler için 81’dir. İsviçre bu oranlarla birlikte dünyada ortalama yaşam süresi en uzun olan ülkeler arasına girmektedir.

İsviçre’de ortalama yaşam süresi erkeklere nazaran kadınlarda daha uzundur ancak aradaki boşluk gün geçtikçe kapanmaktadır. İsviçre’de ortalama yaşam sürelerinin uzun olmasının en önemli sebeplerinden biri, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin bu alanda sağlanan tedaviler sonucu engellenmiş olmasıdır.

İsviçre'de Nüfus Yaş Ortalaması Kaçtır?

İsviçre’de nüfus yaş ortalaması 43’dür. Kadınların ortalama yaşı 43.5 iken erkeklerin ortalama yaşı 42’dir.

İsviçre Nüfus Piramidi Nasıldır?

İsviçre nüfus piramidi yaş dağılımı ortalamasını 40 ve 50’li yaşlardaki bireyler oluşturmaktadır. Nüfusun yüzde 19.9’u 0- 19 yaş arası, yüzde 26.1’i 20- 39 yaş arası, yüzde 34.9’u 40- 64 yaş arası, yüzde 19’u ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. Nüfusun cinsiyet dağılımı ise birbirine yakın olmakla birlikte kadın oranı erkek oranına göre daha fazladır.

İsviçre nüfus piramidi görseli aşağıda verilmiştir.

İsviçre Nüfus Piramidi
İsviçre Nüfus Piramidi

İsviçre'de Kadın Erkek Nüfusu Oranı Kaçtır?

İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre İsviçre nüfusunun yüzde 49.6’sını erkekler, yüzde 50.4’ünü ise kadınlar oluşturmaktadır.

İsviçre Okur Yazarlık Oranı Kaçtır?

İsviçre okur yazarlık oranı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından açıklanan verilere göre, 25- 64 yaş aralığında ilkokul ve ortaokul mezunu oranı yüzde 12.6, lise mezunu oranı 42.4, üniversite mezunu oranı ise yüzde 45’dir. İsviçre, okur yazarlık oranı bakımından Finlandiya ve İsrail’in ardından gelerek dünya genelinde 15.ci sırada yer almaktadır.

İsviçre Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

İsviçre nüfusu, nüfusun çeyreğini dışarıdan almış olduğu göçlerle oluşturduğu için bünyesinde çok çeşitli dinler barındırmaktadır. Halkın yüzde 61.2’si Hristiyan, 5.4’ü Müslüman ve 0.2’si ise Yahudidir. Hristiyanlık dinine mensup olan İsviçre halkının 33.8’i Katolik, 21.8’i İsviçre Protestanlığı, 5.6’sı ise diğer Hristiyanlık mezheplerine mensuptur.

İsviçre nüfusu çoğunluğu Hristiyan bireylerden oluşan bir nüfus yapısına sahiptir ancak dünyanın çeşitli ülkelerinden almış olduğu göçlerle birlikte İsviçre dini değerlere ve farklı türden inançlara saygı çerçevesinde yaklaşan yapıya sahiptir.

İsviçre Nüfusunun Etnik Yapısı Nasıldır?

İsviçre nüfusunun etnik yapısı yüzde 69,5 ile İsviçreliler, yüzde 4.2 ile Almanlar, yüzde 3.2 ile İtalyanlar, yüzde 2.6 ile Fransızlar, yüzde 1.1 ile Kosovalılar ve yüzde 1 ile belirtilmemiş etnik kökenlerden oluşmaktadır.

İsviçre'de Yaşayan Türklerin Nüfusu Kaçtır?

İsviçre’de yaşayan Türklerin toplam nüfusu 68.049’dur. Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosluğu tarafından verilen bilgilere göre İsviçre’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar sıralamasında yüzde 3.7’lik bir oranla Türkler yedinci sırada gelmektedir. İsviçre’de yaşayan Türklerin nüfusu genel itibariyle genç ve orta yaşlı bir yapıya sahiptir.

Türklerin Nüfusunun Yoğun Olduğu İsviçre Şehirleri Hangileridir?

İsviçre’de Türk nüfusunun yoğun olduğu ve çoğunlukla Almanca konuşulan kantonlarda yer alan İsviçre şehirleri Zürih, Basel, Lozan, Bern, Solothurn, Aargau ve St. Gallen’dir.

Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu şehirlerde ikamet eden Türk vatandaşlarının çoğu, Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosluğu’nun yapmış olduğu açıklamaya göre İsviçre şehirleri ve kantonlarına son 40 yılda işçi olarak gelmiş ve üç kuşaktır yaşamaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: