İtalya Eğitim Sistemi

İtalya Eğitim Sistemi ve İtalya'da Üniversite Okumak

İtalya eğitim sistemi; kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitiminden oluşur ve eğitim, ilkokul aşamasından başlamak üzere, 6 ile 16 yaş arası için zorunludur. İtalya’da hem devlete ait, hem de özel nitelikte eğitim kurumları bulunur. İtalya’da talep eden herkes için eğitim ücretsizdir ve İtalya’da ikamet eden, farklı ülke vatandaşı öğrenciler dahi ücretsiz eğitim alabilmektedir. İtalya’da verilen eğitimin temel dili İtalyanca olsa da, başta İngilizce olmak üzere farklı dillerde eğitim veren kurumlar da bulunmaktadır.

İtalya’da 1859 yılından itibaren, okuryazarlık oranını artırmak amacıyla Casati Yasası gereğince eğitim zorunlu hale getirilmiştir. 1923 yılında çıkarılan Gentile Yasası ile faşist yönetime uygun bir eğitim sistemi oluşturmak hedefiyle, zorunlu eğitim yaşı 14’e çıkarılmış ve eğitim sistemi basamaklı bir hale getirilerek ortaöğretim veya liseye geçilen bir sistem oluşturulmuştur. 1962 yılından itibaren, İtalya eğitim sistemi neredeyse aynı kalmıştır; erkek ve kız öğrenciler arasındaki farklar giderilmiş ve ortaokul ile lise sistemleri düzenlenerek öğrencilere daha fazla seçenek sunulmuştur.

Bologna Süreci kapsamında, 1999 yılından itibaren İtalya üniversite sistemi yenilenmiş, 5 yıllık üniversite eğitimi, 3 yıllık lisans eğitimi ve 2 yıllık alan eğitimi olarak bölümlere ayrılmıştır; aynı dönemde kredi sistemi ve Erasmus programı gibi yenilikler de getirilmiştir.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) eğitim alanında istatistik amaçlı uyguladığı PISA testinin 2018 yılı verilerine göre, OECD ülkelerinin okuma okuryazarlığı alanında ortalama puanı olan 487’ye kıyasla, İtalya’da yaşayan 15 yaşındaki öğrencilerin ortalama puanı 476’dır. Sadece matematik alanındaki PISA istatistiğine bakıldığında, OECD ülkelerinin ortalama puanı 489 iken İtalya’daki öğrencilerin ortalama puanı 487; bilim alanında ise OECD ülkelerinin ortalaması yine 489 puan iken, İtalya’daki öğrencilerin puanı 468 puandır. PISA istatistiklerine göre, İtalya’daki kız öğrenciler okuma okuryazarlığı alanında daha ileridedir; matematik ve bilim alanlarında ise az bir fark ile erkek öğrencilerin daha yüksek puanda aldığı tespit edilmiştir.

Okur yazarlık bakımından İtalya’nın PISA istatistikleri yıllar içinde değişiklik göstermiştir; 2009 yılında 486 olan puan, 2012 yılında 490’a kadar yükselmiş, 2015 yılında 485 puana ve en son 2018 yılında 476 puana gerilemiştir. İtalya’nın matematik alanındaki PISA testi puanları; 2009 yılında 483 puan, 2012 yılında 485 puan, 2015 yılında 490 puan ve en son 2018 yılında 487 puan olarak tespit edilmiştir. Bilim alanında İtalya’nın PISA testi puanları; 2009 yılında 489 puan, 2012 yılında 494 puan, 2015 yılında 481 puan ve en son 2018 yılında 468 puan olarak hesaplanmıştır.

İtalya’da Eğitim Aşamaları Nedir?

İtalya’daki eğitim aşamaları aşağıdaki listede verilmiştir.

 • İtalya’da okul öncesi eğitim
 • İtalya’da ilkokul eğitimi
 • İtalya’da ortaokul eğitimi
 • İtalya’da yüksek okul eğitimi

İtalya’da Okul Öncesi Eğitim Sistemi Nasıldır?

İtalya’da kreş veya anaokullarında yapılan okul öncesi eğitimi zorunlu değildir ve genellikle ilkokul öncesinde üç yıl sürmektedir. İtalya’da hem devlet, hem de özel okul öncesi eğitim kurumları bulunur ve çocukların yaklaşık yüzde 95’i okul öncesi eğitim görmektedir. İtalya’daki kreşlere, bir diğer adıyla yuvalara, 3 aydan itibaren bebekler ve 3 yaşın altındaki çocuklar gitmekte, 3 - 6 yaş arasındaki çocuklar ise anaokullarına gitmektedir.

İtalya’da okul öncesi eğitimin amacı, çocukların büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak, çevrelerindeki insanlarla olan ilişkilerini geliştirmek, beceri ve yeteneklerine göre ilgili alana yönelmesini sağlamak ve çocuğun yaşadığı kültürü öğrenmesine yardımcı olmaktır. İtalya’daki okul öncesi eğitimi ile çocukların eğitim sisteminin sonraki zorunlu aşamalarına hazırlanmaları amaçlanır. İtalya’daki okul öncesi eğitim veren özel kurumların aylık ortalama fiyatları 400 Euro ile 500 Euro arasında değişmektedir.

İtalya’da İlkokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

İtalya’da eğitim sisteminin ilk zorunlu aşaması, 5 yıl süreli ilkokul eğitimidir. İtalya’da ilkokul eğitimi, devlet okullarında ya da özel eğitim kurumlarında alınabilmektedir ve devlet okulları ile özel okulların müfredatları arasında bir fark bulunmamaktadır. İtalya’daki ilkokullarda verilen temel dersler; matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, beden eğitimi, İtalyanca ve İngilizcedir. Bazı ilkokullarda, temel derslere ek olarak görsel ve işitsel sanat dersleri veya farklı dil dersleri verilebilmektedir.

İtalya’daki ilkokullarda bir eğitim yılı 9 ay sürmektedir ve çoğu eğitim kurumunda tam gün eğitim verilmektedir. Özel ilkokulların ücretleri, bulundukları şehre ve verdikleri eğitimin niteliğine göre, 5.000 Euro ile 20.000 Euro arasında değişmektedir.

İtalya’da Ortaokul Eğitim Sistemi Nasıldır?

İtalya’da ortaöğretim, 3 yıllık ortaokul ve devamında 5 yıllık lise eğitimi ile toplamda 8 yıl sürmektedir. İlkokuldan ortaokula geçiş için bir sınav bulunmamaktadır ve 5 yıllık ilköğretimi tamamlayan öğrenciler doğrudan ortaokula devam etmektedir. İtalya’daki ortaokul ve lise öğrencilerinin, bir sonraki sınıfa devam edebilmek için eğitim yılı sonunda yapılan sınavlardan başarıyla geçmeleri gerekmektedir.

İtalya’da 3 yıllık ortaokul eğitimi zorunlu tutulmaktadır ve öğrenciler ilkokulların ardında ortaokullarda temel dersleri almaya devam etmektedir. İtalya ortaokullarında eğitim genellikle sabah saatlerinde başlar ve en az 5 saat okula gitmek zorunluluğu bulunur. İtalya’daki özel ortaokulların yıllık ücretleri ortalama olarak 10.000 ile 20.000 Euro arasındadır; okulların niteliklerine göre eğitim ücretleri değişmektedir.

İtalya lise eğitiminde, liselerin türlerine göre değişmekle birlikte, öğrenciler günlük olarak 5 saat ile 8 saat arasında eğitim görmektedirler. İtalya’daki liseler; düz liseler, teknik okullar ve meslek okulları olmak üzere üç türe ayrılmıştır. İtalya’da üç farklı tür lise bulunsa da, matematik, İtalyanca, İngilizce ve tarih gibi ortak dersler bu okulların hepsinde okutulmaktadır.

Çoğunlukla teorik eğitim verilen düz liselerde okuyan öğrenciler için beşeri bilimler, matematik ve bilim, güzel sanatlar, psikoloji, ekonomi veya yabancı diller alanlarında ilerleme olanağı sunulmaktadır. Teknik enstitü şeklinde anılan liselerde, teorik eğitimin yanı sıra, belli alanlara yönelik pratik dersler verilir ve öğrencilerin bu pratik eğitimlerinde staj yapmaları beklenir. Profesyonel enstitü olarak adlandırılan meslek liselerinde, dersler uygulamalı olarak işlenmektedir ve mezuniyetin ardından, öğrencilerin doğrudan işe başlamaları hedeflenmektedir.

İtalya’da lise eğitiminin tamamlanmasından sonra, lise türüne göre değişen ve sözlü ve yazılı aşamalardan oluşan bitirme sınavına girilir; sınavın geçilmesinin ardından öğrencilere üniversiteye giriş hakkı tanınır. İtalya’daki özel liselerin eğitim ücretleri, lisenin niteliğine göre değişmekle birlikte, yıllık 10.000 Euro ile 25.000 Euro arasında değişmektedir.

İtalya’da Lise Okumak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İtalya’da lise okumak için gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 • 5 yıllık zorunlu ilkokul ve 3 yıllık zorunlu ortaokul eğitimlerini tamamlamış olmak
 • Ortaokul yıl sonu sınavlarından başarıyla geçmiş olmak
 • Yabancı öğrenciler için İtalyanca dilinde eğitim görebilecek kadar İtalyanca bilmek
 • Okul tarafından talep edilmesi halinde İngilizce dil yeterliliğini gösteren bir sınav sonucu sunmak
 • Yabancı ve ilk defa İtalya’da eğitim alacak öğrenciler için, 100 üzerinden en az 65 puanlık ortaokul ortalamasına sahip olmak
 • Yetenek şartı aranan liseler için, ilgili yeteneğe sahip olunduğunu ispatlamak

İtalya’daki En İyi Liseler Hangileridir?

İtalya’daki en iyi liseler aşağıda verilmiştir.

 • Paolo Sarpi Lisesi, Bergamo
 • Vittorio Emanuele II Klasik Lisesi, Palermo
 • Treviso Sanat Lisesi, Treviso
 • Verona Sanat Lisesi, Verona
 • Nervi Severini Sanat Lisesi, Ravenna
 • St. Louis Özel Okulu, Milan
 • Milan Uluslararası Özel Okulu, Milan
 • St. Stephan Okulu, Roma
 • Como Uluslararası Özel Okulu, Como
 • Uluslararası Yetenek Okulu, Venedik

İtalya’da Yüksek Öğrenim Eğitim Sistemi Nasıldır?

İtalya’da lise mezunu olan öğrenciler, yüksek öğretime devam edebilmektedir ve lise mezunlarının yaklaşık %40’ı yüksek öğretim kurumlarına kayıt olmaktadır. İtalya’da yüksek öğrenim çoğunlukla devlet üniversitelerinde verilmekle birlikte, özel üniversiteler de bulunmaktadır. İtalya, dünyanın en eski üniversitelerinden Bologna Üniversitesi ve Padova Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır. İtalya’da yüksek öğretim için en popüler alan ekonomi olup, ekonomiyi mühendislik ve mimarlık bölümleri takip etmektedir.

İtalya’daki devlet üniversiteleri, eğitim ücreti olarak sadece kayıt harcı almakta olup, harç ücretleri, yıllık olarak 500 Euro’dan başlayıp 4.000 Euro’ya kadar çıkabilmektedir. İtalya’daki özel üniversitelerde, bölümlere göre farklı ücretler alınmaktadır ve yıllık ücretler ortalama 5.000 Euro ile 35.000 Euro arasında değişmektedir.

İtalya’da Master Yapmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

İtalya’da master (yüksek lisans) yapabilmek için aranan temel şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Öğrencilerin İngilizce yeterliliğinin belli bir seviyede olması (IELTS sınavı için en az 6,5 puan)
 • Lisans not ortalamasının, 4 puan üzerinden en az 2,5 puan olması
 • Özgeçmiş sunulması ve referansların bildirilmesi
 • Başvuru yapılan bölüme göre, istenildiği hallerde portfolyo sunulabilmesi
 • Yabancı öğrenciler için eğitim vizesine ve seyahat sağlık sigortasına sahip olunması

İtalya Staj Programları Nelerdir?

İtalya staj programları aşağıda verilmiştir.

 • İtalya Erasmus staj programı
 • İtalya’da şirket stajları
 • İtalya’da üniversite öğrencileri için staj programları

İtalya’da üniversite ve mesleki eğitim öğrencilerinin, mezunların ve genç profesyonellerin staj yapmalarına imkan tanıyan çeşitli alanlarda programlar bulunmaktadır. Öğrencilerin eğitimleri kapsamında tamamlaması gereken zorunlu stajları, yabancı öğrenciler için Erasmus stajları ve mezunların meslek öncesi stajları İtalya’da yapılabilmektedir. İtalya’da staj yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşı öğrencilerin, İtalya staj vizesi almaları gerekmektedir.

İtalya’da Maaşlı Staj Yapılabilir Mi?

Evet, İtalya’da maaşlı olarak staj yapmak mümkündür. 18 ile 30 yaş arası, mühendislik veya teknik bölümlerde öğrenci veya bu bölümlerden mezun olan, iyi derece İngilizce bilen ve temel düzeyde İtalyanca bilgisine sahip olan kişiler, staj yapmak istedikleri alanda okumuş olmaları halinde, Türk Kültür Vakfı tarafından sağlanan staj imkanından yararlanabilmektedir. İtalya’da ücretli staja başvurmak için başvuru formu, özgeçmiş ve motivasyon mektubu sunmak gerekmektedir. İtalya’da program kapsamında bulunan stajyerlere, aylık ortalama 800 Euro ücret verilmektedir.

İtalya’daki En İyi Okullar Hangileridir?

İtalya’da, uluslararası bilinirliğe sahip olan en iyi okullar aşağıda listelenmiştir.

 • La Sapienza Üniversitesi
 • Bologna Üniversitesi
 • Torino Üniversitesi
 • Napoli Federico II Üniversitesi
 • Milano Üniversitesi
 • Padova Üniversitesi
 • Floransa Üniversitesi
 • Milano Politeknik Üniversitesi
 • Pisa Üniversitesi
 • Bari Aldo Moro Üniversitesi

Yurt dışında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak isteyen yabancı öğrenciler tarafından, ekonomi, mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri ve sanat alanlarında İtalya üniversiteleri sıkça tercih edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İtalya’da Hangi Eğitimleri Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için İtalya’da en sık tercih edilen eğitim türleri aşağıda listelenmiştir.

 • İtalya’da ekonomi eğitimi
 • İtalya’da hukuk eğitimi
 • İtalya’da İngilizce dil eğitimi
 • İtalya’da mimarlık eğitimi
 • İtalya’da mühendislik eğitimi
 • İtalya’da pilotaj eğitimi
 • İtalya’da sanat eğitimi
 • İtalya’da tıp eğitimi

İtalya’da İngilizce Dil Eğitimi Nasıl Alınır?

İtalya’da bulunan dil okullarında İngilizce dil eğitimi almak mümkündür. İtalya üniversitelerinde hazırlık seviyesinde dil eğitimi dışında, İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinde lisans eğitimi de alınabilmektedir.

İtalya’da bulunan dil okullarının aylık ortalama ücretleri, 500 ile 2.000 Euro arasında değişmektedir. Herhangi bir burs veya hibe almayan İtalya dil okulu öğrencilerinin, eğitim ücretinin yanında konaklama ve günlük harcamalarını da karşılamaları gerekmektedir.

İtalya’da Mimarlık Eğitimi Nasıl Alınır?

İtalya, sahip olduğu kültürel mirası ve köklü mimarlık eğitimi kurumları ile mimarlık okumak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülkedir. İtalya’da, İngilizce olarak da alınabilen mimarlık eğitimi 3 yıl sürmektedir. İtalya’da mimarlık okumak isteyenlerin, başvurularının ardından her yıl Eylül ayında yapılan sınavlara girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. İtalya’da bulunan devlet üniversitelerinde mimarlık eğitimi ücretleri yıllık 500 ile 3.000 Euro; özel üniversitelerde ise 10.000 ile 25.000 Euro arasında değişmektedir.

İtalya’nın Milano kentinde bulunan Milano Politeknik Üniversitesi ile Torino şehrinde yer alan Torino Politeknik Üniversitesi, mimarlık alanında İtalya’da lisans eğitimi veren en önemli üniversiteler arasındadır.

İtalya’da Eğitim Ücretleri Ne Kadardır?

İtalya’daki devlet üniversitelerinin yıllık harç ücretleri 500 ile 4.000 Euro arasında değişmekte, özel üniversiteler ise yıllık eğitim ücretlerini 5.000 ile 35.000 Euro arasında belirlemektedir. İtalya’da eğitim ücretlerinin, Avrupa geneli için düşük kaldığı kabul edilmektedir. İtalya’daki özel üniversitelerin eğitim ücretleri, alınan eğitim programına ve çalışma alanına göre değişiklik göstermektedir. Mühendislik, mimarlık ve tıp bölümleri, daha fazla ekipman ve ders araç gereci içerdikleri için, daha yüksek harç ve ücretlere tabi tutulmakta; sanat, hukuk ve dil eğitimlerinde ise harçlar ve ücretler daha düşük belirlenmektedir.

İtalya’da Eğitim Alınırken Çalışılabilir Mi?

İtalya’da eğitim vizesi alarak 3 aydan daha uzun süreli bir programa kayıt yaptıran öğrencilerin, haftalık 20 saate kadar çalışma izni bulunmaktadır. Uluslararası öğrenciler, okullarının tanıdıkları imkanlar dahilinde, eğitim aldıkları kurum bünyesinde çalışabilecekleri gibi, sahip oldukları dil yeterliliğine göre farklı işleri de tercih edebilmektedir.

İtalya’da Öğrenci Olarak Çalışmak için Ne Gerekir?

İtalya’da, uzun süreli eğitimlerde öğrencilere çalışma izni hakkı tanınmaktadır ve öğrenci olarak çalışmak için, eğitim süresinin 3 aydan fazla olması gerekmektedir. İtalya’da öğrenci olarak çalışabilmek için temel seviyede İngilizce bilinmesi gerekir; herhangi bir seviyede İtalyanca biliyor olmak ise, işverenler açısından tercih sebebi olduğu gibi, öğrenciler açısından da kolaylık sağlamaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: