İtalyan Vatandaşlığı Almak

2023'te İtalya Vatandaşlık Şartları ve Başvuru Süreci

İtalya Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, İtalyan vatandaşlığına geçiş başvurularını kabul eden yetkili makamdır. Vatandaşlık başvuruları, İtalyan Vatandaşlık Kanunu ilkelerine uygun olarak ilgili hükümet departmanı tarafından incelenir ve gerekli koşulları sağlayan kişilere, İtalya vatandaşlığına geçiş ya da çifte vatandaşlık hakkı verilmektedir.

İtalya vatandaşlık başvurusunda bulunmak için; İtalya ulusal vize ile yasal oturum izni alarak 10 yıldır İtalya’da yaşıyor olmak, İtalya vatandaşı biri ile evlenmek veya soybağı ile İtalya vatandaşlığı hakkına sahip olmak gerekmektedir. Bir İtalya vatandaşı tarafından evlat edinilmiş ya da 5 yıl süre ile İtalya hükümetine hizmet etmiş kişiler için İtalya vatandaşlığına geçiş hakkı tanınmaktadır.

İtalya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

İtalya vatandaşlık şartları, elde edilen vatandaşlık hakkına göre değişebilmektedir. Ülke dışından birinin, İtalya vatandaşı olabilmesi için; İtalyanca dil yeterliliği olması, her yıl için uygun görülen süre boyunca İtalya’da kalıyor olması, sabıka kaydına sahip olmaması ve başvurulan vatandaşlık hakkı için uygun özelliklere sahip olması gerekmektedir. İtalya vatandaşlık koşulları sağlandığı durumlarda, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı üzerinden vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir.

İtalya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

İtalya vatandaşlık başvurusu, İtalya Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İtalya vatandaşlık başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, bakanlığın internet sitesinde yer alan vatandaşlık başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması ve gerekli diğer belgeleri tarayarak kurum sistemine yüklemesi gerekmektedir.

Online başvuruyu tamamlayan kişilerin, İtalya vatandaşlığı için gerekli koşulları sağlaması halinde, ilgili bakanlık departmanı tarafından, gerekli belgelerin orijinal hallerinin iletilmesi için bir tarih belirlenmektedir. Bakanlığın verdiği tarih aralığında, İtalya oturum izni belgesi, geçerli pasaport ve asıl vatandaşlık belgesi gibi evrakların, başvuru sahibinin yaşadığı yerdeki belediye üzerinden bakanlığa iletilmek üzere teslim edilmesi gerekmektedir.

İtalya vatandaşlık başvuruları, ilgili İtalya hükümet departmanı tarafından incelenmektedir ve 3 ay ile 3 yıl arasında sürebilen bir değerlendirme sürecinin ardından sonuçlanmaktadır. Vatandaşlık başvurularının sonuçlanma süresi, başvuru sahibinin özel durumu veya ilgili kurumdaki yoğunluk gibi sebeplere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

İtalya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

İtalya vatandaşlık başvurusu, İtalya Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı’na online olarak yapılmaktadır. Başvurusu bakanlık tarafından değerlendirmeye alınacak kişilerin orijinal evrakları, ilgili belediye birimine teslim edilmektedir.

İtalya Vatandaşlığı Hangi Yollarla Alınabilir?

İtalya vatandaşlığı, aşağıda listelenen yollarla alınabilmektedir.

 • Kişinin vatandaşlığa kabulu ile İtalya vatandaşlığı
 • Soybağı ile İtalya vatandaşlığı
 • Evlilik ile İtalya vatandaşlığı
 • Doğum hakkı ile İtalya vatandaşlığı
 • Evlat edinilme ile İtalya vatandaşlığı
 • İtalya hükümetine hizmet etme yoluyla İtalya vatandaşlığı

Vatandaşlığa Kabul ile İtalya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Vatandaşlığa kabul ile İtalya vatandaşlığı elde edebilmek için, başvuru sahibinin İtalya’da en az 10 yıl süreyle yaşaması, çalışması ve vergi ödüyor olması gerekmektedir. İtalya’da oturma izni ile 5 yıl boyunca ikamet eden kişiler, İtalya daimi oturma iznine başvurma hakkına sahiptir ve daimi oturma izniyle ülkede 5 yıl daha yaşayan kişiler, İtalyan vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmaktadır.

İtalya vatandaşlığına kabul için, başvuru sahibinin ülkede her yıl en az 183 gün süreyle yaşaması gerekmektedir. İtalya vatandaşlık başvurusu, başvuru sahibi son 5 yıl içerisinde 10 aydan uzun bir süreyi İtalya dışında bir ülkede geçirdiyse kabul edilmemektedir.

İtalya vatandaşlık kabulu için, başvuru sahibinin İtalya’da çalışarak kazandığı, en az 8.264 Euro değerinde bir geliri olması gerekmektedir. İtalya vatandaşlığı başvurusunda, kişinin son 3 yıl içerisinde kazandığı gelirini ve vergi ödemelerini gösteren belgelerin sunulması beklenmektedir.

İtalya vatandaşlığı almak isteyen bir yabancının, İtalyanca dilinde günlük kullanım düzeyinde iletişim kurabilmesi ve B1 seviyesinde İtalyanca dil yeterliliği sunabilmesi şartı aranmaktadır. İtalya’da bulunan bir okuldan mezun olmuş başvuru sahipleri için, vatandaşlık başvurusunda İtalyanca yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

İtalya vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin, gerekli belgelerle birlikte adli sicil kayıt belgelerini de sunması gerekmektedir. Kişinin sabıka kaydı bilgilerini gösteren belgeler, noter onaylı ve İtalyancaya çevrilmiş olarak başvuru ile birlikte ibraz edilmelidir.

Etnik İtalyan Kökeni ile İtalyan Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Etnik İtalyan kökeni ile İtalyan vatandaşlığı almak isteyen kişilerin, bir ebeveyni, büyükbabası ya da büyükannesi veya büyük büyükbabası ya da büyük büyükannesinin İtalyan vatandaşı olması gerekmektedir.

Etnik İtalyan kökeni ile İtalyan vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin, İtalyan kökenini kanıtlayacak belgeleri sunması gerekmektedir. Başvuru sahibinin ailesinden herhangi biri, geçmişte İtalya vatandaşlığından feragat etmiş ise etnik İtalyan kökeni ile vatandaşlık almak mümkün değildir.

Etnik İtalyan kökeni ile İtalyan vatandaşlığı almak isteyen kişilerin, en az 3 yıl boyunca İtalya’da yaşamış ve her yıl 6 aydan uzun bir süre için ülkede kalmış olması gerekmektedir. Etnik kökeni ile İtalyan vatandaşlığı almak için, başvuru sahibinin gelirinin en az 8.264 Euro olması ve başvurudan önceki 3 yıla ait gelir ve vergi ödeme belgelerini sunabilmesi beklenmektedir.

Evlilik ile İtalya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Evlilik ile İtalya vatandaşlığı, bir İtalya vatandaşı ile evlenerek alınabilmektedir. Kişinin yaşadığı yere ve çocuk sahibi olunmasına göre değişmekle birlikte, 2 ya da 3 yıldır evli olan kişiler İtalyan vatandaşlığına başvurabilmektedir. Evlilik ile İtalya vatandaşlığına başvurmak isteyen kişilerin, B1 düzeyinde İtalyanca dil yeterliliği sunması gerekmektedir.

Evlilik ile İtalya vatandaşlığı başvuruları; İtalya’da yaşayan bir çift için evliliğin ikinci yılından sonra, İtalya dışında yaşayan bir çift için evliliğin üçüncü yılından sonra, İtalya’da yaşayan, çocuk sahibi bir çift için evliliğin ilk yılından sonra ve İtalya dışında yaşayan, çocuk sahibi bir çift için evliliğin ardından bir buçuk yıl sonra yapılabilmektedir.

Yatırım ile İtalyan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yatırım yoluyla doğrudan İtalyan vatandaşlığı almak mümkün değildir, ancak bu yolla İtalya’da oturma izni alınabilmekte ve gerekli süre geçtikten sonra İtalya vatandaşlığına başvuru yapılabilmektedir. İtalya’da oturma izni almak için; bir startup girişimine 250.000 Euro üzerinde, bir İtalyan şirket sermayesine 500.000 Euro üzerinde, bir sosyal fayda projesine 1.000.000 Euro üzerinde ya da hükümet fonuna 2.000.000 Euro üzerinde yatırım yapmak gerekmektedir.

İtalya’da yatırım yoluyla iki yıllık geçici oturma izni alınabilmektedir. Yatırım sürecinin iki yıl içerisinde tamamlanmadığı durumlarda, oturma izni üç yıla kadar uzatılabilmektedir. Oturma izni ile İtalya vatandaşlığı almak isteyen kişilerin, belirlenen süreyi ülkede geçirmesi gerekmektedir. Oturma izni ile İtalya’da yaşayan yatırımcılar, 5 yıl sonunda kalıcı oturum iznine ve 10 yıl sonunda İtalya vatandaşlığına başvurabilmektedir.

Mülteci Statüsünde İtalya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mülteci statüsünde İtalya vatandaşlığı almak isteyen kişilerin, 5 yıl süreyle yasal olarak İtalya’da ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. Mülteci statüsünde İtalya vatandaşlığı almak için, Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden; doğum belgesi ve sabıka kaydı belgelerinin İtalyancaya çevrilmiş olarak ibraz edilmesi gerekir.

Mülteci statüsünde İtalya vatandaşlığı için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin, ilk giriş yaptığı Schengen ülkesinin İtalya olması koşulu bulunmaktadır. İtalya iltica eden kişilerin vatandaşlık başvurularını, gerekli koşulların sağlandığı durumlarda kabul etmekdir.

İtalya Çifte Vatandaşlığa İzin Veriyor Mu?

İtalyan kanunlarına göre, 16 Ağustos 1992 tarihi itibariyle İtalya çifte vatandaşlığa izin vermektedir. 16 Ağustos 1992 tarihinden önce, doğum hakkıyla başka bir ülkenin vatandaşlığını elde etmiş kişiler İtalya vatandaşı olarak çifte vatandaşlık hakkından yararlanabilme hakkına sahiptir ancak genel olarak, ikinci bir vatandaşlık hakkı kazanıldığında İtalya vatandaşlığı hakkı kaybedilmektedir.

16 Ağustos 1992 ve 23 Ocak 2001 tarihleri arasında İtalya dışındaki bir ülkeden vatandaşlık hakkı kazanan kişiler, İtalya hükümetini bu konuda bilgilendirmek için 3 aylık bir süreye sahip sayılmış ve gerekli süre içerisinde bildirilmeyen durumlarda ceza yaptırımları uygulanmıştır. 23 Ocak 2001 tarihinden itibaren, İtalya dışı ülkelerden alınan vatandaşlık haklarında, çifte vatandaşlık hakkına sahip kişilerin durumu İtalya hükümetine, kişinin bildirmesine gerek kalmaksızın, otomatik olarak bildirilmiştir. 31 Mart 2001 tarihinden itibaren, çifte vatandaşlık hakkı kazanan İtalya vatandaşlarının, hükümeti bilgilendirme zorunluluğu yürürlükten kalkmıştır.

İtalya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İtalya vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • İtalya vatandaşlık başvuru formu
 • Başvuru sahibinin tüm aile bireylerine ait pasaportların aslı ve noter onaylı İtalyanca tercümeleri
 • İtalya oturma izni belgesi
 • Tüm aile bireyleri adına oluşturulmuş adli sicil kayıtları
 • Vatandaşlık başvurusu ücreti olan 250 Euro ödeme makbuzu
 • Başvuru sahibine ait 4 adet fotoğraf
 • Posta damgası

Başvuru sahibinin elde ettiği vatandaşlık hakkına göre İtalyan vatandaşlığı için gerekli belgeler değişiklik göstermektedir. Evlilik yoluyla yapılan İtalya vatandaşlık başvuruları için, standart belgelerin yanında evlilik cüzdanı, aile durumunu belirten bir dilekçe ve İtalyanca dil yeterliliği belgesi sunulmalıdır.

Vatandaşlığa kabul ile İtalya vatandaşlığı başvurularında, standart belgelerin yanında son 3 yıla ait finansal duruma dair belgelere ve İtalyanca dil yeterliliği belgesine yer verilmelidir. Etnik İtalyan kökeni ile İtalyan vatandaşlığı başvuru dosyasına, standart belgeler ile birlikte kişinin etnik kökenine dair kanıt niteliğindeki belgelerin, noter onaylı ve İtalyancaya çevrilmiş olarak eklenmesi gerekmektedir.

İtalya’da Doğum Yaparak Vatandaşlık Alınabilir Mi?

İtalya’da doğmak vatandaşlığa yeterli değildir. İtalya vatandaşlığı, öz ebeveynlerden birinin İtalyan vatandaşı olduğu durumlarda doğrudan elde edilmektedir. Ebeveynlerin durumu belirsizse ya da ebeveynlerin kendi uyruklarını çocuğa aktaramama durumu söz konusu ise, çocuk için doğum hakkı ile İtalyan vatandaşlığı hakkı doğmaktadır.

İtalyan Vatandaşlık Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

İtalyan vatandaşlığı başvuru ücreti, başvuru yapılacak duruma göre farklılık göstermekle birlikte, 350 Euro ile 4.800 Euro arasında değişmektedir.

İtalya Vatandaşlığına Geçiş Ne Kadar Sürer?

İtalya vatandaşlığına geçiş süresi, başvuru yapılacak hakka ve başvuru sahibinin kişisel durumuna göre 1 ila 10 yıl arasında değişmektedir.

Babamın Dedesi İtalyan Vatandaşı Ben Vatandaşlık Alabilir Miyim?

Babasının dedesi İtalyan vatandaşı olan kişiler, soy bağı ile İtalya vatandaşlığı alabilmektedir.

Öğrenci Olarak İtalya’da Okurken Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Öğrenci olarak İtalya’da okurken vatandaşlık almak, 10 yıl süresince İtalya’da yasal olarak ikamet eden kişiler için mümkündür.

İtalya Vatandaşlığı Yemini Nedir?

İtalya vatandaşlığı yemini, vatandaşlık hakkı kazanan kişiler tarafından İtalya Konsolosluğu önünde resmi bir törende okunması gereken bir metindir. İtalyanca dilinde okunması gereken vatandaşlık yemini, kişinin İtalya Cumhuriyetine bağlılığını ve İtalya hükümetinin kanunlarına uyacağını beyan etmektedir.

İtalya Vatandaşlığı Almak Hangi Avantajları Sağlar?

İtalya vatandaşlığı almak, aşağıda listelenen avantajları sağlamaktadır.

 • İtalya’da oy verme hakkı
 • Avrupa Birliği ülkeleri arasında serbest geçiş hakkı
 • İtalya sağlık sistemi hizmetlerinden faydalanma hakkı
 • İtalya’da eğitim alma hakkı
 • Vatandaşlık sahibinin 18 yaş altı çocuklarına doğrudan İtalya vatandaşlığı hakkı

İtalya vatandaşlığı alarak İtalya’ya yerleşmek, vatandaşlığın getirdiği haklardan yararlanmayı sağlamaktadır.

İtalya Pasaportu ile Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

İtalya pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Arnavutluk
 • Andorra
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Ermenistan
 • Avusturya
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belarus
 • Belçika
 • Belize
 • Bolivya
 • Bosna Hersek
 • Botsvana
 • Brezilya
 • Brunei
 • Bulgaristan
 • Kanada
 • Yeşil Burun Adaları
 • Şili
 • Kolombiya
 • Kosta Rika
 • Hırvatistan
 • Kıbrıs
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Dominika
 • Dominik
 • Ekvador
 • El Salvador
 • Estonya
 • Esvatini
 • Fiji Adaları
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Gambiya
 • Gürcistan
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Grenada
 • Guatemala
 • Güney Kore
 • Kırgızistan
 • Letonya
 • Lesotho
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malezya
 • Maldivler
 • Malta
 • Marshall Adaları
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Macaristan
 • İzlanda
 • Endonezya
 • İsrail
 • Jamaika
 • Japonya
 • Ürdün
 • Kazakistan
 • Kiribati
 • Mauritius
 • Meksika
 • Mikronezya
 • Moldova
 • Monako
 • Karadağ
 • Fas
 • Namibya
 • Hollanda
 • Nikaragua
 • Kuzey Makedonya
 • Umman
 • Palau
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Filipinler
 • Polonya
 • Portekiz
 • Katar
 • Romanya
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Samoa
 • San Marino
 • São Tomé ve Príncipe
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Seyşeller
 • Singapur
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Solomon Adaları
 • Güney Afrika
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Tayland
 • Doğu Timor
 • Tonga
 • Trinidad ve Tobago
 • Tunus
 • Türkiye
 • Tuvalu
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • İngiltere
 • Uruguay
 • Özbekistan
 • Vanuatu
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Vatikan
 • Venezuela
 • Vietnam
Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: