İtalya Aile Birleşimi Vizesi

İtalya Aile Birleşimi Vizesi Başvuru Süreci 2023

İtalya aile birleşimi vizesi, İtalya’da ikamet eden kişilerin, yabancı bir ülkedeki eşleri, çocukları veya ebeveynlerinin de İtalya’da yaşayabilmesi için alınan, uzun süreli (D tipi) bir vize türüdür.

Aile birleşimi vizesi, aile üyelerini 90 günden daha uzun bir süre için İtalya’ya getirmek amacıyla en çok tercih edilen ve İtalyan hükümeti tarafından desteklenen yollardan biridir. İtalya’da oturum izni olan veya vatandaşlığı bulunan bir kişi; İtalya dışında yaşayan eşini, 18 yaşından küçük çocuklarını, 18 yaşından büyük ancak ebeveyne bağımlı çocuklarını ve ebeveynlerini, aile birleşimi vizesi ile İtalya’ya getirebilmektedir.

İtalya aile birleşimi vizesi, vize sahibine İtalya’da 90 günden uzun süreli oturum hakkı sağlamaktadır. Aile birleşimi vizesi ile İtalya’da geçici oturum izni alan kişilerin, 5 yılın sonunda kalıcı oturum iznine ve 10 yılın sonunda İtalyan vatandaşlığına başvuru hakkı doğmaktadır. İtalya, Schengen Birliği’ne dahil olan ülkelerden biri olduğu için aile birleşimi vizesi sahibine Schengen ülkelerine seyahat etme olanağı sağlamaktadır.

Vizem.net, İtalya aile birleşimi vizesine başvurmak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

İtalya Aile Birleşimi Vizesine Kimler Başvurabilir?

İtalya aile birleşimi vizesine başvurabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • İtalyan vatandaşlığı olan kişinin birinci dereceden aile üyeleri
 • Bir yıllık geçerlilik süresi bulunan vize ile İtalya’da çalışma veya serbest meslek oturum izni almış olan kişinin aile üyeleri
 • Eğitim veya dini amaçlarla İtalya’da bir yıllık oturma iznine sahip olan kişilerin aile üyeleri
 • İtalya’da uzun dönemli oturma iznine sahip olanların aile üyeleri
 • İtalya’da kalıcı oturma izni almış ve İtalyan vatandaşlığı alma sürecinde olan kişilerin aile üyeleri
 • Mülteci, siyasi sığınma ve ikincil koruma statüsüne dayalı olarak İtalya’da oturma izni verilen kişilerin aile üyeleri

İtalya Aile Birleşimi Vizesi için Şartlar Nelerdir?

İtalya aile birleşimi vizesi için sağlanması gereken ilk şart, İtalya’da ikamet eden kişinin, vize başvuru sahibine, İtalyan Göçmenlik Masası tarafından verilen Nulla Osta adlı belgeyi göndermiş olmasıdır. Nulla Osta, İtalya’daki aile üyesi tarafından alınan ve İtalya makamlarının aile birleşimini onayladığını gösteren bir izin belgesidir. İtalya Göçmenlik Masası’nın, vize başvuru sahibinin İtalya’da aile birleşimi gerçekleştirmesi için onay verdiğine dair belgeyi, vize başvurusunda bulunulan İtalyan dış temsilciliğine elektronik posta ile iletmesi gerekmektedir.

Aile birleşimi yoluyla İtalya’ya gitmek isteyen kişilerin, Nulla Osta onay belgesinin yanında, vize başvurusu için geçerli bir pasaporta sahip olmaları, İtalya’daki aile üyesinin İtalyan makamları tarafından belirlenen maddi gelire sahip olması ve gerekli konaklama şartlarını karşılayabilmeleri gerekmektedir.

İtalya Aile Birleşimi Vizesi için İtalyanca Bilmek Şart Mıdır?

Hayır, İtalya aile birleşimi vizesi için İtalyanca bilmek şart değildir. Yurt dışı İtalyanlar ve Göç Politikaları Genel Müdürlüğü’nün aile birleşimi için istediği evraklar arasında, dil yeterliliğini kanıtlayan bir belge sunulması beklenmemektedir.

İtalya Aile Birleşimi için Ne Kadar Gelir Olmalıdır?

İtalya aile birleşimi için başvuru sahibinin geliri, yıllık sosyal yardım miktarından yüksek olmalıdır. İtalya’da yaşayan ve aile bireyini yanına almak isteyen başvuru sahibinin yılda en az 5.830,76 Euro kazanması ve İtalya’ya yeni gelen aile bireyi için de bu miktarın %50’sine sahip olması gerekmektedir. Örneğin, İtalya’da oturum izni olan, eşini ve 1 çocuğunu aile birleşimi ile yanına almak isteyen kişinin, yıllık olarak 11.661,52 Euro gelirinin olması gerekmektedir.

İtalya Aile Birleşimi için Konaklama Şartları Nelerdir?

İtalya aile birleşimi için konaklama şartları, İtalyan yasaları tarafından belirlenmiştir. İtalya’da aile birleşimi gerçekleştirmek için hijyen şartlarını sağlayan ve tüm aile bireylerinin yaşaması için uygun büyüklükte bir konutun bulunması gerekmektedir.

Konutta yaşayacak kişi sayısına göre gerekli olan minimum konaklama alanı ve yatak odası sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Aile üyesi sayısıGerekli minimum alanMinimum yatak odası sayısı
245 m21
355 m22
460 m22
565 m22
675 m23
790 m23
895 m23
9105 m24
10115 m25

İtalya Aile Birleşimi Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İtalya aile birleşimi vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli pasaport: Başvuru sahibinin, 16 aydan fazla geçerliliği olan ve en az 2 sayfası boş olan bir pasaporta sahip olması gerekmektedir. Pasaportun, ilk sayfası dahil olmak üzere, damgalı tüm sayfalarının fotokopisinin başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir. Pasaportun, vize süresinin bitiminden itibaren 90 gün geçerli olması gerekmektedir.
 • İtalya aile birleşimi vizesi başvuru formu: İtalya aile birleşimi vizesi için, ulusal vize başvuru formunun tamamen doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış olması gerekmektedir. 18 yaşından küçüklerin başvuru formu 2 ebeveyni tarafından imzalanmalıdır. Başvuru formunda seyahat amacı aile birleşimi/beraberinde aile fertlerini götürme olarak işaretlenmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Uluslararası standartlara uygun, arka fonu beyaz olan ve son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafın teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Nulla Osta onay belgesi: İtalya’da yaşamakta olan aile üyesinin İtalya Göçmenlik Ofisinden alacağı aileye katılma onay belgesidir. Nulla Osta onay belgesinin aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir.
 • Nüfus cüzdanı ve oturma izni: Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı ve İtalya’daki aile üyesinin oturma izni fotokopilerinin vize evraklarına eklenmesi gerekmektedir.
 • Doğum belgesi: Orijinal ve apostil damgalı doğum belgesinin başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği: Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği aile bireylerinin doğum yeri ve doğum tarihi gibi bilgilerini listeleyen belgedir. Başvuruda verilen nüfus kayıt örneğinin orijinal ve apostil damgalı olması gerekmektedir.
 • Evlilik cüzdanı: Başvuru sahibi evli ise orijinal ve noter şerhli uluslararası evlilik kaydı ve evlilik cüzdanı fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Çıkış izni: Reşit olmayan bireylerin her iki ebeveyninden de noter onaylı çıkış izni alınması gerekmektedir.
 • Ulaşım rezervasyonları: Başvuru sahibinin İtalya’ya gidiş için kullanacağı ulaşım aracı ile ilgili rezervasyon bilgilerinin beyan edilmesi gerekmektedir.
 • İtalya vize ücreti dekontu: Başvuru sahibinin ulusal vize ücretini ödediğine dair makbuzu evraklar ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir.

İtalya Aile Birleşimi Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İtalya aile birleşimi vizesi başvuru formunda; kişisel bilgiler, pasaport bilgileri, seyahat amacı, seyahat tarihleri, İtalya’da konaklama alanı ile ilgili bilgiler, aile birleşimi isteyen kişi ile ilgili bilgiler ve finansal kaynaklar hakkında bilgiler yer almaktadır. İtalya aile birleşimi vizesi başvuru formunun, doğru ve eksiksiz olarak başvuru sahibi tarafından ve mavi veya siyah tükenmez kalem kullanarak elle doldurulması gerekmektedir.

Vize başvuru formunun 17. sorusunda ikametgah adresi açık şekilde yazılmalı ve 21. soruda yer alan seyahat amacı olarak aile birleşimi/ beraberinde aile fertlerini götürme seçeneği işaretlenip, İtalya’ya yapılacak seyahat ile ilgili detayların doğru bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Başvuru formunun ön sayfasındaki ilgili alana fotoğraf eklenmeli, 3. sayfadaki 37 nolu kutucuk ve 4. sayfanın sonundaki imza alanı başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.

İtalya Aile Birleşimi Vize Randevusu Nasıl Alınır?

İtalya aile birleşimi vize randevusu, ikamet edilen ile göre İstanbul İdata ofisi veya VFS Global’in Ankara, İzmir, Gaziantep ve Antalya ofislerinden online olarak alınabilmektedir. İtalya vize başvurusu için, aracı kurumların internet sitelerinde yer alan ulusal vize randevu sistemine giriş yapılarak, gerekli bilgilerin verilmesi ve tercihlerin yapılması sonrasında, uygun tarih için randevu oluşturulması gerekmektedir.

Vizem.net danışmanlığında yapılan aile birleşimi vizesi İtalya başvurularında randevular, İtalya vize danışmanları tarafından oluşturulmaktadır.

İtalya Aile Birleşimi Mülakat Soruları Nelerdir?

İtalya Konsolosluğu, bazı durumlarda aile birleşimi vizesi almak isteyen eşleri konsolosluğa çağırarak evliliğin sahte olup olmadığına dair mülakat talep edebilmektedir.

İtalya aile birleşimi vizesi için örnek mülakat soruları aşağıda listelenmiştir.

 • Evlilik tarihiniz nedir?
 • Eşinizin doğum tarihi nedir?
 • Eşinizin aile üyeleri kimlerdir?
 • Eşiniz İtalya’da nerede yaşıyor?
 • İtalya’daki evinizi tarif edebilir misiniz?
 • Eşiniz ne iş yapıyor?
 • Eşinizin çalışma saatleri kaçtır?
 • Eşinizin mezun olduğu okulun ismi nedir?
 • Eşinizin İtalya’daki geliri ne kadardır?
 • Eşiniz ile boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz?

İtalya Aile Birleşimi Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

İtalya aile birleşimi vize harcı 1.336 Türk lirasıdır. 2022 yılı için İtalya aile birleşimi vize ücreti toplamı; danışmanlık hizmetleri, biyometri işlemleri, noter ve yeminli tercüme işlemleri dahil, ortalama 280 Euro tutmaktadır.

Başvuru yapılan vize merkezinde, İtalya vize ücreti ödemesi nakit ve Türk lirası olarak yapıldıktan sonra, makbuzun başvuru belgeleri ile teslim edilmesi gerekmektedir.

İtalya Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İtalya aile birleşimi vizesi başvurularının değerlendirme süresi, 3 haftadan birkaç aya kadar çıkabilmektedir. Aile birleşimi vizesi süreçleri; uygun randevu tarihi bulunamaması, eksik ya da yanlış belge beyan edilmesi gibi durumlardan olumsuz etkilenmekte ve vize çıkma süresi uzayabilmektedir.

Aile birleşimi yoluyla İtalya’ya gidecek kişiler için vize başvuru sürecinde, Nulla Osta onay belgesinin alınması belirli bir zaman gerektirmektedir. İtalya’dan Nulla Osta onay belgesi alma süresi 4 ay ile 12 ay arasında değişmekte, bu nedenle aile birleşimi ile İtalya’ya gitmek isteyen başvuru sahibinin vize alma süresi 1 yılı geçebilmektedir.

İtalya Aile Birleşimi Vizesi ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

Evet, aile birleşimi vizesi ile İtalya’da geçici oturum izni alınmaktadır. Aile birleşimi vizesi ile İtalya’ya giriş yapıldıktan sonraki 8 gün içerisinde, geçici oturma izni için başvuru yapılması gerekmektedir.

İtalya Aile Birleşimi Vizesi ile Hangi Ülkelere Gidilebilir?

İtalya aile birleşimi vizesi ile gidilebilen ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • İzlanda
 • Letonya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

İtalya’ya aile birleşimi yoluyla giden kişiler, İtalya D tipi vize ile Schengen bölgesinde seyahat etme hakkına sahiptir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: