İtalya'ya Gidilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

İtalya'ya Gidilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?

İtalya Avrupa kıtasında yer alan ve nüfusu 2021 yılı itibariyle 60.329 milyon olan ülkedir. Avrupa kıtasının güneyinde yer alan İtalya’nın komşuları arasında kuzeybatı yönünde Fransa, kuzey yönünde İsviçre, kuzeydoğu yönünde Avusturya ve Slovenya bulunmakta olup iki bağımsız ülke olan San Marino ve Vatikan tamamı İtalya tarafından çevrili olan komşu ülkelerdir.

Resmi adı ile İtalyan Cumhuriyeti yönetim biçimi olarak parlamenter demokrasinin benimsendiği üniter bir cumhuriyettir. İtalya’nın en büyük şehri olan Roma, 1870’li yıllardan itibaren ülkenin başkentidir. İtalya’da en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyunca birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olan Roma kentinin tarihi, kültürel, siyasi, tarihi ve ekonomik özellikleri bakımından İtalya hakkında bilgi edinmek için önemli bir yerdir.

Dünya Haritasında İtalya Nerededir?

Dünya haritasında İtalya Avrupa kıtasında yer almaktadır. Güney Avrupa’da yer alan İtalya’nın doğuda Adriyatik Denizi’ne; batıda Ligurya Denizi’ne ve Tiren Denizi’ne; güneydoğuda İyon Denizi’ne ve güneyde Akdeniz’e kıyıları bulunmaktadır.

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Fransa ile arasında 960 kilometre; İsviçre ile 580 kilometre; Avusturya ile 509 kilometre ve Slovenya ile 514 kilometre mesafe bulunmaktadır. İtalya ile Almanya arasında 1.379 kilometre; İngiltere ile 8.651 kilometre ve Türkiye ile 2.990 kilometre mesafe bulunmaktadır.

İtalya’da bulunan dağlar arasında en önemlilerinden biri olan Alpler İtalya’nın kuzey kısmında yer almaktadır. Dolomit Dağları, Beyaz Dağ ve Breithorn Dağı İtalya’daki en önemli dağlar arasındadır. İtalya’nın en yüksek noktasının bulunduğu Gran Paradiso Dağı 4.061 metre uzunluğundadır. İtalya’da bulunan Etna Yanardağı, 3.357 metre olan yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek yanardağı olma özelliğini taşımaktadır.

İtalya’nın %35’ini ormanlar oluşturmakta olup hem yaprak döken hem de yaprak dökmeyen ormanlar görülmektedir. İtalya’daki popüler ormanlar arasında Stelvio ulusal parkı, Valle Vigezzo ormanı ve Monti Sibillini ulusal parkı yer almaktadır. İtalya’daki en büyük orman, 30.000 hektarlık bir alana sahip olan Foreste Casentinesi ulusal parkıdır.

İtalya’nın Matematik Konumu Nedir?

İtalya matematik konumu bakımından, 41.8719° kuzey enleminde ve 12.5674° doğu boylamında yer almaktadır.

İtalya’nın Komşuları Hangi Ülkelerdir?

İtalya’nın komşuları arasında kuzeybatısında yer alan Fransa, kuzeyinde yer alan İsviçre, kuzeydoğusunda yer alan Avusturya ve Slovenya bulunmaktadır. Tamamı İtalya ile çevrili olan San Marino ve Vatikan ülkeleri de İtalya komşuları arasında yer almaktadır.

İtalya’nın Sınırları ve Sınır Uzunlukları Nasıldır?

İtalya’nın sınırları toplamı 1.796 kilometre uzunluğundadır. İtalya’nın komşuları ile olan sınır uzunlukları; kuzeybatısında yer alan Fransa ile 476 kilometre; kuzeyinde yer alan İsviçre ile 698 kilometre; kuzeydoğusunda yer alan Avusturya ile 403 kilometre ve Slovenya ile 217 kilometredir.

İtalya Fransa Sınırının Uzunluğu Ne Kadardır?

İtalya - Fransa sınırının uzunluğu 476 kilometre olup sınır şehirleri İtalya’da Turin; Fransa’da ise Nice’tir.

İtalya Hangi Kıtadadır?

İtalya Avrupa kıtasının güney kısmında yer almaktadır.

İtalya Yüzölçümü Nedir?

İtalya’nın yüzölçümü 301.340 km²’dir. Yüzölçümü bakımından İtalya dünyanın 73., Avrupa kıtasının ise 11. büyük ülkesidir. Yüzölçümü ile oranlandığı zaman İtalya’nın nüfus yoğunluğu, Worldometers 2021 yılı verilerine göre kilometrekare başına 206 kişidir. İtalya’nın yüzölçümünün İtalya için en önemli etkisi, dünyada büyük bir üretici olan İtalya’nın geniş tarım alanlarına sahip olması üzerinedir.

İtalya’nın Nüfusu Ne Kadardır?

İtalya’nın nüfusu, Worldometers verilerine göre 2021 yılında 60.329 milyondur. İtalya, nüfus büyüklüğü bakımından dünyada 23. sırada yer alırken Avrupa kıtasında 6. sırada yer almaktadır.

İtaya nüfusunun yaş ortalaması Worldometers 2021 yılı verilerine göre 47.3’tür. İtalya’da ortalama yaşam süresinin uzunluğu Macrotrends.info’nun 2021 yılı verilerinde 83.71 yıl olarak kaydedilmiştir. Macrotrends.info tarafından 2021 yılı için oluşturulan ortalama yaşam süresi sıralamasında İtalyaya dünyada 7. sırada yer alırken Avrupa kıtasında ise 3. sırada yer almaktadır.

İtalya’da nüfus sayımları 1861 yılından itibaren her 10 yılda bir yapılmaktadır. Statista’nın 2021 yılı verilerine göre İtalya nüfusu artış hızı bakımından gelecek yıllarda yavaşlayacağı ve 2030 yılında yaklaşık 59 milyona, 2050 yılında ise 54 milyona düşeceği öngörülmektedir.

İtalya’da Zaman Dilimi Nedir?

İtalya, Orta Avrupa standart saat dilimi içerisinde yer almaktadır. İtalya’nın yanı sıra Belçika, Fransa ve Almanya da Orta Avrupa zaman dilimini kullanmaktadır. İtalya saat dilimi olan Orta Avrupa zaman dilimi, 7°30′ - 22°30′ meridyenleri arasında yer almaktadır.

İtalya ve Türkiye Arasındaki Saat Farkı Kaçtır?

İtalya ve Türkiye arasındaki saat farkı 1 saattir. İtalya Türkiye saat farkı, İtalya’nın kış saati uygulaması ile saatleri 1 saat geri almasıyla 2 saate çıkmaktadır çünkü Türkiye’de yıl boyunca yaz saati uygulanmaktadır. İtalya ve Türkiye arasındaki saat farkının az olmasının iki ülke arasındaki ulaşıma, iş görüşmelerine ve turizm sektörüne olumlu yönde etki etmektedir.

İtalya Dili Nedir?

İtalya’nın tek resmi dili İtalya Anayasası’nda belirtildiği üzere İtalyanca’dır. İtalya ana dili olan İtalyanca’nın resmi dil olarak anayasada ilan edilmesi 2007 yılında gerçekleşmiştir. İtalya’da mecliste, orduda ve mahkemelerde geçerli olan dil İtalya resmi dili olan İtalyanca’dır.

İtalya’da Konuşma Dili Nedir?

İtalya’da konuşulan diller aşağıda listelenmiştir.

 • İtalyanca
 • İngilizce
 • Fransızca
 • Almanca
 • İspanyolca
 • Ladin
 • Slovence

İngilizce, %34 konuşulma oranı ile İtalya’da en çok konuşulan yabancı dildir. İtalya’ya gidecek birisinin iyi seviyede İtalyanca veya İngilizce bilgisine sahip olması yaşamını rahat sürdürebilmesi için yeterlidir.

İtalya’da Fransızca %16, İspanyolca %11, Almanca %5 ve İtalya’da başlıca konuşulan Ladin ve Slovence gibi bölgesel diller %6 oranında konuşulmaktadır. İtalya’da en çok konuşulan diller arasında yer alan Fransızca Valle d’Aosta’da; Almanca ve Ladin Trentino’da ve Slovence Trieste’de konuşulmaktadır.

İtalya’da İngilizce Konuşulur Mu?

İtalya’da İngilizce en çok konuşulan yabancı dildir. İtalya’da İngilizce %34 gibi yüksek bir oranda konuşulduğu için İtalyanca konuşamayan kişiler resmi devlet dairelerinde sözlü iletişimi İngilizce kurabilmektedir, fakat yazı işleri için sadece resmi dil olan İtalyanca kullanılmaktadır.

İtalya’da Resmi Dairelerde Hangi Dil Konuşulur?

İtalya’da resmi dairelerde ülkenin resmi dili olan İtalyanca konuşulmaktadır. İtalya’da İngilizce konuşulma oranı yüksek olması nedeniyle devlet dairelerinde sözlü iletişim için İngilizce kullanılabilmektedir fakat yazı işleri için sadece İtalyanca kullanılmaktadır.

İtalyan Alfabesi Nasıldır?

İtalya’da kullanılan alfabe, Latin alfabesinin bir uzantısıdır ve 21 harften meydana gelmektedir. İtalyan alfabesine ilk olarak onuncu yüzyıla kadar uzanan bazı belgelerde rastlanmıştır. İtalya’da, tarihi boyunca Latin alfabesinden türemiş olan İtalyan alfabesi kullanılmıştır fakat harflerin okunuşlarında zamanla değişimler meydana gelmiştir.

Diğer Latin alfabeleri ve İtalyan alfabesi okunuşları bakımından kıyaslandığında İtalyan alfabesinin çoğunlukla yazıldığı gibi okunduğu görülmektedir.

İtalya Uluslararası Telefon Alan ve Ülke Kodu Nedir?

Uluslararası İtalya ülke kodu ve İtalya alan kodu +39’dur. Türkiye’den İtalya’yı aramak isteyen kişilerin öncelikle İtalya kodu olan +39’u ve sonrasında aranacak numarayı tuşlamaları gerekmektedir.

İtalya Plaka Kodu Nedir?

İtalya plaka kodu I harfi ile gösterilmektedir. İtalyan plaka sistemine göre, araç plakaları “AA 000 AA” şeklindedir ve sol tarafta ülke kodu ile ortak AB tasarımı; sağda kayıt yılı ve il kodu yer almaktadır.

İtalya’nın İnternet Uzantısı Nedir?

İtalya’nın internet uzantısı .it şeklindedir. 2021 yılı itibariyle, İtalya domain uzantısı ile biten toplam 3.728.043 internet sitesi bulunmaktadır. İtalya internet uzantısı olan .it uzantılı domain almak için resmi bir belge vermek gerekmemektedir.

İtalya’nın Kısaltması Nedir?

İtalya’nın kısaltması IT şeklindedir.

İtalya’nın Şehirleri Hangileridir?

İtalya’nın 107 şehrinden nüfusu en yüksek olanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Roma
 • Milano
 • Napoli
 • Torino
 • Palermo
 • Bergamo
 • Katanya
 • Floransa
 • Bologna
 • Verona
 • Pisa
 • Cenova
 • Venedik
 • Trieste

İtalya’da il veya ilçe ayrımı yapılmamakta olup İtalya illeri ve İtalya ilçeleri komün şeklinde adlandırılmaktadır ve ülke genelinde toplam 7.998 komün bulunmaktadır.

İtalya’nın hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından en büyük şehri Roma’dır. İtalya şehirleri arasında en eski olanı milattan önce sekizinci yüzyılda Fenikeliler tarafından kurulan ve Sardinya’da bulunan Cagliari şehridir.

İtalya’nın Başkenti Neresidir?

İtalya’nın başkenti Roma’dır. Roma 2.8 milyon kişiden oluşan nüfusu ve 1.285 km²’lik yüzölçümü ile İtalya’nın en büyük şehridir. Roma İtalya’nın ticari, politik, kültürel ve turistik merkezi konumundadır.

Roma’da bulunan arkeolojik kanıtlar, bölgedeki ilk yerleşimlerin yaklaşık 14.000 yıl öncesine uzandığını göstermektedir. Tarih boyunca Roma şehri Roma Krallığı’na, Roma Cumhuriyeti’ne, Roma İmparatorluğu’na, Papalık Yönetimine, İtalya Krallığı’na ve İtalya Cumhuriyeti’ne başkentlik yapmıştır.

Mercer tarafından hazırlanan 2019 yılında şehirlerin yaşam kalitesi sıralamasında Roma 56. sırada yer almıştır. Gelişmiş turizm sektörü ile Roma, İtalya’nın ekonomisine büyük oranda etki etmektedir. İtalya’nın kültürel, ekonomik ve turistik merkezi olan Roma, birçok milletten insana ev sahipliği yapmakta olup iş imkanları ve kültürel etkinlikler bakımından gelişmiş bir şehirdir. Roma; geniş metro ağı, tramvay hattı, otobüs ve banliyö tren gibi toplu taşıma seçenekleri ile ulaşım açısından birçok imkan sunmaktadır.

Roma üniversitelerinde sunulan İngilizce programların çeşitliliği sebebiyle şehir yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından eğitim almak için tercih edilmektedir. Roma La Sapienza Üniversitesi, Roma Tor Vergata Üniversitesi ve San Raffaele Üniversitesi Roma’nın en önemli üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Roma İtalya’da Nerededir?

Roma, Orta İtalya’da bulunan Lazio bölgesinde yer almaktadır. Roma’nın yakın çevresinde bulunan İtalyan şehirleri Napoli, Salerno ve Floransa’dır.

Roma’dan çevre illere ulaşım sağlamak için en çok tercih edilen toplu ulaşım araçları bölgesel trenler ve yolcu otobüsleridir. Napoli, Salerno ve Floransa gibi İtalya’nın başkenti olan Roma’nın çevresinde bulunan şehirlere günlük olarak tren ve otobüs seferleri düzenlenmektedir.

İtalya’da Gezilecek Yerler Nelerdir?

İtalya’da gezilebilecek tarihi kiliseler, anıtsal yapılar, müzeler ve doğal milli parklar aşağıda listelenmiştir.

 • Kolezyum
 • Duomo di Milano Katedrali
 • Pisa Kulesi
 • Borghese Müzesi
 • Vittorio Emanuele Abidesi
 • Dört Nehir Çeşmesi
 • Opera Del Duomo Müzesi
 • Trevi Çeşmesi
 • Pantheon Tapınağı
 • Como Gölü
 • Cenova Kraliyet Sarayı
 • Tiber Nehri
 • Roma Yeraltı Mezarları
 • Mavi Mağara
 • Augustus Bahçeleri

Kolezyum, Pisa Kulesi, Trevi Çeşmesi, Duomo Katedrali ve Pantheon Tapınağı gibi İtalya’da gezilecek yerler arasında yer alan ve İtalya’nın tarihini ve kültürel zenginliğini en iyi şekilde yansıtan yapılar turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

İtalya’da turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılardan olan Duomo di Milano Katedrali kapladığı 11.700 metrekare alan ve 45 metre uzunluğu ile Avrupa’nın en büyük dördüncü katedralidir. İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan 48 metre uzunluğundaki Kolezyum, Pisa’da bulunan ve eğikliği ile meşhur olan 57 metre uzunluğundaki Pisa Kulesi ve Aşk Çeşmesi olarak da bilinen 26 metre uzunluğundaki ve 49 metre genişliğindeki Trevi Çeşmesi de en çok rağbet gören turistik yapılar arasında yer almaktadır.

İtalya Ekonomisi Nasıldır?

İtalya ekonomisi, üretim ve tarım sektörlerine dayanan ve ihracat ve ticaret fazlası oranlarının yüksek olduğu gelişmiş bir ekonomidir. İtalya ekonomisi dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa kıtasının ise en büyük üçüncü ekonomisidir.

İtalya’nın ekonomisinin gelişmesinde turizm ve üretim sektörlerinin gelişmesi önemli rol oynamıştır. İtalya makine, ilaç, mobilya, gıda ve giyim ürünlerinin büyük bir üreticisi ve ihracatçısıdır. Dünyanın en büyük şarap üreticilerinden biri olan İtalya aynı zamanda gelişmiş denizcilik ve endüstri sektörlerine sahiptir.

Dünya Bankası’nın verilerine göre, İtalya’nın 2020 yılındaki ihracat miktarı 537,7 milyar Dolar, ithalat miktarı ise 474,9 milyar Dolar’dır. Statista’nın 2020 yılı verilerine göre İtalya’da işsizlik oranı %9.2’dir.

İtalya ekonomisinin gelişmesini sürdürmek için konulan gelecek hedefleri arasında ekonomik büyüme istikrarının korunması, kişi başına düşen milli gelirin artması, işsizlik oranının azaltılması, ekonominin dijital ve teknolojik gelişmeler bakımından daha sürdürülebilir ve dayanıklı hale getirilmesi bulunmaktadır.

İtalya Para Birimi Nedir?

İtalya para birimi Euro’dur ve uluslararası sembolü € şeklindedir. İtalya’da en çok kullanılan İtalya parası 5 Euro banknotunun görseli aşağıda verilmiştir.

1861 ile 2002 yılları arasında İtalya’da para birimi olarak İtalyan Lira’sı kullanılmıştır. 2002 yılından itibaren Euro İtalya para birimi olarak ülkenin kurumları ve günlük yaşamında kullanıma girmiştir.

İtalya Para Birimi
İtalya Para Birimi

İtalya Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

İtalya’da kişi başına düşen milli gelir, Dünya Banka’sının 2020 yılı verilerine göre 42.270 Dolar’dır. Kişi başına düşen milli gelir bakımından İtalya, Dünya Bankası’nın 2019 yılında hazırlamış olduğu sıralamada dünya genelinde 28. sırada yer alırken, Avrupa kıtasında 18. sırada yer almaktadır

İtalya’da kişi başına düşen milli gelir son 50 yıla bakıldığı zaman 2.102 Dolar’dan 34.600 Dolar’a kadar artış göstermiştir. İtalya’da 2021 yılı itibariyle asgari ücret 1.662 Euro’dur.

İtalya GSYİH Ne Kadardır?

İtalya’da GSYİH Dünya Bankası’nın 2020 yılı verilerine göre 1.888.709 Dolar’dır. İtalya, Dünya Bankası’nın 2020 yılı GSYİH sıralamasında dünya genelinde 8. sırada yer alırken, Avrupa kıtasında 4. sırada yer almaktadır.

İtalya İnsani Gelişmişlik Endeksinde Kaçıncı Sıradadır?

İtalya, Birleşmiş Milletler’in 2020 yılı İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde, dünya ülkeleri arasında 29. sırada yer almaktadır. İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde İtalya 29.sırayı Estonya ile paylaşmaktadır ve öncesinde Malta 28. sırada, sonrasında ise Birleşik Arap Emirlikleri 31. sırada yer almaktadır.

İtalya, son 50 yıla bakıldığı zaman Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde dünya genelinde 21. sıradan 29. sıraya gerilemiştir. İtalya’nın İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde gerilemesine neden olan faktörler arasında; okur yazar oranı, yaşam düzeyi ve eğitim seviyesi bulunmaktadır.

İtalya’da Refah Seviyesi Nasıldır?

İtalya refah seviyesi bakımından, Ekonomist İstihbarat Birimi’nin hazırladığı Ülkelere göre Yaşam Kalitesi Endeksi’nde 2019 yılında dünyada 14. sırada yer alırken Avrupa kıtasında 11. sırada yer almaktadır. Refah seviyesi sıralamasında İtalya’dan önce 13. sırada Amerika Birleşik Devletleri, sonrasında ise 15. sırada Slovenya yer almaktadır.

İtalya Mutluluk Sıralamasında Kaçıncıdır?

İtalya, Birleşmiş Milletler’in 2021 yılı Dünya Mutluluk Raporu’nda, dünya genelinde 28. sırada yer almaktadır. Dünya Mutluluk Raporu’nda İtalya’dan önce 27. sırada İspanya yer alırken, 29. sırada olan Slovenya sıralamada İtalya’dan sonra gelmektedir.İtalya’nın mutluluk sıralamasında bulunduğu noktaya gelmesine etki eden faktörler arasında ülkenin refah seviyesi, insanların yaşam kalitesi, kültürel etkinliklerin çeşitliliği ve eğitim düzeyi yer almaktadır.

İtalya Askeri Gücü Nasıldır?

İtalya, Global Firepower tarafından hazırlanan 2021 yılı Askeri Güç Endeksi’nde dünya genelinde 12. sırada yer almaktadır. İtalya ordusunun 2021 yılı itibariyle aktif personel sayısı 341.250 kişi ve bütçesi yaklaşık 16.8 milyar Euro’dur. İtalya ordusunun envanterinde; 24.000 adet Beretta 92FS silahı, 25.000 adet Beretta ARX160 silahı, 2.178 adet farklı tipte tank, 48 adet uçaksavar füze ve 3.000 adedin üzerinde lojistik araç bulunmaktadır.

İtalya Politikası Nasıldır?

İtalya’nın politik yapısı, çok partili parlamenter demokrasi sistemi üzerine kuruludur. İtalya’da hakim olan siyasi görüş sosyal demokrat görüş olmakla beraber muhafazakar görüşler de mevcuttur. İtalya’daki en büyük siyasi partiler arasında Demokrat Parti, Beş Yıldız Hareketi, Lega per Salvini Premier Partisi ve Forza İtalya Partisi yer almaktadır. İtalya’da 2019 yılından itibaren Demokrat Parti ve Beş Yıldız Hareketi’nden meydana gelen bir koalisyon hükümeti iktidarda bulunmaktadır.

İtalya’nın yasama organı olan meclis; Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nden meydana gelen ikili bir yapıya sahiptir. Cumhuriyet Senatosu 321 senatörden oluşurken Temsilciler Meclisi’nde 630 vekil bulunmaktadır. 2015 yılından itibaren İtalya cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dır.

İtalya anayasası, 1946 yılında hazırlanmıştır ve 1948 yılında ülkenin resmi anayasası olarak yürürlüğe girmiştir. Toplamda 139 maddeden meydana gelen İtalya anayasasının ilk 12 maddesi ülkenin temel prensipleri ile alakalı iken devamında gelen 41 madde İtalyan vatandaşların temel hak ve özgürlükleri üzerinedir.

İtalya’nın Yönetim Şekli Nedir?

İtalya’nın yönetim şekli çok partili bir parlamenter demokrasidir. İtalya, 2 Haziran 1946 tarihinden itibaren çok partili parlamenter demokrasi sistemi ile yönetilmeye başlamıştır.

İtalya’nın Dahil Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Nelerdir?

İtalya’nın dahil olduğu uluslararası anlaşmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Uşi Antlaşması, 18 Ekim 1912 tarihinde İtalya Krallığı tarafından imzalanmıştır.
 • Londra Antlaşması, 26 Nisan 1915 tarihinde İtalya Krallığı tarafından imzalanmıştır.
 • Locarno Anlaşmaları, 1 Aralık 1925 tarihinde İtalya Krallığı tarafından imzalanmıştır.
 • Boğazlar Sözleşmesi, 2 Mayıs 1938 tarihinde İtalya Krallığı tarafından imzalanmıştır.
 • Brüksel Anlaşması, 17 Mart 1948 tarihinde İtalyan Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır.
 • Cenevre Sözleşmesi, 12 Ağustos 1949 tarihinde İtalyan Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır.
 • Kuzey Atlantik Antlaşması, 24 Ağustos 1949 tarihinde İtalyan Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır.
 • Viyana Antlaşması, 22 Nisan 1970 tarihinde İtalyan Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır
 • İstanbul Sözleşmesi, 27 Eylül 2012 tarihinde İtalyan Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır.
 • Paris Antlaşması, 22 Nisan 2016 tarihinde İtalyan Cumhuriyeti tarafından imzalanmıştır.

İtalya AB Üyesi Midir?

İtalya Avrupa Birliği’ne 1993 yılında kurucu ülke statüsü ile üye olmuştur. 1958 yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun üyesi olan İtalya, topluluğun politik kimlik kazanıp Avrupa Biriliği’ne dönüşmesi sürecinde Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ile kurucu ülke statüsünde görev almıştır. 1993 yılında İtalya Avrupa Birliği’ne Hristiyan Demokrasi Partisi yönetimindeki hükümet ile dahil olmuştur ve bu dönemde Oscar Luigi Scalfaro ülkenin cumhurbaşkanıdır. İtalya’nın Avrupa Birliği üyesi olması İtalyan vatandaşların çoğunluğu tarafından destek görmektedir.

İtalya Bir Schengen Ülkesi Midir?

İtalya 27 Kasım 1990 tarihinde Schengen Anlaşması’nı imzalamış ve Schengen ülke birliğine dahil olmuştur. Schengen Anlaşması’nın imzalandığı dönemde İtalya’da iktidarda Hristiyan Demokratlar Partisi, İtalyan Komünist Partisi ve İtalyan Sosyalist Partisi’nden oluşan bir koalisyon hükümeti ve cumhurbaşkanlığı görevinde Francesco Cossiga yer almıştır. İtalya gibi Schengen anlaşmasını imzalayan diğer Schengen ülkeleri arasında Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesi yer almaktadır.

İtalya NATO Üyesi Midir?

İtalya, 24 Ağustos 1949 tarihinden itibaren bir NATO üyesidir. Üye ülkeler arasında ortak bir savunma ittifakı oluşturmak amacı ile kurulan NATO’ya dahil olan İtalya, başka bir üye ülkeye yapılan saldırı durumunda müdahalede bulunmakla yükümlüdür. Ordu büyüklüğü bakımından İtalya ordusu, NATO ülkeleri arasında ABD, Fransa ve Türkiye’den sonra 4. büyük orduya sahiptir.

PEW tarafından hazırlanan Küresel Tutum Anketi’ne göre İtalya’da kamuoyunun %60’ı NATO üyeliğini olumlu bulmakta fakat askeri güç yükümlülüğüne %66 oranında karşı çıkılmaktadır.

İtalya’nın Sembolleri Nelerdir?

İtalya’nın sembolleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yıldız
 • Dişli çark
 • Zeytin
 • Meşe dalları

İtalya Bayrağı Nasıldır?

İtalya bayrağı; sırasıyla soldan sağa doğru yeşil, beyaz ve kırmızı renkte olan üç dikey şeritten meydana gelmektedir. İtalya Cumhuriyeti’nin resmi bayrağı Fransız imparator Napolyon tarafından tasarlanmıştır.

İtalya bayrağında yer alan renklerden yeşil doğayı; beyaz Alpler’deki karı; kırmızı ise İtalyan Bağımsızlık Savaşı’nda dökülen kanı temsil etmektedir. 18 Haziran 1946 tarihinde İtalyan Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi ile mevcut İtalya bayrağı resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İtalya Nereye Bağlıdır?

İtalya hiçbir yere bağlı olmayan bağımsız bir ülkedir. İtalya bağımsızlığını 1861 yılında İtalya Krallığı’nın kurulması ile ilan etmiştir ve 1 Ekim 1948 tarihinde İtalya’da cumhuriyet ilan edilmiştir.

İtalya Ulaşım Koşulları Nasıldır?

İtalya’da trafik akışı sağ şeritten ilerlemektedir. İtalya’nın her şehrinin trafik yoğunluğu aynı olmamakla birlikte Roma, Milano ve Napoli gibi büyük şehirlerde trafik yoğunluğu fazladır. İtalya’nın şehir içi trafiği şehir dışı trafiğine kıyasla daha yoğundur ve trafiğin en yoğun olduğu saatler sabah ve akşam saatleridir.

İtalya’da yaşayan insanlar şehir içi ulaşımda genellikle özel otomobil, otobüs veya metro kullanmaktadır. İtalya’da şehir dışı ulaşım için en çok karayolu tercih edilmekte olup genellikle özel otomobiller veya bölgesel trenler ile seyahat edilmektedir.

Demiryolu sistemi, İtalya altyapı sisteminin en önemli parçasıdır. İtalya demiryolu hattı toplamda 24.227 kilometre uzunluğundadır. İtalya’da yüksek hızlı tren projelerine yatırımlar yapılmaktadır ve yüksek hızlı trenler insanlar tarafından tercih edilmektedir.

İtalya’da trafik kurallarına uyulmadığı takdirde sıkı yaptırımlar uygulanmaktadır. Hız sınırına uyulması İtalya’da en çok önem verilen trafik kuralıdır ve ihlal edildiği takdirde cezası 40 ile 4.000 Euro arasında değişmekte olup 22:00 ile 07:00 saatleri arasında para cezaları %30 oranında artırılmaktadır. İtalya’da alkollü araç kullanmanın cezası vücutta bulunan alkol miktarına bağlı olarak 164 ile 6.000 Euro arasında değişmektedir. İtalya’da araç içinde emniyet kemerinin takılmadığı tespit edilirse, minimum 80 Euro ceza kesilmektedir. Uluslararası Taşımacılık Forumu’na göre 2019 yılında İtalya’da kaydedilen 3.173 trafik kazası meydana gelmiştir.

İtalya Eğitim Sistemi Nasıldır?

İtalya eğitim sistemi, eğitime başlama yaşını 6 olarak kabul etmekte ve 16 yaşına kadar eğitimi zorunlu tutmaktadır. İtalya’da eğitim sistemi anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere beş aşamadan meydana gelmektedir. İtalya’da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri zorunlu tutulmaktadır.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 2021 yılı eğitim sıralamasında İtalya okulları 29. sırada yer almaktadır. İtalya’da yüksek öğrenim için birçok nitelikli üniversite eğitim vermektedir. Bologna Üniversitesi, Roma Sapienza Üniversitesi, Milano Politeknik Üniversitesi ve Floransa Üniversitesi hem İtalya hem de yabancı ülke vatandaşları tarafından en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almaktadır. İtalya’da birçok üniversitede çeşitli İngilizce eğitim veren programların bulunması, yabancı ülke vatandaşlarının İtalya eğitim sistemi karşısında zorluk yaşamasını engellemektedir.

İtalya Sosyal Yapısı Nasıldır?

İtalya sosyal yapısı bakımından geleneksel ve modern değerlere sahiptir. Çok kültürlü bir toplum yapısı olan İtalya farklı milletlerden birçok insana ev sahipliği yapmaktadır. İtalya toplumunun siyasi düşünce yapısı sosyal demokrasi görüşlerine yakındır.

İtalya’da ifade özgürlüğüne saygı duyulmakta olup İtalya Anayasası’nın 15.maddesi ile anayasal koruma altına alınmıştır. Kadın - erkek eşitliği İtalya’da savunulmakta olup kadın haklarını koruma altına alma amacıyla kurulan birçok kuruluş ve düzenlenen yasa bulunmaktadır. Statista.com’un verilerine göre 2020 yılında İtalya’da 1.8 milyon boşanma gerçekleşmiştir.

İtalya’da toplumsal suçlara yönelik ciddi maddi ve hapis cezaları uygulanmaktadır. Statista.com’a göre 2019 yılında İtalya’da işlenen suç sayısı 2.3 milyondur. Milano, Bologna ve Rimini İtalya’da en çok suç işlenen şehirlerdir.

İtalya’da mizah anlayışı genellikle keskin zeka ve iğneleyici dil ile yapılan alaycı tavırlardan beslenmektedir. İtalyan yapımı komedi filmleri aynı zamanda acı tatlı hikayeler de içermektedir ve Hayat Güzeldir bu komedi anlayışına iyi bir örnektir. İtalya’da politik figürler devlete ait olmayan televizyon kanallarındaki programlarda ve özel gazetelerin karikatür köşelerinde mizaha konu olabilmektedir. İtalya’da komedyenler ve sanatçılar politik mizah yapmada tamamen özgür değillerdir.

İtalya Kültürel Özellikleri Nasıldır?

İtalya kültürel özelliklerinin üzerinde İtalya’nın batı medeniyetlerinin doğuş yeri olmasının ve birçok sanatsal, bilimsel ve entellektüel gelişmeye ev sahipliği yapmasının önemli etkileri bulunmaktadır. İtalya’nın Rönesans, Bilimsel devrim, Barok, Neoklasizm ve Faşizm gibi birçok akımın başlangıç yeri olması sebebiyle farklı düşünce tarzlarının İtalyan kültürüne etkisi olmuştur.

İtalya’da bürokrasi kültürünün bir parçası olarak teknolojik gelişmelere ve dijitalleşmeye rağmen, belge işlemleri yaygın olarak mektup yolu ile yapılmaktadır. Önemli bir İtalya kültürü olan “siesta” gün içinde öğleden sonra saat 13:00 ile 15:30 arasındaki zaman için kullanılmaktadır ve insanlar bu saatler arasında çalışmak yerine dinlenmektedir. İtalyan insanlar sıcakkanlı, misafirperver ve aceleci olmayan rahat tavırları ile bilinmektedir.

İtalya Mimari Yapısı Nasıldır?

İtalya mimari yapısı bakımından geniş ve çeşitli bir mimari tarza sahiptir. Roman, Gotik, Rönesans ve Barok gibi mimari akımların İtalyan mimarisi üzerinde etkisi olduğu görülmektedir.

İtalya’da Roman mimari akımının en iyi örneği ülkenin turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılarından biri olan Pisa Kulesi’dir. İtalya’da Aşk Çeşmesi olarak da bilinen Trevi Çeşmesi, Barok akımının İtalya mimarisi üzerindeki etkisini gösteren iyi bir örnektir. Gotik mimari akımının İtalya’daki en iyi örneği Duomo di Milano Katedrali’dir. Aziz Petrus Bazilikası, Rönesans mimari akımının İtalya mimarisi üzerindeki etkisinin görüldüğü bir yapıdır.

Trevi Çeşmesi’nin mimarı Nicola Salvi, Duomo di Milano Katedrali’nin mimarları Donato Bramante ve Giovanni Antonio Amadeo en önemli İtalyan mimarlar arasında sayılmaktadır.

İtalya Mutfağı Nasıldır?

İtalya mutfağı, zengin bir Akdeniz mutfağıdır. İçerisinde çeşitli tatlar barındıran İtalya mutfağı pek çok damak tadına hitap etmektedir ve dünyanın en meşhur mutfakları arasında yer almaktadır. İtalyan mutfağının en popüler ürünleri peynir, pizza ve makarnadır. İtalya’da en çok tercih edilen baharatlar arasında fesleğen, kekik, biberiye ve adaçayı bulunmaktadır.

İtalyanlar kahvaltı için; espresso yanında kurabiye gibi unlu mamül çeşitleri veya kızarmış ekmek üzerine sürülmüş reçel veya çikolata kreması tercih etmektedirler. İtalya’da öğlen ve akşam yemekleri için genellikle pizza ve makarna gibi karbonhidrat ağırlıklı besinler veya et, balık veya tavuk gibi protein ağırlıklı besinler tercih edilmektedir.

Çeşitli soslar ile hazırlanan makarnalar ve pizzalar İtalyan yemekleri arasında en çok tercih edilen yemekler iken şarap ve espresso en çok tüketilen İtalyan içecekleri arasında yer almaktadır. İtalya’da en çok tüketilen fast food çeşidi hamburgerdir. İtalya’da bir kişinin bir yıl içinde tükettiği şeker miktarı ortalama 31.3 kilogramdır.

İtalya’nın Ünlü Sanatçıları Kimlerdir?

İtalya’nın ünlü sanatçıları çoğunlukla müzik, edebiyat ve sinema alanlarında eserler vermiştir. Michelangelo, Sandro Botticelli ve Raffaello Sanzio gibi İtalyan ressamlar dünyaca ünlü eserleri ile sanata katkıda bulunurken, Luciano Pavarotti dünyanın en ünlü opera sanatçılarından biridir. Sophia Loren, Robert De Niro ve Monica Belluci dünya sinemasında tanınan İtalyan oyuncular arasında yer almaktadır.

İtalya’nın ünlü sanatçıları aşağıda listelenmiştir.

 • Michelangelo
 • Sandro Botticelli
 • Raffaello Sanzio
 • Luciano Pavarotti
 • Sophia Loren
 • Robert De Niro
 • Monica Belluci
 • Umberto Eco
 • Niccolò Machiavelli
 • Andrea Bocelli
 • Laura Pausini

İtalyan kültürü, İtalyan ünlüler tarafından yaratılan eserler ile dünya çapında temsil edilmektedir.

İtalyalı Önemli Üç Yazar

İtalya için önemli yazarlar aşağıda listelenmiştir.

 • Umberto Eco
 • Italo Calvino
 • Niccolò Machiavelli

Aldatma, intikam ve yalnızlık gibi psikolojik temaların İtalyan edebiyatı yazarları tarafından sıkça kullanıldığı görülmektedir.

İtalyalı Önemli Üç Şarkıcı

İtalya için önemli şarkıcılar aşağıda listelenmiştir.

 • Luciano Pavarotti
 • Andrea Bocelli
 • Laura Pausini

İtalya’da Suç Oranları Nasıldır?

Statista’nın verilerinde belirtildiği üzere 2019 yılında İtalya’da işlenen suç sayısı 2.3 milyondur. Dünya Nüfus İncelemesi 2021 yılı raporuna göre İtalya suç oranı bakımından dünya genelinde 69. sırada yer alırken, Avrupa kıtasında 6. sırada yer almaktadır.

Dünya genelinde suç oranı bakımından 88. sırada yer alan Türkiye’de suç oranının, İtalya suç oranı ile kıyaslandığı zaman daha az olduğu görülmektedir. Suç oranları baz alındığı zaman, Türkiye’de İtalya’da daha az suç işlendiği yorumu yapılabilmektedir.

İtalya’da Yaşam Koşulları Nasıldır?

İtalya’da yaşam koşulları, refah seviyesinin ve yaşam standartlarının yüksek olması sayesinde ileri seviyelerdedir. İtalya’nın gelişmiş bir ekonomiye sahip olması, kişi başına düşen milli gelirin ve asgari ücretin alım gücünün yüksek olması gibi faktörlerden dolayı İtalyan halkı ekonomik sıkıntılar yaşamamakta olup hayat standartları yüksektir.

İtalya iş imkanları bakımından insanlara çok seçenek sunmaktadır ve 2020 yılında İtalya işsizlik oranı %9.2 olarak kaydedilmiştir. İtalyan halkının yüksek maaşlar alması ve asgari ücretin alım gücünün yüksek olması sayesinde İtalya yaşam maliyeti yüksek olsa da kira, faturalar, gıda alışverişi ve kişisel harcamalar nüfusun büyük kısmı tarafından rahatlıkla karşılanmaktadır.

İtalya’da trafik yoğunluğu şehirlere ve günün belli saatlerine göre değişmekte olup Roma, Milano ve Napoli gibi şehirlerde trafik yoğunluğu diğer şehirlere kıyasla daha fazladır. İklim çeşitliliği nedeniyle İtalya’nın farklı bölgelerinde farklı iklimler görülmekte olup kışlar kuzey kesimlerde daha soğuk yazlar ise güney kesimlerde daha sıcak geçmektedir.

İtalya’nın %35’inin ormanlardan oluşması ve İtalyan devletinin desteklediği iklim politikaları ile hava kirliliğini düşük seviyelerde tutmak amaçlanmaktadır.

İtalya’da Hangi Dinlere İnanılır?

İtalya’da en yaygın din olan Hristiyanlığın yanı sıra İslamiyet, Budizm, Hinduizm ve diğer dinlere de inanan insanlar yaşamaktadır. Eurobarometre’nin 2019 yılında düzenlediği ankete göre, İtalyan halkının %76’sı Hristiyanlık, %1’i İslamiyet, %1’i Budizm, %1’i Hinduizm ve %1’i diğer dinlere inanmaktadır. İtalya’da Hristiyanlık dinine inanan insanların yaklaşık %70’i Katolik, %4,6’sı Ortodoks ve %0,6’sı Protestanlık mezhebine mensuptur.

İtalya’da dini inançlara sahip insanlara ek olarak ateist olan insanlar bulunmaktadır. İtalya dini inançlara sahip olmayan insanların oranı %14’tür ve dini inancı olan ve olmayan insanlar hoşgörü içinde yaşamaktadır.

İtalya Tarihindeki 3 Büyük Olay Nedir?

İtalya tarihindeki 3 büyük olay arasında; 1922 yılında Benito Mussolini’nin başbakan olarak seçilmesi ile İtalya’nın faşizm yönetimine geçmesi, 1925 yılında Mussolini’nin diktatörlüğünü ilan etmesi ve 1946 yılında yapılan referandum sonucunda monarşinin kaldırılarak İtalya’da cumhuriyetin ilan edilmesi yer almaktadır.

İtalya’nın Avrupa medeniyet tarihi için önemli olan Rönesans döneminin başlangıç yeri olması nedeniyle İtalya tarihi batı ülkelerinin medeniyet tarihine de ışık tutmaktadır.

İtalya Yer Şekilleri Nasıldır?

İtalya, yer şekilleri genellikle dağlardan ve ovalardan meydana gelen, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada üzerine kurulmuştur. İtalya’nın kuzey bölgelerinde Alp dağları bulunmakta olup güney bölgelerinde ovalar yer almaktadır.

İtalya’nın en önemli dağları arasında İtalya’nın en yüksek noktasının bulunduğu 4.061 metre uzunluğundaki Gran Paradiso Dağı bulunmaktadır. İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde bulunan ve ülkenin en bilinen gölü olan Como Gölü, 46 kilometre uzunluğunda olup en derin noktası 414 metredir. İtalya’da bulunan en büyük orman 30.000 hektarlık bir alana sahip olan Foreste Casentinesi ulusal parkıdır. Daha çok dağlık ve engebeli alana sahip olan İtalya coğrafyası, aynı zamanda göller, ormanlar ve ovalar gibi birçok doğal güzelliğe de sahiptir.

İtalya İklimi Nasıldır?

İtalya iklimi bölgesel olarak değişiklik göstermektedir. İtalya’nın kuzey kesimlerinde daha çok karasal iklim; orta kesimlerde ve deniz kenarlarında tropikal iklim ve güney sahili kesimlerinde ise Akdeniz iklimi görülmektedir. İtalya’da kışın sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşmekte olup ortalama ısı miktarı 12 derece civarındadır. İtalya’da yaz mevsimlerinde sıcaklık 20 ile 30 derece arasında değişiklik göstermektedir. İtalya’da yıllık yağış miktarı ortalama 945 milimetredir.

İtalya’da çeşitli türlerde ağaç, çiçek, meyve ve sebze İtalya iklimi koşulları sayesinde yetişmektedir. İtalya’da yetişen ağaç türleri arasında en yaygın olanlar mantar meşesi, Avrupa zeytini, selvi, kayın, karaçam ve defnedir. İtalya’da en çok yetişen çiçek türleri arasında zambak, gül ve krizantem yer almaktadır. Üzüm, domates, şeker pancarı, zeytin, turunçgil ve şeftali İtalya’da yetişen başlıca meyveler ve sebzelerdir.

İtalya’ya Benzer Diğer Ülkeler Hangileridir?

İtalya’ya mimari, kültürel, ekonomik ve sosyal yapı bakımından benzeyen ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • İspanya
 • Yunanistan
 • Hırvatistan
 • Malta
 • Portekiz

Türk Konsolosluğu İtalya’da Nerededir?

Türk Konsolosluğu İtalya’da Roma ve Milano kentlerinde bulunmaktadır. Roma’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği’ne Via Palestro 28, 00185 Roma adresinden; Milano’da bulunan Türkiye Başkonsolosluğu’na Via Larga 19, 20122 Milano adresinden ulaşılabilmektedir. İtalya’da bulunan Türkiye dış temsilciliklerine ulaşım için metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçları kullanılabilmektedir.

Türkiye’de İstanbul ve Ankara olmak üzere 2 şehirde İtalya Konsolosluğu bulunmaktadır.

İtalya’ya Nasıl Gidilir?

Türkiye’den İtalya’ya hava, kara ve deniz yolu olmak üzere üç şekilde gidilebilmektedir. Türkiye’den İtalya’ya hava yolu ile yapılan yolculuklar 2 buçuk ile 3 saat sürmektedir. Türkiye’den İtalya’ya kara yolu ile yapılan yolculuklar, araba ile yaklaşık 20 ile 24 saat sürerken otobüs ile 34 ile 41 saat arasında sürmektedir. Türkiye’den İtalya’ya deniz yolu ile yapılan yolculuklar ortalama 16 sürmektedir.

İtalya’ya Gitmek için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İtalya’ya gitmek için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • İtalya vizesi
 • Pasaport
 • Seyahat sağlık sigortası

Umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının İtalya’ya seyahat etmek için İtalya vizesi alması zorunlu tutulmakta olup vize başvuru randevusundan önce İtalya’ya gitmek için gerekli evraklar eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: