İtalya Vize Reddi

2024'te İtalya Vize Reddi Maddeleri ve İtiraz İşlemleri

İtalya vize reddi, vize başvurusu yapan kişinin vize için gerekli şartları sağlayamaması durumunda gerçekleşmektedir. İtalya vizesi için gerekli belgelerin eksik veya yanlış olması, başvuru yapan kişinin vize talebindeki açıklamalarının yetersiz olması gibi etkenler vizenin reddedilmesi neden olabilmektedir.

İtalya vizesi başvurusunun red ile sonuçlanması, bir daha başvuru yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. İtalya için vize şartları sağlandıktan sonra bir kez daha başvuru yapmak imkanı bulunmaktadır.

Schengen vize başvurusunda ret sonucu almış kişilerin, Vizem.net danışmanlığında yapılmış ikinci başvurularında başarı oranı %84,3’tür. Vizem.net, Türkiye’de en yüksek skora sahip akredite acentedir.

Bilgi almak ve başvuru yapmak için: 0850 241 1868

İtalya Vize Ret Sonucunda Ne Yapılmalıdır?

İtalya vize ret sonucunda İtalya vizesine yeniden başvurulabilmekte veya ret sonucuna itiraz edilebilmektedir.

İtalya Vize Reddi Alanlar Ne Zaman İtiraz Edebilir?

İtalya vize reddi süresi, İtalya vizesinin red edilmesinden sonraki bir ayı kapsamaktadır. İtalya vize reddi alanların en geç bir ay içerisinde vize bölümüne itiraz dilekçesini iletmesi gerekmektedir.

İtalya Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

İtalya vize reddine itiraz etmek için İtalya Konsolosluğuna yazılı şekilde başvurulması gerekmektedir. İtalya vizesi reddine itiraz dilekçesi, en geç 1 ay içerisinde İtalya Konsolosluğuna ulaştırılmalıdır.

İtalya vize reddine şahsen veya bir başka birisini yetkili kılarak da itiraz etmek mümkündür. İtalya vize reddine itiraz etmek için başka birinin yetkilendirilmesi, vize talebinde bulunan kişinin vekaletname imzalaması ile mümkündür. Vize reddi itirazı için yetkilendirilen kişi bir avukat veya herhangi bir temsilci olabilmektedir.

İtalya vize reddi itirazı edecek kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda itirazı yapacak kişinin çocuğun velayet sahibi veya sahipleri olması gerekmektedir.

Vizem.net, İtalya vize reddi almış ve uygun durumda bulunan kişiler için danışmanlık hizmeti vermektedir. İtalya vize reddi itiraz dilekçesi, vizem.net danışmanları yardımıyla hazırlanmaktadır.

İtalya Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İtalya vize reddi dilekçesi, İtalya vizesi için başvuran kişi tarafından İtalyanca veya İngilizce dillerinde şahsen yazılmalıdır. İtalya vize reddi dilekçesi, faks yoluyla veya tarayıcıdan geçirilerek elektronik posta yoluyla gönderilebilmektedir.

İtalya vize reddi dilekçesi için belirli bir form yoktur. İtalya vize reddi dilekçesini yazarken ret cevabında yazılı olan altı veya yedi haneli kodun, başvuru yapan kişinin isminin, doğum tarihini ve mail adresinin de yazılmış olması gerekmektedir.

İtalya vize reddi dilekçesinde red cevabında gösterilmiş olan sebeplerin bir açıklamasının yazılması gerekmektedir. İtalya vize reddi dilekçesinde yazılan açıklamaların İtalyanca tercüme edilmiş belgelerle desteklenmesi daha olumlu sonuçlar için yardımcı olmaktadır.

İtalya vize reddi dilekçesi ile birlikte vize almak için gerekli olan evrakların gönderilmesi gerekmemektedir.

İtalya Vize Reddi Sonrası Tekrar Başvuru Nasıl Yapılır?

İtalya vize reddi sonrası tekrar başvuru yapılırken, vize reddinde gösterilen nedenlerin açıklamasının yapılması ve bu açıklamaların İtalyanca tercüme edilmiş belgelerle desteklenmesi gerekmektedir. İtalya vize reddi başvurusu yapılırken bir danışman eşliğinde başvurulması tavsiye edilmektedir.

Vize Reddinden Sonra İtalya Vizesi için Tekrar Ne Zaman Başvuru Yapılabilir?

Vize reddinden sonra İtalya vizesi için hemen başvuru yapmak mümkündür.

İtalya Neden Vize Vermiyor?

İtalya vize ret sebepleri aşağıda listelenmiştir.

  • Geçmişte veya günümüzde yapılan suç eylemleri: Sabıka kaydı, İtalya vizesinin onaylanmasında dikkate alınmaktadır.
  • Sahte belge: Sahte kimlik belgesi, sahte seyahat belgesi vizenin reddedilmesi neden olmaktadır.
  • İtalya’da kalış sürecine ilişkin yetersiz açıklama: İtalya’ya gitme amacını destekleyen belgelerin yetersiz olması vize sürecini etkilemektedir.
  • Geçersiz pasaport: Üç aydan az geçerlilik süresi kalan, iki tane boş vize sayfasına sahip olmayan, son on yıldan daha önce çıkarılmış olan pasaportlar geçersiz sayılmaktadır.
  • Seyahat programı ile ilgili yetersiz kanıt sunmak: Gidilecek her yer ve her gece için belge, uçak bileti gibi belgeleri eksik bir şekilde sunmak vize reddine neden olabilmektedir.
  • Finansal belgelerin yetersiz olması: Finansal belgeler, seyahat eden kişinin ülkesine döneceğinin garantisi olarak görüldüğünden yetersiz olması durumunda vize red edilebilmektedir.
  • Doğum veya evlilik belgesinin kabul edilmemesi: Belgelerin resmi makamlardan alınmaması, İtalyancaya çevrilmemiş olması, belgelerdeki ismin pasaportta isimle uyuşmaması gibi nedenler vizenin reddine neden olabilmektedir.
  • Seyahat sağlık sigortasının geçersiz olması: Vize için istenilen miktarda seyahat sağlık sigortasını temin edememek, İtalya’da geçerli olmayan sağlık sigortası almak gibi nedenlerden vize talebi red edilebilmektedir.

İtalya Vize Reddi 2. Madde Nedir?

İtalya vize reddi 2. madde, İtalya’da kalış amacı için yeterli koşulların sağlanamamasını konu almaktadır. Kalış amacıyla ilgili belgelerin teslim edilmemesi, kalış amacının belgelerle desteklenmemesi, daha önce İtalya’da bulunan bir kişinin daveti ile vize verilmesi ancak bu vizenin amacına uygun kullanılmaması, İtalya’da bulunan ve davet dilekçesi yazan kişi ile yakınlık ilişkisine dair belge bulunmaması gibi nedenler İtalya vizesinin reddedilmesine neden olabilmektedir. İtalya vizesinin reddedilmemesi için belgelerin İtalya’ya ziyaret amacını destekleyecek belgeler olmasına, belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanması dikkat edilmesi gerekmektedir.

İtalya vizesi başvurusunun 2. madde nedeniyle reddedilmesi durumunda İtalya’ya seyahat amacını destekleyen, ret cevabında belirtilen nedenleri açıklayan belgelerle başvurulması gerekmektedir.

İtalya Vize Reddi 3. Madde Nedir?

İtalya vize reddi 3. madde, İtalya’dan ikamet edilen ülkeye veya transit geçiş yapılacak üçüncü bir ülkeye geçmek için yeterli finansal kaynak gösterilmemesi ile ilgilidir. Başvuru yapan kişinin gösterdiği kaynakların yetersiz kalması, son üç aya ait banka cüzdanı özetinin olmaması gibi durumlar vize talebinin reddedilmesine neden olmaktadır. İtalya vizesi başvurusunda 3. maddeden ret almamak için finansal kaynakların doğru ve eksiksiz olması, İtalya’ya gidiş ve dönüş için yeterli miktarda olması gerekmektedir. 3. madde dolayısıyla alınan red sonucuna, finansal kaynakların ve varlıkların gösterdiği belgeleri tamamlayarak başvurmak mümkündür.

İtalya Vize Reddi 8. Madde Nedir?

İtalya vize reddi 8. madde itiraz nedeni, İtalya’da kalış amacına ve koşullarına uygun belgelerin güvenilir olmaması ile ilgilidir. Başvuru yapan kişinin kalış amacına ve koşullarına ters düşecek şekilde açıklamalarda bulunması veya belge sunması vizenin reddedilmesi neden olmaktadır. Başvuru yapan kişilerin ret sonucu almaması için seyahat amaçlarını ve koşullarını belirten güvenilir belgeler sunması ve belgelerle uyuşan açıklamalar yapması gerekmektedir.

İtalya vize başvurusunun 8. madde nedeniyle reddedilmesi durumunda, seyahat amacını ve koşullarını belirten güvenilir belgelerle ve doğru açıklamalarla birlikte yeniden başvuru yapması gerekmektedir.

İtalya Vize Reddi 9. Madde Nedir?

İtalya vize reddi maddeleri arasında yer alan 9. madde, İtalya’dan veya üye devletlerden vize bitmeden önce ayrılmak için kanıtların bulunamamış olmasıdır. İtalya vizesi başvurusunun onaylanması için başvuru yapan kişinin ikamet ettiği ülkeye geri döneceğinin kanıtlanması gerekmektedir. İkamet edilen ülkede ailenin bulunması, bir meslek sahibi olunması, taşınmaz mallara sahip olunması gibi nedenler ülkeye bağlayıcı nedenler olarak sayılmaktadır. İtalya vize başvurusunda mal varlığını gösteren belgelerin, meslek ile ilgili belgelerin, aile bağlarının belirten belgelerin eksik veya hiç olmaması vize talebinin reddedilmesine neden olmaktadır.

İtalya vize reddi 9 madde itiraz dilekçesi, vize talebi reddine neden olan ve eksik belgeler ile birlikte gönderilmektedir. Başvuru yapacak kişilerin İtalya’dan ayrılmak için neden gösterecekleri belgeleri doğru şekilde hazırlaması gerekmektedir.

İtalya Vize Reddi 10. Madde Nedir?

İtalya vize reddi 10. maddesi, vize başvurusunu haklı çıkaran veya vize başvurusu yapacak durumda olduğunu belirten belgelerin yetersiz olması ile ilgilidir. Başvuru yapacak kişinin İtalya vizesi alacak durumda olmadığını gösteren belgelerin olması veya bireylerin vize başvurusu yapmasını haklı çıkaran belgelerin eksik veya hiç olmaması vize talebinin reddedilmesine neden olmaktadır.

İtalya vize başvurusu yapan kişilerin, başvuru yapabilecek durumda olduğunu ve vize almak için haklı nedenleri olduğunu gösteren belgeler ile birlikte vize başvurusu yapması gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

İtalya vize reddi ve itiraz süreçleri hakkında merkezimize en sık iletilen sorular aşağıda yanıtlanmıştır.

İtalya Erasmus Vize Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

İtalya Erasmus vize reddine itiraz etmek mümkündür. İtalya Erasmus vizesinin reddine itiraz etme sürecinde vizem.net danışmanlık hizmeti vermektedir.

İtalya Erasmus vizesine başvuru veya red sonucuna itiraz sürecinde gerekli belgeler eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. İtalya Erasmus vizesi için gerekli belgeler konusunda vizem.net danışanları yardımcı olmaktadır.

İtalya Vize Reddi Pasaporta İşlenir Mi?

İtalya vize reddi pasaporta işlenmektedir. Ancak İtalya vizesi reddedildikten sonra pasaporta ret damgası vurulmamaktadır.

İtalya Vize Reddi VIS Sisteminde Görülür Mü?

Evet, İtalya vize reddi VIS sisteminde görülmektedir.

İtalya Vize Reddi Alan Başvuru Sahibi Farklı Schengen Ülkesinden Vize Alabilir Mi?

İtalya vize reddi alan başvuru sahibi farklı Schengen ülkesinden vize alabilmektedir. Ancak başvurulan Schengen ülkesi vizesinin onaylanma oranı düşüktür.

İtalya Vizesi Çıkmazsa Ücreti Geri Ödenir Mi?

Hayır, İtalya vizesi çıkmazsa vize ücreti geri ödenmemektedir.

2 Kere Vize Reddinden Sonra İtalya Vizesi Alınabilir Mi?

2 kere vize reddinden sonra İtalyan vizesi alınabilmektedir. Ancak İtalya vize başvurusunun ret cevabı ile sonuçlanmasının nedenlerinin iyice gözden geçirilmesi ve uygun şekilde vize talep dilekçesi yazılmalıdır. Ret sonucunun ardından İtalya vizesine yeniden başvuru yaparken yazılan talep dilekçesi, daha önceki vize başvuruların reddedilmesine de atıfta bulunarak ne sebeple yeniden başvuru yapıldığına değinilmelidir. Bununla birlikte yeniden başvuru yapılırken vize reddine sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılması, vize sonucunun olumlu olması için gereklidir.

İtalya Vize İhlali Yapılırsa Ne Olur?

İtalya vize ihlali yapılması durumunda, bir sonraki vize başvurusunun ret cevabı ile sonuçlanma olasılığı artmaktadır. İtalya vize başvurusunun reddedilmesi için vize başvurusu yapılırken vize ihlalinin neden yapıldığı bir dilekçe ile açıklanmalıdır. Vize ihlalinin açıklandığı dilekçede, vize ihlali için geçerli bir neden sunulmalıdır.

İtalya vize ihlali sonucunda vize ihlal cezası kesildiyse bu cezanın ödendiğine dair dekont vize başvurusu için geçerli belgeler ile birlikte teslim edilmelidir.

İtalya Vize Sorgulama İşlemi Nereden Yapılır?

İtalya vize sorgulama işlemi, İtalya dış temsilcilikleri tarafından yetkilendirilen aracı kurumun web sitesinden online olarak yapılabilmektedir. Ancak İtalya vizesinin sonucu net olarak pasaport geri alındığında öğrenilmektedir.

Vizem.net aracılığı ile yapılan İtalya vizesi başvurularının sonucu SMS bilgilendirmesi ile gönderilmektedir.

Bilgi almak ve başvuru yapmak için: 0850 241 1868

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: