İtalya Yatırımcı Vizesi

İtalya Yatırımcı Vizesi Başvuru Süreci 2024

İtalya yatırımcı vizesi İtalya’daki şirketlere yatırım veya bağış yaparak destek verebilecek kişilere ülkede oturma izni veren ve süresi bittiğinde yenilenebilen bir vize türüdür. İtalya yatırımcı vizesi, İtalya’da yatırım yapan kişiye ve ailesine İtalya’da oturma hakkı tanımaktadır. bu vize ile yapılan ülkeye girişlerde öncelikle 2 yıllık oturma izni verilmekte ve bu sürenin sonunda oturma izni uzatılabilmektedir. İtalya yatırımcı vizesi vize sahibine İtalya’da oturma ve çalışma izinlerinin yanında kendi ülkesindeki işini de yürütebilme izni vermektedir. İtalya yatırımcı vizesi sahipleri diğer Schengen ülkelerine seyahat edebilme ve o ülkelerde her 180 günde 90 güne kadar kalma hakkına ve aile birleşimi haklarına sahiptirler.

İtalya yatırımcı vizesi başvuru sürecinde, yatırıma uygunluk belgesi gibi vize türüne özel belgeler gerekmektedir. İtalya vize başvurusu Konsolosluklar ve yetkili aracı kurum üzerinden yapılabilmektedir.

Vizem.net, İtalya yatırımcı vizesi başvurularında danışmanlık veren Türkiye’deki tek akredite acentedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

İtalya’da Hangi Yatırım Araçları ile Yatırımcı Vizesi Alınabilir?

İtalya’da yatırım yapılarak İtalya yatırımcı vizesi alınabilen yatırım araçları aşağıda listelenmiştir.

 • İtalya devlet tahvilleri
 • İtalya’da kurulmuş ve İtalya’da iş yapan firmalar
 • İtalya’daki yeni girişimler (startup)
 • Kültür, eğitim, göç idaresi, araştırma, kültürel miras restorasyonu gibi alanlara yapılan bağışlar

İtalya Yatırımcı Vizesi için Minimum Yatırım Miktarı Nedir?

2018 yılı itibariyle İtalya yatırımcı vizesi için minimum yatırım miktarı; İtalya’da iş yapan firmalara yapılacak yatırımlarda 1 milyon Euro’dan 500 bin Euro’ya, küçük girişimlere (startup) yapılacak yatırımlarda 500 bin Euro’dan 250 bin Euro’ya indirilmiştir.

İtalya Yatırımcı Vizesi için Gerekli Şartlar Nelerdir?

İtalya yatırımcı vizesi için gerekli şartlar, yapılacak yatırımın tek bir kuruluşa ya da kişiye yapılmasını gerektirmektedir ancak birden fazla katılımcısı bulunan sosyal projelere veya araştırmalara yapılan bağışlar bu şarta bir istisnadır ve bu durumlarda yatırımın sadece bir kişiye yönelik yapılması zorunlu değildir.

İtalya yatırımcı vizesi için gerekli şartları sağlamak için başvuru sahibinin herhangi bir suç kaydı olmaması, transfer edilebilir finansal varlıklarını tamamen yasal yollarla elde etmiş olması ve kendi adına kaydettirmiş olması gerekmektedir.

İtalya Yatırımcı Vizesine Nasıl Başvurulur?

İtalya yatırımcı vizesi başvuru aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Online olarak yatırıma uygunluk belgesi (Nulla Osta) alınmalıdır.
 • İtalya Konsolosluğu ve Büyükelçiliği üzerinden yatırımcı vizesi başvurusu yapılmalıdır.

İtalya yatırımcı vizesi alındığı takdirde başvuru sahibi İtalya’ya gidebilir ve İtalya’da uzun dönem kalmaya izin veren oturma iznini alabilir.

Yatırıma Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırıma uygunluk belgesi almak için resmi internet sitesi üzerinden https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/en/ adresinde online bir başvuru yapılması ve bu sitedeki formlar doldurularak online başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Online başvuru tamamlandıktan sonra, gerekli belgelerin taratılarak site üzerinden elektronik olarak ibraz edilmesi, Beyanname Belgesi’nin indirilmesi ve elektronik imza ile imzalanarak resmi internet sitesine yüklenmesi gerekmektedir. Yatırıma uygunluk belgesi online başvurusu gerekli belgeler yüklenerek tamamlandığında, belgeler Yatırımcı Vizesi Komitesi Sekreterliği tarafından kontrol edilmekte ve belgeler usule uygun bulunursa onay verilmektedir. Yatırıma uygunluk belgesi başvurularında eksik belge ibrazı söz konusu olduğunda başvuru sahibinden ek evrak ibrazı istenmekte ve başvuru için gerekli evraklar usule uygun olduğu takdirde, başvuru Yatırımcı Vizesi Komitesi tarafından değerlendirilmeye başlamaktadır. Yatırıma uygunluk belgesi başvuru sonucu 30 gün içerisinde açıklanmaktadır.

Konsolosluk Üzerinden İtalya Yatırımcı Vizesine Nasıl Başvurulur?

Konsolosluk üzerinden İtalya yatırımcı vizesine başvurmak için başvuru sahibine İtalya Yatırımcı Vizesi Komitesi kararı açıklandıktan sonra 6 aylık bir süre tanınmaktadır, bu süre içerisinde başvuru sahibi İtalya Konsolosluklarından veya Büyükelçiliklerinden vize başvurusunda bulunabilmektedir. Konsolosluk üzerinden İtalya yatırımcı vizesine başvuru yapmak için başvuru sahibinin yatırıma uygunluk belgesini (Nulla Osta) ve bu belge için ibraz edilmiş olan tüm belgelerin basılı kopyasını Konsolosluğa teslim etmesi gerekmektedir, ayrıca Konsolosluk ek evrak talebinde de bulunabilmektedir. Konsolosluk üzerinden İtalya yatırımcı vizesi alındığı takdirde vize sahibinin 2 yıl içerisinde İtalya’ya giriş yapması gerekmektedir.

Yatırımcı Vizesi ile İtalya’ya Girdikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Yatırımcı vizesi ile İtalya’ya girdikten sonra vize sahibinin bizzat polis idare merkezine giderek İtalya yatırımcı vizesi oturma izni talebinde bulunması gerekmektedir. İtalya yatırımcı vizesi oturma izni, vize sahibinin İtalya’ya girişinden itibaren 2 yıl geçerlidir. İtalya yatırımcı vizesi oturma izni başvurusu yapıldıktan sonra vize sahibine yatırımı veya bağışı gerçekleştirmek için 3 aylık bir süre tanınmaktadır ve bu süre içerisinde ilgili yatırım veya bağış gerçekleştirilmezse vize iptal edilmektedir. Yatırımcı vizesi ile İtalya’ya giren kişiler vizelerini korumak ve vize sürelerini uzatmak için İtalya’da kalınan süre boyunca yatırımlarını sürdürmek zorundadır.

İtalya Yatırımcı Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

İtalya yatırımcı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: İsim soyisim, pasaportun veriliş tarihi ve geçerliliğinin bitiş tarihi, pasaport fotoğrafı ve pasaport numarası açıkça görülebilen bir pasaport fotokopisi ve pasaportun orijinali.
 • Biyometrik fotoğraf: Pasaportta yer alan fotoğrafla aynı nitelikte biyometrik fotoğraf.
 • Özgeçmiş: Akademik ve profesyonel tecrübeleri gösteren bir CV.
 • Malvarlığı belgeleri: Yatırım veya bağış yapılabilecek yeterli finansal kaynağa sahip olunduğunu ispatlayan banka hesap dökümlerinin, vize başvuru sahibinin adına olması ve hesaptaki tutarı göstermesi gerekmektedir. Finansal varlıkların bulunduğu banka veya kurum tarafından resmi bir mektup hazırlanması ve bu mektupta vize başvuru sahibinin finansal varlıklarının legal ve transfer edilebilir olduğu, bu bankanın veya kurumun vize başvuru sahibini uluslararası standartlara uygun bir şekilde denetlediği ve mektubun hazırlandığı anda bu bankada veya kurumda bulunan finansal varlığın tam tutarı belirtilmelidir.
 • Sabıka kaydı: Vize başvuru sahibinin herhangi bir suç kaydının olmadığı, vatandaşı olunan ülkenin yetkili daireleri tarafından belgelenmelidir.
 • Yatırım özgeçmişi: Vize başvuru sahibi tarafından yatırım/ bağış işlemlerinin genel bir tanımının yapıldığı, vize başvuru sahibinin bir yatırımcı/ bağışçı olarak geçmiş tecrübelerinin anlatıldığı maksimum 1000 kelimelik bir yazı hazırlanmalıdır.
 • İzin belgesi: Yatırımın veya bağışın yapılacağı kurumdan alınan resmi izin belgesi sunulmalıdır.
 • Taahhüt beyannamesi: Yatırılacak para tutarını ve İtalya’da yerleşilecek yeri belirten bir beyanname belgesi sunulmalıdır. Taahhüt Beyannamesi online olarak alınabilmekte ve elektronik imza ile imzalanabilmektedir.
 • Yatırıma uygunluk belgesi (Nulla Osta): İtalya Yatırım Vizesi Komitesi tarafından verilen yatırıma uygunluk belgesi sunulmalıdır.
 • Konaklama belgesi: Vize başvuru sahibinin İtalya’da kalacak bir yere sahip olduğunu ispatlayan belge sunulmalıdır.
 • Gelir belgesi: Başvurudan bir önceki yıla ait geliri gösteren belge, vize başvuru sahibinin aylık gelirinin 8500 Euro olan sağlık masraflarından muafiyet alt sınırının üzerinde olduğunu ispatlamalıdır.
 • İkamet belgesi: Vize başvuru sahibinin kendi ülkesindeki ikamet belgesi sunulmalıdır.

İtalya Yatırımcı Vizesi Ne Kadar Süre Geçerlidir?

İtalya yatırımcı vizesi 2 yıl boyunca geçerlidir. İtalya yatırımcı vizesini geçerli olduğu 2 yıl içerisinde İtalya’ya giriş yapmak ve vizeyi İtalya’da oturma izni almak için kullanmak mümkündür. İtalya yatırımcı vizesi sahipleri için oturma izni İtalya’ya giriş yapılan günden itibaren 2 yıl geçerlidir. İtalya yatırımcı vizesini yenilemek için vizenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 60 gün önce başvuru yapılabilmekte ve İtalya yatırımcı vizesi 3 yıl daha uzatılabilmektedir.

İtalya Yatırımcı Vizesi Nasıl Yenilenir?

İtalya yatırımcı vizesi yenilemesi için vize sahibinin İtalya’da kaldığı süre boyunca yatırımını veya bağışını sürdürdüğünü ispatlaması gerekmektedir, vize sahibi bunu ispatlayabildiği takdirde mevcut vize süresinin bitiminden 60 gün önce online Yatırımcı Vizesi Portalı üzerinden yenileme başvurusu yapabilmektedir. İtalya yatırımcı vizesi yenileme başvuruları Yatırımcı Vizesi Komitesi tarafından incelenmektedir ve Yatırımcı Vizesi Komitesi vize sahibinin İtalya’da kaldığı süreçte yatırımını veya bağışını sürdürmüş olduğuna karar verdiği takdirde vize yenilenebilmektedir. İtalya yatırımcı vizesi her 3 yılda bir yenilenebilmektedir.

İtalya Yatırımcı Vizesi ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

İtalya yatırımcı vizesi ile oturma izni İtalya’da 5 yıl boyunca devamlı bir şekilde ikamet edildiği takdirde uzun dönemlik olarak alınabilmektedir.

İtalya yatırımcı vizesi ilk etapta yalnız 2 yıllık bir oturma izni vermektedir. İtalya yatırımcı vizesinin sağladığı 2 yıllık süre ile İtalya’da oturma izni almak için Emniyet Müdürlüklerine başvuru yapılması ve parmak izi kaydı yapılması gerekmektedir.

İtalya’da Ev Alarak Oturma İzni Alınabilir Mi?

İtalya’da ev alarak oturma izni alınamamaktadır.

İtalya’da oturma izni almak için öncelikle geçerli bir ikamet sebebinin olması gerekmektedir. İtalya’da uzun süreli konaklama için geçerli bir sebep varsa nerede ikamet edileceğinin de ispat edilmiş olması oturma izni başvuru sürecini kolaylaştırdığından, bu amaçla İtalya satılık ev imkanları değerlendirilebilmektedir.

İtalya Yatırımcı Vizesi Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Evet, İtalya yatırımcı vizesi ile vatandaşlık alınabilmektedir. İtalya yatırımcı vizesi ile vatandaşlık alabilmek için vize sahibinin en az 10 yıl boyunca İtalya’da yaşamış olması gerekmektedir, bu şartı yerine getirmiş olan kişi İtalyan vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedir. İtalya’dan vatandaşlık almış olan kişiler oy kullanma, çocuklarını İtalyan vatandaşı yapma, bütün Avrupa Birliği ülkelerine herhangi bir izne ihtiyaç duymadan seyahat etme ve o ülkelerde çalışma haklarına sahip olabilmektedir.

İtalya Yatırımcı Vize Hamili Ailesini Yanına Getirebilir Mi?

Evet, İtalya yatırımcı vize hamili ailesini yanına getirebilir.

İtalya’da Yatırımcı Vizesinin Avantajları Nelerdir?

İtalya’da yatırımcı vizesinin avantajları vize sahibinin Schengen Bölgesindeki bütün ülkelere vizesiz seyahat edebilmesini ve o ülkelerde her 180 günde 90 güne kadar kalabilmesini kapsamaktadır.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: