Meksika İltica İstatistikleri

Meksika İltica Süreci ve İstatistikleri

Kendi ülkelerinde; ırk, din, milliyet, siyasi görüş ya da herhangi bir sosyal gruba üye olmaları gibi nedenlerden ötürü zulme uğramış kişilerin yabancı bir ülkeye sığınmasına iltica adı verilmektedir. Yabancı bir ülkeye iltica eden kişiler sığınmacı ya da mülteci olarak sınıflandırılmaktadır. Sığınmacı kişilerin yabancı bir ülkeye iltica etme başvuruları aktif olarak sürmekteyken, mülteciler söz konusu yabancı ülke tarafından koruma altına alınmış ve mülteci olarak kabul edilmiş kişilerdir.

Meksika, kendi ülkelerinde; can güvenliği ya da özgürlüğü bulunmayan kişiler için iltica başvurularını kabul eden ülkeler arasında yer almaktadır.

Meksika Sığınma Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Meksika sığınma başvurusu kabul etmektedir.

Meksika'da Kimlere Mülteci Statüsü Verilir?

Meksika’da mülteci statüsü; kendi ülkesinde ırk, din, milliyet, siyasi görüş ya da herhangi bir sosyal gruba üye olmaları gibi sebeplere bağlı olarak zulüm gören, kendi ülke sınırlarının dışında olan ancak kendi ülkesinin koruması altında olmayan ve kendi ülkelerinden can güvenliği ya da özgürlüğü tehdit edici şiddet ya da saldırganlık durumu, iç karmaşa durumu, insan haklarının ihlal edildiği durumlar veya toplum düzenine tehdit olabilecek farklı durumlar sebebiyle kaçmış olan kişilere verilmektedir.

Meksika İltica İstatistikleri Nasıldır?

Meksika iltica istatistikleri, Meksika hükümetinin 2021 yılı için yayınlamış olduğu verilere göre; 2021 yılının Ocak ve Ekim ayları arasında Meksika'da mülteci statüsünün tanınması için 108.195 kişi başvuruda bulunmuştur. 2021 yılında Meksika’ya yapılan iltica başvurularının sayısının geçmiş yıllara göre arttığı görülmektedir. Meksika'da mülteci statüsünün tanınması için 2020 yılında 41.004 kişi ve 2019 yılında 70.346 kişi başvuruda bulunmuştur.

Meksika’ya yapılmış iltica başvuruları arasında başvuru sayısı en yüksek olan ülkeler 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Honduras, Haiti ve Küba ülkeleridir. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında iltica başvurularında en yüksek sayılara sahip olan 3 ülkenin ardından Meksika’ya en çok başvuruda bulunan ülkeler arasında; Şili, El Salvador, Venezuela, Brezilya, Kolombiya, Senegal ve Nikaragua ülkeleri yer almaktadır.

Meksika İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Meksika iltica başvurusu, Meksika Mülteci Yardım Komisyonu’na (COMAR) yapılır. Meksika için yapılacak iltica başvuruları Meksika Mülteci Yardım Komisyonu’nun (COMAR); Meksika’nın başkenti olan Mexico City şehrinde, Veracruz eyaletinde bulunan Acayucan şehrinde, Tabasco eyaletinde bulunan Tenosique şehrinde, Chiapas eyaletinde bulunan Tapachula ve Palenque şehrinde, Jalisco eyaletinde bulunan Guadalajara şehrinde, Coahuila eyaletinde bulunan Saltillo şehrinde, Nuevo León eyaletinde bulunan Monterrey şehrinde, Baja California eyaletinde bulunan Tijuana şehrinde yer alan şubelerinde ya da ülkenin farklı yerlerinde bulunan Ulusal Göçmenlik Enstitüsü’nün (INM) Göçmenlik Düzenleme Ofisi şubelerinde yapılabilmektedir.

Göçmenlik başvurularının kişinin Meksika’ya gelmesini takip eden 30 iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir. İltica başvurusu işlemlerinin kişinin Meksika’ya gelmesini takip eden 30 iş günü içerisinde yapılamadığı durumlarda, başvurunun gerekli zaman zarfında neden yapılmadığının ilgili kurumlara bildirilmesi gerekir. Kişinin ülkeye girişinin ardından 30 iş günü geçtikten sonra yapılan iltica başvuruları için başvuru sahiplerinin hukuki destek alması önerilmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) aracılığıyla iltica başvurusunda bulunacak kişiler ücretsiz hukuki destek hizmetleri sağlayan kuruluşlar ile bağlantı kurabilmektedir.

Meksika Sığınma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Meksika sığınma başvurusu, Meksika Mülteci Yardım Komisyonu’na (COMAR) müracaat edilerek yapılır. Meksika’ya iltica etmek için Meksika Mülteci Yardım Komisyonu’na (COMAR) müracaat eden kişilerin ilk etapta başvuru süreci için gerekli olan ve içerisinde kişinin ülkesinden kaçma nedenine ve ülkesine geri dönememesine neden olan durumlara yönelik soruların yer aldığı formu doldurmaları gerekir. İltica işlemleri için gerekli formu dolduran kişilere sığınma başvurusunda bulunduklarına dair bir sertifika ve halka açık sistemlerden yararlanabilmeleri için geçici olarak bir benzersiz nüfus kayıt kodu (CURP) verilmektedir.

Meksika sığınma başvurusunda bulunan kişilere verilmiş olan sertifika yalnızca işlemlerin yapılmış olduğu eyalette geçerli olmaktadır ve kişilerin bu süreçte belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara müracaat ederek eyaletten ayrılmadıklarına dair imza vermeleri gerekir. Başvuru sahiplerinin iltica başvuruları devam ederken insani nedenlere bağlı olarak ziyaretçi kartı alma hakları bulunmaktadır ve bu kart kişilere ülkede çalışma hakkı vermektedir.

Meksika sığınma başvurusu değerlendirme sürecinde başvuru sahipleri ile çeşitli görüşmeler yapılmaktadır. Sığınma başvurusu değerlendirme sürecinde yapılan incelemelerin sonuçlanmasının ardından verilen karar ortalama 55 iş günü içerisinde başvuru sahiplerine bildirilmektedir.

Meksika İltica Başvurusu Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Meksika iltica başvurusu sırasında aşağıda listelenmiş olan noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Başvuruda verilen tüm bilgilerin tamamen doğru olması gerekmektedir.
  • İspanyolca dilini bilmeyen kişiler bir tercümandan destek almayı talep edebilir.
  • Kişilerin başvuru işlemlerinin yapıldığı eyaletten ayrılmamaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin eyaletten ayrılmak istediği durumlarda bu durumun Meksika Mülteci Yardım Komisyonu’na (COMAR) bildirilmesi gerekmektedir. Meksika Mülteci Yardım Komisyonu’na (COMAR) bildirilmeden eyaletten ayrılmış kişilerin başvuruları ret yanıtı alabilmektedir.
  • Kişinin başvuru işlemlerinin yapıldığı eyaletten ayrılıp ayrılmadıklarını kontrol etmek için her hafta ilgili kurumlarda imza verilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru sahiplerinin Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR) tarafından talep edilen tüm görüşmelere katılmaları gerekmektedir.

Meksika Sığınma Başvurusu Ücretli Mi?

Meksika sığınma başvurusu ücretli değildir.

Meksika Sığınma Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

Meksika sığınma başvurusu, Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR) tarafından kişinin ibraz etmiş olduğu bilgiler incelenerek ve mülakatlar yapılarak değerlendirilir.

Meksika’ya yapılan sığınma başvurularının değerlendirme süreci 55 iş gününe kadar sürebilmektedir. Sığınma başvurularının değerlendirme süreci; 45 gün süren karar süreci ve ek olarak 10 gün süren başvuru sahibini bilgilendirme sürecinden oluşmaktadır. Kimi durumlarda, Meksika sığınma başvurusu değerlendirme süreci Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR) tarafından ortalama süreye ek olarak 45 iş günü daha uzatılabilmektedir.

Meksika Sığınma Başvurusu Mülakatı Nedir?

Meksika sığınma başvurusu mülakatı, Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR) tarafından başvuru süreçleri için uygulanan bir görüşmedir. Meksika’ya yapılan iltica başvuruları için ilgili kurum tarafından en az iki adet başvuru mülakatı yapılmaktadır. Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR) tarafından sığınma başvurularında; destek görüşmesi ve uygunluk görüşmesi olmak üzere iki görüşme uygulanır. Sığınma başvurusunda uygulanan destek görüşmesi; başvuru sahibine ve kişinin ihtiyaçlarına yönelik bilgi alma amaçlı yapılmaktadır.

Sığınma başvurusunda uygulanan uygunluk görüşmesi; başvuru sahibinin ülkesinden kaçma nedenlerinin anlaşılması için yapılan ve daha kişisel olan bir görüşmedir. Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR), uygunluk görüşmesi sırasında başvuru sahibine sorulan ve kişinin ülkesinde tehlike altında olmasına neden olan durumların açıkça ve tüm detaylarıyla belirtilmesine dikkat etmektedir. Meksika sığınma başvurusu mülakatı için Meksika Mülteci Yardım Komisyonuna (COMAR) kanıt sunulmasına gerek yoktur, ancak kişilerin kanıtları varsa bu belgelerin sunulması önerilmektedir.

İltica başvurularında uygulanan mülakat görüşmeleri için başvuru sahiplerinin kendileri ile görüşecek kişinin erkek ya da kadın olmasını tercih etme hakları bulunmaktadır. İltica başvurusunda bulunan kişilerin İspanyolca diline hakim olmadıkları durumlarda başvuru mülakatında bir tercümandan yardım alma imkanları vardır.

Meksika İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Meksika iltica talebi sonuçlanma süresi 55 iş gününe kadar sürebilmektedir.

Meksika İltica Başvurusu Reddedilirse Ne Olur?

Meksika iltica başvurusu reddedilirse, başvuru sahiplerinin ret kararını takip eden 15 gün içerisinde karara itiraz etme hakları bulunmaktadır. Belirtilen süre içerisinde yapılmış olan itiraz işlemlerinin ardından kişilerin iltica başvuruları Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR) tarafından ikinci kez değerlendirmeye alınmaktadır. Meksika iltica başvurularının ikinci kez değerlendirme süreci 90 takvim gününe kadar sürebilmektedir.

İltica başvuruları reddedilen kişiler ücretsiz bir avukat desteği almadıkları durumlarda Federal Kamu Avukatı Bürosuna müracaat ederek hukuki destek alabilme hakkına sahiptir. Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR) tarafından iltica başvuruları ikinci kez reddedilen kişilerin, temyiz başvurusu yaparak hakim karşısına çıkabilmek için avukat desteği almaları koşulu bulunmaktadır.

Meksika İltica Başvurusu Kabul Edilirse Ne Olur?

Meksika iltica başvurusu kabul edilirse, kişilerin göçmen statüsünde kalıcı oturum izni almak için Meksika Mülteci Yardım Komisyonu (COMAR) kurumu ile koordinasyon halinde olarak Ulusal Göçmenlik Enstitüsü’ne (INM) müracaat etmeleri gerekir. İltica başvuruları kabul edilen kişilerin başvuru işlemlerine eklenmiş olan tüm aile bireyleri Meksika tarafından mülteci olarak tanınmakta ve her bir aile bireyine verilmiş olan benzersiz nüfus kayıt kodu (CURP) kalıcılık kazanmaktadır. İltica başvurusu kabul edilen ve mülteci olarak tanınan kişilerin Meksika’da herhangi bir yerde yaşama hakları bulunmaktadır.

Meksika Sığınma Talebi Kabul Edilen Mülteciler Hangi Haklara Sahip Olur?

Meksika sığınma talebi kabul edilen mülteciler kalıcı oturum izni almaktadır. Meksika’da kalıcı oturum iznine sahip olan kişilerin; çalışma izni alınmasına gerek olmaksızın Meksika’da çalışması, ücretsiz sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanması, oturum izni belgesinin yenilenmesine gerek olmaması ve kişinin istediği sıklıkla ve istediği zamanda Meksika’ya giriş ve çıkış yapabilmesi gibi hakları bulunmaktadır.

Mülteciler Meksika'da Çalışabilir Mi?

Mülteciler Meksika’da; iltica başvuruları devam ederken insani nedenlerle ziyaretçi kartı alarak ve iltica başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda kalıcı oturum izni ile çalışabilir.

Meksika'da Mülteciler Aile Birleşimi Hakkından Yararlanabilir Mi?

Meksika’da mülteciler aile birleşimi hakkından yararlanabilir. Meksika iltica başvurusunun aile üyeleri ile beraber yapılmadığı durumlarda bile mülteci statüsü verilen kişilerin aile bireyleri daha sonradan Meksika aile birleşimi vizesi için gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru yapma hakkına sahiptir.

Mülteciler Meksika Vatandaşlığı Alabilir Mi?

Mülteciler Meksika vatandaşlığı alabilir. Meksika’da mülteci statüsüne kabul edilen kişilere oturma izni verilmektedir. Meksika’da mülteci olan kişiler yasal bir oturma izni ile Meksika'da 5 yıl ikamet edilmesi koşuluyla vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Paylaş: