Meksika Ekonomisi

Meksika Ekonomisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Meksika, ana pazarları ve sermaye kaynakları ABD’ye bağlı olan piyasa ekonomisine sahiptir. OEC’nin 2020 yılı verilerine göre, Meksika ekonomisi nominal GSYİH açısından 15. ve satın alma gücü bakımından dünyanın en büyük 12. ülkesidir. Tarım, sanayi ve hizmet sektörü temel Meksika geçim kaynakları olarak sıralanmaktadır. Meksika, OECD’ye üye olan bir ülkedir.

Meksika Para Birimi Nedir?

Meksika Para Birimi Nedir?
Meksika Para Birimi Nedir?

Meksika’nın para birimi, Meksika pesosudur.

1 Meksika Pesosu Kaç TL'dir?

2022 yılı Mayıs ayı itibariyle 1 Meksika pesosu 0,82 Türk lirasıdır.

1 Meksika Pesosu Kaç Dolardır?

2022 yılı Mayıs ayı itibariyle 1 Meksika pesosu 0,050 ABD dolarıdır.

Meksika'nın Ekonomi Politikası Nedir?

Meksika para politikasının temel amacı, genel fiyat istikrarını korumaktır. Meksika para politikası, 1994-1995 yıllarında yaşanan mali krizden sonra revize edilmiştir ve yetkililerin istihdamı ile ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesine katkıda bulunan en iyi yol olduğu düşünülmektedir.

Meksika ekonomisi 2020 yılında yaklaşık olarak %9 oranında küçülürken; Meksika ekonomisi 2021 yılında yaklaşık %5,9 oranında büyümüştür. Meksika politikası, pesonun satın alma gücündeki istikrarı korumayı hedeflemektedir.

Meksika, 1986 yılında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşmasına katılmıştır ve günümüzde Dünya Ticaret Örgütü’nün aktif bir katılımcısıdır. Meksika; ABD, Kanada, Şili, Kosta Rika, Honduras ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapmaktadır. Meksika’nın 44 ülke ile 12 serbest ticaret antlaşması bulunmaktadır. Meksika’nın ticari antlaşmaları sırasıyla; 1992 yılında imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması, 1994 yılında imzalanan ve 2006 yılında feshedilen Grupo De Los Tres, 1994 yılında imzalanan Kosta Rika ile Serbest Ticaret Antlaşması, 1994 yılında imzalanan ve 2010 yılında sonlanan Bolivya ile Serbest Ticaret Antlaşması, 1997 yılında imzalanan Nikaragua ile Serbest Ticaret Antlaşması,1998 yılında imzalanan Şili ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2000 yılında imzalanan Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2000 yılında imzalanan İsrail ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2000 yılında imzalanan Guatemala, El Salvador ve Honduras ile Kuzey Üçgeni Serbest Ticaret Antlaşması, 2001 yılında imzalanan Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2003 yılında imzalanan Uruguay ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2004 yılında imzalanan Japonya ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2011 imzalanan yılında Peru ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2011 yılında imzalanan Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2014 yılında imzalanan Panama ile Serbest Ticaret Antlaşması, 2018 yılında imzalanan Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Antlaşması ve 2019 yılında imzalanan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada Antlaşması’dır.

Meksika’nın temel yatırım alanları; tarım, madencilik, televizyon tasarımı ve üretimi, bilgisayar, otomotiv, perakende ve turizm sektörüdür.

Güncel İstatistiklerle Meksika Ekonomisi Nasıldır?

Meksika’nın ekonomik durumuna ilişkin güncel veriler aşağıdaki başlıklarda paylaşılmıştır.

Meksika'nın Milli Geliri Ne Kadar?

Meksika milli geliri, IMF verilerine göre 2022 yılında 1.371,6 milyar ABD dolarıdır. Meksika milli geliri 2018 yılında 1.222,4 milyar ABD doları iken, 2019 yılında 1.269,4 milyar ABD dolarına yükselmiştir, ancak 2020 yılında Meksika milli geliri 1.073,9 milyar ABD dolarına düşmüştür.

Meksika milli geliri 2021 yılında 1.285,5 milyar ABD dolarına yükselmiştir ve 2022 yılında 1.371,6 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Meksika milli geliri Uluslararası Para Fonuna göre 2019 yılında dünyada 15. sırada bulunmaktadır.

Meksika Kişi Başı Milli Gelir Ne Kadar?

Meksika kişi başına düşen milli gelir, IMF verilerine göre 2022 yılında 10.541,4 ABD dolarıdır. Meksika kişi başına düşen milli gelir 2018 yılında 9.753,7 ABD doları iken, 2019 yılında 10.028,9 ABD dolarına yükselmiştir, ancak 2020 yılında 8.403,6 ABD dolarına düşmüştür. Meksika kişi başına düşen milli gelir, 2021 yılında 9.967,4 ABD dolarına yükselmiştir ve 2022 yılında 10.541,4 ABD dolarına ulaşmıştır.

2019 yılında Meksika kişi başına düşen milli gelir dünyada 74. sırada yer almaktadır.

Meksika'da Enflasyon Oranı Kaçtır?

Meksika’da enflasyon oranı IMF verilerine göre 2022 yılında %3,8’e yükselmiştir. Meksika’da enflasyon oranları son beş yıl içerisinde, 2018 yılında %4,9 iken, 2019 yılında %3,6’ya, 2020 yılında %3,4 oranına gerilemiştir. Meksika enflasyon oranı 2021 yılında %5,4’e yükselirken, 2022 yılında %3,8’e gerilemiştir.

Meksika'da Asgari Ücret Ne Kadardır?

Meksika asgari ücret çalışma günü başına 172,87 Meksika pesosudur ve dünyada 32. sırada yer almaktadır.

Meksika'da Ortalama Aylık Maaş Ne Kadardır?

Meksika’da ortalama aylık maaş Statista verilerine göre 2020 yılında 26.500 Meksika pesosudur.

Meksika'nın İşsizlik Oranı Nedir?

Meksika’da işsizlik oranları IMF verilerine göre 2022 yılında %3,7’dir. Meksika’da işsizlik oranı son beş yıl içerisinde, 2018 yılında %3,3 iken, 2019 yılında %3,5’e, 2020 yılında %4,4 oranına yükselmiştir. Meksika işsizlik oranı 2021 yılında %4,1’e, 2022 yılında ise %3,7’e gerilemiştir.

Meksika'da İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Meksika'da doğrudan bir işsizlik maaşı bulunmasa da, işsizlere yardımcı olacak beş program mevcuttur.

Meksika işsizlik parası programı kapsamında 18 yaş ve üzerinde olan, en az 6 ay çalışmış, geliri olmayan, Meksika’da ikamet eden ve aktif olarak iş arayan kişilere 6 aya kadar asgari ücret düzeyinde işsizlik maaşı ödenmektedir.

Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü tarafından emeklilik ve sağlık sigortası kapsamında olan ancak işsiz olan işçiler, her beş yılda bir en fazla 30 günlük emeklilik birikimini geri çekebilmektedir.

Ulusal istihdam hizmeti programı kapsamında 16 yaş ve üzerindeki işsiz bireylerin yeni beceriler öğrenmeleri için mali destek ve iş istihdamı sağlanmaktadır.

Geçici istihdam programı kapsamında işsizlik oranlarının yüksek olduğu bölgelerde altyapı inşa etmek ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 16 yaş ve üzerinde olan yerel işçilere istihdam sağlanmaktadır ve yılda 132 gün asgari ücretin %99’u kadar maaş ödenmektedir.

Gelir getirici seçenekler programı kapsamında ise en fazla 15.000 nüfusa sahip bir bölgede yoksulluk içerisinde yaşayan kişilerin gelir imkanı elde etmek için geliştirdiği projelere yönelik finansman sağlanmaktadır.

Meksika'da Emekli Maaşı Ne Kadardır?

Meksika’da emekli maaşı minimum 3.123,18 Meksika pesosudur.

Meksika'nın Ekonomik Sektörleri Nelerdir?

Meksika’nın ekonomik sektörleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Tarım sektörünün ekonomiye katkısı %3,9’dur.
 • Madenciliğin ekonomiye katkısı %3’tür.
 • Endüstri sektörünün ekonomiye katkısı %34’tür.
 • Hizmet sektörünün ekonomiye katkısı %60’tır.

Meksika Turizm Sektörü Nasıldır?

Meksika Turizm Sektörü Nasıldır?
Meksika Turizm Sektörü Nasıldır?

Turizm sektörü, Meksika’daki önemli endüstrilerdendir ve ülkenin dördüncü büyük döviz kaynağıdır. Meksika, dünyada en çok ziyaret edilen sekizinci ülkedir ve Meksika turizm sektörünün ekonomiye katkısı %8,5’tir.

Meksika Endüstri Sektörü Nasıldır?

Meksika Endüstri Sektörü Nasıldır?
Meksika Endüstri Sektörü Nasıldır?

Meksika endüstri sektörü ticaretin serbestleştirilmesinden yararlanmıştır. Meksika’da gıda, otomobil ve havacılık endüstrisi gelişmiştir. Meksika endüstri sektörünün ekonomiye katkısı %34’dür.

Meksika Elektronik Endüstrisi Nasıldır?

Meksika Elektronik Endüstrisi Nasıldır?
Meksika Elektronik Endüstrisi Nasıldır?

Meksika elektronik endüstrisi dünyada altıncı sırada yer almaktadır ve elektronik endüstrisi ülke ihracatının %30’unu oluşturmaktadır. Meksika’da üretilen elektronik ürünler; televizyon, bilgisayar, telefon, iletişim ekipmanları, devre kartları, LCD modüller ve OEM tasarımıdır. Meksika elektronik endüstrisinde Phillips, Vizio, LG, Sony, HP, Toshiba, Jabil gibi önemli firmalar bulunmaktadır.

Meksika Petrol Endüstrisi Nasıldır?

Meksika Petrol Endüstrisi Nasıldır?
Meksika Petrol Endüstrisi Nasıldır?

Meksika petrol endüstrisi dünyada 14. sırada yer almaktadır ve petrol araştırma, inceleme ve satışından sorumlu olan Pemex, Meksika’daki en büyük petrol şirketidir. Meksika petrol endüstrisinin ülke ekonomisine katkısı %58’dir. Meksika’da günde 1.710,303 varil petrol üretilmektedir.

Meksika Otomotiv Endüstrisi Nasıldır?

Meksika Otomotiv Endüstrisi Nasıldır?
Meksika Otomotiv Endüstrisi Nasıldır?

Meksika otomotiv endüstrisi son yıllarda araştırma ve geliştirme alanlarında ilerlemektedir, ancak çoğunlukla montaj üretiminde hizmet vermektedir. Meksika otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine katkısı %3,7’dir. Meksika’da, Kuzey Amerika ülkelerinden daha fazla araba üretilmektedir ve General Motors, Chrysler, Ford Motor Company, Nissan, Fiat, Renault, Honda, Toyota ve Volkswagen başta olmak üzere ülkede yaklaşık 20 otomotiv fabrikası bulunmaktadır.

Meksika Tarım Sektörü Nasıldır?

Meksika Tarım Sektörü Nasıldır?
Meksika Tarım Sektörü Nasıldır?

Meksika tarım ve hayvancılık sektörü ülke ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır ve ABD ile ticari bağların güçlendirilmesine, yoksulluğun azaltılmasına ve istihdamın artırılmasına olanak sağlamaktadır. Meksika tarım sektörünün ülke ekonomisine katkısı %3,9’dur.

Buğday, mısır, avokado, şeker kamışı, patates, soya fasulyesi, pirinç, fasulye, pamuk, kahve, meyve ve domates Meksika’da yetişen tarım ürünleri arasında yer almaktadır.

Meksika Madencilik Sektörü Nasıldır?

Meksika Madencilik Sektörü Nasıldır?
Meksika Madencilik Sektörü Nasıldır?

Meksika’da madencilik sektörü son yıllarda oldukça gelişmiştir ve ülke ekonomisine katkısı %3’dür. Meksika 2019 yılında dünyanın en büyük gümüş üreticisi konumunda yer almasının yanı sıra, dünyanın 9. altın üreticisi, 8. bakır üreticisi, 5. kurşun üreticisi, 6. çinko üreticisi, 5. molibden üreticisi, 3. civa üreticisi, 5. bizmut üreticisi, 23. fosfat üreticisi ve 8. tuz üreticisidir.

Gümüş, altın, bakır, tuz, çinko, kurşun, lityum, bizmut, civa, molibden ve fosfat Meksika’nın doğal kaynakları arasında yer almaktadır.

Meksika İhracat Rakamları Nasıldır?

Meksika ihracat rakamları OEC verilerine göre 2020 yılında 427 milyar ABD dolarıdır. Meksika ihracatı 2018’de 463 milyar ABD doları iken, 2019’da 477 milyar ABD dolarına yükselmiştir, ancak 2020 yılında 427 milyar ABD dolarına gerilemiştir.

Meksika İhracat Ürünleri Nelerdir?

Meksika ihracat ürünleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Araba
 • Bilgisayar
 • Otomobil parçaları
 • Dağıtım kamyonları
 • Ham petrol

Meksika İthalat Rakamları Nasıldır?

Meksika ithalat rakamları OEC verilerine göre 2020 yılında 368 milyar ABD dolarıdır. Meksika ithalat 2018’de 443 milyar ABD doları iken, 2019’da 435 milyar ABD dolarına ve 2020 yılında 368 milyar ABD dolarına gerilemiştir.

Meksika İthalat Ürünleri Nelerdir?

Meksika ithalat ürünleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Entegre devreler
 • Otomobil parçaları
 • Ofis makine parçaları
 • Telefon

Meksika Bankaları Nelerdir?

Meksika bankaları aşağıda sıralanmıştır.

 • BBVA Bancomer
 • Santander Mexico
 • Banamex
 • Banorte
 • HSBC Mexico
 • Scotiabank Mexico
 • Grupo Financiero Inbursa
 • Deutsche Bank México S.A
 • Banco del Bajio

Meksika'nın Türkiye ile Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

Meksika ile Türkiye arasındaki ilişkiler 25 Mayıs 1927 tarihinde imzalanan Dostluk Antlaşması ile kurulmuştur. Meksika ve Türkiye arasında “İki Uluslu Üst Düzey Komisyon” kurularak Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başlatılmıştır ve Hava Ulaştırma Anlaşması, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması gibi bir dizi antlaşma imzalanmıştır.

Meksika, Türkiye’nin 2018 yılında Latin Amerika bölgesindeki en büyük ihracat ortağıdır ve Meksika ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkileri gibi ticari ve ekonomik ilişkiler de hız kazanmıştır. Türkiye ve Meksika ithalat ihracat hacmi 2018 yılında %1,8 oranında artmıştır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: