Romanya Çalışma İzni

Romanya'dan Çalışma İzni Almak

Romanya çalışma izni, Romanya veya AB vatandaşı olmayan kişilerin Romanya’da yasal olarak çalışmak için alması gereken izin türüdür. Romanya çalışma izni farklı şekillerde alınabilmektedir.

Romanya’da çalışma izni almak için; Romanya’da bulunan işyerindeki boş pozisyonun bir Romanya vatandaşı, Romanya’da kalıcı oturma izni olan birisi, bir AB ülkesi vatandaşı veya AEA ülkesi vatandaşı tarafından doldurulamayacak durumda olması, Romanya’da çalışmak isteyen kişinin yeterli eğitime, tecrübeye ve yetkiye sahip olması, yapmak istediği işle ilgili herhangi bir sağlık engeli bulunmaması, mevcut işine veya Romanya’da yapmayı planladığı işe uygun düşmeyen herhangi bir suç kaydı olmaması, Romanya yönetiminin belirlediği yıllık yabancı işçi kontenjanının içinde bulunulması ve devlete ödenmemiş hiçbir borcu bulunmaması gerekmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Romanya Çalışmak için Nasıl Bir Ülkedir?

Romanya, İnsani Gelişmişlik Endeksinde 189 ülke arasından 49. yer almıştır ancak 2020 istatistik verilerine göre Romanya’nın İnsani Gelişmişlik Endeksi değeri Avrupa ülkelerinin ortalama İnsani Gelişmişlik Endeksi değerinin altındadır. İnsani Gelişmişlik Endeksine göre Romanya’da GSMH (gayri safi milli hasıla) son 30 yılda %122.6 oranında artmıştır.

İş Yapma Kolaylığı Endeksine göre Romanya 190 ülke arasından 55. olmuştur. Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı 2016 verilerine göre Romanya’daki iş yaşam dengesi ile ilgili problemler diğer Avrupa ülkelerine göre daha sık yaşanmaktadır ve çalışan nüfusun %62’si ev işlerine, %52’si ise aile üyelerine yeterince vakit ayıramadıklarını belirtmişlerdir. İş Yapma Kolaylığı verilerine göre Romanya’da son yıllarda vergi yükümlülüğü hafifletilmiş ve gönüllü KDV kaydı uygulaması getirilerek iş kurmak kolaylaştırılmıştır.

Romanya Çalışma İzin Türleri Nelerdir?

Romanya’da çalışma izni türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’da daimi işçiler için çalışma izni
 • Romanya’da görevlendirilen işçiler için çalışma izni
 • Romanya’da mevsimlik işçiler için çalışma izni
 • Romanya’da stajyerler için çalışma izni
 • Romanya’da sınır ötesi işçiler için çalışma izni
 • Romanya’da yüksek nitelikli işçiler için çalışma izni
 • Romanya’da işveren değişikliği sonrası işçiler için çalışma izni
 • Romanya BİT çalışanları için çalışma izni
 • Romanya’da ev yardımcılığı (au pair) için çalışma izni

Romanya Daimi İşçiler için Çalışma İzni Nedir?

Romanya’da daimi işçiler için çalışma izni, Romanya’da bir işverenle süresiz veya sabit vadeli iş sözleşmesi yapan yabancı çalışanlara verilen çalışma iznidir. Romanya’da çalışma izni almak isteyen daimi işçi için işveren tarafından 100 Euro değerinde Romanya Leyi ile vergi ödenmesi gerekmektedir.

Romanya Görevlendirilen İşçiler için Çalışma İzni Nedir?

Romanya’da görevlendirilen işçiler için çalışma izni, üçüncü ülkede kurulmuş bir şirket veya şirketler grubu ile geçerli iş sözleşmesi bulunan ve çalıştığı şirket tarafından geçici süreliğine Romanya’da görevlendirilen yabancı vasıflı çalışanlara verilen çalışma iznidir. Görevlendirme gerekçesiyle Romanya çalışma izni başvurusu yapılması durumunda; Görevlendirme Kanunu kapsamında doğruluğu kanıtlanmış ve Rumenceye çevrilmiş görevlendirme belgesinin bir kopyasının, çalışanın profesyonel deneyim ve mesleki eğitim yeterliliklerini onaylayan belgelerin başvuru evrakları arasında yer alması gerekmektedir. Romanya’da çalışma izni almak isteyen atanmış işçi için işveren tarafından 100 Euro değerinde Romanya Leyi ile vergi ödenmesi gerekmektedir.

Romanya Mevsimlik İşçiler için Çalışma İzni Nedir?

Romanya’da mevsimlik işçiler için çalışma izni, üçüncü ülkedeki ikametini sürdürürken mevsimlik olarak Romanya’da çalışacak olan ve bireysel sabit vadeli bir iş sözleşmesine sahip olan işçilere verilen çalışma iznidir. Mevsimlik işçiler için Romanya çalışma izni başvurusunda; işverenin mevsimlik işçinin konaklama koşullarıyla ilgili beyannamesi veya mevsimlik işçinin kira anlaşmasının başvuru belgeleri arasında bulundurulması gerekmektedir. Romanya’da çalışma izni almak isteyen bir mevsimlik işçi için işveren tarafından 25 Euro değerinde Romanya Leyi ile vergi ödenmesi gerekmektedir.

Romanya Stajyerler için Çalışma İzni Nedir?

Romanya’da stajyerler için çalışma izni, Romanya’da dil ve kültür bilgisi edinmenin yanı sıra mesleki eğitim almak isteyen yükseköğretim diplomalı yabancılara verilen çalışma iznidir. Staj gerekçesiyle çalışma izni başvurusu yapılırken; Romanya’da günlük gazetede yayınlanan stajyerlik ilanı kanıtının, stajyerlik sözleşmesinin bir kopyasının, araştırma makalelerinin kopyalarının ve Rumence çevirilerinin başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir. Romanya’da çalışma izni almak isteyen stajyer işçi için işveren tarafından 100 Euro değerinde Romanya Leyi ile vergi ödenmesi gerekmektedir.

Romanya Sınır Ötesi İşçiler için Çalışma İzni Nedir?

Romanya’da sınır ötesi işçiler için çalışma izni, Romanya ile sınırdaş olan bir ülke vatandaşına Romanya’daki bir işyeri ile sınırsız veya sabit vadeli bir iş sözleşmesi yaptığında verilen çalışma iznidir. Romanya sınır ötesi işçiler için çalışma izni başvurusu yapılırken; çalışanın sınır ötesinde ikamet ettiğini kanıtlayan kimlik belgesinin evrak dosyasında bulundurulması gerekmektedir. Romanya’da çalışma izni almak isteyen sınır ötesi işçi için işveren tarafından 100 Euro değerinde Romanya Leyi ile vergi ödenmesi gerekmektedir.

Romanya Yüksek Nitelikli İşçiler için Çalışma İzni Nedir?

Romanya’da yüksek nitelikli işçiler için çalışma izni, Romanya’da yüksek nitelik isteyen bir iş için süresiz veya en az 1 yıllık sabit vadeli iş sözleşmesi bulunan yabancılara verilen çalışma iznidir. Romanya yüksek nitelikli işçiler için çalışma izni başvurusu yapılırken; Romanya Eğitim Bakanlığından veya Romanya’da akredite bir eğitim kurumundan yabancı çalışanın boş pozisyon için yüksek öğrenim diplomasının ve profesyonel niteliklerinin yeterli olduğuna dair onay belgesi alınması gerekmektedir. Romanya’da çalışma izni almak isteyen yüksek nitelikli işçi için işveren tarafından 100 Euro değerinde Romanya Leyi ile vergi ödenmesi gerekmektedir.

Romanya İşveren Değişikliği Sonrası Çalışma İzni Nedir?

Romanya işveren değişikliği sonrası çalışma izni, aynı şirket içerisinde işveren değişikliği sonrası verilen çalışma iznidir. İşveren değişikliği sonrası çalışma izni başvurusu yaplırken; Romanya veya diğer AB ülkelerinden alınmış profesyonel yeterlilik belgesinin ve belgenin Rumence çevirisinin başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir. Romanya’da işveren/ görev değişikliği sonrası çalışma izni alınmak istenmesi durumunda işveren tarafından 25 Euro değerinde Romanya Leyi ile vergi ödenmesi gerekmektedir.

BİT Çalışanları için Çalışma İzni Nedir?

BİT çalışanları için çalışma izni, Romanya’da görevlendirilmek için başvurduğu tarihte üçüncü ülkede ikamet eden ve aynı şirket içerisinde transfer edilen çalışanlara verilen çalışma iznidir. BİT çalışanları için çalışma izni başvurusu yapılırken; transfer işleminin yapıldığı üçüncü ülkedeki kurumdan alınmış çalışan kaydını onaylayan belgenin ve Rumence çevirisinin, çalışanın transfer işleminin yapıldığı kurumda en az 6 ay aralıksız çalıştığını kanıtlayan belgenin başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir. Transfer edilen kişi üst düzey yönetici veya uzman ise transfer edildiği kurumda en az 3 ay çalışmış olması; yapılması amaçlanan işle ilgili en az 3 yıl mesleki deneyimin bulunduğunu kanıtlayan belgenin, Romanya veya diğer AB ülkelerinden alınmış profesyonel yeterlilik belgesnini ve transfer işlemine ait çalışanın görev süresini, maaşını ve çalışma koşullarını gösteren belgeler ve Rumence çevirileri başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir.

Romanya Ev Yardımcılığı için Çalışma İzni Nedir?

Romanya’da ev yardımcılığı için çalışma izni, Romanya’da ev sahipliği yapacak olan bir evde dil becerilerini geliştirme karşılığında geçici olarak ev işlerine ve çocuk bakımına yardım etmek isteyen kişilere verilen çalışma iznidir. Romanya ev yardımcılığı için çalışma izni başvurusunda bulunurken; işverenin kimlik fotokopisi, çalışanın ortaokul diploması ve işveren tarafından çalışanın geçim, konaklama ve sosyal güvenlik masraflarını üstlenildiğine dair belgelerin başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir. Romanya’da çalışma izni almak isteyen ev yardımcıları için işveren tarafından 100 Euro değerinde Romanya Leyi ile vergi ödenmesi gerekmektedir.

Romanya Çalışma İzni Şartları Nelerdir?

Romanya’da çalışma izni almak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’da bir işyerindeki boş pozisyonun bir Romanya vatandaşı, Romanya’da kalıcı oturma izni sahibi bir kimse, bir AB ülkesi vatandaşı veya AEA ülkesi vatandaşı tarafından doldurulamayacak durumda olması gerekmektedir.
 • Romanya’da çalışmak isteyen kişinin Romanya’daki boş pozisyon için yeterli eğitime, mesleki tecrübeye ve yetkiye sahip olması gerekmektedir.
 • Romanya’da çalışmak isteyen kişinin çalışmak istediği pozisyonla ilgili herhangi bir sağlık engeli bulunmaması gerekmektedir.
 • Romanya’da çalışmak isteyen kişinin mevcut işiyle veya Romanya’da çalışmayı planladığı işle uyuşmayan herhangi bir suç kaydı olmaması gerekmektedir.
 • Romanya’da çalışmak isteyen kişinin Romanya’da belirleneni yıllık yabancı işçi kontenjanına dahil olması gerekmektedir.
 • Romanya’da çalışmayı amaçlayan kişinin devlete ödenmemiş hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.

Romanya Çalışma İzni Nasıl Alınır?

T.C vatandaşlarının Romanya çalışma izni alabilmeleri için öncelikle Romanya’da bir işveren ile iletişime geçmeleri ve sonrasında iş için mülakata girmeleri gerekmektedir. İşverenin başvuru sahibini işe almaya karar vermesi durumunda, iş başvurusunda bulunan kişiye çalışma izni verebilmektedir.

Romanya’daki işverenin çalışma iznini alabilmesi için öncelikle çalışma izni türüne göre belirlenen miktardaki vergiyi ödemesi ve gerekli evraklarla birlikte Romanya Göçmenlik Bürosu müdürlüklerinden birine Romanya çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Romanya çalışma izni başvurusu genellikle başvurudan sonraki 30 gün içerisinde açıklanmaktadır. Çalışma izni alındıktan sonraki 60 gün içerisinde Romanya Diplomatlık Misyonuna veya Romanya Konsolosluğuna Romanya çalışma vizesi için başvuruda bulunululmaktadır.

Romanya D Vizesi ile Çalışma İzni Alınır Mı?

Evet, Romanya D tipi vize ile çalışma izni alınabilmektedir.

Çalışma izni alındıktan sonra 60 gün içerisinde istihdam amaçlı uzun süreli Romanya D tipi vize için bir başvuru formu doldurulması gerekmektedir.

Romanya Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Romanya çalışma izni başvurusunda bulunmak için işverenin çalışma izni türüne göre belirlenen vergiyi ödemesi ve başvuru için gerekli belgelerle beraber Romanya Göçmenlik Bürosuna çalışma vizesi başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Romanya Çalışma İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Romanya çalışma izni başvurusunda bulunmak için gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya çalışma izni başvuru formu: Çalışma izni alma gerekçesinin belirtildiği çalışma izni başvurusu başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir.
 • İşveren yasal yetki belgesi: Romanya’daki işverenin yabancı kişileri işe alabilmek için yasal yetkisinin bulunduğunu gösteren işveren yasal yetki belgesinin evrak dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Kayıt belgesi: Ticaret Sicil Memurluğundan alınan kayıt belgesinin orijinali ve kopyasının evrak dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Tasdik belgesi: Ticaret Sicil Memurluğundan işyerinin iflasına yol açabilecek herhangi bir kaydın bulunmadığına dair Tasgik Belgesi alınması gerekmektedir.
 • Vergi levhası: İşverenin Romanya Kamu Maliyesi İdaresi’nden son 3 aya ait vergi levhası alması gerekmektedir.
 • Çalışma belgesi: Boş pozisyonun bulunduğu işyeri idari merkezinin bağlı olduğu İş Bulma Bürosundan, çalışma izni başvurusundan en fazla 60 gün önce çalışma belgesi alınması gerekmektedir.
 • İş tanımı: İşverenin organizasyon şeması, iş tanımı ve iş açığı ile birlikte Romanya çalışma izni başvuru evrak dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
 • İş teklifi: Firmanın iş teklifini gösteren belge Romanya çalışma izni başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Mesleki yeterlilik belgesi: Romanya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen, boş pozisyonu doldurmak için işe alınan yabancının iş için yeterli eğitime ve tecrübeye sahip olduğunu belirten tutanağın başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Romanya’da çalışmak isteyen yabancının tercüme edilmiş adli sicil kaydı ve işverenin güncel adli sicil kaydının başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Sınır geçiş belgesi: Çalışanın geçerli sınır geçiş belgesinin bir kopyasının başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Özgeçmiş: Çalışanın özgeçmişi başvuru evrakları arasında bulunmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Çalışanın 30 mm genişlik 40 mm uzunluk ebadında iki adet fotoğrafının çalışan beyannamesiyle birlikte sunulması gerekmektedir.
 • Çalışan beyannamesi: Çalışan kişinin yapmayı amaçladığı işle ilgili herhangi bir sağlık engelinin bulunmadığını ve temel seviyede Rumence veya uluslararası bir dil bildiğini belirttiği beyannamenin başvuru evrakları arasında bulundurulması gerekmektedir.
 • Çalışma sözleşmesi: Çalışanın Romanya’daki işveren ile yaptığı iş sözleşmesinin bir kopyası evrak dosyasında bulundurulması gerekmektedir.

Romanya Çalışma İzni Kaç Günde Çıkar?

Romanya çalışma izni başvuruları Romanya Göçmenlik Bürosu tarafından 30 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Ek incelemenin gerekli olması durumunda başvuru sonucunun açıklanması 15 gün kadar uzayabilmektedir. AB Mavi Kart sahiplerinin Romanya çalışma izni başvuruları ise 15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

Romanya Çalışma İzni Başvurusu Hangi Durumlarda Reddedilir?

Romanya çalışma izni başvurusunun reddedildiği durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya çalışma izni verilmesi için belirlenen şartların karşılanmaması durumunda başvuru reddedilmektedir.
 • Başvuru evraklarının sahte veya yanlış olması durumunda Romanya çalışma izni başvurusu reddedilmektedir.
 • İşverenin Romanya Göçmenlik Bürosunun başvuru sonuçları için belirttiği tarihten sonraki 30 gün içerisinde çalışma iznini teslim almaması durumunda başvuru reddedilir.
 • Çalışma izninin verilmesi için gereken koşulların uzun süreli vizenin alınacağı tarihe kadar geçerliliklerini koruyamayacak olması durumunda Romanya çalışma izni başvurusu reddedilmektedir.

Romanya’da Çalışmak için Alınabilecek Vizeler Hangileridir?

Romanya’da çalışmak için Romanya çalışma vizesi, Romanya tayin vizesi, Romanya mesleki faaliyetler vizesi, Romanya ticari faaliyetler vizesi veya Romanya ticari şirket yönetici vizesi alınabilmektedir. Romanya uzun süreli vize başvuru ücreti 120 Euro’dur.

Romanya’da çalışmak için yapılan vize başvurularında uzun süreli Romanya D tipi vizesi genel şartlarının yanı sıra Romanya mesleki faaliyetler vizesi ve Romanya ticari şirket yönetici vizesi için mesleği/ yöneticiliği icra edebilmek için yasal yetkinin bulunduğunu kanıtlayan belge gereklidir. Romanya ticari faaliyet vizesi için Romanya Yabancı Sermaye ve Ticaret Destekleme Merkezi’nden (CRPCIS) onay belgesi alınmalıdır. Romanya tayin vizesi ve Romanya çalışma vizesi için; Romanya Göçmenlik Bürosundan alınan çalışma izninin fotokopisi ve tüm vize süresi boyunca Romanya asgari ücretle geçinme imkanının bulunduğuna dair belge gerekmektedir.

Romanya’da Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Romanya’da çalışmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’da tüm çalışanlar emeklilik maaşı, sosyal sigorta ve işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir. Romanya’daki tüm çalışan veya işverenlerin menşe ülkelerine bakılmaksızın sosyal sigortaya katkı sağlamaları gerekmektedir.
 • Romanya’da bazı işverenler tarafından sağlık ve yaşam sigortası sağlanabilmektedir.
 • Romanya’da çalışanlara en az 20 gün ödemeli yıllık izin imkanı sağlanmaktadır.

Romanya’da çalışma izni ve sonrasında uzun süreli oturum izni alınarak Romanya’da yaşam ve çalışma konusunda Romanya vatandaşı olan çalışanların sahip oldukları birçok hakka sahip olunabilmektedir.

Romanya’da Çalışmak için Kabul Edilen Meslekler Nelerdir?

Romanya’da işçi nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmaktadır. Hizmet sektörünü sırasıyla endüstri ve inşaat sektörü ve tarım sektörü takip etmektedir. Covid 19 pandemi döneminden sonra iletişim teknolojileri ve ticari hizmetler alanına ilgi artmıştır.

Romanya’da bir eleman arama platformu olan olx.ro tarafından Covid 19 pandemisinden önce yürütülen bir araştırmaya göre Romanya’da en çok iş teklifi sürücü, araç hizmetleri ve kuryelik kategorisindedir. Romanya’da iş ilanlarının en çok bulunduğu ikinci kategori ise mühendislik, zanaatkarlık ve inşaatçılık kategorisidir. Otel- restoran personelliği, bebek bakıcılığı ve kasiyerlik ilanları da en çok iş teklifi bulunan kategorilerdendir. Pandemi ile birlikte ise turizm ve ulaşım hizmetleri alanında istihdam olanakları azalmıştır.

Romanya’da Çalışma Saatleri ve Koşulları Nasıldır?

Romanya’da en fazla yasal çalışma saati haftada 48 saattir. Romanya’da ortalama saatlik maaş 53 Romanya Leyi’dir.

Ayda ortalama 167.3 saatlik çalışma gerektiren tam zamanlı işler için net Romanya asgari ücret 466.23 Euro olmuştur.

Romanya’da Nasıl İş Bulunur?

Romanya’da iş bulmak için en yaygın yol işverene online olarak güncel bir özgeçmiş iletmektir. Özgeçmişin önünde işe başvurma sebebini belirten bir kapak sayfası bulunabilmektedir. Özgeçmişin Rumence yazılmış olması gerekmektedir. İş gereklilikleri arasında yabancı dil bilgisi de bulunmakta ise özgeçmiş yaygın olarak konuşulan uluslararası bir dilde yazılı olarak da teslim edilebilmektedir. Romanya’da iş bulmak için; üniversite diploması, staj belgesi, adli sabıka kaydı, sağlık raporu ve önceki işyerlerinden alınmış referans mektubu bulundurulması ve işverene yollanması gerekmektedir. Özgeçmiş işveren tarafından incelendikten sonra gerekirse mülakat yapılması istenebilmektedir. İş başvurusu kabul edilirse işverenin çalışma izni türüne göre belirlenen vergiyi ödedikten sonra Romanya Göçmenlik Bürosuna Romanya çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Romanya’da iş bulmak için Romanya iş ilanları web siteleri veya Romanya’da iş bulma acenteleri kullanılabilmektedir.

Romanya’da iş ilanlarının yayınlandığı web siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • eJobs.ro
 • Hipo.ro
 • Myjob.ro
 • BestJobs.ro
 • directJOBS
 • LinkedIn
 • Indeed
 • GlassDoor
 • Learn4good
 • OLX Romania

Romanya İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Romanya’da iş başvurusunda bulunmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya online iş bulma siteleri veya Romanya’da iş bulma acenteleri aracılığıyla Romanya’da bulunan boş pozisyonlara CV gönderilerek iş başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
 • İş başvurusu işveren tarafından incelendikten sonra gerekli görülürse başvuru sahibine mülakat yapılmaktadır.
 • İş başvurusu işveren tarafından kabul edilirse işveren boş pozisyonun bulunduğu sektöre göre vergi ödenmektedir.
 • İşveren gereken miktardaki vergiyi ödedikten sonra Romanya Göçmenlik Bürosuna çalışma izni başvurusunda bulunmaktadır.

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti İş Kanunu’nun 10/ 1972 Sayılı Maddelerinde belirtildiği üzere; Romanya’da kaçak çalışma durumunda sürece dahil tüm işveren ve işçilere; 2.000 Romanya Leyi ile 5.000 Romanya Leyi arasında para cezası kesilmektedir. Para cezası maksimum 100.000 Romanya Leyi olmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: