Romanya Erasmus Vizesi

2023'te Romanya'da Erasmus İmkanları: Erasmus Vizesi ve Başvurusu

Romanya gelişmekte olan bir ülke statüsüne rağmen, ekonomik olarak diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha uygun şartlara sahiptir. Romanya’da yer alan üniversiteler, Türkiye’nin nitelikli üniversitelerine ders denklikleri verdiğinden Romanya erasmus için pek çok Türk öğrenci tarafından tercih edilen bir ülkedir. Son dönemlerde eğitim alanında gerçekleştirdiği eğitim fuarları, Romanya hükümeti ve Türkiye tarafından lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerini Romanya’da tamamlayacak erasmus öğrencilerine verilen yaklaşık 60 burs Romanya’yı Erasmus eğitimi açısından dünyada tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara taşımaktadır.

Erasmusla Romanya’ya gitmek isteyen öğrencilerin öncelikli olarak Erasmus staj vizesi alması gerekmektedir. Romanya Erasmus staj vizesi, erasmus eğitimi almak isteyen öğrenciler tarafından öğrenci Romanya Konsolosluğuna şahsen başvuru yapılarak alınan bir vize türüdür. Romanya Erasmus staj vizesi ile birlikte öğrenciler 90 günden az bir süre ile Romanya Erasmus programından yararlanabilmektedirler. 90 günden daha fazla süren Romanya Erasmus programları için öğrencilerin uzun süreli Ulusal vize (D tipi) başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Romanya Erasmus Vizesi Nasıl Alınır?

Erasmusla Romanya’ya gitmek isteyen öğrencilerin öncelikle Erasmus staj vizesi almaları gerekmektedir. Romanya Erasmus staj vizesi, erasmus eğitimi almak isteyen öğrenciler tarafından Romanya Konsolosluğuna şahsen başvuru yapılarak alınan bir vize türüdür. Romanya’da erasmus eğitimi almak isteyen öğrenciler, Romanya Konsoloslukları’na ya da Romanya Başkonsoloslukları’na ulaşmalı ve Romanya Erasmus Schengen vizesi için randevu almak istediklerini belirtmelidirler.

Romanya Başkonsolosluğu ya da Romanya Konsoloslukları tarafından belirlenen tarihte, Romanya’da erasmus imkanı için, Romanya erasmus adayı Romanya Başkonsolosluğu’na ya da Romanya Konsoloslukları’na görüşmeye şahsi görüşmeye çağırılmaktadır. Romanya Erasmus Schengen Vizesi için görüşmeye çağrılan öğrenciye vize ile ilgili gerekli bilgiler, başvuru şartları, başvuru evrakları ve süreci takip etmesi konusunda bilgi verilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Romanya Erasmus Vize Belgeleri Nelerdir?

Romanya erasmus vizesi için gerekli genel belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Kabul mektubu: Romanya erasmus kabul mektubu, öğrencinin erasmus programlarında öğrenim göreceğini belirten ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen belgedir. Kabul mektubunun aslının, vize işlemleri için sunulması gerekmektedir.
 • Eğitim harçları dekontu: Öğrenciye ait en az 1 yıllık eğitim harçlarının ödendiğine dair ispatlayıcı belgenin sunulması gerekmektedir.
 • Finansal yeterlilik belgesi: Tüm süre için aylık geçinme ispatı olarak Romanya asgari ücretine tekabul eden miktarı belgeleyen evrağın sunulması gereklidir. Son üç aya ait banka dökümanlarının belgesi, Romanya erasmus vizesi başvurusunda sunulmalıdır.
 • Adli sicil kaydı: Öğrenciye ait adli sicil kaydının E-devlet adresinden ya da resmi kurumlardan alınmış asli halinin vize işlemleri için sunulması gereklidir.
 • Yurt dışı seyahat sağlık sigortası: Romanya erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için, seyahat sağlık sigortası poliçesi gerekmektedir.
 • Ebeveynlere ait muvafakatname: Reşit olmayan erasmus adaylarının, Romanya erasmus vizesi için muvafakatname sunmaları gereklidir.
 • Romanya ulaşım kanıtı: Romanya erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için, uçak seyahat rezervasyonları veya diğer seyahat şekillerine ilişkin belge gerekmektedir.
 • Romanya konaklama kanıtı: Romanya erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için, eğitim süresinde Romanya’da konaklanılacak mekanı, konaklama süresini gösteren belge gerekmektedir.
 • Davet mektubu: Avrupa Birliği Programları için öğrenim görülecek eğitim kurumunun ve Türk Ulusal Acentisi’nin davet mektubu aslı sunulmalıdır.
 • Pasaport: Romanya erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için, en az iki adet boş sayfaya sahip, son 10 yıl içerisinde alınmış pasaport gerekmektedir. Pasaportta kişinin bilgilerini içeren sayfanın ve son 3 yılda alınmış Schengen vizelerinin fotokopilerinin sunulması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Romanya erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için, 35mm genişliğinde 45 mm uzunluğunda, beyaz fonlu bir adet renkli biyometrik fotoğraf gerekmektedir.

Romanya Erasmus Vizesi için gerekli öğrenci değişim programına ait Romanya erasmus vize belgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Öğrenci değişim belgesi: Akredite bir eğitim kuruluşu tarafından organize edilen bir program dahilinde öğrenci değişimi yapılacağını gösteren resmi belge Romanya erasmus vizesi başvurusu için sunulmalıdır.
 • Kabul mektubu: Romanya’da Eğitim programlarında öğrenim görebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kabul mektubunun aslının, vize işlemlerinde sunulması gerekmektedir.
 • Romanya sponsorluk kanıtı: Geçinme, yurda dönüş masraflarının eğitim kurumu tarafından karşılanacağı durumlarda; ispat eden belgenın Romanya erasmus vizesi başvuru aşamasında sunulması gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Romanya erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için, seyahat sağlık sigortasının poliçesinın sunulması gerekmektedir.
 • Romanya konaklama kanıtı: Romanya erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için, eğitim süresinde Romanya’da konaklanılacak mekanı, konaklama süresini gösteren kanıt sunulması gerekmektedir.
 • Pasaport: Romanya erasmus vizesi başvurusunda bulunmak için, minimum iki boş sayfaya sahip, son 10 yıl içerisinde alınmış pasaport gerekmektedir. Pasaportta kişinin bilgilerini içeren sayfa ve son 3 yılda alınmış Schengen vizelerinin fotokopilerinin sunulması gerekmektedir.
 • Muvafakatname: Reşit olmayan erasmus adaylarının, Romanya erasmus vizesi için muvafakatname sunmaları gereklidir.

Romanya Erasmus Sağlık Sigortası Nedir?

Romanya Erasmus Sağlık sigortası öğrencinin Romanya’da Erasmus eğitimi boyunca karşılaşılabilecek hastalık, yaralanmalarda ve tedavilerinde, hastalık ya da yaralanmalarda sigortalının nakli, vefat durumunda cenazenin nakli, kişisel sorumluluk ve acil diş tedavisi kişinin sigorta poliçesi ile birlikte teminat altına alan belgedir.

Romanya Erasmus Sağlık Sigortası, Romanya Erasmus Programı’ndan yararlanmak isteyen öğrencilerden başvuru sürecinde zorunlu olarak istenilen belgelerden biridir.

Romanya Erasmus Öğrenci Vize Ücreti Nedir?

2022 yılına ait Romanya erasmus öğrenci vize ücreti tablosu aşağıda verilmiştir.

HizmetlerÜcretler
Romanya Erasmus Vize harcı90 Euro
Başvuru formu ve dilekçe doldurma30 Euro
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri44 Euro
Danışmanlık hizmeti50 Euro
Toplam217 Euro

Erasmus Romanya Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

Romanya erasmus staj vizesi vize başvurusu, Romanya topraklarına giriş vizesi gibi işlemler, Türkiye’de bulunan Romanya’nın diplomatik misyonları, konsolosluk birimleri ve başkonsolosluk birimleri aracılığı ile temin edilmektedir. Romanya’da Erasmus eğitimi almak isteyen öğrencilere zorunlu koşulan Romanya Erasmus Staj Vizesine başvurular şahsen yapılmalıdır.

Türk erasmus öğrencileri, Romanya Erasmus Staj Vizelerinin başvurularını tamamlamak için Romanya Ankara Büyükelçiliği konsolosluk bölümü, Romanya İstanbul Başkonsolosluğu ve Romanya İzmir Başkonsolosluğu Romanya Konsolosluğu erasmus ve öğrenci işlemleri departmanlarıyla gerekli görüşmeleri sağlamalıdırlar. Romanya konsoloslukları ve başkonsoloslukları tarafından Romanya erasmus vize başvuruları kabul edilen öğrencilere sürecin gereklilikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Vizemnet, Romanya erasmus vize başvurularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Vizemnet 2019 ve 2020 yılları arasında Erasmus staj vize başvurularında %99,3 onay oranı ile en yüksek onay oranına sahip akredite acentedir.

Romanya Erasmus Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Romanya erasmus vize başvurusu, değerlendirilmeye alındığı tarihten sonraki 15 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Romanya erasmus vizesinin sonuçlandırılması, belge eksikliği, yanlış belge teslimi gibi durumlarda 30 ile 45 güne kadar uzayabilmektedir.

Romanya Erasmus Vizesi Başvurusunun Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Romanya Erasmus vizesi başvurularının reddedilme sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya Başkonsolosluğu ve Romanya Konsoloslukları tarafından istenilen belgeleri eksik veya oriijinal hali ile teslim edilmemesi durumunda Romanya erasmus vize başvurusu reddedilmektedir.
 • Öngörülen seyahat amacının ibraz edilen belgelerde belirtilmemesi veya anlaşılmayacak şekilde belirtilmesi durumunda Romanya erasmus vize başvurusu reddedilmektedir.
 • Seyahat amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmesi durumunda Romanya erasmus vize başvurusu reddedilmektedir.
 • Teslim edilen belgelerde belirtilen seyahat amacının vize başvurusu yapan adayın sözlü ifadeleri ile örtüşmediği durumlarda Romanya erasmus vize başvurusu reddedilmektedir.
 • Başvurulan vizenin geçerlilik süresinin olasıseyahat süresini kapsamaması durumunda Romanya erasmus vize başvurusu reddedilmektedir.
 • Banka hesabında para bulunmaması veya banka hesabında yüksek meblağlarda para bulunması durumunda Romanya erasmus vize başvurusu reddedilmektedir.
 • Başvuru sahibinin kamu sağlığı için tehdit oluşturulması durumunda Romanya erasmus vize başvurusu reddedilmektedir.

Romanya Erasmus vizesinin reddedilmesi durumunda adaylar, vize reddine Romanya idari mahkemeler aracılığıyla itiraz edebilmekte, Romanya Başkonsolosluğu’nun ya da Konsolosluğu’nun vize ret kararını ücretsiz olarak yeniden değerlendirilmesini talep edebilmekte veya başvuru reddi sonrası tekrar başvuru yapabilmektedir. Romanya Erasmus vizesi reddine avukatlar aracılığıyla Romanya idari mahkemelerine müracaat ederek veya vize ret kararının yeniden değerlendirilmesi için dilekçe yazarak itiraz edilebilmektedir. Yazılacak itirazın, Romanya Başkonsolosluğu’na ya da Romanya Konsolosluğu’na e-posta veya faks ile Rumence yapılması gerekmektedir. Romanya Erasmus itiraz mektubunun, vize ret belgesinde yer alan 6- 7 haneli vize kodunu içermesi gerekmektedirç

Romanya Erasmus Vizesi Başvuru Reddi Alanlar İtiraz Edebilir Mi?

Romanya Erasmus vizesi reddedilen vatandaşlar için itiraz yolu açıktır. Romanya Erasmus Vize başvuruları reddedilen adaylar Romanya Başkonsolosluğu’na ya da Romanya Konsoloslukları’na itiraz edebilmektedirler. Romanya Erasmus Vizesi başvurusu reddedilen adayın itirazı yazılı olarak Romanya Başkonsolosluğu’na ya da Romanya Konsolosluğu’na belirtmesi gerekmektedir.

Romanya’da Erasmus Öğrencisi Oturma İzni Almalı Mıdır?

Evet, Romanya erasmus öğrencileri oturma izni almalıdır.

Romanya erasmus sürelerinin ortalama 6 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. Romanya’da erasmus eğitimi alacak öğrenciler ülkeye girdikten en fazla 8 gün sonra, Romanya oturma izni için başvurmalıdırlar. Bu belge merkezi postaneler tarafından erasmus öğrencilerine verilmektedir. Merkezi postanelerden oturma izinlerini teslim alan kişiler 30 Euro ücret ödemektedirler. Romanya erasmus öğrencileri, merkez postanelerden oturma izinlerini almaya gittiklerinde, erasmus öğrencisi olduklarını belirtip ücret ödemeden Romanya oturma izni belgesi sahibi alabilmektedirler. Romanya erasmus öğrencileri, genellikle Rumence olan evrakları doldurmalarının ardından, ihtiyaçları olan oturma izni belgelerine sahip olabilmektedirler.

Romanya’da Erasmus Vizesi ile Çalışma İzni Nedir?

Romanya’da erasmus eğitim süreçlerinde, erasmus öğrencilerinin ve öğrenim için geçici oturma iznine sahip yabancıların Romanya ‘da çalışma hakları yoktur. Romanya’da çalışmak isteyen erasmus öğrencileri, sadece bireysel iş sözleşmesi ile günde dört saatten fazla olmamak üzere yarı zamanlı çalışma için istihdam edilebilirler.

Romanya’da çalışmak isteyen öğrenciler, online ya da gazete, dergilerden Romanya iş ilanları sayfalarını takip edebilmektedirler. Romanya’da erasmus eğitimi alan öğrenciler, Romanya çalışma izni sahibi oldukları sürece, genellikle garson, komi, barista, kütüphane görevlisi, temizlik personeli ve tezgahtarlık gibi işler ile ilgilenebilmektedirler. Romanya’da kanunlara göre part time çalışan bir erasmus öğrencisi her 4 saat başına ortalama 19 Euro ücret almaktadır.

Romanya’de Erasmus Öğrencisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Romanya’da Erasmus programına katılmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’da Bükreş Üniversitesi, Babes Bolyai, Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi, Cluj- Napoca Teknik Üniversitesi, Bükreş Politeknik Üniversitesi gibi nitelikli okullarda erasmus imkanı bulunmaktadır.
 • Romanya’da Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylı okullar bulunmaktadır.
 • Romanya’da erasmus yapılırken Schengen vizesi ile Avrupa ülkelerine gidilebilmektedir.
 • Romanya üniversiteleri, öğrenci sayısındaki azlık nedeni ile akademik ilerlemeler açısından uygun koşullar sağlamaktadır.
 • Romanya, erasmus programına giden öğrencilere uygun eğitim ve yaşam maliyetleri sağlamaktadır.

Romanya 1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliğine tam üyeliğini gerçekleştirmiştir. Romanya’da erasmus öğrencisi olmak imkanı sunan tüm üniversiteler Avrupa Birliğine üye olan ülkelerde tanınmaktadır ve Bologno süreçlerini tamamlamıştır. Romanya’da eğitim sistemi imkanları yükselmektedir ve Romanya erasmus gidenler için üniversite ücretleri birçok ülkeye göre oldukça uygundur.

Romanya Erasmus Giderleri Ne Kadardır?

Romanya’da eğitimi alan bir öğrenci barınma giderleri için özel yurtlarda çift kişilik odalara aylık ortalama 250- 300 Euro (1250- 1500 Romen Leyi, 2500, 3000 Türk lirası) arasında ödeme yapmalıdırlar. Romanya’daki özel yurtlara ait tek kişilik ve içerisinde banyo, mutfak ve yatak odası bulunan apart tarzında odalar ise aylık ortalama 350- 450 Euro (1750- 2250 Romen Leyi, 3500- 4500 Türk lirası) aralığında değişim göstermektedir. Romanya’da ev düşüncesi olan erasmus öğrencilerinin ödemesi gereken kira ücretleri stüdyo tip daireler için aylık ortalama 400 Euro (2000 Romen Leyi, 4000 Türk lirası), 2 odalı daireler için aylık ortalama 450 ila 550 Euro (2250- 2750 Romen Leyi, 4500- 5500 Türk lirası), 3 ve daha fazla odaya sahip daireler için de aylık ortalama 750 Euro’dur (3750 Romen Leyi,7500 Türk lirası). Romanya’da erasmus özel yurtta kalarak geçirecek öğrenci için ise yurt bedeli aylık ortalama 200- 300 Euro’dur (1000- 1500 Romen Leyi, 2000- 3000 Türk lirası).

Romanya’da erasmus eğitimi alan öğrenciler bir litre süt için 1 Euro (5 Romen Leyi, 10 Türk lirası), 1 kilogram peynir için 5 Euro (25 Romen Leyi, 50 Türk lirası), 1 kilogram soğuk et (sosis, salam, sucuk) için 7 Euro (35 Romen Leyi, 70 Türk lirası) ve 1 somun ekmek (250 gr) için 0,40 Euro (2 Romen Leyi, 4 Türk lirası) ödemektedir. Romanya’da erasmus eğitimi alan bir öğrencinin aylık ortalama market alışverişi gideri 35- 45 Euro (175- 225 Romen Leyi, 350- 450 Türk lirası) arasındadır. Romanya’da dışarıda yemek isteyen bir dil eğitimi öğrencisi için ortalama bir öğle yemeği 6 Euro (30 Romen Leyi, 60 Türk lirası) olarak belirlenmiştir.

Toplu taşıma araçlarını kullanmanın bedeli Romanya’da eğitim gören bir erasmus öğrencisi için tek yönlü minibüs ve otobüs biletlerinin bedeli 1 Euro (5 Romen Leyi, 10 Türk lirası), gidiş dönüş biletlerinde ise 2 Euro (10 Romen Leyi, 20 Türk lirası) olarak bilinmektedir. Romanya’daki ortalama tek yön, gidiş dönüş biletlerine ait fiyatlar hesaba katıldığında, Romanya’daki bir erasmus öğrencisi, Romanya’da yaşam sırasında kullandığı toplu taşıma araçlarına aylık ortalama 44 Euro (220 Romen Leyi, 440 Türk lirası) gibi bir fiyata şehir içerisinde ulaşım sağlayabilmektedir.

Romanya’da erasmus eğitimi alan bir öğrencinin barınma, yeme, içme ve ulaşım ihtiyaçları aylık ortalama 550 Euro (2750 Romen Leyi, 5500 Türk lirası) olarak hesaplanmaktadır.

Romanya’da Erasmus Öğrencisinin Konaklama İmkanları ve Maliyeti Nasıldır?

Romanya’da erasmus eğitimi almak isteyen öğrencilerin konaklamak için iki seçenekleri vardır. Birinci seçenek Romanya’da Bükreş, Kalosvar, Köstence gibi merkezi ve daha çok üniversitenin bulunduğu şehirlerde yer alan yurtlarda kalmaktır. İkinci seçenek ise Romanya’nın her şehrinde yapılabilecek olan daire kiralamak veya satın almaktır. Romanya’da yabancı öğrenciler devlete ait yurtlardan, özel başarı bursları olmadan faydalanamamaktadır. Yurt tercih etmek isteyen erasmus eğitimi alacak öğrenciler özel yurtları tercih etmek zorundadırlar. Özel yurtlarda çift kişilik odalar aylık ortalama Euro 250- 300 Euro (1250- 1500 Romen Leyi, 2500, 3000 Türk lirası) arasındadır. Romanya’daki özel yurtlara ait tek kişilik içerisinde banyo, mutfak ve yatak odası apart tarzında odalar ise aylık ortalama 350- 450 Euro (1750- 2250 Romen Leyi, 3500- 4500 Türk lirası) aralığında değişim göstermektedir.

Romanya’da erasmus öğrenciler için ikinci seçenek Romanya’da ev kiralamaktır. Romanya’da erasmus süresinde ev kiralayacak öğrenciler için kira ücretleri stüdyo tip daireler için aylık ortalama 400 Euro (2000 Romen Leyi, 4000 Türk lirası), 2 odalı daireler için aylık ortalama 450 ila 550 Euro (2250- 2750 Romen Leyi, 4500- 5500 Türk lirası), 3 ve daha fazla odaya sahip daireler için de aylık ortalama 750 Euro’dur (3750 Romen Leyi,7500 Türk lirası). Romanya’da erasmus özel yurtta kalarak geçirecek öğrenci için ise yurt bedeli aylık ortalama 200- 300 Euro’dur (1000- 1500 Romen Leyi, 2000- 3000 Türk lirası). Romanya’da erasmus eğitimi alacak öğrencilerin ev satın almak istemesi durumunda Romanya’da tek odalı dairelerin fiyatları ortalama 120.000 Euro (500.00 Romen Leyi, 1.200.000 Türk lirası), iki odalı dairelerin fiyatları ortalama 200.000 Euro (1.000.000 Romen Leyi, 2.000.000 Türk lirası) ve 3 odalı dairelerin ortalama fiyatları 380.000 Euro (1.900.000 Romen Leyi, 3.800.000 Türk lirası) olarak bilinmektedir.

Erasmus Romanya Hibe Ödmesi Ne Kadardır?

Romanya Erasmus staj programı, başvuru yapan öğrencilere, örgün ve staj hareketliliği olmak üzere iki imkan sunmaktadır. Her iki imkandan yararlanan öğrenciler Romanya Erasmus Hibesi ile Romanya’daki geçirecekleri erasmus süresi boyunca, kendilerine destek bulabilmektedir. Romanya Erasmus Programı hibesi için, öğrencilerden kendi okulları tarafından uygulanan dil sınavı başarı kriteri ya da yüksek not ortalaması kriteri gibi kriterleri karşılamaları beklenir. Koşulları sağlayan öğrenciler, Romanya Erasmus Programı için hibe almaya hak kazanırlar.

Erasmus Staj Hareketliliği ile Romanya’ya giden öğrenciler Erasmus Örgün Eğitimi ile giden öğrencilerden aylık 150 Euro fazla hibe almaktadır. Romanya’da Erasmus Staj Hareketliliği’ne katılan öğrenciler aylık 600 Euro, Romanya Erasmus Örgün Eğitimi’ne katılan öğrencilereaylık 450 Euro hibe alabilmektedir.

Romanya Erasmus Vizesi ile Hangi Ülkelere Gidilir?

Romanya Erasmus Vizesi ile seyahat edilebilecek ülkelere ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Bulgaristan
 • Hırvatistan
 • Arnavutluk
 • Sırbistan
 • Karadağ
 • Kosova
 • Bosna Hersek
 • Moldova
 • Slovakya

Romanya’da Erasmus Programına Katılabilinecek Üniversiteler Hangileridir?

Romanya’da erasmus programına katılabilinecek üniversitelere ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Bükreş Üniversitesi (Bükreş)
 • Babes Bolyai Üniversitesi (Kaloşvar)
 • Bucharest Ekonomi Üniversitesi (Bükreş)
 • Bükreş Politeknik Üniversitesi (Bükreş)
 • Timişoara Batı Üniversitesi (Tamışvar)
 • Brașov Transilvanya Üniversitesi (Braşov)
 • Cluj- Napoca Teknik Üniversitesi (Kaloşvar)
 • Universitatea Din Craiova (Craiova)
 • Victor Babeş Tıp ve Eczacılık Üniversitesi (Tamışvar)
 • Titu Maiorescu Üniversitesi (Bükreş)
 • Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi (Sibiu)
 • Ziraat ve Veteriner Üniversitesi Bucharest (Bükreş)
 • Grigore T- Popa Tıp ve Eczacılık Üniversitesi (Yaş)
 • Ion Mincu Mimarlık ve Şehirleşme Üniversitesi (Bükreş)
 • Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi Bucharest (Bükreş)

Romanya’da erasmus yapmak isteyen öğrenciler için toplam 15 üniversite erasmus fırsatı sunmaktadır. Erasmus için en çok tercih edilen Romanya Üniversiteleri sırasıyla Bükreş Üniversitesi, Bükreş Politeknik Üniversitesi, Ion Mincu Mimarlık ve Şehirleşme Üniversitesi olarak sıralanabilmektedir. Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan bu üniversitelerin dışında, Yaş, Tamışvar, Braşov, Kaloşvar gibi şehirler de Romanya’da erasmus imkanı sunmaktadır.

Erasmus+ Romanya Ulusal Ajansı İletişim Bilgileri Nedir?

Erasmus Romanya Ulusal Ajansı’na ait adres Hakaniemenranta 6, P.O.Box 380 00531, Helsinki Finland, telefon numarası +358 295 331 000, web site adresi ise https://ec.europa.eu/info/index_ro şeklindedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: