Romanya Öğrenci Vizesi

Romanya Öğrenci Vizesi Başvuru Süreci 2023

Romanya öğrenci vizesi, Romanya’da üniversite öncesi, üniversite, üniversite sonrası olan eğitim programları veya doktora eğitimi almak, ya da öğrenci değişim programına katılmak amacıyla 3 aydan uzun süreli konaklamak için alınması gereken vize türüdür.

180 günlük periyot içinde 90 günün üzerinde oturum izni sağlayan öğrenci vizesi Romanya, D tipi (uzun süreli) Romanya vizesi türleri arasındadır.

Romanya Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

Romanya öğrenci vizesi almak için Romanya’da eğitim almak ya da bazı öğrenim programlarına katılmak gerekir.

Romanya’da katılabilecek eğitim programları aşağıda listelenmiştir.

 • Gündüz öğretim programları (üniversite öncesi) için
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi için
 • Erasmus Öğrenci değişim programı için

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Romanya Eğitim Vizesi Türleri Nelerdir?

Romanya öğrenci vizesi D Tipi uzun süreli oturum vizesi kapsamında değerlendirilir.

Romanya öğrenci vizesi kapsamında, Romanya’da çeşitli seviyelerde eğitim görmek için başvurulabilecek vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya orta öğretim öğrenci vizesi
 • Romanya lisans vizesi
 • Romanya yüksek lisans vizesi
 • Romanya doktora vizesi
 • Romanya erasmus vizesi

Romanya Ortaöğretim Vizesi

Romanya ortaöğretim vizesi, lise seviyesindeki öğrencilere verilen vize türüdür.

Romanya’da 3 ya da 4 yıl süreyle alınacak Lise ve Bakalorya diploması eğitimi ya da 3 yıl süreyle alınacak profesyonel mesleki eğitim (Meslek lisesi) için Romanya ortaöğretim vizesi alınması gerekmektedir.

Romanya Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Sonrası Vizesi

Romanya’da süresi bölüme göre 3- 6 yıl arasında değişebilen lisans eğitimini tamamlamak isteyenler, 2 yıl süren yüksek lisans programlarına katılmak isteyenler ya da 2 -3 yıl arasında değişebilen doktora programlarına katılmak isteyenlerin Romanya lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası öğrenci vizesi alması gerekmektedir.

Romanya Erasmus / Değişim Programı Vizesi

Erasmus öğrenci değişim programıyla Romanya’da eğitim görmek isteyenlerin alması gereken vize türü Romanya erasmus/ değişim programı vizesidir. Romanya erasmus/ değişim programı vizesi, sahibine üniversite öğrenci değişim programına katıldıktan sonra Romanya’da eğitim alma hakkı tanır.

Romanya’da en az 3 ve en fazla 12 ay süreyle eğitim alınacak erasmus programına katılabilmek için Romanya erasmus vizesi alınması gerekmektedir. Romanya erasmus vizesi, Türkler için geçerli bir vize türüdür.

Romanya D Vizesi ile Öğrenciyken Çalışılır Mı?

Romanya’da eğitim görürken diğer yandan çalışmak da mümkündür. D tipi eğitim vizesi ile Romanya’da eğitim alan bir öğrenci yasal olarak part time çalışma hakkına sahiptir. Romanya öğrenci vizesi ve part time çalışma şartları Romanya Hükümeti tarafından belirlenmektedir. Romanya’da öğrenci iken Bireysel İstihdam Kontratı imzalayarak günde 4 saati geçmemek koşulu ile çalışma izni gerekmeksizin çeşitli işletmelerde çalışabilir.

Romanya Eğitim Vizesi Almak Zor Mudur?

Mevcut bir öğretim programında öğrenci olma koşulunu karşılayan bireylerin, gerekli tüm evraklarla birlikte başvuru işlemlerini doğru şekilde yapması durumunda Romanya eğitim vizesi almak zor değildir.

Romanya Öğrenci Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Romanya öğrenci vizesi edinmek için hazırlanması gereken evraklar ve belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Romanya pasaportunun son 10 yıl içerisinde alınması ve en az 6 ay daha geçerli olması gerekmektedir.
 • Romanya öğrenci vizesi başvuru formu: Romanya öğrenci vizesi başvuruformu E-vize platformu üzerinden online olarak doldurulmaktadır.
 • Biyometrik fotoğraf: Romanya öğrenci vizesinde kullanılacak biyometrik fotoğrafların 35 mm x 45 mm ölçülerinde olması ve 2 adet eklenmesi gerekmektedir.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Romanya öğrenci vizesi başvurusunda bulunmak için nüfus cüzdanı fotokopisinin sunulması gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: Romanya öğrenci vizesi nüfus kayıt örneği E-devlet üzerinden alınabilmektedir.
 • Öğrenci belgesi: Romanya öğrenci vizesi öğrenci belgesi E-devlet üzerinden alınabilmektedir.
 • Romanya letter of acceptance: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen, gündüz öğretim programında eğitim görüleceğini belirten kabul mektubunun sunulması gerekmektedir.
 • Eğitim harçlarının ödendiğine dair ispat: Romanya’da eğitim görülecek kurumun 1 yıllık eğitim harcının ödendiğine dair kanıt sunulmaktadır.
 • Finansal yeterlilik ispatı: Romanya’da eğitim görülecek süre için aylık geçinme ispatı olarak ekonomideki asgari ücrete tekabül eden meblağa sahip olunduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Son 3 aylık banka hesap özeti sunulmaktadır.
 • Adli sicil kaydı: Romanya öğrenci vizesi adli sicil kaydı E-devlet üzerinden alınabilmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Romanya’da geçerli olması ve minimum 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir.
 • Muvafakatname: Romanya’da öğretim görecek reşit olmayan çocuklar için aile onayını kanıtlayan muvafakatnamenin sunulması gerekmektedir.
 • Seyahat aracının kayıt belgeleri: Romanya’ya gidilirken kullanılacak ulaşım aracına dair rezervasyon kanıtı ya da araca ait biletin sunulması gerekmektedir.
 • Konaklama ispatı: Romanya’da eğitim süresinde kalınacak yere ait kira sözleşmesi, yurt kayıt belgesi gibi ispatlar sunulmaktadır.
 • Davet mektubu: Avrupa Birliği Programları için ilgili eğitim kurumundan ve Türk Ulusal Acentesinden öğrencinin belirttiği eğitim programına davet edildiğini ispat eden belgenin sunulması gerekmektedir.

Romanya Öğrenci Vizesi Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

Romanya öğrenci vizesi ücreti ve masraflara ait tablo aşağıda verilmiştir.

HizmetlerÜcret
Romanya öğrenci vize harcı120 Euro
Başvuru formu ve dilekçe doldurma25 Euro
RandevuÜcretsiz
Biyometri işlemleri44 Euro
Danışmanlık hizmeti30 Euro
Toplam218 Euro

Romanya vize ücreti öğrenci okumak veya okul formasyonu gerçekleştirmek için kısa zamanlı Romanya’ya giden öğrenciler, üniversite öğrencileri, üniversite sonrası öğrenciler ve eşlik eden öğretmenlerden alınmamaktadır.

Romanya Öğrenci Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Romanya öğrenci vizesi almak isteyen kişiler doğrudan büyükelçiliklere başvurabilecekleri gibi, vize danışmanlık şirketlerinden yardım alarak da müracaat etme olanağına sahiptir. Başvuru yapacak kişinin temin etmesi gereken evraklar eksiksiz şekilde doldurulması ve dosya hazırlanırken gerekli hiçbir belgenin atlanmaması gerekmektedir.

Vize müracaatı için en önemli belgelerden olan başvuru formunun, Romanya Büyükelçiliği tarafından oluşturulan E- vize isimli bir internet platformu üzerinden doldurulması gerekmektedir. Form doldurulduktan sonra çıktısı alınmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanarak diğer başvuru evraklarının arasına konulmaktadır.

Başvuru dosyasına eklenmesi gereken zorunlu evraklardan öğrenci belgesi ve kabul mektubu öğrencinin mevcut okulundan ve kabul aldığı okuldan temin edilmelidir. E-vize platformu üzerinden başvuru formunun online olarak doldurulması sonrasında büyükelçilik başvuru sahibine vize mülakatı için bir randevu tarihi vermektedir. Mülakat sonrasında başvuru sahiplerinin büyükelçiliğin yanıtını beklemesi gerekmektedir.

Romanya Öğrenci Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Romanya öğrenci vizesi başvuruları 5- 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Resmi tatillerde ya da konsolosluğun yoğun olması gibi bazı durumlarda bu süre uzayabilmektedir. Başvuru sahiplerinin vize başvuru sonucunu Romanya Konsolosluklarından öğrenilebilmektedir.

Romanya Öğrenci Vizesi Başvurusunun Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Romanya öğrenci vizesi başvurusu reddedilme sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Evrakların eksik ya da yanlış hazırlanmış veya tahrip edilmiş olması
 • Evrakların sahte olması
 • Seyahat amacının net olarak kanıtlanmamış olması
 • Başvuru sahibinin herhangi bir Schengen ülkesi tarafından sınır dışı edilmiş olması

Romanya öğrenci vizesinin evraklarda hata dolayısıyla reddedilme olasılığını en aza indirmek için başvuru dosyası özenle hazırlanmalı, eksik evrak bırakılmamalı, belgeler gerçek, tutarlı, verilen bilgilerin birbiriyle çelişmeyeceği şekilde doldurulmalı, evraklara zarar verilmemeli ve zarar görmüş evraklar dosyaya konulmamalıdır.

Romanya Öğrenci Vizesi Başvuru Reddi Alanlar İtiraz Edebilir Mi?

Romanya, vize başvurusundan ret cevabı alan kişilere itiraz hakkı tanımaktadır. Romanya öğrenci vizesi başvurusu reddi alan başvuru sahipleri Romanya Büyükelçiliğine dilekçe ile başvurarak itiraz hakkından yararlanabilirler.

Romanya’ya Öğrenci Vizesi ile Gidenler Oturma İzni Almalı Mıdır?

Evet, Romanya öğrenci vizesi sahiplerinin Romanya’ya giriş yaptıktan sonra oturum izni almaları gerekmektedir.

Romanya’ya giriş yapıldıktan sonra yaşanılan bölgedeki bir Göçmenlik Genel Müfettişliği şubesinden Romanya oturma izni alınabilmektedir.

Romanya Öğrenci Vizesi ile Avrupa Ülkelerine Gidilir Mi?

Romanya Schengen vizesi verebilen bir ülke olmadığı için AB vatandaşı olmayan Romanya vizesi sahiplerinin Avrupa ülkelerine Romanya öğrenci vizesi ile giriş - çıkışı mümkün değildir.

Romanya Öğrenci Vizesi ile Hangi Ülkelere Gidilir?

Romanya öğrenci vizesi ile gidilebilecek ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Bulgaristan
 • Hırvatistan
 • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Romanya Öğrenci Vizesine Benzer Diğer Romanya Vize Türleri Nelerdir?

Romanya öğrenci vizesine benzer diğer Romanya vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya Ekonomik faaliyetler vizesi
 • Romanya Mesleki faaliyetler vizesi
 • Romanya Ticari faaliyetler vizesi
 • Romanya Çalışma vizesi
 • Romanya Eğitim vizesi
 • Romanya Aile birleşimi vizesi
 • Romanya Dini faaliyetler vizesi
 • Romanya Bilimsel araştırma vizesi

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: