Romanya Çalışma Vizesi

Romanya Çalışma Vizesi Başvuru Süreci 2023

Romanya çalışma vizesi, Romanya’da 90 günden daha fazla bir süre için çalışma hakkı sağlayan bir vize türüdür. Romanya çalışma vizesi sahiplerinin, Romanya’ya girdikleri ilk 30 gün içerisinde çalıştıklarına dair bir belgeyi Romanya hükümetine sunması gerekmektedir.

Romanya çalışma vizesi sahipleri, Romanya’da hizmet, ticaret, gıda, inşaat ve sanayi gibi sektörlerde geçici süreliğine çalışma imkanı elde etmektediler. Romanya çalışma vizesi sahipleri profesyonel olarak bir işte çalışmak zorunda değillerdir. Romanya’da 90 günden kısa süreli çalışmak için mevsimlik Romanya işçi vizesi sahibi olmak gerekmektedir.

Romanya Çalışma Vizesine Kimler Başvuru Yapabilir?

Romanya çalışma amaçlı vize başvurusunda bulunabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’nın diğer devletlerle imzaladığı antlaşmalar tarafından Romanya’daki işgücü piyasasına serbest erişimi sağlanan yabancılar Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Romanya’da tam zamanlı olarak bireysel iş sözleşmesiyle veya başka bir işverenle çalışmak için istihdam amacıyla geçici oturma hakkına sahip olan ve dört çalışma saatini aşmayan yarı zamanlı bireysel çalışma sözleşmesiyle istihdam edilen yabancılar Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Öğrenim ve erasmus için geçici oturma iznine sahip yabancılar, Romanya’da çalışma izni olmaksızın sadece bireysel iş sözleşmesi ile günde dört saatten fazla olmamak üzere yarı zamanlı çalışma için Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Romanya topraklarında, ibadet birimlerinde istihdam edilecek dini faaliyetler için geçici ikamet hakkına sahip yabancılar Romanya çalışma vizesi’ne başvurabilmektedir.
 • Moldova Cumhuriyeti, Ukrayna ve Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları, bir yılda en fazla 9 ay süreyle tam zamanlı bireysel iş sözleşmesi ile Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Romanya’da akredite edilmiş veya geçici olarak yetkilendirilmiş ihtisas kurumlarında, ikili anlaşmalar kapsamında veya bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek için geçici oturma izni sahibi olarak, eğitim, bilim veya diğer belirli kategorilerdeki geçici nitelikteki belirli faaliyetleri yürütecek olan yabancılar ve Eğitim Bakanlığı’nın emrine göre özel niteliklere sahip personeller ve Kültür Bakanlığı’nın emrine göre Romanya’daki kültür kurumlarında sanatsal faaliyetlerde bulunan yabancılar Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Romanya’da bakanlıklar veya diğer hükümet veya yerel organlar veya özerk idari makamlar tarafından talep edilen geçici faaliyetlerde bulunacak yabancılar Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Romanya’da uzun dönem oturma hakkı bulunan yabancılar Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Romanya mevzuatının gerektirdiğini kanıtlayan belgelere göre yurt dışında yerleşik bir şirketin Romanya’daki iştiraki, temsilciliği veya iş birimi başkanlığına atanan yabancılar Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Romanya vatandaşının aile fertleri olarak aile birleşimi için geçici oturma hakkına sahip yabancılar Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Aile birleşimi amacıyla verilmiş geçerli bir geçici oturma iznine sahip olan ve daha önce bir Romanya vatandaşının aile üyeleri olarak Romanya topraklarında ikamet hakkından yararlanan ve Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Romanya hükümeti tarafında koruma sağlanan yabancılar Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.
 • Sığınma talebinde bulunanlar, 6698 sayılı Kanuna göre iş piyasasına giriş hakkını elde ettikleri tarihten itibaren Romanya çalışma vizesine başvurabilmektedir.

Romanya Çalışma Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Romanya iş vizesi evrakları, başvurulan iş türüne göre değişiklik göstermektedir.

Romanya iş vizesi evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya Göçmen Bürosu tarafından düzenlenen çalışma izninin aslına uygun fotokopisi
 • Romanya seyahat sağlık sigortası ve poliçesi
 • Adli sicil kaydının orijinali
 • Romanya biyometrik fotoğraf
 • Romanya pasaportunun kimlik bilgilerini içeren sayfasının fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı
 • Romanya’da çalışılacak işe ait maaş göstergesi, sigorta göstergesi gibi belgeler
 • Romanya vize talep dilekçesi
 • İkametgah belgesi

Romanya Çalışma Vizesi Ücretleri Ne Kadardır?

Romanya uzun süreli çalışma vizesi için konsolosluk ücretleri 120 Euro olarak belirlenmiştir.

Romanya Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Romanya çalışma vizesi başvuruları 60 gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Romanya İçişleri Bakanlığı veya Genel Müfettişliği tarafından daha önce onaylanmış olan çalışma vizesi başvuruları, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde karara bağlanır.

Romanya Çalışma Vize Başvuru Şartları Nelerdir?

Romanya çalışma vizesi başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’daki bir şirket ya da iş kurumundan iş teklifi almak.
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Adli sicil kaydında uluslararası alanda büyük sayılabilecek suçlar (istihbarat suçları, terör suçları) bulundurmamak
 • Herhangi bir salgın hastalığa ya da Romanya’da bulunduğu sürede müdahale edilemeyecek ciddi bir rahatsızlığa sahip olmamak teslim etmek

Romanya çalışma vizesi başvuruları onaylanan başvuru sahipleri Romanya’da uzun süre (90 günden fazla) süre çalışma hakkı elde etmektedirler. Romanya’da, Romanya çalışma izni sahibi oldukları süre boyunca Romanya’nın sosyal yapısına zarar vermeyeceklerini ve Romanya’da bulundukları sürece zarar görmeyeceklerini kesinleştirme amacıyla başvuru sahiplerinde 18 yaşından büyük olma, büyük suç kaydı bulunmama, herhangi bir müdahale edilemeyecek hastalık bulundurmama gibi şartlar koşulmaktadır.

Romanya Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Romanya’ya çalışma amacıyla seyahat edecek olan kişiler Romanya hükümeti tarafından talep edilen Romanya çalışma vizesi ile Romanya’ya giriş yapabilmektedir. Romanya çalışma vizesi, Romanya Konsoloslukları ve Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılmaktadır.

Romanya’da uzun süreli çalışmak için Romanya çalışma vizesi talebinde bulunacak kişinin, öncelikli olarak Romanya’da bulunan işveren firma tarafından gönderilen iş başvurusu kabulü ya da iş teklifi mektubuna sahip olması gerekmektedir. Romanya’daki işveren şirketinden iş kabulü ya da iş davet mektubu alan Romanya işçi adayları, Romanya Konsolosluklarına ya da Romanya Başkonsolosluğuna telefon ya da mail yoluyla randevu almaktadır. Randevu tarihinde, istenilen adreste gidilerek Romanya’da bulunan işveren şirket tarafından gönderilen noter tasdikli iş kabul ya da iş davet mektubu, Romen Göçmen Bürosu tarafından düzenlenen çalışma izninin aslına uygun fotokopisi, yurt dışı seyahat sağlık sigortası ve poliçesi, adli sicil kaydı aslı, biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdanı, çalışılacak işe ait belgeler, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş vize talep dilekçesi ve ikametgah belgesi gibi belgeler sunulmaktadır.

Romanya çalışma vizesi başvuru sonuçları başvuru sahibine 60 gün içerisinde bildirilmektedir. Romanya çalışma vizesi başvuruları gerçekleşen vatandaşlar çalışma vizelerini Romanya temsilcileri konsolosluk ve başkonsolosluklardan alabilmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: