Romanya'da Asgari Ücret ve Maaşlar

Romanya'da Asgari Ücret ve Meslek Maaşları

Romanya asgari ücret bakımından dünya genelinde 42. Avrupa Birliği ülkeleri arasında sondan 3. sırada yer almaktadır. Kişi başına düşen satın alma gücü açısından Romanya dünya genelinde 48., Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise sondan 2. sırada yer almaktadır.

2019 yılında Romanya nüfusunun; %48.7’si servis, %30’u sanayi, %21.3’ü ise tarım sektöründe çalışmaktadır. Romanya’da en yüksek maaşların kazanıldığı sektörler eğitim ve sağlık hizmetleri iken tarım, gıda endüstrisi ve tekstil en düşük ücretlerin alındığı alanlardır.

Romanya Göçmen Bürosu tarafından düzenlenen çalışma iznine sahip TC vatandaşları uzun süreli Romanya vizesi ve oturum izni işlemleri için akredite acente Vizem.net’ten danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

2021 Yılında Romanya’da Asgari Ücreti Ne Kadardır?

2021 yılında Romanya’da asgari ücret aylık 167 saat çalışma için 2300 leydir ve bu değer 544 Amerikan doları ya da 4.628 Türk lirası etmektedir. 2020 yılında Romanya’da çalışan nüfus 7 milyon kişi civarındayken bunların 1.4 milyon kadarı yani %20’si asgari ücretle çalışmaktadır. 2021 yılında Romanya’da asgari ücret bir önceki yıla göre %3 artmıştır.

Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’dan sonra Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki en düşük üçüncü asgari ücrete sahiptir.

2020 Yılında Romanya Asgari Ücreti Ne Kadardır?

2020 yılında asgari ücret Romanya’da 2230 leydir. 2020 yılında Romanya’da asgari ücret bir önceki yıla göre %7 oranında artmıştır.

Romanya Saatlik Çalışma Ücreti Nedir?

Romanya’da saatlik çalışma ücreti asgari olarak saat başına 13.58 leydir.

Romanya’da Maaşlar Nasıldır?

Romanya’da halkın bulundukları gelir düzeyine göre, gelir dilimleri ve Romanya’da maaşları tabloda belirtilmiştir.

Nüfusta Yüzdelik DilimAylık Gelir
%255230 ley ve daha azı
%509340 ley ve daha azı
%7525700 ley ve daha azı
%99.940100 ley ve daha azı

Romanya, Avrupa Birliği ülkeleri içinde en düşük üçüncü asgari ücrete ve en düşük 2. ortalama çalışan maaşına sahip ülkedir. Romanya’da yaşam masrafları diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla oldukça düşük olsa da reel alım gücü bakımından bu ülkeler arasında sondan 2. sırada yer almaktadır.

Romanya’da Eğitim Seviyesine Göre Ortalama Maaşlar Ne Kadardır?

Romanya’da eğitim seviyesine göre ortalama maaşlar lise mezunu maaşları ortalaması baz alınarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eğitim seviyesiMaaş çarpanı
Lise%100
Ön lisans%117
Lisans%145
Yüksek lisans%187
Doktora%230

Romanya’da Deneyime Göre Ortalama Maaşlar Ne Kadardır?

Romanya’da deneyimle beraber kazanılan maaş ciddi oranda artış göstermektedir.

Romanya’da deneyime göre ortalama maaşlar 2 yıldan daha az deneyime sahip olanların ortalaması baz alınarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Deneyim süresiMaaş çarpanı
2 yıldan az%100
2 ile 5 yıl arası%132
5 yıl ile 10 yıl arası%180
10 yıl ile 15 yıl arası%217
15 ile 20 yıl arası%248
20 yıl ve üstü%270

Romanya’da Cinsiyete Göre Ortalama Maaşlar Ne Kadardır?

Romanya’da cinsiyete göre ortalama maaşlar; her iş grubu kendi içerisinde göz önüne alındığında erkekler ortalama 9300 ley, kadınlar ise ortalama 8770 ley kazanmaktadır. Romanya’da kadınlara, erkek meslektaşlarına göre ortalama %6 daha az maaş ödenmektedir.

Romanya’da Sektörlere Göre Ortalama Maaşlar Ne Kadardır?

Romanya’da sektörlere göre ortalama maaş artışları yüzdesel olarak 2020 yılındaki verilere göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SektörOrtalama Yüzdesel Maaş Artışı
Bankacılık%7
Enerji%5
Bilgi Teknolojileri%3
Sağlık hizmeti%1
Seyahat ve taşımacılık%8
İnşaat%6
Eğitim%4

Romanya’da özel sektörde çalışanlar aylık ortalama 8760 ley, kamu sektöründe çalışanlarsa aylık ortalama 9380 ley kazanmaktadırlar. Romanya’da kamu çalışanları, özel sektör çalışanlarına göre ortalama olarak %7 daha fazla maaş almaktadır.

Romanya Çalışma Ücretleri Nedir?

Romanya’da ortalama çalışma ücretleri 2021 yılında 8980 leydir. Romanya çalışanların çok büyük bir çoğunluğunun maaşları asgari ücret olan 2300 ley ile 40000 ley arasındadır. Romanya, Bulgaristan’ın arkasından ikinci en düşük ortalama çalışan maaşına sahip Avrupa Birliği ülkesidir. Romanya’da en düşük maaşlar tekstil, hızlı tüketim ürünleri, tarım ve yiyecek sektörlerinde ödenmektedir. Romanya’da eğitim, sağlık ve yönetim sektörleri yüksek maaşlara sahip sektörler arasındadır.

Romanya’da Doktor Maaşları Ne Kadardır?

Romanya’da doktor maaşları ortalama 21.100 leye denk gelmektedir ve genellikle 7.750 ile 35.600 aralığında bulunmaktadır. Romanya’da doktorların yaşam koşulları ve gelirleri ortalamanın oldukça üzerinde olsa da her yıl yüzlerce doktor daha iyi koşullarda yaşamak ve çalışmak için Batı Avrupa ülkelerine göç etmektedir. 2017 tahminlerine göre Romanya dışında çalışan Romanyalı doktor sayısı 15 binin üzerindedir. Romanya’da her branştan erkek doktorlar aylık ortalama 21.700 ley, kadın meslektaşları ise ise ortalama 20.400 ley kazanmaktadır. Romanya’da kadın doktorlara meslektaşlarına göre ortalama %6 daha az maaş ödenmektedir.

Romanya’da Diş Hekimi Maaşları Ne Kadardır?

Romanya diş hekimliği ücretleri 2021 yılında ortalama 21.000 leydir ve genellikle 10.300 ile 32.800 ley arasında değişmektedir. Romanya’da diş hekimleri maaşları, tecrübeleriyle doğrudan ilişkilidir. Romanya’da erkek diş hekimlerinin ortalama aylık gelirleri kadın meslektaşlarına göre %7 daha fazladır. Her yıl Romanya’ya Avrupa’nın birçok ülkesinden diş hekimliği hizmetleri almak amacıyla gelen binlerce insan bulunmaktadır.

Romanya’da Sağlık Personeli Maaşları genel ortalaması aylık 13.400 ley civarındadır.

Romanya’da Mühendis Maaşları Ne Kadardır?

Romanya’da mühendis maaşı ortalama 8.190 ley olmakla beraber büyük çoğunlukla 3.770 ley ile 13.000 ley arasında değişiklik göstermektedir. Romanya’da çalışıp yüksek lisans derecesine sahip olan mühendisler sadece lisans derecesine sahip olan meslektaşlarının neredeyse iki katı ücret almaktadır. Romanya’da ortalama olarak kadın mühendislere erkek meslektaşlarına kıyasla %10 daha az ücret ödenmektedir.

Romanya’da İşçi Maaşları Ne Kadardır?

Romanya’da mavi yakalı işçi maaşları sektöre göre oldukça büyük farklılık göstermekle beraber ortalama 2790 leydir. Tekstil, yiyecek ve hızlı tüketim ürünleri sektörleri en düşük maaş ödeyen sektörler olurken; petrol, havacılık ve enerji sektörleri en yüksek maaşlı mavi yaka işlerinin bulunduğu sektörlerdir.

Romanya’da herhangi bir işte çalışmak için öncelikle Romanya dış temsilciliklerinden Romanya işçi vizesi temin edilmelidir.

Romanya’da Hemşire Maaşları Ne Kadardır?

Romanya’da hemşire maaşları ortalama 8.680 ley iken, genellikle 5.570 ve 16.700 ley arasında bulunmaktadır. Romanya’da kadın hemşireler erkek meslektaşlarına oranla %7 daha fazla ücret almaktadırlar. Romanya’da hemşirelik maaşları ortalama her 21 ayda bir %8 artış göstermektedir. Romanya’da hemşirelerin en çok ödeme aldıkları şehir Bükreş’tir.

Romanya’da Akademisyen Maaşları Ne Kadardır?

Romanya’da akademisyen maaşları ortalama 11.800 leydir, bu maaşlar genellikle 6.350 ile 17.850 ley arasında değişmektedir. Romanya’da erkek akademisyenler, kadın meslektaşlarına kıyasla %6 daha fazla gelir elde etmektedir. Romanya’da öğretim görevlileri 20 ayda ortalama %11 zam almaktadırlar.

Romanya’da Mimar Maaşları Ne Kadardır?

Romanya’da mimar maaşları ortalama 8.340 ley iken genellikle 4.010 ve 16.000 ley arasında bulunmaktadır. Romanya’da ortalama olarak kadın mimarlara, erkek meslektaşlarına kıyasla %10 daha az ücret ödenmektedir. Romanya’da öğretim görevlileri 17 ayda ortalama %9 zam almaktadırlar. Romanya’da mimarlık alanında çalışanlar sıklıkla projeler için ya da yıllık olarak ikramiye almaktadırlar.

Romanya’da Öğretmen Maaşları Ne Kadardır?

Romanya’da öğretmen maaşları ortalama 11.800 ley şeklindedir ve maaşlar genellikle 4.570 ile 17.400 ley aralığındadır. Romanya’da eğitim seviyesi ve tecrübe arttıkça öğretmenlerin kazandığı gelir de ciddi oranda artmaktadır. Romanya’da kadın öğretmenler, erkek öğretmenlere kıyasla %8 daha az ücret almaktadır.

Romanya’da İşsizlik Maaşları Ne Kadardır?

Romanya’da işsizlik maaşları; işsizlik sigortası olanlar için 375 ley, üniversite mezunu olup işsiz kalmış olanlar için 250 leydir.

Romanya’da işsizlik maaşı alabilmek için, işten çıktıktan ya da çıkarıldıktan sonraki ilk 12 ay içerisinde başvurulmalıdır. Romanya’da işsizlik maaşı alabilmek için, aktif olarak iş arayışında olup, 16 yaş ile emeklilik yaşı arasında olmak gerekmektedir. Gelir seviyesi Romanya Devleti tarafından belirlenen sosyal göstergenin üzerinde olanlar, Romanya’da işsizlik maaşı alamamaktadırlar.

Romanya’da çalışan emekliler hariç, Romanya’da çalışan veya gelir elde eden Romanya vatandaşları; kendileri için Rumen yasası geçerli olan ve yurtdışında çalışan Romanya vatandaşları; Romanya’da uzun süreli oturum ve çalışma izni olan yabancılar işsizlik maaşı sigortası yaptırmak zorundadır.

Romanya’da Emekli Maaşları Nasıldır?

Romanya’da emekli maaşları ortalama 1.650 leye denk gelmektedir. Romanya’da emeklilik yaşı kadınlar için 61, erkekler için 65’tir. Romanya’da birçok emekli, emekli maaşlarının yetersizliği yüzünden çeşitli işlerde çalışmaktadır.

Romanya’da Çalışmaya Gitmek için Ne Gereklidir?

Romanya’da çalışmak için gerekli evraklardan bazıları listelenmiştir.

Romanya için ilgili vize Romanya dış temsilciliklerinden alınabilmektedir. Romanya çalışma izni ve Romanya oturma izni için yapılacak başvurular Romanya Göçmen Bürosuna yapılmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: