Çalışmayanlar için Romanya Vizesi

Çalışmayanlar ve Ev Hanımları için Romanya Vize Başvurusu

Çalışmayanlar, ev hanımları, işten ayrılanlar, yeni mezun olup iş bulamayanlar, işlerine 3 aydan kısa süre önce başlayanlar ya da tercihen çalışmayanlar Romanya vize başvurularında düzenli gelire sahip olmayan başvuru sahipleri olarak kabul edilmektedir.

Romanya çalışmayan kişilere ve ev hanımlarına vize vermektedir, fakat bu bireyler Romanya vizesi başvurularında düzenli ve kayıtlı geliri olan çalışanlara nazaran dezavantajlı durumdadır ve başvurularının reddedilme ihtimali yüksektir.

Son 5 yılda düzenli gelire sahip olmayan bireyler için Romanya vizesi başvurularında Türkiye’de en yüksek onay oranına sahip olan akredite acente Vizem.net tüm başvuru süreci için danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Sponsorlu Romanya vize başvurusu için: 0850 241 1868

Ev Hanımları ve Çalışmayan Kişiler için Romanya Vizesi Nasıl Alınır?

Ev hanımları ve çalışmayan kişiler Romanya vizesini; bireyin finansal yeterliliğe ilişkin destekleyici belgeleri sunması, bankada yeterli miktarda maddi birikimin bulunduğunun gösterilmesi ya da sponsorlu vize başvurusu yapılması ile alınır.

Düzenli gelire sahip olmayan başvuru sahibinin seyahatin bitiminde tekrardan ülkesine döneceğini, kendi ülkesine karşı güçlü bir bağı olduğunu kanıtlaması ya da Türkiye’de adına kayıtlı ev, araba ya da diğer önemli varlıklara ait belgeleri sunması gerekir.

Ev Hanımı ve Çalışmayanlar için Romanya Vize Evrakları Nelerdir?

Ev hanımı ve çalışmayan kişiler standart olarak talep edilen Romanya vizesi için gerekli evraklar ile birlikte sponsor mektubu ve sponsora ait finansal belgeleri sunmalıdır.

Ev hanımı ve çalışmayanlar bireylerin banka hesaplarında seyahatlerini destekleyecek kadar paraya sahip olmamaları durumunda sponsor mektubu sunularak vize başvuru yapılmalıdır.

İşsiz Kişilerin Romanya Vizesi için Bankada Ne Kadar Para Göstermesi Gerekir?

İşsiz kişilerin Romanya vizesi için olan başvurularında banka hesaplarında minimum 500 euro olmak üzere, seyahat süresi boyunca günlük en az 50 euro bulunduğunun gösterilmesi gerekmektedir.

Çalışmayanlar ile ev hanımlarının romanya vizesi başvurularında, sabit gelir gösteren gayrimenkul tapuları, kira sözleşmesi, şirket hissedarlığı belgeleri ya da birinci dereceden aile üyesi sponsorluğu sunulmalıdır.

Romanya Vize Sponsoru Tarafından Sunulması Gereken Belgeler Nelerdir?

Romanya vize sponsoru tarafından sunulması gereken belgeler sponsorun mesleğine ve çalışma durumuna göre farklılık göstermektedir.

Sponsorun işveren olması durumunda banka hesap dökümü, faaliyet belgesi, şirketin ticaret sicil kaydı, vergi levhası ve ek gelir belgelerinin sunulması gerekmektedir.

Eğer sponsor bir çalışan ise son 3 aya ait banka hesap dökümü, SGK hizmet dökümü, işe giriş belgesi, maaş bordrosu, iş sözleşmesi ve tapu, ruhsat, kira gibi ek gelir belgeleri sunması gerekmektedir.

Sponsor bir çiftçi ise Ziraat Odası tarafından tanzim edilen çiftçilik belgesi, emekli ise emekli maaşının kanıtı gerekmektedir.

Romanya Vizesi için Sponsor Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çalışmayanlar için Romanya vizesi sponsor dilekçesi kısa ve net olarak, sponsorun kimlik bilgileri verilerek ve başvuru sahibinin masraflarını karşılayacağı beyanını ve aralarındaki ilişkiyi içerecek şekilde yazılmalıdır.

Sponsorluk mektubunda belgelerle desteklenemeyecek hiçbir bilgi vermemelidir. Dilekçe ekinde, masrafları karşılayacak kişinin, seyahati karşılayabileceğini kanıtlamak için banka hesap dökümü, maaş bordrosu gibi gelir ve çalışma durumu evrakları sunulmalıdır.

Romanya Vize Sponsor Mektubu Örneği

Ev hanımları ve çalışmayanlar için Romanya vizesi sponsor mektubu örneği aşağıdadır.

Tarih:

Romanya Ankara Büyükelçiliği

Bükreş Sokak No:4 06680 Çankaya/Ankara

0312 466 3706

Konu: (Pasaport Numarası)na sahip (Başvuru Sahibinin Adı) için Sponsorluk Mektubu

Sayın (İsim),

Ben, (Sponsorun Tam Adı), (Sponsorun Ev Adresi)'nde ikamet eden ve Romanya'nın vatandaşı olarak bu mektubu (Ebeveynim/kardeşim/arkadaşım/diğer), (Başvuru Sahibinin Adı)'nın vize başvurusunu desteklemek için yazıyorum.

(Ebeveynim/kardeşim/arkadaşım/diğer), (Başvuru Sahibinin Adı)'nın Romanya ülkesini ziyaretinin amacı (Seyahatin amacı)’dır. Kendisi (GG/AA/YY biçiminde ziyaretin başlangıç tarihi) ile (GG/AA/YY biçiminde ziyaretin bitiş tarihi) tarihleri arasında Romanya’da olacaktır.

Yukarıda belirtilen seyahat tarihleri boyunca, (biz/o) (Şehir/yer adları)'i ziyaret edeceğiz/edecek. Ayrıca, (Başvuru Sahibinin Adı), (Sponsorun Adresi veya Otel Adresi)'nde kalacaktır. Seyahatin tüm masraflarını (Finansman araçları) aracılığıyla karşılayacağım.

Bu mektubun ekinde, lütfen verilen beyanları destekleyecek tüm belgeleri bulabilirsiniz.

Saygılarımla,

[Sponsorun adı]

[Sponsorun ev adresi]

[Sponsorun telefon numarası]

[Sponsorun mesleği]

[Sponsorun imzası]

Yukarıda örneği verilen Romanya sponsor dilekçesi, başvuru yapılacak temsilciliğe bağlı olarak Romanya Ankara Büyükelçiliğine, Romanya İstanbul Başkonsolosluğuna ya da Romanya İzmir Konsolosluğuna hitaben yazılmış olmalıdır.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: