Romanya Oturum İzni

Romanya Oturma İzni Nasıl Alınır?

Romanya oturum izni, Romanya sınırları içerisinde 90 günden uzun süreyle ikamet etmek isteyen kişiler için Romanya seyahatinin amacına göre en fazla bir yıla kadar verilen Romanya ikamet izin türüdür.

Romanya’ya uzun süreli (D tipi) vize türü ile ülkeye giden kişiler, 3 aydan daha uzun süre ile Romanya’da kalabilmek için Romanya’da oturum izni başvurusunda bulunmalıdır. Romanya’da yasal olarak ikamet edebilmek için amacına göre Romanya’da oturum almak gerekmektedir.

Romanya oturma izni başvuruları, Romanya Genel Göç Müfettişliği’ne yapılmaktadır. Yapılan Romanya oturma izni başvurularının değerlendirilmesi ortalama 1 ay sürmektedir. Romanya oturma izni almak için Romanya’da bulunan vize sahipleri, vize sürelerinin bitimine 1 ay kalmadan önce başvuru yapmak durumundadır.

Romanya’da Oturma İzni Türleri Nelerdir?

Romanya’da oturma izni türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya geçici oturma tek izni
 • Romanya geçici bilgi işlem teknolojisi (BİT) çalışanı oturma izni
 • Romanya geçici oturma kayıt sertifikası
 • Romanya geçici oturma ikamet kartı
 • Romanya Avrupa Birliği (AB) mavi kart sahipleri için oturma izni
 • Romanya uzun dönem oturma izni

Romanya Geçici Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Romanya geçici oturum izni şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya geçici oturma izni almak için, başvuru sahibinin Romanya’da oturma ve çalışma iznini sağlayan kimlik belgeleri ve başvuru evrakları sunulmalıdır.
 • Rumen olmayan yabancı uyruklu kişilere, Romanya Genel Göç Müfettişliği tarafından genellikle yerel istihdam için geçerli olan Romanya uzun süreli (D tipi) vize verilmektedir.
 • Romanya geçici oturum izni başvuruları, yapılan başvuru tarihinden itibaren 30- 45 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
 • Romanya geçici oturum izni, en fazla 12 aylık süre ile verilmektedir.
 • Romanya geçici oturum izninin süresi bittiğinde tekrar uzatma işlemi yapılabilmektedir.

Romanya Geçici Oturma Tek İzni Nedir?

Romanya geçici oturma tek izni, Romanya’da yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilere verilmektedir. Romanya geçici oturma tek iznini alabilmek için gerekli olan başvuru evraklarını eksiksiz bir şekilde hazırlamak ve Romanya Genel Göç Müfettişliği’ne teslim etmek gerekmektedir. Romanya geçici oturma tek izni, en fazla 1 yıl süreyle verilmektedir.

Romanya Geçici Oturma BİT İzni Nedir?

Romanya geçici oturma BİT izni, Romanya’da hizmet veren teknoloji ve BİT firmalarından iş teklifi almış ve çalışma için anlaşma sağlanmış yabancı uyruklu kişilere verilmektedir.

Romanya geçici oturma BİT izni, Romanya’da hizmet veren BİT şirketlerinde yönetici ve uzman pozisyonunda çalışacak kişiler için 3 yıllık, Romanya’da hizmet veren BİT şirketlerinde çalışacak stajyerler için 1 yıllık olarak düzenlenmektedir.

Romanya Geçici Oturma Kayıt Sertifikası Nedir?

Romanya geçici oturma kayıt sertifikası, 3 aydan uzun süreyle Romanya’da bulunan AB/ AEA/ İsviçre vatandaşlarına verilmektedir. Romanya geçici oturma kayıt sertifikasına başvuru yapıldığı günden itibaren 1 gün içinde düzenlenmektedir. Romanya geçici oturma kayıt sertifikası en fazla 5 yıllığına verilmektedir. Romanya geçici oturma kayıt sertifikasının süresi dolduktan sonra uzatma işlemi yapılabilmektedir.

Romanya Geçici Oturma İkamet Kartı Nedir?

Romanya geçici oturma ikamet kartı; AB, AEA, İsviçre, Romanya vatandaşlarının aile üyelerine verilmektedir. Romanya geçici oturma ikamet kartı, Romanya’da kalış süresi 180 gün içerisinde 90 günden fazla olan ve aile üyesi Romanya’da bulunan yabancı uyruklular için düzenlenmektedir. Romanya geçici oturma ikamet kartı başvurusunun sonuçlanma süresi 3 aydır. Romanya geçici oturma ikamet kartının geçerliliği en fazla 5 yıldır. Romanya geçici oturma ikamet kartının süresi bittikten sonra uzatma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Romanya Geçici Oturma AB Mavi Kartı Nedir?

Romanya geçici oturma AB mavi kartı, Romanya’da hizmet veren kurum ve firmalarda iş sözleşmesine imza atan yüksek vasıflı olan yabancı uyruklu kişiler için verilmektedir. Romanya mavi kart sahiplerinin aylık maaşları Romanya’daki brüt asgari ücretin en az 2 katı olmalıdır. Romanya oturum kartı, iş sözleşmesinin süresine bağlı olarak en fazla 2 yıl süreliğine verilmektedir.

Romanya Uzun Dönem Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Romanya uzun dönem oturum izni şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • Romanya’da en az 5 yıl kesintisiz kalmak gerekmektedir. Romanya’da 5 yıllık kesintisiz ikamet süresinde en fazla 6 ay Romanya dışında bulunulabilir.
 • Romanya’da geçerli sağlık sigortasının olması gerekmektedir.
 • Romanya’da yaşantısını devam ettirecek düzeyde ekonomik güce sahip olmak gerekmektedir.
 • Rumence dilini iyi düzeyde bildiğini kanıtlamak gerekmektedir.
 • Romanya’nın iç güvenliğini ve halk sağlığını tehdit edici unsur bulundurmamak gerekmektedir.

Romanya’da uzun dönem oturum izni almak için adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir. Romanya’da 1.000.000 Euro tutarında yatırım yapan yabancı uyruklu kişiler Romanya vatandaşlığı için başvuru yapma hakkına sahip olmaktadır.

Romanya’da Uzun Süreli Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Romanya’da oturum izni başvurusu için gerekli belgeler hazırlanmadan ve sunulmadan önce ilk olarak Romanya’da 5 yıldır yasal olarak ikamet edildiğini kanıtlayıcı belge edinilmelidir.

Ardından, Romanya’da uzun süreli oturum izni almak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya uzun süreli oturum izni başvuru formu
 • Romanya pasaport
 • Romanya’da ikamet edilen yerin belgesi, kira kontratı veya tapusu
 • Romanya’da geçerli sağlık sigortası poliçesi
 • Finans planını gösterir nitelikte olan banka hesap cüzdanı, maaş bordrosu
 • Romanya yetkili kurumlarından alınan adli sicil kaydı
 • Romanya’ya seyahat edilen tarihe ait seyahat dökümanları
 • Romanya oturum izni başvuru harç bedelinin ödendiğine dair dekont

Romanya Eğitim Görmek için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Romanya’da eğitim görmek amacıyla oturma izni almak mümkündür. Romanya’daki ikametin amacı eğitim olan kişiler, Romanya oturma iznine başvuru yapabilmektedir.

Romanya’da eğitim görmek için oturma izni alınabilecek eğitim seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’da lisans eğitimi
 • Romanya’da yüksek lisans eğitimi
 • Romanya’da doktora eğitimi
 • Romanya’da staj faaliyetleri
 • Romanya’da dil eğitimi

Romanya’da eğitim amacıyla oturma izni alacak yabancı uyruklu kişilerin, eğitim alınacak program için Romanya Eğitim Bakanlığı’ndan kanıtlayıcı nitelikte olan kayıt belgesi alması gerekmektedir. Romanya’da eğitim alınabilecek çeşitli programlar bulunmaktadır. Akreditasyonu sağlanmış Romanya üniversiteleri bünyesinde tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, inşaat mühendisliği, mimarlık, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

Romanya’da Staj için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Romanya’da 90 günden daha uzun süreyle staj faaliyetine katılacak yabancı uyruklu kişiler Romanya’da staj için oturma izni almalıdır.

Romanya’da staj yapılacak kurumdan alınan belgenin aslı Romanya Genel Göç Müfettişliği’ne teslim edilmelidir. Romanya’da staj için oturma izni başvuru belgeleri arasında pasaport, başvuru formu, seyahat bilgilerini içeren kanıtlayıcı belgeler, konaklama bilgilerini içeren kanıtlayıcı belgeler, sağlık sigortası, adli sicil kaydı, öğrenci belgesi, eğitim kurumundan alınan kabul belgesi bulunmaktadır. Romanya’da staj için oturma izni başvuru belgeleri Romanya erasmus vize belgeleri ile aynıdır.

Romanya’da İş Kurmak için Oturma İzni Nasıl Alınır?

Romanya’da iş kurmak, mevcut bir şirkete hissedar olmak veya faal bir şirkete yönetici olmak amacıyla Romanya’da oturma izni alınmaktadır.

Romanya’da iş kurmak için oturma iznine başvururken Romanya Enerji, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve İş Ortamı Bakanlığı’nın (MEIMMMA) resmi görüşünün alınması gerekmektedir. Romanya oturma iznine başvuru yapan yabancı uyruklu kişiye ait adli sicil kaydı, sağlık sigortası, konaklama bilgilerini gösteren nitelikte olan kanıtlayıcı belge gibi başvuru evrakları sunulmalıdır.

Romanya’da iş kurmak için oturma izni başvuru harç bedeli 120 Euro’dur. Romanya’da iş kurmak için oturma izni başvuruları, Romanya Göç Genel Müfettişliği tarafından değerlendirilmektedir ve sonuçlanma süresi ortalama 30- 45 gün sürmektedir.

Romanya’da Çalışma İzni Alarak Oturma İzni Nasıl Alınır?

Romanya’da çalışma izni alarak oturma izni, Romanya’da hizmet veren kurum ve firmalarla iş anlaşması yapan yabancı uyruklu kişiler için verilmektedir. Romanya’da yüksek vasıflı çalışan olan kişilere verilen mavi kart ile Romanya oturma iznine sahip olunmaktadır. Romanya’da çalışma izni ve oturma izni alabilmek için mesleki yeterlilik sertifikasına veya diplomasına sahip olunmalıdır. Romanya’da çalışılacak iş için çalışan kişinin sağlık durumu elverişli olmalıdır.

Romanya’da çalışma izni alarak elde edilecek oturma izninin süresi, yabancı uyruklu çalışan ve şirket arasında yapılan iş kontratının süresi ile belirlenmektedir. Romanya’da çalışacak şirketin, Romanya hükümetine karşı bir yükümlülüğü bulunmamalıdır. Romanya’da çalışılacak şirketin yasadışı istihdam veya kayıtdışı çalışma cezaları almamış olması gerekmektedir. Avrupa Birliği üye ülkesinde 18 aydan daha uzun bir süreyle hukuksal olarak ikamet eden ve vasıflı personel olan yabancı uyruklu kişiler, başka bir Avrupa Birliği üye ülkesinde ikamet etme hakkına sahip olmaktadır.

Romanya’da Evlilik ve Oturum İşlemleri Nasıl Yapılır?

Romanya’da evlilik ve oturum işlemleri için Rumen vatandaşı ile yasal olarak evli olmak gerekmektedir. Rumen vatandaşı ile yapılan evliliğe dair evlilik cüzdanını başka bir ülkeden alan kişiler, Romanya oturum izni başvurusundan önce evlilik cüzdanının Rumence dilinde çevirisinin yapılması gerekmektedir.

Romanya’da evlilik ile oturum işlemi için gerekli evraklar hazırlanarak Romanya Genel Göç Müfettişliği’ne başvuru yapılmalıdır. Romanya’da ailesi olan bir Türk eşin, aile birleşiminden yararlanarak Romanya’ya gitmesi mümkündür. Romanya aile birleşimi vizesi, hem eşlere hem de Romanya doğumlu çocuklara alınabilmektedir.

Romanya’da evlilik ve oturum işlemleri için başvuru formu, son 10 yıl içinde alınmış ve en az 6 ay geçerliliği olan bir pasaport, evlilik cüzdanı, ikametgah, finans planı, maaş bordrosu, adli sicil kaydı, sağlık sigortası, sağlık raporu ve başvuru harç bedelinin ödendiğine dair dekont gibi evraklar gereklidir.

Romanya’da Ev Alana Oturma İzni Verilir Mi?

Romanya’da ev alan yabancı uyruklu kişilere oturma izni verilmektedir. Romanya, ülkesinde yatırım yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin 50.000 Euro değerinde gayrimenkul alması ile oturum iznine başvuru yapmasına imkan vermektedir.

Romanya Oturum Kartı ile Avrupa Seyahati Yapılabilir Mi?

Romanya, Schengen bölgesine dahil olmadığı için Romanya oturum kartı ile Avrupa seyahati mümkün olmamaktadır. Romanya oturma izni ile seyahat edilebilecek ülkeler, Schengen’e üye ülkeler değildir.

Romanya’da Oturma İzni Alarak Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Romanya’da oturma izni alınarak; Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Makedonya’ya vizesiz gidilebilmektedir.

Romanya Oturumu ile Almanya’ya Gidilebilir Mi?

Romanya oturumu ile Almanya’ya gidilememektedir. Romanya, Schengen bölgesine dahil olmadığı için Schengen vizesi gereken Almanya’ya girilememektedir.

Romanya Oturma İzni Uzatma İşlemi Nasıl Yapılır?

Romanya oturma izni uzatma işlemi, mevcut oturma izni süresinin bitmesine en az 30 gün kala gerekli olan belgelerle Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne müracaat edilerek gerçekleştirilmektedir. Romanya oturma izni uzatma işlemi, Romanya Göç Genel Müfettişliği tarafından ortalama 30- 45 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Romanya Göç Genel Müfettişliği, Romanya oturma izni uzatma işlemi için sunulan evrakları yetersiz veya eksik görmesi halinde başvuru sahibine bildirimde bulunmaktadır. Evraklarında eksiklik olan başvuru sahiplerine evrakları tamamlaması için en fazla 30 gün müsade edilmektedir.

Romanya’da çalışma izni alarak edinilmiş oturma izninin uzatılması başvuru formu, pasaport, çalışılan şirketin bilgilerini içeren belge, çalışılan şirketin faaliyetlerini uygun olarak yürütüldüğünü gösteren ve Romanya Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı tarafından verilen özel teknik belge, finansal durumu gösteren banka hesap cüzdanı, maaş bordrosu, konaklamaya dair kanıtlayıcı belge, sağlık sigortası ve sağlık raporu gibi belgeler ile gerçekleştirilmektedir.

Romanya’da uzun süreli (D tipi) vize almış ve süresi bitmek üzere olan yabancı uyruklu kişiler en az 30 gün önce Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne başvuru yapmak durumundadır. Romanya’da uzun süreli (D tipi) vize süresi bitmek üzere olan kişiler, oturma iznini uzatmak için başvuru formu, pasaport, finansal durumu gösteren banka hesap cüzdanı, maaş bordrosu, konaklamaya dair kanıtlayıcı belge, sağlık sigortası ve sağlık raporu gibi belgeler sunmalıdır.

Romanya’da eğitim için alınmış oturma izninin süresini uzatmak isteyen yabancı kişiler, mevcut oturma izni süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne uzatma başvurusunda bulunmalıdır. Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne yapılan Romanya oturma izni uzatma başvurusunun sonuçlanması ortalama 30 gün sürmektedir ve daha fazla inceleme yapılması gerektiğinde 45 güne kadar uzayabilmektedir. Romanya’ya öğrenim için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim programlarına göre oturma izni süresini uzatabilmektedir. Eğitim görülen kurumdan alınmış kabul belgesi, eğitim ücretinin ödendiğine dair makbuz ve Romanya’da eğitim amaçlı oturma izni başvuru belgeleri ile Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne başvuru yapılmalıdır. Romanya’da eğitim için alınan oturma izni, öğrencinin mezuniyetinden sonra iş arama, iş başı yapma ve iş yeri açma faaliyetleri amacıyla 9 ay daha uzatılabilmektedir.

Romanya aile birleşimi için oturma izni süresini uzatmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, mevcut oturma izni süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne uzatma başvurusunda bulunmalıdır. Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne yapılan Romanya oturma izni uzatma başvurusunun sonuçlanması ortalama 30 gün sürmektedir ve evrakların eksik olması durumunda başvuru sahibine en fazla 30 gün olmak üzere eksik evrakları tamamlama hakkı verilmektedir. Romanya aile birleşimi için oturma izni süresini uzatmak için başvuru formu, pasaport, önceki oturma izni belgesi, aile kaydı, ikametgah, aile finans durumunu gösterir nitelikte olan kanıtlayıcı banka hesap cüzdanı, sağlık sigortası, sağlık raporu ve başvuru harç bedelinin ödendiğine dair makbuz gibi evraklar sunulmalıdır. Romanya’da iki eşlilik veya çok eşlilik halinin varlığı, evli olan eşlerin artık Romanya topraklarında bulunmaması, boşanma gibi sebeplerden ötürü Romanya aile birleşimi için oturma izni süresini uzatmak mümkün değildir.

Romanya bilimsel araştırmalar için oturma izni süresini uzatmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, mevcut oturma izni süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne uzatma başvurusunda bulunmalıdır. Romanya bilimsel araştırmalar için oturma izni süresini uzatmak için başvuru formu, pasaport, önceki oturma izni belgesi, ikametgah, aile finans durumunu gösterir nitelikte olan kanıtlayıcı banka hesap cüzdanı, sağlık sigortası, sağlık raporu ve başvuru harç bedelinin ödendiğine dair makbuz gibi evraklar sunulmalıdır.

Romanya Göçmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Romanya göçmenlik başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 • Romanya’da çalışarak göçmenlik
 • Romanya’da girişimci olarak göçmenlik
 • Romanya’da eğitim alarak göçmenlik
 • Romanya’da aile birleşimi gerçekleştirerek göçmenlik
 • Romanya’ya sığınarak (iltica) göçmenlik

Romanya’da çalışarak, girişimci olarak, eğitim alarak, aile birleşimi gerçekleştirerek ve sığınma talebinde bulunarak göçmenlik hakkı edinilebilmektedir. Romanya’da akrabası bulunan kişiler Soybağı ile Romanya vatandaşlığı alabilmektedir.

Romanya Göçmen Bürosu Adres Bilgileri Nedir?

Romanya Göçmen Bürosu adresi Strada Nicolae Iorga 29, Bükreş, 010433, Romanya’dır.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: