Romanya Vatandaşlığı Almak

Romanya Vatandaşlığı Nasıl Alınır: Şartlar ve Ücretler

Romanya vatandaşlığına geçme şartları ve Romanya’daki mevcut vatandaşlık politikası, Romanya Parlamentosu tarafından 6 Mart 1991’de kabul edilen Romanya Vatandaşlık Yasası ve 21 Kasım 1991 tarihinde kabul edilen yasalar tarafından belirlenmektedir. Romanya vatandaşlık başvurularının değerlendirilmesi ve karar yetkisi, Romanya Ulusal Vatandaşlık Kurumu’na aittir.

Romanya yasalarına göre Romanya vatandaşlığı almak için birinci yol soybağı ile Romen vatandaşı olmak; ikinci yol ise sonradan Romanya vatandaşlığına geçiştir. Romanya vatandaşlığına geçişin; genel başvuru, istisnai başvuru, yeniden başvuru, evlat edinilme ve evlenme yoluyla başvuru gibi seçenekleri bulunmaktadır.

Romanya vatandaşı olmak için; Romanya topraklarında doğmuş olmak, Romanya’da doğulmamışsa Romanya D tipi vize türlerinden biri ile oturum hakkı alarak en az 8 yıldır Romanya topraklarında ikamet ediyor olmak veya bir Romanya vatandaşı ile en az 5 yıl süre ile evli olmak şartlarından birini karşılamak gerekmektedir. Romanya vatandaşlık başvurusu için ikamet süresine ek olarak aranan şartlar; temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kişinin kendisini sosyal hayata entegre edecek asgari düzeyde Rumence bilmek olarak sıralanmaktadır.

Romanya Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Romanya vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluğa sahip olunduğunu temiz bir adlı sicil kaydı ile ispatlamak gerekmektedir.
 • Romanya’da kendisine ve varsa bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirecek gelire sahip olmak gerekmektedir.
 • Asgari düzeyde Rumence konuşabilmek gerekmektedir.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak (doğum ve aile bağı hariç) gerekmektedir.
 • Romanya topraklarında doğmuş ya da ikamet ediyor olmak, Romanya’da doğmamış olsa bile en az 8 yıldır Romanya topraklarında ikamet ediyor olmak veya bir Romanya vatandaşı ile en az 5 yıl süre ile evli olmak gereklidir.

Evlilik Yoluyla Romanya Vatandaşlığı Başvurusu Şartları

Romanya vatandaşı ile evlilik vatandaşlık yollarından biridir. Yabancı vatandaşlar, evlilik yoluyla Romanya vatandaşlığı başvurusu gerçekleştirebilmektedir. Evlilik gerekçesiyle Romanya vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Romanya Hükümeti tarafından belirlenen bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Romanya vatandaşı olan bir kişi ile evlilikleri en az 5 yılı doldurmuş kişiler Romanya vatandaşlığı için başvurabilmektedir. Başvuru sahibinin aile birliğini bozmaması ve evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmaması evlilik yolu ile Romanya vatandaşlığı başvurusunun önşartıdır.

Romanya vatandaşlığına başvuru yapan kişilerden, yerleşim yeri Romanya’da bulunuyor ise güncel bir tarihe ait ikamet tezkeresi, başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik, pasaport gibi bir belge, kişiye ait doğum belgesi, hizmet bedelini maliye veznesine aktardığını gösteren makbuz, nüfus cüzdanı, nikah cüzdanı gibi evlilik ispatı bir belge ve kişinin evlilik yoluyla vatandaşlık gerçekleştirmek istediğini belirten Vat- 6 formunda dilekçe gibi belgeler talep edilmektedir.

Romanya’da Gayrimenkul Yatırımı Vatandaşlık Başvuru Şartları

Romanya’da vatandaşlık başvurusu yapma yollarından birisi de gayrimenkul yatırımları ile vatandaşlık başvurusu yapmaktır yani Romanya ev alana vatandaşlık veren sayılı avrupa birliği üye ülkelerinden biridir. Gayrimenkul yatırımcıları Romanya’da oturum hakkı almak üzere olduğunu, geçici veya sürekli oturma izni sahibi olduklarını göstererek Romanya’da vatandaşlık hakkı kazanabilmektedirler.

Romanya’da gayrimenkul yatırımcısı olarak vatandaşlık başvurusu yapacak kişilere başvuru hakkı en az 50.000 Euro yatırım yapma koşuluyla verilmektedir. Romanya, vatandaşı olmak isteyen gayrimenkul yatırımcılarına 1.000.000 Euro değerinde gayrimenkul yatırımı yapmaları, veya Romanya evleri, Romanya gayrimenkul destekleme gibi işler için para harcamaları durumunda vatandaşlık kesin olarak verilmektedir.

Romanya hükümetine gayrimenkul yatırımı nedeniyle vatandaşlık başvurusu yapacak yatırımcılara, toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluğa ve iyi ahlaka sahibi olduğunu göstermek, 18 yaşını doldurmuş olmak, gayrimenkul kaçakçılığı ya da başka bir suç işlemiş olmamak, asgari düzeyde Rumence bilmek gibi şartlar koşulmaktadır. Romanya gayrimenkul yatırımı yapma hakkı ile vatandaşlık kazanmak için yapılan başvuru 1 ile 6 ay aralığında sonuçlanmakta ve kişiye SMS veya e-posta yoluyla bildirilmektedir.

Oturum İzni Yoluyla Romanya Vatandaşlık Başvurusu Şartları

Romanya’da oturma izni ile vatandaşlık başvuru yapacak kişilerin öncelikle oturma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Sonradan Romanya vatandaşı olmak isteyen kişiler, oturma izni yoluyla Romanya vatandaşı olabilmektedir.

Romanya oturma izni, kişilere kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki türlü verilmektedir. Romanya’da oturma izni başvuruları sağlık sigortası, oturulan konuta ait adres ve tapu bilgileri, 2 adet biyometrik fotoğraf gibi belgeler ile gerçekleştirilmektedir.

Romanya oturma izni ile vatandaşlık başvurusu yapacak vatandaşlık adayları için ön şart en az 5 yıl ve son yılın en az 183 günü kesintisiz süre ile Romanya’da ikamet etmektir. Romanya’da ikamet etme süresini dolduran vatandaşlık adayları, toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluğa ve iyi ahlaka sahibi olduğunu göstermek, 18 yaşını doldurmuş olmak herhangi bir suç geçmişine sahip olmamak, asgari düzeyde Rumence bilmek gibi destekleyici şartlar beraberinde yapacakları Romanya oturma izni ile vatandaşlık başvurusunu tamamlayabilmektedirler. Romanya oturma izni ile vatandaşlık başvuru sonuçları, SMS ve e-mail yolu ile 3 ile 12 ay arasında bir süreç içinde sağlanmaktadır.

Doğum Yoluyla Romanya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Romanya vatandaşlık kanunu esasında; Romanya’da yalnızca bir Roman ebeveyn ile yabancı bir ebeveynin ortak çocukları, her iki ebeveyni de Roman vatandaşı olan çocuklar, Romanya hükümeti tarafından doğumlarından itibaren resmi olarak Romanya‘da doğmuş çocuklar, resmi olarak çocuk kategorisinde sayılmaktadır. Annesi veya babası ya da her ikisi de Roman vatandaşı olan çocukların yurt dışında doğmaları çocuğun Romanya vatandaşı olmasını engellememektedir. Romanya vatandaşlık hukuku esasında, Romanya topraklarında bulunan ve ebeveynleri bilinmeyen çocuğa da Romanya vatandaşlığı verilmektedir.

Romanya’da doğum ile vatandaş olacak çocuklardan; Romanya vatandaşı anne veya babadan en az birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge, kişinin anne ve babasından birisinin ya da her ikisinin vefat etmiş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece yakınlarından yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı ve doğum belgesi gibi evraklar talep edilmektedir.

Evlat Edinme Yoluyla Romanya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Romanyalı bir vatandaş tarafından evlat edinilen 18 yaşını doldurmamış bir kişi, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu bulunmaması koşuluyla, Romanya vatandaşlığını kazanabilmektedir.

Evlat edinilen kişi, Romanya vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinen ebeveyni ile arasındaki evlatlık ilişkisinin herhangi bir şekilde son bulması halinde, vatandaşlığını kaybetmemektedir. Evlat edinilme yoluyla Romanya vatandaşı olacak kişilerden, evlat edinen kişiye ait müracaat edilen makamlar tarafından sistemden alınan nüfus kayıt örneği, başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik, pasaport, kişiye ait doğum belgesi, hizmet bedelini maliye veznesine aktardığını gösteren makbuz, başvuranın vatandaşlık talebini belirten Vat- 7 formunda dilekçe gibi evraklar talep edilmektedir. Romanya evlat edinilme hakkı ile vatandaşlık kazanmak için yapılan başvuru sonuçları, Ulusal Vatandaşlık Kurumu tarafından 8 ile 26 ay aralığında bir sürede bildirilmektedir.

Soybağı ile Romanya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Romanya vatandaşı olmak için başvuru sebebi seçeneklerinden biri doğum sebebiyle, doğuştan Romen vatandaşı olmaktır. Soybağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soybağı ile bağlı bulunduğu Romanya vatandaşı olan anne, baba veya aile büyüklerinin vatandaşlığını kazanmasını ifade eder. Romanya vatandaşlığı soy ağacı bağlantısının kazanılması için; anne, baba veya aile büyüklerinin yalnız birinin, doğum esnasında Romanya vatandaşı olması yeterlidir.

Romanya’da 1991/ 21 sayılı Kanunun 10.maddesine göre, Romanya doğumlu olmasına karşın çeşitli nedenlerle Romanya vatandaşlığını kaybeden kişiler, kişilerin 3. nesile kadar olan çocukları ile torunları ve eski göçmenlere Romanya vatandaşlığı verilebilmektedir. Kırım tatarları romanya vatandaşlığı başvurusunda bulunurken soybağı ile vatandaşlığı tercih edebilmektedir.

Doğum sebebiyle Romanya vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerden Roman vatandaşı anne veya babadan birinin ya da her ikisinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak gerekli evraklar, vatandaşlık isteğini belirten Vat-1 formunda dilekçe, Romanya doğum belgesi gibi belgeler talep edilmektedir. Romanya’ya ait konsolosluk ve başkonsolosluk tarafından gerekli koşullar sağlanamadığında, belirtilen belgelere ek olarak Romanya vatandaşlığı başvuru sahibinin vatandaşlığının ispatına esas olabilecek başka belgelerin de teslimi istenebilmektedir. Soybağı ile Romanya vatandaşlığı başvuruları, 6 ile 24 ay aralığında bir sürede sonuçlanmaktadır.

Romanya Vatandaşlığını Kaybeden Bir Kişinin Vatandaşlığını Geri Kazanması için Başvuru Şartları Nelerdir?

Doğumu Romanya’da gerçekleşen veya daha önce Romanya vatandaşı olan ancak Romanya vatandaşlığı iptal ettirilen kişiler, sonradan Romanya vatandaşı olabilmektedir.

Romanya vatandaşlığını tekrar kazanmak isteyen kişilerden, başvuru sahibinin medeni halini gösteren evlilik cüzdanı veya nüfus cüzdanı gibi, başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik, pasaport, Romanya vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin bilgilerinde değişiklik olduysa değişiklikleri gösteren belge, hizmet bedelinin teslim edildiğine dair makbuz, başvuru sahibinin vatandaşlık istediğini bildiren Vat- 5 formunda dilekçe gibi belgeler istenmektedir. Romanya yeniden vatandaşlık kazanmak için yapılan başvuru 8 ay ile 26 ay aralığında bir sürede sonuçlandırılmaktadır.

Mülteci Statüsünde Romanya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Romanya vatandaşlık başvurularında, sonradan Romanya vatandaşı olmak isteyen kişiler çeşitli yollar ile vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir. Romanya’da yaşayan mülteci statüsündeki kişilere ait vatandaşlık başvuruları istisnai başvurular arasında sayılmaktadır.

Romanya’da mülteci vatandaşlar 4 yıl kesintisiz süre ile Romanya’da yaşamaları durumunda vatandaşlık için başvuru yapma hakkına sahip olurlar. Romanya’da 8 yıl yaşama koşulu, Romanya iltica hakkına sahip kişiler için, 4 yıla düşürülmektedir.

Romanya’da mülteci statüsündeki vatandaşlar için başvuru genel şartları, asgari düzeyde Romence bilmek, herhangi bir suç kaydı bulundurmamak, Romanya hükümeti tarafından toplum düzeni için onaylanmayacak davranışlara sahip olmamak olarak sayılabilmektedir.

Romanya Vatandaşlığı için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Vatandaşlık başvuru kabulu için ikamet, evlilik şartlarından bağımsız olan istisnai Romanya vatandaşlık hakkı durumları aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’ya bilim, spor, ekonomi, sosyal, kültür, sanat alanlarında gelişim sağlayabileceği düşünülen kişiler istisnai olarak vatandaşlık başvuru sağlayabilmektedir.
 • Romanya vatandaşlığa alınması gerekli görülen kişiler (Siyasi/ Diplomatik Koruma) istisnai olarak vatandaşlık başvuru sağlayabilmektedir.
 • Göçmen statüsündeki kişiler Romanya vatandaşlık başvuru sağlayabilmektedir.
 • Romanya’ya sanayi tesisi kuracak kişiler Romanya vatandaşlık başvurusu sağlayabilmektedir.
 • Romanya hükümetine ait bakanlık, konsolosluk, büyükelçilik gibi yetkili kurumlar tarafından verilen davet ve teklif belgesine sahip kişiler vatandaşlık başvuru sağlayabilmektedir.

Romanya vatandaşlığına istisnai bir şekilde başvuran vatandaşlık adaylarından, Bakanlığa ait teklifi veya Bakanlar Kurulunun kararını belirten belge ile başvuru sahibinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik ve pasaport talep edilmektedir. Romanya istisnai vatandaşlık başvuru sonuçları 3 ile 12 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Romanya Çifte Vatandaşlık Kabul Ediyor Mu?

Evet, Romanya Vatandaşlık Yasası kararınca, Romanya vatandaşları çifte vatandaşlık alma hakkına sahiptirler. Romanya çifte vatandaşlık şartları sağlandığı takdirde, Romanya çifte vatandaşlık ücretsiz verilmektedir. Romanya’da çifte vatandaşlığa geçiş için çifte vatandaşlık başvurusunda bulunan vatandaşların, Romanya’da ikamet etme şartları bulunmamaktadır. Romanya’nın çifte vatandaşlığını başarıyla alabilmek için, bir kişinin her iki ülkede de çifte vatandaşlık için gerekli koşullara sahip olması gerekmektedir. Bazı durumlarda Romanya başvuru sahibine çifte vatandaşlığını başarılı bir şekilde sağladığı ancak vatandaşın bunun sonucunda başka bir ülkeye ait vatandaşlığını kaybettiği durumlar da olmuştur.

Romanya devleti, Romanya göçmenlerine çifte vatandaşlık verilmesi sonucunda başka bir devlete vatandaşlığın kaybedilmesi sorumluluğunu almamaktadır. Romanya vatandaşlığına geçiş başvurusu yapmak için Romanya pasaportu ve iki adet fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf, başvuru harç makbuzu, Romanya’ya ya da vatandaşı olunan ülkeye ait nüfus cüzdanı gibi belgeler gerekmektedir.

Romanya Fahri Vatandaşlığı Nedir?

Ülkelerin takdir etmek amacıyla, dünyaya katkı sağlayan bilim, sanat, spor gibi alanlarda başarı kazanmış kişilere sağladığı vatandaşlığa fahri vatandaşlık adı verilmektedir. Romanya Parlamentosu, Romanya Vatandaşlık Kanunu’nun Bazı yabancılara, ülke ve Romanya halkı lehine özel hizmetlerde bulunmak üzere, hükümetin teklifi üzerine başka hiçbir gereksinime ihtiyaç kalmaksızın fahri vatandaşlık başlıklı 40. maddesi ile Romanya vatandaşlığı verilebilmektedir. Fahri vatandaşlık kazanan kişiler, seçme ve seçilme hakkı ve bir kamu rütbesini yerine getirme gibi haklar hariç tüm Romanya vatandaşlığı haklarından yararlanabilmektedir.

Romanya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Romanya hükümetine göre Romanya vatandaşlığı almak için, doğum sebebiyle doğuştan ya da sonradan olmak üzere iki yol mevcuttur. Genel, istisnai, yeniden, seçme hakkı, evlat edinilme ve evlenme gibi yollar ile sonradan Romanya vatandaşlığı kazanılabilmektedir. Romanya vatandaşlığı sahibi olmak için aranılan şartlar Romanya topraklarında doğmuş ya da ikamet ediyor olmak, Romanya’da doğmasa da en az 8 yıldır Romanya topraklarında ikamet ediyor olmak veya bir Romanya vatandaşı ile en az 5 yıl süre ile evli olmak, Romanya devlet düzenine ve Romanya toplumuna olumsuz etkilerde bulunmayacağını ispat etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, Romanya hükümeti tarafından vatandaşlığa engel olacak ulusal veya uluslararası suç geçmişine sahip olmamak, kendisini sosyal hayata dahil edecek asgari düzeyde Rumence bilmek olarak sıralanabilmektedir. Romanya vatandaşlık işlemleri için başvuru; Romanya Konsolosluklarına veya Başkonsolosluklarına yapılabilmektedir.

Romanya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Romanya vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Doğum belgesi gereklidir.
 • Son 3 aylık maaş bordrosu ve fotokopisi (başvuru sahibi çalışmıyor ise işsizlik parası ya da yardımı aldığına dair belge ve fotokopisi) gereklidir.
 • Başvurana ait tam adın bulunduğu adres bilgisi gereklidir.
 • Son 10 yı içerisinde alınmış, en az iki boş sayfası bulunan pasaport (aslı ve işlenmiş sayfalarının fotokopisi) gereklidir.
 • Başvuru sahibinin kendi ülkesine ait nüfus cüzdanı gereklidir.
 • Evlenme cüzdanı ve üzerlerinde kayıt bulunan sayfaların birer fotokopisi gereklidir.
 • Daha önce boşanma olmuşsa ise buna ilişkin mahkeme kararı ve Rumence tercümesi gereklidir
 • Yeterli Rumence bilgisini kanıtlayan diploma, okul veya Rumence sınav yeterlilik belgesi gereklidir.
 • Varsa çocukların okul karneleri gereklidir.
 • 2 adet güncel ve imzalı Romanya vatandaşlık başvuru formu gereklidir.

Romanya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Romanya vatandaşlık başvurusu, Romanya vatandaşlığı için gerekli evraklar ile birlikte Romanya Başkonsoloslukları, Romanya Konsoloslukları, Dışişleri Bakanlıkları veya direkt olarak Romanya hükümetine yapılmalıdır. Romanya vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru sürecine ait dokümanlar fiziksel olarak başvuru sahibi tarafından teslim edilmelidir. Romanya Ulusal Vatandaşlık Kurumu başvuruları değerlendiren tek yetkilidir. Değerlendirilen Romanya vatandaşlık başvuruları sonuçları, Romanya konsolosluk ve başkonsolosluk aracılığıyla başvuru sahibine bildirilmektedir.

Romanya Vatandaşlık Başvuru Takibi Nasıl Yapılır?

Romanya vatandaşlık başvurusunda bulunan kişiler, Romanya hükümeti tarafından başvuru sonucu hakkında bilgilendirilmektedir. Romanya vatandaşlık işlemleri, online takip edilememektedir. Romanya vatandaşlığı için başvurusunda verilen vatandaşlık başvuru no ile birlikte Romanya Konsoloslukları ve Romanya Başkonsolosluğu’na giderek Romanya vatandaşlık sorgulama yapılabilmektedir.

Romanya Vatandaşlığı Almak Ne Kadar Sürer?

Romanya vatandaşlığı başvuruları incelemeleri, Romanya Konsoloslukları ve Başkonsoloslukları tarafından değerlendirmeler ile başlamakta ve değerlendirme süresi 2 ile 4 ay arasında değişim göstermektedir. Değerlendirilen başvurular Romanya Ulusal Vatandaşlık Kurumu’na kesin onay için iletilmektedir. Roman Ulusal Vatandaşlık Kurumu ortalama 6 ile 18 ay arasında başvuru sonuçlarını başkonsolosluklar ve konsolosluklar yoluyla başvuru sahibine bildirmektedir. Romanya vatandaşlığı için gerekli belge, izin gibi koşulların sağlanamaması durumunda süreç 36 aya kadar uzayabilmekte veya iptal edilebilmektedir.

Romanya Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Romanya Hükümeti kişinin 18 yaşında olma, sicil kaydı gibi şartları taşımaması ya da Romanya vatandaşlığı başvuru sürecinde eksik ya da sahte evrak teslim etmesi gibi durumları tespit etmesi halinde Romanya vatandaşlık başvurusunu reddetmektedir. Romanya vatandaşlığı başvuru sahibi, Romanya Hükümeti’ne ait kararı haksız bulması durumunda ret kararının kaldırılması talebi ile 60 gün içinde yeniden değerlendirme için başvuruda bulunabilmektedir. Romanya Hükümeti İdari Birimi başvuruya 60 gün içinde cevap vermezse, kişinin vatandaşlık başvurusu kesin şekilde reddedilmiş olur. Romanya vatandaşlığı başvurusu reddedilen kişiye, vatandaşlık başvuru sürecinde ödemiş olduğu ücret geri verilmemektedir. Vatandaşlık başvurusu kesinlikle reddedilen kişiler, vatandaşlık için belgelerini veya sağlayamadığı koşulları gözden geçirerek tekrar başvuru yapabilmektedir.

Romanya Vatandaşlık Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Romanya vatandaşlık hizmetleri kapsamında bulunan Romanya vatandaşlık ücreti, kişi başına 160 Euro’dur. Romanya vatandaşlığına ebeveynleri ile birlikte başvuru yapan 18 yaşından küçük kişiler için 40 Euro, ebeveynleri olmadan vatandaşlığa alınan çocuklar için 160 Euro ödenmesi gerekmektedir. Romanya vatandaşlığına başvuru sürecinde, sağlık sigortası, gerekli evraklar, ödemesi gerçekleşen ortalama 1000 Euro Romanya vatandaşlık hizmetleri için harcanmaktadır. Romanya vatandaşlığına başvuru yapmak isteyen erişkin kişiler, kişi başına yaklaşık 1160 Euro ücret ödemektedir.

Romanya Vatandaşlığı Avantajları Nelerdir?

Romanya vatandaşlığı alanlar, bazı avantajlara sahip olmaktadır.

Romanya vatandaşlığı avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya vatandaşlığına sahip olan her birey aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı da olmaktadır.
 • Romanya vatandaşlık başvurusu kabul edilen kişiler, Romanya’nın Avrupa Birliği üyesi olması sayesinde Avrupa Birliği serbest dolaşım hakkına sahip olmaktadır.
 • Romanya vatandaşı olmaya hak kazanan kişiler Avrupa Birliği ülkelerine ait üniversitelerde eğitim alma hakkı kazanmaktadırlar.
 • Vatandaşlık başvurusu gerçekleşen kişiler Avrupa Ülkeleri’nde uygulanan vergi indirim ve muafiyetlerinden yararlanabilmektedirler.
 • Romanya vatandaşı olan kişiler Avrupa Birliği’ne ait ülkelerde çalışma izni olmadan çalışma hakkı kazanmaktadırlar.
 • Romanya vatandaşı olan kişiler, eşi ve çocuklarına Romanya vatandaşı olma fırsatı sunmaktadır.
 • Romanya vatandaşları tarafından Romanya’da alınan araçlar diğer Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabilmektedir.
 • Avrupa Birliği ülkeleri arasında verilen en ucuz vatandaşlık Romanya hükümeti tarafından verilmektedir.
 • Romanya, Avrupa birliği standartlarında ucuz bir ülkedir.

Romanya Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biridir. Romanya vatandaşlık başvurusu kabul edilen kişiler, Romanya’nın Avrupa birliği üyesi olması sayesinde Avrupa Birliği ülkelerini seyahat edebilme, Avrupa Birliği ülkelerine ait üniversitelerde eğitim alma hakkına sahip olmaktadır..Romanya vatandaşı olan kişiler, Romanya yaşam koşulları sayesinde Avrupa standartlarından en ekonomik şekilde yararlanabilmektedir.

Romanya Vatandaşları Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Romanya pasaportu ile vizesiz girilebilecek ülkelere ait liste aşağıda belirtilmiştir.

 • Ukrayna
 • Arjantin
 • Arnavutluk
 • Azerbaycan
 • Bahreyn
 • Sırbistan
 • Macaristan
 • Slovakya
 • Bosna Hersek
 • Gürcistan
 • Filipinler
 • Irak
 • İran
 • Ermenistan
 • Kazakistan
 • Kosova
 • Kırgızistan
 • Kolombiya
 • Karadağ

Romanya Vatandaşları Türkiye’de Ne Kadar Kalabilir?

Resmi ve umumi makamlar tarafından gerekli evrak ve pasaportların Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanması halinde Romanya vatandaşlığı bulunan kişiler 90 gün sınır ile Türkiye’de vakit geçirebilmektedirler.

Romanya Vatandaşları için Türkiye Vizesi Gerekli Midir?

Romanya vatandaşları Türkiye seyahatlerinde 90 gün süre ile Türkiye’de herhangi bir izin olmadan sadece vize ile vakit geçirebilmektedirler. Romanya vatandaşları seyahatleri boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarafından turist statüsünde görülmektedir.

Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: