Romanya Nüfusu

Romanya Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Romanya nüfusu 1990’lı yıllardan bu yana düşüş eğilimindedir. Romanya nüfusunun düşüş trendinde olmasının sebepleri verilen yoğun göç ve doğum oranlarının düşüşüdür. Romanya ve doğu bloğunda yer alan diğer ülkeler 90’lı yıllara kadar belli bir refah seviyesini sağlayıp istikrarlı artış göstermiş olsa da sosyalist rejimlerin yıkılmasının hemen ardından ekonomik ve politik belirsizlikler yüzünden bu ülkeler ciddi miktarda göç vermeye başlamıştır. 2007 yılında Romanya’nın Avrupa Birliği üyeliği kazanması, Romanya’nın verdiği göçün daha da hızlanmasıyla sonuçlanmıştır. Romanya nüfusunun %54 kadarını şehirlerde yaşayanlar oluşturmaktadır. Romanya nüfusunun medyan yaşı 43’tür.

2020 Yılında Romanya Nüfusu Ne Kadardır?

2020 yılında Romanya nüfusu 2019 yılına göre %0,66 düşüş göstererek 19.237.691 olmuştur.

2021 Yılında Romanya’nın Nüfusu Kaçtır?

2021 yılında Romanya nüfusu bir önceki yıla göre %0,75 düşüş göstererek 19.092.905 olmuştur. Romanya’da başkent Bükreş’in bulunduğu idari bölge 1.883.425 en çok nüfusa sahipken, en düşük nüfusa sahip olan il 210.177 nüfusuyla Covasna’dır. Romanya’da 2021 itibariyle kilometrekare başına 84 insan düşmektedir.

Romanya Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Romanya nüfusu son 10 yılda %6,12 azalmıştır. Romanya nüfusu 2011 yılında 20.336.718 iken 2021 yılında 19.092.905 olmuştur.

Romanya’ya ait son 10 yıldaki nüfus değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2022 Yılında Romanya’nın Nüfusu Ne Kadar Olacaktır?

Romanya’nın nüfusunun 2022 yılında, pandemi süreci ve önceki yıllarda yaşanan değişimler göz önünde bulundurularak 18.970.710 olacağı tahmin edilmektedir.

Romanya’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Romanya’da 2011 kayıtlarına göre yerli olarak yaşayan 28.226 Türk kökenli Romanya vatandaşı bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre Romanya’da yaşayan Türk kökenlilerin sayısı 55 bin ile 80 bin arasındadır.

Romanya’da yerli olan Türk kökenliler, ülkenin Karadeniz kıyısı yakınlarındaki Dobruca bölgesinde ve özellikle Köstence şehrinin güney kırsalında yoğunlaşmışlardır. 2011 resmi kayıtlarına göre; Köstence ilinde 21.014, Tulça ilinde 1.891, başkent Bükreş’te ise 2.388 Türk kökenli Romanya vatandaşı yaşamaktadır.

Romanya’da 2011 kayıtlarına göre Türklerin yaşadığın Dobruca bölgesinde Kırım Tatarcası konuşan 20.282 kadar Tatar kökenli Romanya vatandaşı yaşamaktadır

Romanya’nın Nüfusu Hangi Dilleri Konuşmaktadır?

Romanya nüfusunun %90’ı Rumence, %6’sı Macarca, %2’si Romanca (Çingenece) geriye kalan % 2’si Almanca, Ukraynaca, Rusça, Türkçe ve Tatarca gibi azınlık dillerini anadil olarak konuşmaktadırlar.

Latince kökenli bir dil olan Rumence Romanya resmi dili olarak kullanılmaktadır. Romanya’da yerel nüfusun yüzde 20’sinden fazlasını oluşturan etnik gruplar kendi ana dillerinde hizmet alma ve resmi kurumlarda bu dilleri kullanma haklarının yanı sıra yüzdelik dilimlerine bakılmaksızın Romanya genelinde ana dillerinde eğitim alabilmektedirler.

Romanya Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

Romanya’da nüfusun %81’i Doğu Ortodoksu, %6.2’si Protestan ve %5.1’i Katolik iken %1.5’i diğer dinlere mensup olduğunu ifade etmiş ve herhangi bir dine mensup olmayanların oranı sadece %0.2’de kalmıştır.

Romanya dini yapısı Romanya’nın her yerinde sosyal yaşamda önemli etkilere sahiptir ve Avrupa kıtasının en dindar ülkeleri arasında Romanya da yer almaktadır.

Romanya’nın Müslüman Nüfusu Kaçtır?

2011 kayıtlarına göre İslam dinine mensup olanlar 64,337 kişiyle ülkenin %0,3’ünü oluşturmaktadır. Romanya’da İslam dinine mensup olanların büyük bir kısmını ülkenin yerlisi olan Türkler ve Tatarlar oluşturmaktadır bunların yanında Arnavutlar, Müslüman Romanlar ve Ortadoğu’dan gelen göçmenler de bulunmaktadır.

80 kadar cami bulunan Romanya’daki Müslümanların %97’si Dobruca eyaletinde yaşamaktadır.

Romanya Nüfusunun Bölgelere Göre Dağılımı Nasıldır?

Romanya’da ülke nüfusunun %15’ini Kuzeydoğu Bölgesi, %11’ini Güneydoğu Bölgesi, %15’ini Güney Mutenya Bölgesi, %12’sini Güneybatı Bölgesi, %10’unu Batı Bölgesi, %12’sini Kuzaybatı Bölgesi, %13’ünü Merkez Bölge, %12’sini Başkent Bölgesi oluşturmaktadır. Romanya coğrafyası, Karadeniz kıyılarından Karpatya dağlarına kadar birçok eşsiz güzelliği ve coğrafi şekli bünyesinde barındırmaktadır.

Bükreş’in Nüfusu Kaçtır?

Bükreş’in 2021 nüfusu 1.883.425’tir. 2020 yılına göre %0.5 oranında azalmıştır.

Romanya başkenti Bükreş, Vlad Tepeş tarafından eski başkent Targovişte’tiOsmanlı akınlarından korumak için kurulmuş bir kale iken 1862’den beri Romanya başkenti olarak bilinmektedir.

Kaloşvar’ın Nüfusu Kaçtır?

Kaloşvar’ın nüfusu 308.000’dir. Bir önceki yıla göre %0.33 oranında artmıştır.

Temeşvar’ın Nüfusu Kaçtır?

Temeşvar’ın nüfusu 306.732’dir. Bir önceki yıla göre %0.02 oranında artmıştır.

İllere Göre Romanya Nüfus Dağılımı Nasıldır?

Romanya’da en çok nüfusa sahip 10 il tabloda gösterilmiştir.

SıralamaİlNüfus
1Bükreş1.883.425
2Kaloşvar308.000
3Temeşvar306.732
4Yaş290.422
5Köstence283.872
6Craiova269.506
7Brașov253.200
8Kalas249.342
9Ploiești209.945
10Oradea196.367

Romanya Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

Romanya’ya ait bazı istatistikler aşağıda listelenmiştir.

 • 3 dakikada bir doğum
 • 2 dakikada bir ölüm
 • 8 dakikada bir göçmen girişi
 • 2,5 dakikada bir göçmen çıkışı
 • 4 dakikada bir net nüfus kaybı

Romanya kültürü, ülke dışına göçle beraber özellikle İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinde yayılmıştır.

Romanya’da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Romanya’da beklenen ortalama ömür 2018 verilerine göre 75 yıldır. Romanya’da kadınlar için ortalama yaşam süresi 79 yıl iken, erkekler için bu sayı 72’dir.

Romanya’nın Kadın Erkek Nüfusu Kaçtır?

Romanya’da doğumda erkek/kadın oranı 1.06 iken yaş grubu ilerledikçe erkeklerin payı göç nedenli olarak düşmektedir. Romanya’da genel nüfus için erkek/kadın oranı 0.95’tir.

En Sık Kullanılan Romen Kadın İsimleri Nelerdir?

Romanya’da en sık kullanılan kadın isimlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Ana-Maria
 • Mihaela
 • Andreea
 • Elena
 • Alexandra
 • Cristina
 • Daniela
 • Alina
 • Maria
 • Ioana

En Sık Kullanılan Romen Erkek İsimleri Nelerdir?

Romanya’da en sık kullanılan erkek isimlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Alexandru
 • Adrian
 • Andrei
 • Mihai
 • Ionuţ
 • Florin
 • Daniel
 • Marian
 • Marius
 • Cristian

Romanya Nüfusunu Oluşturan Etnik Yapılar Nelerdir?

Romanya nüfusunu oluşturan etnik unsurlar aşağıda listelenmiştir.

 • %89 Rumen
 • %6.2 Macar
 • %3 Roman
 • %0.3 Ukraynalı
 • %0.3 Alman
 • %0.17 Rus
 • %0.15 Türk
 • %0.1 Tatar
 • %0.77 diğer etnik azınlıklar

Romanya Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Romanya nüfusunun yaşa göre yüzdesel dağılımı listelenmiştir.

 • 0-14 yaş aralığı: 14.31%
 • 15-24 yaş aralığı: 10.45%
 • 25-54 yaş aralığı: 46.11%
 • 55-64 yaş aralığı: 12.37%
 • 65 yaş ve üzeri: 16.76%

Romanya’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Romanya’da kadın başına doğum oranı 1.76’dır. Romanya’da yenidoğan ölüm oranı 1000 doğum için 9’dur. Romanya’da net göç oranı bin kişi başına -0.24’tür. Romanya’da ölüm oranı bin kişi başına 13.2’dir.

Romanya Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Romanya’da genel okuryazarlık oranı %98.8’dir. Okuryazarlık oranı Romanya’da kadınlar için %98.5 iken erkekler için %99.1‘dir.

Romanya’da eğitim kalitesi yüksek kabul edilmektedir ve yabancı öğrenciler de Romanya’da üniversite eğitimi alabilmektedirler.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: