İsrail'e Yerleşmek

İsrail'e Yerleşmek: 2023'te İsrail Göçmenlik Başvurusu

İsrail, resmi adıyla İsrail Devleti, Akdeniz’in güneydoğu, Kızıldeniz’in kuzey kıyılarında konumlanan; kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suriye, doğuda Ürdün, güneybatıda Mısır ile sınır komşuluğu olan ve Ortadoğu’nun ekonomik ve teknolojik açıdan en gelişmiş ülkelerinden birisidir. İsrail’in en gelişmiş kenti olan Tel Aviv, ülkenin başkentidir. Resmi dilin İbranice olduğu İsrail’de nüfusun büyük çoğunluğu Yahudilik dinine inanmaktadır.

İsrail kültüründe eğitim çok önemli bir yer tutmaktadır. Eğitime verilen önemin bir sonucu olarak İsrail nüfusu, %97.8 lik bir okuma-yazma oranına sahiptir. İsrail, ARWU (Academic Ranking of World Universities) verilerine göre, dünya sıralamasında ilk 100’e girmiş 2 üniversiteye (Technion, the Hebrew University) sahiptir.

İsrail ekonomisi IMF 2017 verilerine göre 191 ülke arasından 32. sıraya yerleşmiştir. Yaşam şartları, eğitim imkanları, kişi başına düşen milli gelir gibi faktörler yabancıları İsrail’e yerleşmeye sevk etmektedir. Yabancıların İsrail’de iş bulması mümkündür ancak ülkede halihazırda birçok kalifiye İsrail vatandaşının olması yabancıların iş bulmasının önünde engel oluşturmaktadır.

İsrail katı bir göç politikasına sahiptir ve İsrail’i bir göçmen destinasyon ülkesi olarak görmemek üzerine temellenen İsrail göç politikası Yahudi olmayan veya Yahudi bir akrabaya sahip olmayan göçmenlere karşı oldukça katıdır. Yurt dışından gelen Yahudi göçmenler İsrail nüfusunun %18’lük kesimini oluşturmaktadır. İsrail’in göç aldığı ülkelerin başında Rusya, Ukrayna, Fransa, ABD ve Etiyopya gelmektedir.

Vizem.net, İsrail'e yerleşmek isteyen kişilere vize ve oturum izni işlemlerinde danışmanlık ve takip hizmeti sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

İsrail'e Nasıl Göç Edilir?

İsrail’e göç etmenin en temel gerekliliği oturum iznine sahip olunmasıdır ve İsrail, 3 aydan fazla süre ülkede kalmak isteyenler için oturum iznine sahip olmayı şart koşmaktadır. İsrail’de geçici ve kalıcı olmak üzere iki tür oturum izni alınabilir.

İsrail geçici oturum izni hamiline kısıtlı hak tanımaktadır ve süresi dolduğunda yenilenmesi zorunludur. İsrail geçici oturum izni farklı türlere sahiptir ve İsrail’e eğitim için gelen öğrenciler ile İsrail’de hizmet edecek din görevlileri ve onların eş ve çocuklarına verilmektedir. İsrail Geri Dönüş Kanunu’nda (1950) İsrail’e göç anlamına gelen aliyah için uygun olan adaylar da geçici oturum izni türünden faydalanabilir.

İsrail kalıcı oturum izni süresiz olarak verilir ve yenilenmesi gerekmez. İsrail kalıcı oturum izni İsrail vatandaşlarının eşleri ve istisnai durumlarda ebeveynlerine ve Doğu Kudüs halkı gibi bazı spesifik gruplarla çok az sayıda kişiye verilmektedir.

İsrail'e Yerleşme Yolları Nelerdir?

İsraile yerleşmenin yolları aşağıda listelenmiştir.

  • İsrail’e kayıtlı bir eğitim kurumundan kabul alarak A/2 vizesi ile yerleşmek
  • İsrail’e ait dini bir kurumdan davet ile A/3 din görevlisi vizesi alıp yerleşmek
  • İsrail’de yaşayan A/2 ya da A/3 vize sahibi eş ya da ebeveyne sahip olmak ve A/4 aile birleşimi vizesi alarak yerleşmek
  • İsrail’e iltica edip A/5 vizesi alarak yerleşmek
  • İsrailli bir kişi ile evli olup kalıcı oturum izni alarak İsrail’e yerleşmek
  • İsrail’in 1950 tarihli Geri Dönüş Kanunu’nda belirtilen aliyah (göç) kriterlerine uygun olupvatandaşlık alarak İsrail’e yerleşmek

İsrail A/2 Öğrenci Vizesi İsrail Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsrail A/2 öğrenci vizesi ile İsrail göçmenlik başvurusu yapmak için İsrail’e kayıtlı bir eğitim kurumu ya da Yahudilerin dini okulu olan Yeşiva’ya kayıt yaptırılıp ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. İsrail A/2 öğrenci vizesi başvuruları Türkiye’de Ankara İsrail Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü ya da İstanbul İsrail Başkonsolosluğu tarafından kabul edilmektedir.

İsrail öğrenci vizesi başvurusu için gereken evrakların hazırlanmasının ardından başvuru yapılacak dış temsilcilikten online randevu alınmalıdır. İsrail öğrenci vizesi başvurusu, alınan randevu tarihinde fiziken temsilciliğe gidilip evrakların teslimi ve konsolosluk görevlileri tarafından yapılan kısa bir mülakatın ardından tamamlanır. İsrail A/2 öğrenci vizesi başvurusu 7-10 iş günü içerisinde değerlendirilir ve onaylanması durumunda vize konsolosluk tarafından pasaporta işlenir.

İsrail A/3 Din Görevlisi Vizesi İsrail Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsrail A/3 din görevlisi vizesi İsrail’de bilinen dini herhangi bir kurumun daveti ile İsrail’deki dini topluluklar arasında ruhani görevlerini yerine getirecek olan din görevlilerine verilir. İsrail A/3 din görevlisi vizesini verme yetkisi sadece İsrail İçişleri Bakanlığı’na aittir. İsrail A/3 dini vizesinin başvurusu din adamlarını davet eden kurum tarafından İsrail’de yapılmalıdır.

İsrail dış temsilcilikleri sadece İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından onay verilmesi durumunda A/3 vizesi vermektedir. İsrail din görevlisi vizesi için İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan onay alındığı takdirde Türkiye’de Ankara İsrail Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü ya da İsrail İstanbul Başkonsolosluğu’na fotoğraf ve pasaport gibi gerekli olan evraklar teslim edildikten ve başvuru ücreti ödendikten sonra vize işlenmektedir.

İsrail A/4 Aile Birleşimi Vizesi İsrail Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsrail A/4 aile birleşimi vizesine sadece İsrail öğrenci vizesi (A/2) ya da din görevlisi vizesi (A/3) sahibi kişilerin eş ve 18 yaşından küçük çocukları başvurabilir. İsrail A/4 aile birleşimi vizesi için gerekli evrakların hazırlanmasının ardından Ankara İsrail Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü ya da İstanbul İsrail Başkonsolosluğu’ndan randevu alınması gerekmektedir.

İsrail A/4 aile birleşimi vizesi başvurusu randevu tarihinde evrakların teslimi, mülakat ve vize başvuru ücretinin ödenmesinin ardından tamamlanmaktadır. İsrail A/4 aile birleşimi vizesi başvurusu 7-10 iş günü içerisinde değerlendirilir ve onaylanması durumunda İsrail aile vizesi pasaporta işlenmektedir.

İsrail A/5 İltica Vizesi ile İsrail Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsrail A/5 iltica vizesi başvurusu İsrail Nüfus ve Göç İdaresi’ne yapılmaktadır. İsrail A/5 iltica vizesi için öncelikle internet üzerinden mülteci başvuru formu doldurulmaktadır ve formun doldurulmasından sonra belirlenen tarih ve saatte Bney Brak’ta sınır kontrol memuru ile bilgilerin doğruluğu için mülakat yapılmaktadır. İsrail iltica vizesi için gerçekleştirilecek olan mülakata katılmayanların iltica hakkı ellerinden alınmaktadır.

İsrail A/5 iltica vizesi için mülakattan sonra başvuru bir danışma kurulu tarafından değerlendirilmektedir. İsrail iltica başvurusunu inceleyen danışma kurulu başvurudaki bilgileri güvenlik birimleriyle paylaşarak İsrail iltica başvurusu sahibinin ülke güvenliğine tehdit olup olmadığını incelemektedir. İsrail A/5 iltica vizesi başvurusunun onaylanması durumunda başvuru sahibine A/5 oturma vizesi verilir.

Evlilik Yoluyla İsrail'e Nasıl Göç Edilir?

İsrail vatandaşlığına sahip kişilerin eşlerine kalıcı oturum izni verilmektedir. Evlilik yoluyla elde edilmiş kalıcı oturum izni ile 5 yıl İsrail’de ikamet edenler yurttaşlığa kabul yolu adı verilen süreçle vatandaşlığa başvurabilirler. Evlilik yoluyla vatandaşlığa başvurabilmek için minimum 5 yıl İsrail’de ikamet etmiş olmak gerekmektedir.

Aliyah Yoluyla İsrail'e Nasıl Göç Edilir?

Aliyah kelimesi Yahudilerin yurt dışı diasporasından İsrail topraklarına göç etmesini ifade etmek için kullanılır. İsrail 1950 tarihli Geri Dönüş Kanunu yurt dışında yaşayan her Yahudi’ye İsrail’e geri dönme ve Yahudiler ile Yahudi kökenli olanlara vatandaşlığa başvurma hakkı vermektedir. İsrail’e aliyah yoluyla göç etme hakkı sadece Yahudi, Yahudi kökenli ya da Yahudi bir kişi ile akrabalık bağı olanlara verilir.

Aliyah vizesi başvurusu fiziksel olarak yerel Nüfus ve Göç İdaresi’ne yapılmalıdır. Aliyah vizesi hizmeti sadece İbranice verilmekte olup, İbranice bilmeyenlerin İsrail aliyah vizesi başvurularında İbranice bilen birinden yardım almaları gerekmektedir. Aliyah vizesi başvurusuna giderken başvuru formu ve pasaport başvuruya götürülmelidir.

İsrail Göçmenlik Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

İsrail göçmenlik başvuruları için A/2 öğrenci vizesi, A/3 din adamı vizesi ve A/4 aile birleşim vizesi ücreti 54 USD’dir. İsrail göçmenlik başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sadece A/2 öğrenci vizesi için ücret ödemektedir.

Öğrenci vizesi için konsolosluk tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından talep edilen vize harcı 15 Haziran 2022 tarihi itibari ile 777 liradır. İsrail göçmenlik başvuru ücreti kura göre değişiklik gösterebilmektedir. İsrail vizesine Türkiye üzerinden başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler de vize türü fark etmeksizin vize harcına tabiidir.

Göçmenler Vatandaşlığa Geçerek İsrail Pasaportu Alabilir Mi?

Göçmenlerin vatandaşlığa geçerek İsrail pasaportu alıp alamayacağı hangi yol ile İsrail’e göç ettiklerine göre değişiklik göstermektedir. İsrail devleti Yahudi milliyetçiliğini temel alan siyonist bir devlettir. İsrail devletinin milliyetçi tutumu vatandaşlık konusunda katı kurallar benimsemesine yol açmaktadır. Yahudi olmayan ya da 1950 tarihli İsrail Geri Dönüş Kanunu’nda belirtilen aliyah (göç) kriterlerini karşılamayan olimlerin (göçmen) İsrail vatandaşlığı alması bir hayli zordur.

Aliyah için uygun olan kişiler ve İsrail vatandaşı ile evlenenler kalıcı oturum izni alabilirler. İsrail tarafından kalıcı oturum izni verilmiş kişiler vatandaşlığa başvurabilir ve onaylanması durumunda İsrail pasaportu alabilirler.

İsrail'e Yerleşmenin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

İsrail’e yerleşmenin avantajları arasında İsrail mutfağının kalitesi, iyi seyahat imkanları, güzel ve karşılanabilir sağlık hizmeti, dinamik ekonomik ekosistemi gösterilebilir.

İsrail’e yerleşmenin dezavantajları arasında İsrail’in dünyanın yaşanabilir en pahalı ülkeleri arasında 8. sırada yer alması, yüksek konaklama maliyetleri, muhafazakar siyasi sistemden ötürü yabancılara yönelik agresif davranışlar bulunmaktadır.

İsrail'de Yaşam Masrafları Nasıldır?

İsrail’de yaşam masrafları diğer çoğu ülkeye kıyaslandığında yüksektir.

İsrail’de aylık detaylı bir market masrafı ortalama 362 İsrail şekeli tutmaktadır. İsrail’de ulaşım için tek yön biletin fiyatı 6 şekel, aylık kartın fiyatı 213 şekeldir.

İsrail’de araç sahibi olanlar için benzinin litre fiyatı 100 şekel olduğu için ortalama 40 litrelik bir depoya sahip aracın deposu 4.000 şekele dolmaktadır. Tek odalı bir apartmanın kirasının 4.000 şekel, 3 odalı bir apartmanın kirasının 5.000- 6.000 şekel olduğu İsrail’de yaşam masrafları barınma açısından da yüksek seyretmektedir.

Yaşamak için En İyi İsrail Şehirleri Hangileridir?

İsrail’de yaşamak için en iyi şehirler yaşam standartları, iş olanakları ve yaşam maliyetleri açısından değişiklik göstermektedir.

İsrail’in başkenti olan Tel Aviv İsrail’in en büyük ve en gelişmiş şehridir. İsrail’de iş olanakları açısından en fazla seçeneği Tel Aviv sunmaktadır. İsrail’in başkenti aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirleri arasında yer almaktadır. İsrail’de yüksek teknoloji konusunda ün salmış olan şehir Herzliya’da teknoloji konusunda çalışan şirketlerde iş bulma olanağı yüksektir.

İsrail’in Ra’anana şehri çok sayıda İngilizce konuşan insana sahip olduğu için farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler veya göçmenler arasında çok popülerdir. Rishon Lezion şehri İsrail şehirleri arasında yaşanabilirlik ölçeğinde 83 puanla Tel Aviv le aynı puana sahiptir ve yaşam maliyeti ortalama 500 dolar kadar daha ucuzdur.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: