İsrail Eğitim Sistemi

İsrail'de Eğitim Sistemi ve İsrail Okulları

İsrail'de eğitim; okul öncesi veya anaokulu seviyesinden başlayan, ilk ve orta seviyeden birkaç farklı türde yükseköğrenime kadar devam eden dört eğitim seviyesine sahiptir. Okul yılı eylülün ilk cumartesi günü başlayıp haziranın son cumartesi gününde bitmektedir. İsrail’de öğrenciler, okula 6 gün gitmektedir.

Eğitim kalitesi bakımından İsrail, PISA sınav sonuçlarına ve OECD değerlendirmelerine göre 39. sırada yer almaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İsrail Devleti'nin Eğitim Politikası Nasıldır?

İsrail Devleti’nin eğitim politikası benzersiz projeleri destekleme, göçmenleri özümseme, öğrenci güçlendirme, eğitim liderliği, en kaliteli öğretim, girişimcilik ve yenilikçiliği teşvik etme, çeşitli okul ortamlarında mükemmelliği teşvik etme gibi ilke ve amaçlara dayanmaktadır.

İsrail’de eğitim sisteminin düzenlenmesi ve uygulanmasından İsrail Eğitim ve Kültür Bakanlığı sorumludur. Yükseköğrenim kurumlarında uygulanan politikalar ve alınan kararları Yüksek Eğitim Konseyi belirlemektedir.

İsrail'de Zorunlu Eğitim Kaç Yıldır?

İsrail’de zorunlu eğitim, anaokulundan 12. sınıfa kadardır ve 15 yıl sürmektedir. Ücretsiz ve zorunlu eğitim, üç yaşında başlayan iki yıllık anaokulu ve ardından beş yaşında gidilen bir anaokulu ile başlamaktadır. Eğitim aşamaları; ilköğretim (1–6. sınıflar), ortaokul (7–9. sınıflar) ve lise (10–12. sınıflar) şeklindedir.

İsrail'de Eğitim Ücretli Midir?

İsrail’de eğitim devlet okullarında ücretsiz iken, özel okullarda ise ücretlidir. İsrail’in zorunlu tuttuğu eğitim seviyelerinin tümü için devlet okulları bünyesinde ücretsiz eğitim alınması mümkündür. Ücretsiz eğitim sisteminin içinde ders araç gereçleri, kitaplar, geziler ve okul dışı diğer etkinlikler; devlet tarafından değil, veliler tarafından karşılanmaktadır. Devletin sunduğu ücretsiz eğitimin dışında özel İsrail okulları aracılığı ile ücretli eğitim hizmeti de alınabilmektedir.

İsrail'de Eğitim Sistemi Seviyeleri Nelerdir?

İsrail’de eğitim seviyeleri aşağıda listelenmektedir.

  • İsrail okul öncesi eğitim
  • İsrail ilkokul eğitimi
  • İsrail ortaokul eğitimi (Secundaria)
  • İsrail lise eğitimi (Preparatoria)
  • İsrail üniversite eğitimi

İsrail'de Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

İsrail'de Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?
İsrail'de Okul Öncesi Eğitim Nasıldır?

İsrail’de okul öncesi eğitim sistemi, çocukların dil gelişimi ve sosyalleşme becerilerinin gelişmesi için 3 yaşında başlamaktadır ve 5 yıl için tüm çocuklara zorunlu tutulmaktadır. Okul öncesi eğitim programları genellikle yerel devlet kurumları eliyle işletilirken; kadın örgütleri tarafından işletilen veya özel olarak kurulmuş anaokulları da mevcuttur. İsrail Eğitim Bakanlığı, dezavantajlı bölgeler için özel kaynaklar ayırmaktadır.

İsrail okul öncesi eğitiminde öğrencilerin bilişsel zekalarını ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik olarak dil ve sayı bilgisi öğretilmektedir.

İsrail'de İlkokul Eğitimi Nasıldır?

İsrail’de ilkokul eğitimi, ülke toplumunun çok kültürlü olması merkezinde amaçlarını belirlemektedir. Amaçlar arasında öğrencilerin içinde bulundukları toplumu anlamaları, demokratik değerler, İbrani dili, göç, Kudüs, barış ve endüstri yer almaktadır. Müfredatın büyük çoğunluğu, akademik çalışmalara ayrılmaktadır. Eğitim haftanın 6 günü sürmektedir.

İsrail'de Ortaokul Eğitimi Nasıldır?

İsrail’de ortaokul eğitimi, 3 yıl sürmektedir. 3 yıllık ortaokul eğitimi; İbrani dili ve edebiyatı, İngilizce, Arapça, Fransızca, matematik, bilim, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, dini bilgiler ve beden eğitimi dahil olmak üzere genel derslerden oluşmaktadır. İbrani devlet-dini okulları dini eğitime, devlet-eğitim okullarından iki kat daha fazla zaman ayırmaktadır. Arap okulları hem İbranice hem de Arapça öğretmektedir. Ortaokullarda Yahudi yaşam tarzına yönelik öğretiler de bulunmaktadır. Öğrenciler, 6 gün okula gitmektedir.

İsrail'de Lise Eğitimi Nasıldır?

İsrail'de Lise Eğitimi Nasıldır?
İsrail'de Lise Eğitimi Nasıldır?

İsrail’de lise eğitimi; laik devlet okulları, dini devlet okulları ve Arap okulları tarafından yürütülmektedir. Tüm lise dengi okulların Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen çekirdek müfredatın gerekliliklerini karşılamaları beklenmektedir. Lise eğitiminde 10-12. sınıf öğrencilerine isteklerine ve yeteneklerine bağlı olarak temel müfredat dışında farklı uzmanlık alanlarında dersler de sunulmaktadır.

Bagrut Nedir?

Bagrut, İsrail’de 12. sınıf öğrencilerinin girdiği, yükseköğretime geçebilmek için bir önkoşul olan sınavdır. 21 bölümden girilebilen sınavda, en az 5 bölümü tamamlayan öğrenciler, yeterlilik sınavında başarılı olmuş sayılır. Zorunlu derslerden bazıları İbranice dili, İngiliz dili, matematik, kutsal kitap, tarih, devlet çalışmaları ve edebiyattır ve bu alanlarda başarılı olanlar bir tam yeterlilik sertifikası alır.

İsrail'de Üniversite Eğitimi Nasıldır?

İsrail'de Üniversite Eğitimi Nasıldır?
İsrail'de Üniversite Eğitimi Nasıldır?

İsrail’de üniversite eğitimi, Yükseköğretim Konseyi ve CHE’nin sorumluluğundadır. Yükseköğretim, lisans ve lisansüstü eğitimi kapsamaktadır.

İsrail'deki yükseköğretim kurumları tarafından verilen lisans programları, uzmanlığa ve kuruma bağlı olarak 3-4 yıl sürmektedir; lisansüstü eğitim ise genellikle 1 veya 2 yıllık programlardan oluşmaktadır. Öğrenciler lisans eğitiminde birinci sınıftan itibaren ana dallarında uzmanlaşmakta ve öğrenimleri sırasında o alanla ilgili olmayan birkaç ders almaktadır. Araştırma metodolojileri lisans derecesinin bir parçasını oluşturabilmektedir.

İsrail’de üniversite okumak, programların sonunda lisans derecesi kazandırmaktadır. Fen bilimleri, sanat, hukuk, hemşirelik, eğitim gibi çok çeşitli alanlarda lisans dereceleri alınabilmektedir. Lisans derecesi alan öğrenciler, İsrail üniversiteleri yüksek lisans programlarına başvurabilmektedir.

İsrail Üniversite Eğitimi Ne Kadardır?

İsrail üniversite eğitimi ücretleri, kişinin öğrenim seviyesine ve üniversitesine bağlı olarak değişmektedir. İsrail üniversite fiyatları, genel olarak hem lisans hem de lisansüstü düzeyde yılda yaklaşık 4.500-15.000 ABD doları civarındadır.

İsrail'de Özel Okullarda Eğitim Nasıldır?

İsrail’de özel okullarda eğitim, devlet okulları gibi ücretsiz değildir. Devlet okullarında sadece ders dışı etkinlikler, geziler ve ders kitaplarına ücret ödenirken, özel okullara yıllık ortalama 60.000 Yeni İsrail şekeli eğitim ücreti de ödenmektedir. Devlet laik okullarında öğrencilere sadece standart müfredat uygulanmakta, devlet dini okullarında ise yoğun Tevrat eğitimi verilmektedir; özel okullarda ise standart müfredat çerçevesinde okullar kendi müfredatlarını uygular ve dini derslere de yer verilebilir. İsrail özel okullarında İngilizce eğitim seçeneği sunulmaktadır.

İsrail'de Uluslararası Okullarda Eğitim Nasıldır?

İsrail’de uluslararası okullarda eğitim, devlet okullarından kısmen farklıdır. Uluslararası okullar; ABD, İngiltere ve Fransa müfredatını takip eder. İsrail’deki uluslararası okullar genellikle Uluslararası Bakalorya diploması sağlamaktadır. Uluslararası Bakalorya avantajından dolayı, devlet okulları yerine uluslararası okullar tercih edilmektedir. Uluslararası okullarda sınıflardaki öğrenci sayıları daha azdır.

İsrail'deki En İyi Uluslararası Okullar Hangileridir?

İsrail’deki en iyi uluslararası okullar aşağıda listelenmektedir.

  • Anglican International School Jerusalem⁠
  • Walworth Barbour American Uluslararası Okulu
  • Jerusalem American International School

İsrail Nüfusunun Eğitim İstatistikleri Nasıldır?

İsrail nüfusunun eğitim istatistikleri incelendiğinde OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) İsrailli bir öğrenci ortalama olarak okuma, yazma, matematik ve fen alanlarında 465 puan almaktadır; bu puan OECD ortalaması olan 488'den daha düşüktür.

Ortalama olarak İsrail'de kızlar erkeklerden 26 puan daha iyi performans göstererek, OECD ortalamasının 5 puan üzerindedir. İsrail nüfusu genel olarak incelendiğinde 25-64 yaş arasındaki yetişkinlerin %88'inin lise eğitimini tamamladığı görülmektedir. Erkeklerin %87’si, kadınların %89’unun lise eğitimini başarıyla tamamladığı görülmektedir.

İsrail'de Dil Eğitimi Nasıldır?

İsrail’de dil eğitimi 3 yaşında, anaokulunda başlamaktadır. Eğitim dili, İbranice ve Arapça’dır.

Yabancılar için İsrail’de dil eğitimi almak için pek çok imkan bulunmaktadır. Ücretli kurslar olduğu gibi ücretsiz ya da düşük ücretli kurs seçenekleri de mevcuttur. İsrail dil okulu ücretleri ortalama olarak, seçilen okula ve ders türüne göre aylık 700 ile 2.000 Amerikan doları arasındadır. İsrail'de İbranice dil eğitimi dil okulları ve üniversiteler bünyesinde verilmektedir.

Türkiye ve İsrail Eğitim Sistemi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkiye ve İsrail eğitim sistemleri arasındaki farklar incelendiğinde ilk olarak zorunlu eğitimin başlangıç yaşındaki farklılık dikkat çekmektedir. İki ülkede de zorunlu eğitim, lise bitimine kadardır. İsrail’de zorunlu eğitim 3 yaşında başlarken, Türkiye’de 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlamaktadır. İki ülkede de devlet laik okulları, devlet dini okulları, özel okullar ve uluslararası okullar bulunmaktadır. Devlet okullarında eğitim ücretsizken özel okullar ve uluslararası okullarda eğitim ücretlidir.

Türkiye’de anaokulu zorunlu değildir. İlkokul 1. ile 4. sınıf, ortaokul 5. ile 8. sınıf, lise 9. ile 12. sınıflar arasındadır. İsrail’de ise anaokulu zorunludur. İlkokul 1. ile 6. sınıf, ortaokul 7. ile 9. sınıf, lise 10. ile 12. sınıf olarak okunmaktadır.

İsrail Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Nasıl Alınır?

İsrail yurtdışı eğitim danışmanlığı Vizem.net üzerinden alınabilir.

Vizem.net son 4 yılda İsrail eğitim vizesi başvurularında onay oranı en yüksek olan akredite kuruluş olarak, İsrail'de eğitim almak isteyen kişilere en uygun eğitim programının bulunmasından kayıt ve denklik işlemlerine dek tüm süreç için tek çatı altında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: