İsrail Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsrail Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsrail resmi olarak İsrail Devleti, Batı Asya'da bir ülkedir. Akdeniz'in güneydoğu kıyısı ve Kızıldeniz'in kuzey kıyısı ve kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suriye, doğuda Ürdün ve güneybatıda Mısır ile sınırlarını paylaşmakta, sırasıyla doğu ve batıda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin Filistin toprakları ile sınırlanmaktadır.

Kudüs, İsrail hükümetinin merkezi ve ilan edilen başkenti olsa da, uluslararası alanda kabul görmemektedir. İsrail’in yüzölçümü 22.145 kilometrekare ve nüfusu 9.541.340’tır. İsrail, evrensel oy hakkı olan bir parlamenter demokrasi sistemi ile yönetilmektedir.

Makalede İsrail hakkında bilinmesi gerekenler en güncel verilerle aktarılmıştır.

İsrail ile İlgili 10 İlginç Bilgi Nedir?

İsrail ile ilgili 10 ilginç bilgi aşağıda listelenmiştir.

 • İsrail, bugün 50 yıl öncesine göre daha fazla ağacı olan dünyadaki tek ülkedir.
 • İsrail, dünyanın tek su altı müzesi de dahil olmak üzere, kişi başına düşen müze sayısı açısından diğer tüm ülkelerden daha fazla müzeye sahiptir.
 • Sesli mesaj teknolojisi İsrail'de geliştirilmiştir.
 • İsrail, tamamen sağır ve kör oyunculardan oluşan dünyanın tek tiyatro topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır.
 • İsrail, Starbucks'ın yerel pazara girmeyi başaramadığı tek ülkedir.
 • 2012'de İsrail, defilelerde zayıf modellerin kullanılmasını yasaklayan ilk ülke olmuştur.
 • İsrail dünyada anayasası olmayan 3 ülkeden biridir.
 • İsrail dünyada kişi başına en fazla çikolata tüketen üçüncü ülke olmuştur.
 • İsrail ölü bir dili diriltmeyi ve onu ulusal bir dil olarak kullanmayı başaran dünyadaki tek ülkedir.
 • İsrailli bir şirket, doktorların kanser ve sindirim bozukluklarını teşhis etmesine yardımcı olan ilk sindirilebilir video kamerayı geliştirmiştir.

İsrail Ne Demektir?

İsrail, Tanrı'nın iddia ettiği veya Tanrı ile mücadele eden anlamına gelen İbranice Yisra'el kelimesinden gelmektedir. İsrail kelime anlamı olarak kavgalar, mücadeleler anlamına gelen isra kökünden türetilmiştir; Tanrı, bu ismi İbrahim'in torunu Yakup'a, bir geceyi Tanrı ile güreşerek geçirdikten sonra vermiştir. İsrail, Yakup'un soyundan gelenlere ve sonunda oluşturdukları ulusa verilen isim olarak kullanılmıştır. İsrail isminin anlamı, bir amaç için seçilmiş Tanrı'nın halkıdır.

İsrail Hangi Kıtada Yer Alır?

İsrail, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kavşağında konumlansa da coğrafi olarak Asya kıtasına aittir ve Orta Doğu bölgesinin bir parçasıdır. İsrail, Bereketli Hilal bölgesinin Levant kısmında yer almaktadır. İsrail, küçük boyutuna rağmen, güneydeki Negev çölünden verimli Jezreel Vadisi'ne, Celile sıradağları, Karmel ve kuzeyde Golan'a kadar çeşitli coğrafi özelliklere ev sahipliği yapmaktadır.

İsrail Haritada Nerededir?

İsrail’in haritadaki konumu aşağıda verilmiştir.

İsrail Haritada Nerededir?
İsrail Haritada Nerededir?

İsrail'in Komşuları Hangi Ülkelerdir?

İsrail'in komşuları haritası aşağıda verilmiştir.

İsrail'in Komşuları Hangi Ülkelerdir?
İsrail'in Komşuları Hangi Ülkelerdir?

İsrail komşu ülkeler arasında kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suriye, doğuda Ürdün ve Batı Şeria ve güneybatıda Mısır ve Gazze Şeridi yer almaktadır. İsrail’in sınır komşuları yukarıdaki haritada görüldüğü gibi Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır’dır.

İsrail'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

İsrail’in yüzölçümü, 22.145 kilometrekaredir.

İsrail'in Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

İsrail'in Akdeniz kıyı ovası, kuzey ve orta İsrail'in tepe bölgeleri, Büyük Rift Vadisi ve Negev ve çok çeşitli benzersiz fiziksel özellikler ve mikro iklimler olmak üzere dört coğrafi bölgesi bulunmaktadır. İsrail’in kuzeyindeki Galilee Dağları, İsrail'in en yüksek bölümünü oluşturmaktadır. Büyük Rift Vadisi, İsrail'in kuzey sınırının ötesinde başlamakta ve genellikle güneyde, ülkenin uzunluğu boyunca Akabe Körfezi'ne uzanan bir dizi vadi oluşturmaktadır.

İsrail nüfusunun yarısından fazlası batıda Akdeniz'e yakın dar kıyı ovasında yaşamaktadır. İsrail ve Ürdün arasındaki Ölü Deniz, deniz seviyesinden 416 metre aşağıda olan dünya yüzeyindeki en alçak noktadır. Güney İsrail'deki Negev Çölü, yılda yalnızca 32 mm yağmur almakta ve kuzeyde, Galilee'nin İsrail coğrafyası üzerindeki en verimli tarım arazisine sahip olduğu bilinmektedir.

İsrail'in Coğrafi Özellikleri Nelerdir?
İsrail'in Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

İsrail'de Deniz Var Mıdır?

İsrail'de Deniz Var Mıdır?
İsrail'de Deniz Var Mıdır?

İsrail topraklarının Akdeniz ve Kızıldeniz ile iki iç deniz olan Celile Denizi veya Tiberias Gölü’ne kıyısı bulunmaktadır.

İsrail'in İklimi Nasıldır?

İsrail, kuzeyde karlı dağlar ve güneyde sıcak çöl ile çeşitli bir iklime sahiptir. İsrail'deki sıcaklıklar, özellikle kış aylarında büyük farklılıklar göstermektedir. Tel Aviv ve Hayfa gibi kıyı bölgeleri, serin ve yağışlı kışlar, uzun ve sıcak yazlar ile tipik bir Akdeniz iklimine sahiptir.

Beersheba ve Kuzey Negev bölgesi, Akdeniz ikliminden daha sıcak yazlar, serin kışlar ve daha az yağışlı günlerle yarı kurak bir iklime sahiptir. Güney Negev ve Arava bölgeleri, yazları çok sıcak ve kurak, kışları ise birkaç gün yağmurlu ılıman bir çöl iklimine sahiptir. Güney ve doğuda karalar İsrail iklimi etkisiyle sıcak ve kurudur. Güney İsrail'deki Negev Çölü, yılda yalnızca 32 mm yağmur almaktadır.

İsrail'e Ne Zaman Gidilir?

İsrail'e seyahat etmek için en iyi zaman, ilkbaharda nisan-mayıs ayları ile sonbaharda eylül-ekim arasıdır.

İsrail'in Nüfusu Ne Kadardır?

İsrail Devleti'nin nüfusu, Birleşmiş Milletler Nüfusa Göre Ülkeler ve Bağımlılıklar listesinde 2022 yılı itibariyle yaklaşık 9.506.100'dür ve dünyada 95. sırada yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Nüfus Bölümü tarafından sağlanan verilere göre 2022 yılı İsrail nüfusu yoğunluğu kilometrekare başına 431 kişi ile dünyada 6. sırada yer almaktadır.

İsrail'de Hangi Dil Konuşuluyor?

İsrail nüfusu dilsel ve kültürel olarak çeşitlilik gösterse de İsrail konuşma dili İbranicedir ve nüfusun büyük çoğunluğu İsrail’de ana dili olarak veya ikinci dil olarak İbranice konuşmaktadır.

Rusça, İsrail nüfusunun yaklaşık %20'si tarafından, özellikle de eski Sovyetler Birliği'nden gelen büyük göçmen nüfus tarafından konuşulmaktadır ve İngilizce de İsrail nüfusunun önemli bir kısmı tarafından bilinen bir yabancı dildir. Arapça, İsrail nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturan İsrail'in Arap azınlığı tarafından kullanılan İsrail yasalarına göre özel statüye sahip bir İsrail dili olarak kabul edilmektedir. .

İsrail Resmi Dili Nedir?

İsrail resmi dili İbranicedir.

İsrail Hangi Dine Mensuptur?

İsrail’in yasalarla belirlenen resmi bir dini yoktur.

İsrail’de Yahudilik, Müslümanlık, Hristiyanlık, Dürzilik ve diğer dinlerin takipçileri bulunmaktadır. Dünya Yahudi Kongresi'ne göre, dünya Yahudi nüfusunun yaklaşık %41'i İsrail'de yaşamaktadır. İsrail vatandaşlarının çoğunluğunun Yahudi olmasından dolayı İsrail dini Yahudilik olarak tanınmaktadır.

İsrail Tarihindeki Önemli Olaylar Nelerdir?

İsrail tarihindeki önemli olaylar aşağıda listelenmiştir.

 • 1917–18 Balfour Deklarasyonu: İngilizlerin Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasını destekleyen bildirisidir.
 • 1925 Yahudi Göçü: Avrupa'dan büyük ölçekli Yahudi göçü gerçekleşmiştir.
 • 1945 Göçü: Holokost'un tüm dehşeti bilinir hale gelmiş ve hayatta kalan Yahudiler Filistin'e göç etmeye başlasa da, birçoğu İngilizler tarafından Kıbrıs'ta hapsedilmiştir.
 • 1947 BM oylaması: Filistin'in Yahudi ve Arap devletlerine bölünmesi BM tarafından oylanmıştır.
 • 1948 İsrail’in kuruluşu: David Ben Gurion İsrail Devleti'ni ilan etmiş ve ilk başbakan olmuştur.
 • 1950 Geri Dönüş Yasası: Dünya Yahudilerinin serbest göçünü garanti eden yasadır. Ürdünlüler resmen Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı ilhak etmiş ve Mısır Gazze Şeridi'ni almıştır.
 • 1967 Altı Gün Savaşları: İsrail,Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze, Sina ve Golan Tepeleri'ni ele geçirmiştir.
 • 1973 Yom Kippur Savaşı: Ortadoğu'da, Arap ile İsrail kuvvetleri arasında yapılan savaşlardan en önemlisidir.
 • 1978 İsrail-Mısır Barış Antlaşması: Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın Kudüs'ü ziyaret etmesinden bir yıl sonra imzalanmıştır.
 • 1982 Birinci Lübnan Savaşı: FKÖ liderliğini Beyrut'tan kovmuş, ancak İsrail'i yaklaşık 20 yıl boyunca Güney Lübnan'a saplanmış halde bırakmıştır.
 • 1987 İlk İntifada: Filistin'in milli uyanış ve direniş hareketibaşlamıştır.
 • 2000 İkinci İntifada: Filistin lideri Yaser Arafat, Başbakan Ehud Barak'ın Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ün büyük bir kısmıyla ilgili teklifini reddetmiş ve İkinci İntifada eylülde başlamıştır.
 • 2006 İkinci Lübnan Savaşı: Başbakan Ehud Olmert, Hizbullah militanlarına karşı savaş başlatmıştır.
 • 2007 Batı Şeria'nın ele geçirilmesi: Arafat'ın halefi, Fetih'in başı olan Başkan Ebu Mazen tarafından Batı Şeria işgal edilmiş ve Hamas'ın Gazze'de bir askeri darbe gerçekleştirmesinden sonra Filistinliler bölünmüştür.

Günümüzde hala Filistin ile olan ilişkilerinde istikrarın tam olarak sağlanamadığı ülkelerden biri olan İsrail tarihi boyunca birçok göç, savaş, iç karışıklık, çatışma ve mücadelelere sahne olmuştur.

İsrail Ne Zaman Kurulmuştur?

İsrail, 14 Mayıs 1948 tarihinde kurulmuştur.

İsrail Devleti'nin Yönetim Şekli Nedir?

İsrail hükümet sistemi parlamenter demokrasiye dayanmaktadır. İsrail Başbakanı hükümetin başı ve çok partili sistemin lideridir. İsrail’de yürütme yetkisi kabine olarak da bilinen hükümet tarafından kullanılmaktadır.

İsrail’de yasama yetkisi Knesset'e aittir ve yargı, yasama ve yürütmeden bağımsız hareket etmektedir. İsrail yönetim sistemi, Ortadoğu'daki tek tam demokratik sistemdir. İsrail’de her dört yılda bir Knesset veya parlamentodaki sandalyeler için seçimler yapılmaktadır. Bir parti toplam oyların % 2'sini alırsa, parti mecliste bir veya daha fazla sandalye alarak İsrail siyaseti içerisinde aktif rol oynayabilmektedir.

İsrail’i yöneten parti bir bakanlar kurulu atamaktadır ve İsrail yönetim biçimi çerçevesinde Knesset'in 120 üyesi, devlet başkanı olan bir cumhurbaşkanı seçmektedir.

İsrail Anayasası Var Mıdır?

İsrail Devleti’nin resmi bir anayasası olmasa da Temmuz 2018'de İsrail Parlamentosu, İsrail Devletini esas olarak bir " Yahudi Halkının Ulus Devleti " ve İbraniceyi resmi dili olarak nitelendiren bir Temel Yasayı kabul etmiştir. İsrail'in Temel Kanunları İsrail Devletinin 13 anayasal kanunudur. İsrail temel kanunları İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nde ana hatlarıyla belirtilen bireysel özgürlüklere dayanmaktadır.

İsrail Devleti Siyasi Haritası Nasıldır?

İsrail Devleti siyasi haritası aşağıda verilmiştir.

İsrail Devleti Siyasi Haritası Nasıldır?
İsrail Devleti Siyasi Haritası Nasıldır?

İsrail'in Şehirleri Nelerdir?

İsrail’in şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kudüs
 • Tel Aviv
 • Hayfa
 • Rishon LeZion
 • Petah Tikva
 • Aşdod
 • Netanya
 • Bnei Brak
 • Holon
 • Beerşeba
 • Ramat Gan
 • Aşkelon

Aşkelon ve Kudüs, 5.000 yıldan daha uzun bir süre önce yerleşmiş, dünyanın en eski şehirlerindendir. Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa en kalabalık İsrail şehirleri arasındadır. Tel Aviv, İsrail'deki dini açıdan en özgür, çoğulcu ve gelişmiş şehirdir.

İsrail'in Başkenti Neresidir?

İsrail'in Başkenti Neresidir?
İsrail'in Başkenti Neresidir?

İsrail’in başkenti Tel Aviv olmasına rağmen Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau, Togo ve ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmektedir. 14 Mayıs 1948'de Tel Aviv'de Yahudi Ajansı Başkanı David Ben-Gurion İsrail Devleti'ni ilan ederek 2000 yıl sonra ilk Yahudi devletini kurmuştur. Tel Aviv-Yafo veya kısaca Tel Aviv, İsrail'in Akdeniz kıyı şeridinde, Guş Dan metropolünde bulunan 451.523 nüfuslu bir şehirdir. Tel Aviv İsrail’in finans ve teknoloji merkezidir. Tel Aviv şehir merkezi, Silikon Vadi olarak bilinen İsrail yüksek teknoloji endüstrisinin kalbinde yer almaktadır. Tel Aviv’in her yerinde tiyatrolar, dans merkezleri ve konser salonları bulunmakta ve şehir düzenli olarak İsrail'de konserler veren uluslararası müzisyenlere ev sahipliği yapmaktadır.Tel Aviv bisiklet ve scooterların çokça bulunduğu, yürümek veya bisiklete binmek için ideal ulaşım olanaklarına sahip bir şehirdir. Tel Aviv, kaliteli restoranları ve birinci sınıf kafe kültürünün yanı sıra gece hayatı ortamıyla dünyaca ünlüdür.

İsrail başkent olarak Kudüs'ü kabul etmiş olsa da Doğu Kudüs'teki varlığı kesin olmadığı için uluslararası alanda Kudüs'ün başkent olarak ilanı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler tarafından tanınmamaktadır. Kudüs, İsrail hükümeti tarafından başkent olarak ilan edilmeden önce Tel Aviv başkent statüsündedir. Kudüs'ün tartışmalı statüsü nedeniyle pek çok ülkenin büyükelçiliği günümüzde Tel Aviv'de bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımamakta ve İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlıklar çözülene kadar Kudüs'ün uluslararası kontrol altına alınması gerektiği yönünde görüş beyan etmektedir.

Kudüs Neresidir?

Kudüs Neresidir?
Kudüs Neresidir?

Kudüs, Akdeniz ve Ölü Deniz arasındaki Judaean Dağlarında bir plato üzerinde yer alan dünyanın en eski şehirlerinden biridir ve üç büyük din için kutsal kabul edilmektedir.

Kudüs ilk etapta dini önemi ile bilinmesine rağmen, şehir aynı zamanda birçok sanatsal ve kültürel mekana da ev sahipliği yapmaktadır. İsrail’in benzersiz ve özel şehri olan Kudüs’de yaşam tarzı, dünyanın dört bir yanından gelen gelenekler ve kültürlerle doludur. Kudüs’te yaşayan yerlilerin kendilerini aile gibi hissetmelerine ek olarak sokaktaki yabancılar birbirlerini kollamakta ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktadır.

İsrail Devleti'nin Ekonomisi Nasıldır?

İsrail başlıca en gelişmiş ve sanayileşmiş ekonomik sektörleri bilim, teknoloji ve endüstriyel üretim ile gelişmiş bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. 2020'de İsrail, GSYİH açısından dünyanın 28. ekonomisi, kişi başına GSYİH açısından 21. ekonomi olmuştur. İsrail’in ana endüstrisini hizmetler sektörü, yüksek teknoloji ürünleri, elmas endüstrisi ve turizm oluşturmaktadır.

Sürekli büyüme ve ülke ekonomisinin dünya pazarlarına daha fazla entegrasyonu İsrail'in ekonomik politikasının hedefleri arasında ilk sırada yer almaktadır. İsrail’deki yüksek yaşam standardının temel dayanak noktası İsrail ekonomisi genelinde yaşanan gelişmelerdir.

İsrail Ekonomisi Neye Dayalıdır?

İsrail ekonomisi endüstriyel ihracat hacmi, turizm sektörlerinin büyümesi ile birlikte bilimsel ve ileri teknolojilerin üretimine dayanmaktadır.

İsrail Hangi Para Birimini Kullanıyor?

İsrail Hangi Para Birimini Kullanıyor?
İsrail Hangi Para Birimini Kullanıyor?

İsrail para birimi yeni İsrail şekelidir. İsrail şekelinin uluslararası kısaltması ILS’dir.

İsrail'de Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Kadardır?

Uluslararası Para Fonu 2022 yılı verilerine göre, İsrail kişi başına milli gelir 54.690 dolardır. İsrail kişi başına düşen milli gelir sıralamasında dünyada 25. sırada yer almaktadır.

İsrail Devleti'nde İşsizlik Oranı Nedir?

2022 yılı İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre İsrail işsizlik oranı %3.70’dir.

Asgari Ücret İsrail'de Ne Kadardır?

İsrail Ulusal Sigorta Enstitüsü 2022 yılı verilerine göre İsrail'de asgari ücret, 2021'de aylık 5.300 NIS’den, 2022'de 5.400 NIS’e yükseltilmiştir. İsrail asgari ücret miktarının 2025'e kadar kademeli artışlar ile 6.000 NIS seviyesine çıkarılmasına karar verilmiştir.

2022 dünya asgari ücret sıralamasında 101 ülke içerisinden İsrail asgari ücret miktarı 14. sırada yer almaktadır.

İsrail Askeri Gücü Nasıldır?

İsrail Askeri Gücü Nasıldır?
İsrail Askeri Gücü Nasıldır?

İsrail askeri gücü için ayrılan bütçe 24.3 milyar ABD dolarıdır ve dünyada 15. sırada yer almaktadır. İsrail GSYİH içinde askeri harcamaların yüzdesi %5.2’dir. 18 yaşın üzerindeki tüm İsrail vatandaşları için ulusal askerlik zorunlu olmasına rağmen Arap vatandaşlar isterlerse muaf olabilmektedir ve dini, fiziksel veya psikolojik gerekçelerle başka istisnalar yapılabilmektedir.

İsrail asker sayısı 169,500 aktif ve 465.000 yedek personelden oluşmaktadır. İsrail, kadınları askere alan veya onları muharebe rollerinde görevlendiren birkaç ülkeden biridir. Temmuz 2015 ve sonrasında askere alınan erkekler iki yıl sekiz ay (32 ay) görev yapmakta ve bazı roller için ek dört aylık daimi hizmet gerekmektedir. İsrail kadın askerleri iki yıl görev yapmaktadır. 2010 itibariyle, İsrail askerleri için ayrılan IDF'deki tüm rollerin %88'i kadın adaylara açıktır ve IDF pozisyonlarının %69'unda kadınlar bulunabilmektedir.

İsrail Devleti'nde Yaşam Nasıldır?

İsrail Devleti sağlık, sosyal ilişkiler ve yaşam memnuniyeti açısından OECD ortalamasının üzerinde bir performans sergilemektedir. 2021 yılı Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi’ne göre İsrail 187 dünya ülkesi içerisinde 17. sırada yer almaktadır ve çok gelişmiş ülkeler kategorisi içerisindedir. İstihdam açısından, İsrail'de 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerin yaklaşık %67'si ücretli bir işe sahiptir ve bu oran OECD istihdam ortalaması olan %66'nın biraz üzerindedir.

İyi eğitim ve beceriler, iş bulmak için önemli koşullardır ve İsrail yaşam standardı düzeyi açısından geliştirilmesi gereken ön koşuldur. İsrail'de, 25-64 yaşındaki yetişkinlerin %88'i, OECD ortalaması olan %79'un üzerinde, lise eğitimini tamamlamıştır.

İsrail’de yaşamdan genel memnuniyetlerini 0'dan 10'a kadar derecelendirmeleri istendiğinde, İsrail’de yaşam standartları açısından değerlendirme yapan kişiler OECD ortalaması olan 6.7'den daha yüksek bir ortalama olan 7.2 notunu vermiştir. İsrail'de insanların %95'i, OECD ortalaması olan %91'in üzerinde, ihtiyaç anında güvenebilecekleri birini tanıdıklarına inanmaktadır.

İsrail'de Suç Oranı Ne Kadardır?

İsrail suç endeksi %32.18, güvenlik endeksi %67.82’dir. İsrail’de suç düzeyi dünyadaki birçok ülkeye kıyasla düşük düzeydedir. Dünya suç endeksi sıralamasında İsrail, 2022 yılı verilerine göre 142 ülke arasından 109. sıradadır. İsrail, Türkiye’ye göre suç endeksi sıralamasında daha güvenli bir ülke görünümündedir. Türkiye %39.69 oranla 93. sırada yer almaktadır.

İsrail'de Ortalama Yaşam Masrafları Ne Kadardır?

İsrail’de ortalama yaşam masrafları tek kişi için tahmini aylık 3.599.45 ILS’dir. İsrail'de yaşam maliyeti ortalama olarak Türkiye'den %168,59 daha yüksekken, İsrail'de kira ortalama olarak Türkiye'den %402,58 daha yüksek düzeydedir. İsrail şehirlerinden Tel Aviv yaşam maliyeti endeksinde en yüksek puana sahiptir.

Ev Fiyatları İsrail'de Ne Kadardır?

Ev Fiyatları İsrail'de Ne Kadardır?
Ev Fiyatları İsrail'de Ne Kadardır?

İsrail’de şehir merkezinde 1 yatak odalı daire kiralama fiyatı aylık 2.493 ILS ile 6.500 ILS, merkez dışında 2.121 ILS ile 5.000 ILS arasında değişmektedir. İsrail’de

şehir merkezinde 3 yatak odalı daire kiralama fiyatı aylık 4,480 ILS ile 12.000 ILS iken,

merkez dışında 3.273 ILS ile 8.120 ILS arasındadır.

İsrail’de şehir merkezinde daire satın almak için metrekare başına fiyat 16,000 ILS ile 52.576 ILS arasındayken, merkez dışında İsrail ev fiyatları metrekare başına 15,000 ILS ile 380.000 ILS civarında seyretmektedir. İsrail’in en kozmopolit şehirlerinden biri olan Tel Aviv, Mercer’in 2021 yılı Yaşam Maliyeti Anketinde 15. sırada yer alan Paris ve Londra’dan daha pahalı olan bir şehirdir.

Araba Fiyatları İsrail'de Ne Kadardır?

Araba Fiyatları İsrail'de Ne Kadardır?
Araba Fiyatları İsrail'de Ne Kadardır?

İsrail’de araba sahibi olmak son derece pahalıdır. İsrail’de petrol fiyatlarının aşırı derecede yüksek olması ve araç satın alırken İsrail’de vergi oranlarının fazlalığı araba almak isteyen kişileri zorlamaktadır.

İsrail’de araba satın almak için ortalama fiyatlar 133,000 ILS ile 145,000 ILS arasında değişmektedir. Tel Aviv diğer şehirlere kıyasla İsrail araba fiyatları açısından daha pahalıdır.

İsrail'in Eğitim Sistemi Nasıldır?

İsrail’de eğitim sistemi 6–12 yaş ilköğretim, 12–15 yaş ortaokul, 15– 19 yaş lise olmak üzere üç aşamadan oluşmakta ve zorunlu eğitim anaokulundan 12. sınıfa kadar sürmektedir. İsrail’de okuma yazma oranı toplam nüfus içinde %97.8 iken, erkeklerde %98.7 ve kadınlarda bu oran %95.8 düzeyindedir.

Webometrics sıralamasına göre, İsrail üniversitelerinden 6’sı Asya'nın en iyi 100 okulu arasında yer almaktadır. QS Dünya Üniversite Sıralamasına göre, İsrail eğitim sistemi içerisindeki üniversiteler, bilim ve mühendislikle ilgili konularda en iyi 100 dünya üniversitesi arasında bulunmaktadır. İsrail, yüksek öğrenim görmüş 25 ila 64 yaşındakilerin yüzdesi açısından OECD ülkeleri arasında ikinci sırada konumlanmaktadır.

İsrail'deki En Başarılı Üniversiteleri Hangileridir?

İsrail’deki en başarılı üniversiteler aşağıda listelenmiştir.

 • Kudüs İbrani Üniversitesi
 • Tel Aviv Üniversitesi
 • İsrail Teknoloji Enstitüsü
 • Ben-Gurion Üniversitesi
 • Bar-İlan Üniversitesi
 • Hayfa Üniversitesi

İsrail Devleti'nin Sağlık Sistemi Nasıldır?

İsrail sağlık sistemi, 1995 tarihli Ulusal Sağlık Sigortası Kanununa dayanmaktadır.Tüm İsrail sakinleri temel bir hak olarak sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir. İsrail'de ikamet eden herkes kar amacı gütmeyen Clalit, Leumit, Maccabi veya Meuhedet gibi ülkenin dört resmi sağlık kuruluşundan birinin parçası olmalıdır, kuruluşların her biri kendi tıbbi tesislerini işletmektedir. Üyelerin kuruluşlar arasında geçiş yapmalarına izin verilir, ancak bu ancak yılda yalnızca bir kez ve belirli tarihlerde yapılır.

Yurt dışından Geri Dönüş Yasası uyarınca İsrail'e yerleşen ve çalışmayan kişilerin bir yıllık sağlık sigortası hakkı bulunmaktadır. İsrail sağlık sistemindeki sağlayıcılar özel, yarı özel ve kamu kuruluşlarının bir karışımından oluşmaktadır. İsrail, dünyada teknolojik olarak en gelişmiş ve en kaliteli sağlık sistemlerinden birine sahiptir. İsrail'deki hastaneler modern tesisler ve yüksek kaliteli tıbbi teknoloji ile donatılmıştır. 2019 Bloomberg'in Küresel Sağlık Endeksi İsrail'i 169 ülke arasında dünyanın en sağlıklı 10. ülkesi olarak sıralamıştır. 2020'de İsrail sağlık sistemi dünyanın en verimli üçüncü sistemi pozisyonundadır.

İsrail'in Kültürel Yapısı Nasıldır?

İsrail kültürünün kökleri modern İsrail'in 1948'deki bağımsızlığından çok önce gelişmiştir ve eski İsrail'e kadar uzanmaktadır. Yahudi kültürünü, diasporadaki Yahudi tarihini, 19. yüzyılın sonlarında gelişen Siyonist hareketin ideolojisini ve ayrıca İsrail'de yaşayan Arap İsrail nüfusunun ve Dürziler, Çerkesler, Ermeniler gibi etnik azınlıkların tarihini ve geleneklerini de yansıtmaktadır.

İsrail, Yahudi kültürünün doğum yeridir ve felsefe, edebiyat, şiir, sanat , mitoloji, folklor, mistisizm ve festivaller dahil olmak üzere birçok Yahudi kültürel özelliğinin temellerini kapsamaktadır. Beş kıtadan ve 100'den fazla ülkeden gelen çeşitli göçmen nüfusu ve Mizrahim, Arap, Rus Yahudileri, Etiyopya Yahudileri, Laik Yahudiler ve Ultra Ortodoks gibi önemli alt kültürleri ile her biri kendi kültürel ağlarına sahip olan İsrail kültürü son derece çeşitlidir.

İsrail'de ulusal bir filarmoni orkestrası ve operası, çok sayıda bölgesel ve yerel orkestra ve konservatuar bulunmaktadır. İsrail 200'den fazla müze ile yılda milyonlarca ziyaretçisi olan dünyada kişi başına düşen en yüksek müze sayısına sahiptir. Halk dansları İsrail'de popülerdir. İsrailli sanatçılar ve oyuncular son ​​yıllarda uluslararası film festivallerinde ödüller kazanmıştır. 1980'lerden beri, İsrail edebiyatı geniş çapta tercüme edilmiş ve birçok İsrailli yazar uluslararası tanınırlık kazanmıştır.

İsrail Mutfak Kültürü Nasıldır?

İsrail Mutfak Kültürü Nasıldır?
İsrail Mutfak Kültürü Nasıldır?

İsrail mutfağı hem yerel hem de diasporadan Yahudiler tarafından İsrail'e getirilen yemeklerden oluşmaktadır. İsrail mutfağı, Arap mutfağının ve diaspora Yahudi mutfağının çeşitli tarzlarının unsurlarını, özellikle Mizrahi, Sefarad ve Aşkenazi pişirme tarzlarını benimsemekte ve uyarlamaya devam etmektedir.

İsrail humus, falafel, shawarma, shakshuka ve knafeh gibi lezzetlerle ünlü bir ülkedir. İsrail salatası tipik olarak ince doğranmış domates ve zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırılmış salatalıklardan yapılmaktadır. Kubba, pirinç, irmik, bulgur, kıyılmış soğan ve ince kıyılmış yağsız dana eti, kuzu veya tavuktan yapılan İsrail yemekleri arasındadır.

Biber bazlı acı soslar İsrail yemeklerinde öne çıkmakta ve yeşil veya kırmızı biberlerle hazırlanmaktadır. İsrail’de süt çiftçiliği, devletin kuruluşundan bu yana İsrail tarımının önemli bir sektörü olmuştur. İsrail'de yetiştirilen meyveler arasında avokado, muz, elma, kiraz, erik, liçi, nektarin, üzüm, hurma, çilek, dikenli armut, yenidünya (shesek) ve nar düzenli olarak sofralarda tüketilmektedir.

İsrail'de Ne Yenir?

İsrail'de Ne Yenir?
İsrail'de Ne Yenir?

İsrail’de yenilmesi gereken yemekler aşağıda sıralanmıştır.

 • Şakşuka
 • Falafel
 • Shawarma
 • Jachnun
 • Malawach
 • Knafe
 • Sabich
 • Çolent/Hamin
 • Chrayime
 • Humus
 • Şinitzel
 • Kube

İsrail'in Sinema Kültürü Nasıldır?

İsrail'in Sinema Kültürü Nasıldır?
İsrail'in Sinema Kültürü Nasıldır?

İsrail sineması kurulduğu 1948'den bu yana İsrail'deki film yapımına atıfta bulunmaktadır. 2000 yılında İsrail hükümeti, İsrail sineması için daha fazla fon sağlamak ve güvence altına almak için Yeni Sinema Yasasını çıkarmıştır. İsrail filmlerinin çoğu İbranice yapılmakta, ancak Arapça ve İngilizce gibi başka dillerde de yapımlar bulunmaktadır. İsrail'de film yapımı, 1950'lerdeki başlangıcından bu yana büyük gelişmeler yaşamıştır. İsrailliler tarafından üretilen ve yönetilen “24. Tepe Cevap Vermiyor” ve “Onlar On” gibi filmler, dönemin İsrail edebiyatını örnek alarak kahramanca bir kalıba dökülme eğiliminde olmuştur.

İsrail, Yabancı Dilde En İyi Film dalında Akademi Ödülü'ne Orta Doğu'da en fazla aday gösterilen ülkedir. Sekiz milyonluk bir ülke olan İsrail'de on film okulu ve yedi uluslararası film festivali bulunmaktadır.​ Son on yılda, aralarında “Beaufort” (2008), “Waltz with Bashir” (2009) ve “Ajami” (2010) bulunan 10'dan fazla İsrail filmleri Oscar'a veya Cannes Festivali'ne aday gösterilmiştir.

Samuel Maoz'un yönettiği İsrail savaş filmi “Lübnan” 2009'da Altın Aslan Ödülü'nü kazanmıştır. Dipnot, Joseph Cedar tarafından yazılan ve yönetilen 2011 İsrail drama filmi, En İyi Yabancı Film Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş ve Cannes Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü ve 2011 Ophir Ödülleri'nde (İsrail Oscar'ları) on ödül kazanmıştır. Tel Aviv'deki Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali iki yılda bir gerçekleşmektedir. İsrail'deki başlıca uluslararası film festivalleri Kudüs Film Festivali ve Hayfa Film Festivali'dir.

İsrail Sembolleri Nelerdir?

İsrail Devleti’nin ulusal sembolleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ulusal bayrak: Beyaz bir arka plana ve ortada mavi bir Davut Yıldızı ile iki yatay mavi çizgiye sahiptir.
 • Ulusal amblem: İsrail'in amblemi, ortasında bir menora, menoranın her iki yanında iki zeytin dalı ve alt kısmında İbranice İsrail etiketi bulunan bir rozettir.
 • Ulusal marş: Hatikvah, İsrail'in milli marşıdır.
 • Ulusal renkler: İsrail’in ulusal renkleri mavi ve beyazdır.
 • Ulusal kuş: İbibik, İsrail’de ulusal kuştur.
 • Ulusal çiçek: İsrail’in ulusal çiçeği, İspanyol karanfil çiçeği olarak da bilinen anemone coronariadır.
 • Ulusal ağaç: İsrail’in sembolü olan ulusal ağaç zeytindir.
 • Ulusal köpek cinsi: Kenan köpeği, İsrail’in ulusal köpek cinsidir.

İsrail Bayrağının Anlamı Nedir?

İsrail Bayrağının Anlamı Nedir?
İsrail Bayrağının Anlamı Nedir?

İsrail bayrağı, iki yatay mavi çizgi arasında, beyaz bir arka plan üzerinde mavi bir heksagramı göstermektedir. İsrail bayrağındaki iki renk olan mavi ve beyaz, sırasıyla Tanrı'nın yüceliğini, sertliğini, görkemini, saflığını ve tanrının ciddiyetini ve ilahi iyiliğini temsil etmektedir.

İsrail bayrağındaki mavi çizgiler, geleneksel Yahudi dua şalı olan bir tallit üzerindeki çizgileri simgelemektedir. Yahudi halkının ve Yahudiliğin yaygın olarak kabul edilen bir sembolü olan Davut Yıldızı, İsrail bayrağı üzerinde tam ortada konumlanmıştır.

İsrail'de Gezilmesi Gereken Yerler Nerelerdir?

İsrail’de gezilmesi gereken yerler aşağıda verilmiştir.

 • Zeytin Dağı
 • Siyon Dağı
 • Ermeni Mahallesi
 • Batı duvarı
 • Mescid-i Aksa
 • Davut Kulesi
 • Yad Vaşem
 • Rockefeller Müzesi
 • Absalom'un Mezarı
 • El Aksa Müzesi
 • Mahane Yehuda Pazarı
 • Tel Aviv Sanat Müzesi

İsrail arkeolojik parklar, deniz plajları, müzeler, kiliseler ve çok daha fazlası ile çeşitli seçenekler sunmaktadır. Dünyaca ünlü iki din olan Musevilik ve Hristiyanlığın doğduğu yer olarak bilinen manevi hazineleri ile tanınsa da sadece din ve tarihle ilgili değil, aynı zamanda doğal manzarası ile ziyaret etmeye değer bir ülke olan İsrail gezilecek yerler listesi oldukça kabarıktır.

İsrail'den Hediyelik Ne Alınır?

İsrail’den alınabilecek popüler ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Sabich
 • İsrail likörü Tubi 60
 • Bamba
 • Koşer McDonalds
 • Krembo
 • Amba
 • İsrail zanaat birası
 • El yapımı mücevherler
 • İsrail şarabı
 • İbranice kitaplar
 • İbranice isim kolyeler

İsrail'e Gitmeden Önce Bilinmesi Gereken Pratik Bilgiler

İsrail'e gitmeden önce bilinmesi gereken faydalı bilgilere aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

İsrail Hangi Takvimi Kullanılmaktadır?

Eski İbrani takviminden türetilen Yahudi takvimi, modern İsrail devletinin resmi takvimidir ve tüm dünyadaki Yahudiler tarafından dini bir takvim olarak kullanılmaktadır.

İsrail'de Hafta Tatili Hangi Gündür?

İsrail’de hafta tatili cuma ve cumartesi günleridir. İsrail'de standart çalışma haftası pazardan perşembeye kadardır .

İsrail'e Giden Hangi Ülkelere Giremez?

Pasaportta İsrail vizesi varsa veya İsrail’e giriş-çıkış damgaları ile seyahat eden yabancıların İran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan ve Yemen’e girmelerine izin verilmemektedir.

Türkiye İsrail Arası Uçakla Kaç Saat Sürer?

Türkiye İsrail arası uçakla aktarmasız uçuşlar için ortalama 1 saat 41 dakika sürmektedir.

İsrail Türkiye Saat Farkı Ne Kadardır?

İsrail ve Türkiye arasında saat farkı bulunmamaktadır.

İsrail Telefon Kodu Nedir?

İsrail telefon kodu +972’dir. Türkiye’den İsrail’i aramak isteyen kişilerin numaranın başına +972 kodunu eklenmesi gerekmektedir.

İsrail Posta Kodu Nedir?

İsrail, coğrafi olarak kuzeyden güneye kabaca karşılık gelen 7 haneli bir posta kodu sistemine sahiptir ve kuzeydeki bölgeler güneyde 1 ve 8 ile başlayan kodlara sahiptir. İsrail posta kodları Kudüs için 9 ve ordu için 0 ile başlamaktadır.

İsrail Plaka Kodu Nedir?

İsrail Plaka Kodu Nedir?
İsrail Plaka Kodu Nedir?

7 haneli plakanın İsrail'de kullanımı 1980'de başlamıştır. İsrail sivil kayıt plakaları, sarı arka planı yansıtan dikdörtgen şeklindedir ve siyah kayıt numarası ile kabartılmıştır. Kayıt numarasının ilk satırının altında İsrail Standartlar Enstitüsü'nün onay damgası bulunurken, plakanın sol tarafında İsrail bayrağı, IL harfleri ve İbranice, Arapça olmak üzere İsrail yazmaktadır.

İsrail'deki taksilerin araç kayıt numaraları her zaman 25 veya 26 ile biterken, otobüslerin son iki hanesi çoğu 01 ile bitmesine rağmen değişiklik gösterebilmektedir. İsrail’de diplomatik kayıt numaraları, CD/CC harfleriyle başlayan yedi basamaktan oluşmakta ve son ikisi 21 veya 22 olmaktadır.

İsrail’in İnternet Uzantısı Nedir?

İsrail internet uzantısı “.il” şeklindedir. İsrail internet uzantısı, İsrail İnternet Birliği tarafından yönetilmektedir ve ilgili uzantıyı almak için resmi bir belge gerekmemektedir.

Uluslararası İsrail Kısaltması Nedir?

Uluslararası İsrail kısaltması “IL” şeklindedir.

Türkiye'de İsrail Konsolosluğu Nerededir?

Türkiye’de İsrail konsolosluğu Ankara ve İstanbul’da bulunmaktadır. Ankara Söğütözü ​Koç Kuleleri, A-1 Blok’ta İsrail Büyükelçiliği hizmet verirken, İstanbul Levent Mahallesi Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza C Blok, 7. katta İsrail Başkonsolosluğu bulunmaktadır.

İsrail'de Türk Konsolosluğu Nerededir?

İsrail’de Türk Konsolosluğu Tel Aviv’de HaYarkon caddesi 202 adresinde hizmet vermektedir. İsrail’deki Türk Konsolosluğu’nun iletişim numarası +972 3 741 69 00 ve mail adresi embassy.telaviv@mfa.gov.tr şeklindedir.

Türkiye'den İsrail'e Nasıl Gidilir?

Türkiye’den İsrail’e gitmek isteyen umuma mahsus pasaport sahipleri vizeye tabi iken,

diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsrail vizesi almak isteyen kişiler için seyahat masrafları için yeterli maddi kaynağa veya geçerli bir sponsora sahip olunması, planlanan seyahat bitiminden hemen sonra İsrail'den ayrılınacağını kanıtlar nitelikle yeterli belge sunulması, adli sicil kaydının temiz olması ve daha önceden vize ihlalinde bulunulmamış olması, en az 1 yıl müddeti olan pasaporta sahip olunması ve COVID-19 teminatlı yurt dışı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gibi İsrail vize şartları belirlenmiştir.

Vizem.net, İsrail'e seyahat etmek isteyen kişilerin vize başvuruları için danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: