İsrail Vatandaşlık İşlemleri

İsrail Vatandaşlık Şartları ve 2023 Başvuru İşlemleri

İsrail’de vatandaşlık 1950 tarihli Geri Dönüş Yasası uyarınca yalnızca ataları Yahudi uyruklu ve Yahudi oldukları DNA testiyle kanıtlanabilen kişilere ve eşlerine verilmektedir. Vatandaşlık başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve karara bağlanmasından sorumlu kurum, İsrail İçişleri Bakanlığıdır. İsrail vatandaşlığı, İsrail içinde çalışma ve kapsamlı sağlık sigortası hakkına sahip olunmasının yanı sıra Avrupa Birliği’ne üye ülkelere vizesiz seyahat etme hakkı sağlamaktadır. İsrail, kendini Yahudi milliyetçiliğini temel alan siyonist bir devlet olarak tanımlamakta ve bu nedenle vatandaşlık konusunda oldukça katı kurallar benimsemektedir. Yahudi olmayan veya İsrail Geri Dönüş Kanunu’na göre aliyah (göç) için uygun olmayan ya da olim (göçmen) olmayan kişilerin vatandaşlık alması düşük bir ihtimal dahilindedir.

İsrail vatandaşı olabilmek için 5 temel yol aşağıda listelenmiştir.

 • Doğum ve soybağı yoluyla İsrail vatandaşlığı
 • Aliyah (göç) yoluyla İsrail vatandaşlığı
 • Evlilik yoluyla İsrail vatandaşlığı
 • Yurttaşlığa kabul yoluyla İsrail vatandaşlığı
 • İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından verilen İsrail vatandaşlığı

Vizem.net, İsrail vatandaşlığı için yapılacak başvurularda tüm süreç için tek çatı altında danışmanlık hizmeti ve güncel uzman desteği sunan akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Doğum ve Soybağı Yoluyla İsrail Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Doğum ve soybağı yoluyla İsrail vatandaşlığı alınmasındaki en önemli faktör DNA testidir. İsrail vatandaşı anne veya babadan evlilik içerisinde doğan çocuklar yasal olarak İsrail vatandaşı olma hakkına sahiptir; ancak anne ve babanın evli olmadığı hallerde durum değişmektedir. Evli olmayan ebeveynlerden biri İsrail vatandaşı değilse, doğan bebeğin İsrail devleti tarafından DNA’sına bakılır ve ardından İsrail vatandaşlığı verilir.

Aliyah (Göç) Yoluyla İsrail Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Aliyah (göç) yoluyla İsrail vatandaşlığı, 1950 tarihli Geri Dönüş Yasasına dayanır; Aliyah kelimesi, Yahudilerin diasporadan İsrail topraklarına göç etmesini ifade etmektedir. Yasaya göre her Yahudi’nin İsrail’e dönme hakkı bulunmaktadır ve bu yasa çerçevesinde Yahudilere ile Yahudi kökenli kişilere, İsrail vatandaşlığına başvurma hakkı verilir.

Kimler Aliyah Yoluyla İsrail Vatandaşlığına Başvurabilir?

Yahudi, Yahudi kökenli ya da Yahudi bir kişi ile akrabalık bağı olanlar Aliyah yoluyla İsrail vatandaşlığına başvurabilir. Aliyah kapsamında göç için kişinin doğrudan Yahudi kökenli olması gerekmez; ebeveynleri veya büyükanne ve büyükbabadan birinin Yahudi kökenli olması İsrail vatandaşlığına başvurulması için yeterlidir. Soyu Yahudi kökenine dayanan kişilerin eşleri ve reşit olmayan çocukları da İsrail’e göç edebilmekte ve kalıcı oturma iznine sahip olabilmektedir. Yahudi kökenli ebeveyn, büyükanne ve büyükbaba ile eşin vefat etmiş olması halinde dahi, uygun kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir.

Kimler Aliyah Yoluyla İsrail Vatandaşlığına Başvuramaz?

Aliyah yoluyla İsrail vatandaşlığına başvuramayan aday listesi aşağıda verilmiştir.

 • BDS destekçileri: Filistin mücadelesinde bulunan BDS destekçileri ve İsrail devletinin siyasi ve askeri politikalarını eleştirerek ülkenin iç güvenliğini tehdit eden kişilerin başvuruları İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından incelenmekte ve başvurular çoğunlukla reddedilmektedir.
 • Daha önce hüküm giyen ve kamu düzenini tehdit eden adaylar: Yahudi kökenli olmasına rağmen daha önce vatandaşı olduğu ülkede hüküm giymiş başvuru sahiplerinin tehlike düzeyi göz önünde bulundurularak ya da suç işlemek amacıyla daha önce bulunduğu ülkeye geri dönme durumu düşünülerek adayın vatandaşlığa kabulu reddedilebilmektedir.
 • Sağlık problemi olan adaylar: İsrail vatandaşlığına başvuran kişinin riskli ve tehlikeli bulaşıcı hastalığı var ise, kronik ve ölümcül bir rahatsızlığa sahipse ve zihinsel sorunu mevcutsa başvuru İçişleri Bakanlığınca reddedilebilir.
 • Yahudilikten vazgeçen adaylar: Yahudi olarak doğmuş olmasına rağmen yasal olarak başka bir dini kabul etmiş adaylar, Aliyah yoluyla vatandaşlık hakkı kazanamamaktadır.

Aliyah Yoluyla İsrail Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aliyah yoluyla İsrail vatandaşlık başvurusu için İsrail Geri Dönüş Yasası 4A paragrafı uyarınca hazırlanmış başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru İsrail Nüfus ve Göçmenlik İdaresine yapılmaktadır; başvuru için kimlik belgesi ve pasaport, başvuru formuyla birlikte ilgili Nüfus ve Göç İdaresine şahsen götürülmelidir.

İsrail vatandaşlığı almak isteyen kişilerin, başvuru öncesinde Aliyah şartlarına sahip olup olmadığını teyit etmesi ve aday olabilecek kişilerden ise başvurunun reddi sebeplerinden birine dahil olup olmadığını incelemesi gerekmektedir.

Evlilik Yoluyla İsrail Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Evlilik yoluyla İsrail vatandaşlığı almak isteyen kişilerin öncelikle İsrail’de kalıcı oturum izni alması gerekmektedir. İsrail vatandaşlarının yabancı uyruklu eşlerine, Yahudi olup olmadıklarına bakılmaksızın kalıcı oturum izni verilmektedir ve vatandaşlığa başvurabilmek için yabancı uyruklu eşlerin 5 yıl süreyle İsrail’e yaşaması zorunludur. Sürenin dolması ve kişilerin evliliklerinin gerçek olduğu ispatlandığında, vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir; bu yöntem Yahudi olmayan kişilerin İsrail vatandaşlığı olması için en uygun yoldur.

Evlilik yolu ile İsrail vatandaşlığına başvurabilmek için, İsrail vatandaşı ile yabancı eşin arasındaki evliliğin gerçek olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Kalıcı oturum süresi içerisinde İçişleri Bakanlığı yetkilileri, evliliğin gerçek olup olmadığını, yılda bir kez de çift ile görüşerek değerlendirir.

Evlilik Yoluyla İsrail Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Evlilik yoluyla İsrail vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Yasal olarak kalıcı oturma iznine sahip olunması
 • İsrail vatandaşıyla evli olunması
 • Başvuru sahibi ve partneri veya eşinin aynı evi paylaşması
 • İsrail’de ikamet edilmesi
 • Vatandaşlık başvurusunun İsrail’den yapılması

Evlilik Yoluyla İsrail Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlilik yoluyla İsrail vatandaşlık başvurusu için öncelikle vatandaşlığa kabul başvuru formu indirilmeli, çıktısı alınmalı ve el yazısı ile doldurularak imzalanmalıdır. Vatandaşlık için yapılacak başvurularda talep edilen tüm belgeler hazırlandıktan sonra, Nüfus ve Göç İdaresine yapılacak bireysel ziyaret sırasında evrak teslimi yapılmalıdır. Başvuru yapılırken ilgili beyannamelerin doldurulması talep edilmektedir.

Evlilik Yoluyla İsrail Vatandaşlığı için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlilik yoluyla İsrail vatandaşlığı için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Vatandaşlığa kabul başvuru formu: İnternet sitesinden çıktısı alınmış başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
 • Kimlik: Vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik gereklidir.
 • Pasaport: Geçerli bir pasaport sahibi olunmalıdır.
 • İsrail’e yerleşildiğine dair kanıt: Başvuru sahibinin İsrail’de yerleşik olduğunu ve yaşam merkezinin İsrail olduğunu belgeler ile kanıtlaması gerekmektedir. İsrail vatandaşı olma şartları arasında bulunan İsrail’de yaşanıyor olduğu, konut kira ya da satım alım sözleşmesi, konuta ait ödeme belgeleri, Kupat Holim üyelik teyidi, maaş bordroları, ikamet onayı veya çocukların eğitim kurumunu gösteren belgeler gibi evraklarla kanıtlanabilmektedir.

Yurttaşlığa Kabul Yoluyla İsrail Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Yurttaşlığa kabul yoluyla İsrail vatandaşlığının kazanılması, kalıcı oturma izninin alınması ile mümkün olabilmektedir. İsrail kalıcı oturma iznine sahip kişiler ile İsrail vatandaşı olabilmek için süre ve bazı diğer şartları karşılamalıdır. Yurttaşlığa kabul yoluyla İsrail vatandaşlığına başvuru yapabilmenin süre şartına göre, başvurudan önceki 5 yıl içerisinde toplam 3 yıl boyunca İsrail’de yaşanması gereklidir.

İsrail Vatandaşlığa Kabul Şartları Nelerdir?

İsrail vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Güncel olarak İsrail’de bulunulması
 • Başvuru yapmadan önceki 5 yıl içerisinde toplam 3 yıl İsrail’de ikamet edilmesi
 • Kalıcı oturma izni statüsüne sahip olunması
 • İsrail’e yerleşmiş veya yerleşme niyetinde olunması
 • Yeterli düzeyde İbranice konuşulması
 • Var olan vatandaşlıktan vazgeçilmesi veya İsrail vatandaşlığına kabul edildikten sonra diğer vatandaşlığın bırakılacağının kanıtlanması

Vatandaşlığa Geçiş için İsrail Kalıcı Oturum İzni Kimlere Verilir?

Vatandaşlığa geçiş için İsrail kalıcı oturum izni, İsrail vatandaşı olan kişilerin eşleri ve istisnai durumlarda İsrail vatandaşlarının ebeveynleri olmak üzere çok kısıtlı bir gruba verilmektedir.

İsrail devleti tarafından Doğu Kudüs halkının İsrail kalıcı oturum izni sahibi olduğu kabul edildiğinde, talep edilmesi halinde İsrail vatandaşlığına geçilebilmektedir.

İsrail Vatandaşlığa Kabul Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsrail vatandaşlığa kabul başvurusu için öncelikle başvuru formu indirilmeli, doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte vatandaşlık başvurusu Nüfus ve Göçmenlik İdaresine şahsen yapılmalıdır. Yurttaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık edinilmesi halinde, çifte vatandaşlığa izin verilmemektedir.

İsrail vatandaşlığa kabul başvurusu yapılmadan önce, yabancı uyruklu kişinin vatandaşı olduğu ülkenin çifte vatandaşlığa izin verip vermediği teyit edilmelidir. başvuru için kişinin İbranice bilmesi gerektiğinden, başvuru öncesindeki süreçte İbranice öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

İsrail Vatandaşlığına Kabul Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

İsrail vatandaşlığına kabul başvurusu için gerekli belgeler listelenmiştir.

 • Vatandaşlığa kabul başvuru formu: İnternetten indirilen başvuru formu doldurularak ıslak imza ile imzalanmalıdır.
 • Pasaport: Başvuru sahibine ait geçerli bir pasaport gerekmektedir.
 • Kimlik: Başvuru sahibi vatandaşı olduğu ülkeden aldığı kimliğini beyan etmelidir.
 • İsrail’e yerleşildiğine dair kanıt: Başvuru sahibi İsrail’de ikamet ettiğini, kira sözleşmesi, yaşanılan eve ait güncel tarihli, çocukların eğitimine dair belgeler ve benzeri evraklarla ispat etmelidir.
 • Yurttaşlığa kabul beyanı: Başvuru sahibinin yurttaşlığa kabul edilmesinde sorun olmadığını ve bunun yasalarla desteklendiğini gösteren beyan doldurulmalıdır.
 • Ek yurttaşlık beyanı: Başka bir ülkenin vatandaşı iken İsrail vatandaşlığına da başvurulabileceği kanıtlanmalıdır.

Çocuklar Nasıl İsrail Vatandaşlığı Kazanır?

Çocuklar; çocuğun en az 1 ebeveyni İsrail vatandaşıysa ve çocuk İsrail’de yaşıyor ise, her iki ebeveynin de rıza göstermesi halinde, İsrail vatandaşlığı kazanabilmektedir. Ebeveynler reşit olmayan çocukları adına İsrail vatandaşlığına başvuru yapabilmektedir.

İsrail Vatandaşlık Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

İsrail vatandaşlık başvuru ücreti; eş durumundan yapılan başvurularda 185 Yeni İsrail şekeli (yaklaşık 910 TL), yurttaşlığa kabul yoluyla yapılan başvurularda ise 175 Yeni İsrail şekeli (yaklaşık 860 TL) olarak belirlenmiştir. Çocuklar için yapılan İsrail vatandaşlık başvuruları ücretsizdir.

Sık Sorulan Sorular

İsrail vatandaşlığı ve başvuru şartları ile ilgili merkezimize en sık sorulan sorular yanıtlarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

İsrail Çifte Vatandaşlık Veriyor Mu?

İsrail, yurttaşlığa kabul yolu ile İsrail vatandaşı olanlar haricinde çifte vatandaşlık vermektedir. İsrail Türkiye çifte vatandaşlık sahibi olunması, yurttaşlığa kabul haricinde mümkündür.

İsrail Vatandaşlığı Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

İsrail vatandaşlığı alan kişiler avantaj olarak, İsrail sağlık hizmetlerinden ve politik sistem üzerindeki bütün hak ve hürriyetlerden faydalanabilmektedir, ayrıca kişiler başka ülkelerde İsrail vatandaşlarına tanınan ayrıcalıklardan da yararlanabilmektedir.

İsrail vatandaşlığı alan kişilerin, daha önce vatandaşı olduğu ülkelerin dışişleri politikasına göre, sahip olduğu vatandaşlıktan ayrılması gerekebilmektedir. Diğer ülkenin sağladığı ayrıcalıklardan feragat edilmesi İsrail vatandaşlığına kabul sırasında ortaya çıkan en önemli dezavantajdır.

İsrail Vatandaşlarının Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

İsrail vatandaşları İsrail nüfus cüzdanına ve pasaportuna sahip olabilmektedir; kişiler ayrıca seçimlerde oy kullanabilmektedir. Yahudi, Dürzi ve Çerkes kökenli erkek ve kadın tüm İsrail vatandaşlarının askerlik yapması zorunlu olup, Yahudi olmayan veya Haredi Yahudi olan vatandaşlar zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadır.

İsrail Pasaportu Nasıl Alınır?

İsrail pasaportu için öncelikle şahsi olarak randevu alınmalı ve pasaport başvuru ücreti ödenmelidir. 18 yaşından büyük İsrail vatandaşları kimlik kartı ve varsa eski İsrail pasaportları ile randevu saatinde Göç ve Nüfus İdaresi ofislerinde bulunulmalıdır. İsrail pasaportuna sahip kişiler, vizesiz olarak gidilebilecek ülkelere sadece pasaport ile seyahat edebilmektedir.

Kasım ile şubat ayları arasında yapılan yeni İsrail pasaport başvuruları 155 Yeni İsrail şekeli; kayıp, çalıntı ve zarar görmüş pasaportları yenilemek amacıyla yapılan başvurular 430 Yeni İsrail şekeli olarak ücretlendirilir. Mart ile ekim arasında yapılan yeni pasaport başvuruları 250 Yeni İsrail şekeli; kayıp, çalıntı ve zarar görmüş pasaportları yenilemek amacıyla yapılan pasaport başvuruları 530 Yeni İsrail şekelidir. Yetkili ofislerde yapılan yeni pasaport başvuru ücreti 270 Yeni İsrail şekeli olup; kayıp, çalıntı ve zarar görmüş pasaport yenileme ücretleri 550 Yeni İsrail şekeli tutmaktadır.

İsrail Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilir?

İsrail pasaportu ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere, Kanada, Rusya, Meksika ve Yeni Zelanda’ya vizesiz gidilir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: