Lüksemburg Nüfusu

Lüksemburg Nüfusu Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Batı Avrupa’nın çok kültürlü ülkelerinden biri olan Lüksemburg’da, nüfusun neredeyse yarısını yabancı uyruklu vatandaşlar oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre Lüksemburg’un nüfusu, 2021 yılı itibariyle 642.208’dir. Son yıllarda Lüksemburg’da gerçekleşen doğal nüfus artışı negatif yönde seyretmektedir, fakat ülke nüfusu bu açığı aldığı göçlerle kapatarak yılda %2 civarında artış göstermektedir.

1961 yılında toplam Lüksemburg nüfusunun %13.2’sini oluşturan yabancı nüfus oranı, 2020 yılına gelindiğinde %47.4’e ulaşmıştır. Avrupa’nın en çok dış göç alan ülkeleri arasında bulunan Lüksemburg’da, 2020 yılında ikamet eden yabancı nüfus yaklaşık 297.000 kişi olarak kaydedilmiştir.

Ülke genelinde 170 farklı milliyete mensup kişinin kaydedildiği Lüksemburg’un nüfusu, toplam dünya nüfusunun yüzde 0,01’ini temsil etmektedir, bu da muhtemelen dünyadaki her 13.423 kişiden birinin Lüksemburg’da ikamet ettiği anlamına gelmektedir. Lüksemburg’da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar arasında en yoğun bulunanlar, Portekizliler, Fransızlar, İtalyanlar, Belçikalılar ve Almanlardır.

Bu makalede, Lüksemburg nüfus yapısına ilişkin bilinmesi gereken veriler ve detaylara yer verilmiştir.

Lüksemburg’un Nüfusu 2020 Yılında Ne Kadardır?

Lüksemburg’un nüfusu, 2020 yılının Temmuz ayında 625.978 olarak kaydedilmiştir. Lüksemburg nüfusu 2020 yılında, 2019 yılına göre %1,66 artış göstermiştir.

2021 Yılında Lüksemburg’un Nüfusu Kaçtır?

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lüksemburg’un nüfusu 2021 yılı itibariyle 642.208’dir ve bir önceki yıla göre %1,85 oranında artış gerçekleşmiştir. Lüksemburg’un en kalabalık bölgesi, 2021 yılı nüfusu 124.528 kişi olan başkent Lüksemburg şehri; nüfusun en az olduğu bölge ise, Redange-sur-Attert, Wiltz, Ettelbruck ve Diekirch şehirlerinin bulunduğu kuzey kesimidir.

Lüksemburg’daki genel nüfus yoğunluğu, kilometrekare başına yaklaşık 2.42 kişidir ve Lüksemburg’da nüfusun en yüksek olduğu güney bölgesinde kilometrekareye başına 237.6 kişi düşmektedir.

Lüksemburg Nüfusunun Yıllara Göre Değişim Oranı Nasıldır?

Lüksemburg, Avrupa’nın en az nüfuslu ülkelerinden biri olmasına rağmen, ülke nüfusu yılda yaklaşık %1.40 ile %2 arasında artış göstermektedir. Lüksemburg nüfusunda, son on yılda 120.000 kişiden fazla bir artış gerçekleştirdiği görülmektedir. Lüksemburg’un nüfusu; 2016 yılında 579.264 kişi, 2017 yılında 591.910 kişi, 2018 yılında 604.245 kişi, 2019 yılında 615.729 kişi ve 2020 yılında 625.978 kişi olarak kaydedilmiştir.

Lüksemburg nüfusunun yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Lüksemburg Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi
Lüksemburg Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi

2022 Yılında Lüksemburg’un Nüfusu Ne Kadar Olacaktır?

Lüksemburg nüfusunun, son 10 yıl içerisindeki seyri ve Covid- 19 pandemisi süreci dikkate alındığında, 2022 yılında %2 oranında artış göstererek, 645.000’in üstüne çıkacağı tahmin edilmektedir. Pandemi sürecinde, Lüksemburg’a gerçekleşen göç seviyesinin %1.19 oranında gerilediği gözlemlenmiş, buna rağmen doğumlarda gerçekleşen %3 civarındaki artış, nüfusun düşmesini engellemiştir. 2022 yılında, Lüksemburg’a göç oranının %1.7-1.9 aralığına dönmesi beklenmektedir.

Lüksemburg Nüfusu Hangi Dinlere İnanmaktadır?

2020 yılı itibariyle, Lüksemburg’da yaşayan nüfusun; %70,4’ünü ağırlıklı olarak Katolik Hristiyanların, %2,3’ünü Müslümanların, %0,5’ini ise diğer din mensuplarının oluşturduğu ve nüfusun %26,8’lik bir kesiminin herhangi bir dine inanmayan kişilerden oluştuğu tahmin edilmektedir.

Lüksemburg devleti tarafından oluşturulmuş, Lüksemburg dini düzenlemelerinin kapsadığı dinler; Katoliklik, Yahudilik, Yunan Ortodoksluğu, Anglikanizm, Rus Ortodoksluğu, Lutheranizm, Kalvinizm, Mennonitlik ve İslam’dır.

Lüksemburg Nüfusu Dağılımı Bölgelere Göre Nasıldır?

Lüksemburg toprakları,kuzeyde Oesling ile merkezde ve güneyde Guttland adı verilen iki coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Lüksemburg nüfusunun %17,1’i kuzey bölgesinde, %20,8’i güney bölgesinde, %23,9’u batı bölgesinde ve %20,8’i orta batı bölgesinde yaşamaktadır. Ülkedeki nüfus dağılımına bakıldığında, çoğu Lüksemburglunun güneyde, Fransa sınırında veya yakınında yaşadığı görülmektedir.

Lüksemburg’un Şehirleri ve Nüfusları Nasıldır?

Lüksemburg’da 2021 yılı nüfusunun, yerleşim birimlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ŞehirNüfus
Luxembourg76.684
Esch-sur-Alzette28.228
Dudelange18.013
Schifflange8.155
Bettembourg7.437
Petange7.187
Ettelbruck6.364
Diekirch6.242
Strassen6.006
Bertrange5.615
Belvaux5.313
Differdange5.296
Mamer5.017
Wiltz4.816
Grevenmacher3.958
Mersch3.464
Redange-sur-Attert1.164

Lüksemburg Başkenti Nüfusu Ne Kadardır?

Lüksemburg şehri, 2020 yılı itibariyle 122.300 nüfusa sahiptir ve başkentteki nüfus yoğunluğu, kilometrekare başına 230 kişidir.

Lüksemburg’un en büyük ve gelişmiş yerleşim alanı olan Lüksemburg başkenti, aynı zamanda ülkenin ekonomik ve kültürel merkezi konumundadır.

Lüksemburg Nüfusu ile İlgili Demografik İstatistikler Nelerdir?

2021 yılında kaydedilen Lüksemburg demografi istatistikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Lüksemburg’da saatte ortalama 0.82, günde ise ortalama 20 bebek dünyaya gelmektedir.
 • Lüksemburg’da saatte ortalama 0.53, günde ise ortalama 13 ölüm gerçekleşmektedir.
 • Saatte ortalama 1.31 ve günde ortalama 32 kişi Lüksemburg’a göç etmektedir.
 • Lüksemburg nüfusunun 2022 yılında, günde ortalama 38 kişi artması beklenmektedir.

Lüksemburg’un nüfus artışı, büyük ölçüde ülkenin aldığı göç ve yabancı nüfusun doğurganlığı sonucunda gerçekleşmektedir. Lüksemburg göçmenlik başvurularının son yıllarda artış gösterdiği gözlenmektedir.

Lüksemburg’da Ortalama Yaşam Süresi Kaç Yıldır?

Lüksemburg’da beklenen ortalama yaşam süresi 83 yıl olup, 80 yıl olan OECD ortalamasının üzerindedir. Kadınlar için Lüksemburg’da ortalama yaşam süresi 85 yıl, erkekler için ise 80 yıldır.

Sağlık hizmetlerinde ulaşılan yüksek standartlar ile Lüksemburg’da yaşam süresi, diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha yüksektir.

Lüksemburg Nüfusu Kadın Erkek Oranı Kaçtır?

Lüksemburg’da kadınlar nüfusun %50.8’ini ve erkekler nüfusun %49.2’sini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lüksemburg’da kaydedilen kadın / erkek nüfus oranı %0.99’dur ve bu oran kadın- erkek nüfusu arasında çok az bir fark olduğunu göstermektedir.

Lüksemburg Erkek Nüfusu Ne Kadardır?

Lüksemburg’da yaşayan erkek nüfusu, 2020 yılı itibariyle, 316.464’tür.

Lüksemburg Kadın Nüfusu Ne Kadardır?

Lüksemburg’da yaşayan kadın nüfusu, 2020 yılı itibariyle, 311.917’dir.

Lüksemburg Etnik Yapısı Nasıldır?

Lüksemburg nüfusunu oluşturan etnik köken oranları aşağıda verilmiştir.

 • %51,1 Lüksemburglu
 • %15,7 Portekizli
 • %7,5 Fransız
 • %3,6 İtalyan
 • %3,3 Belçikalı
 • %2,1 Alman
 • %1,1 İspanyol
 • %1 İngiliz
 • %14,6 diğer milletler

Lüksemburg’daki Türk Nüfusu Kaçtır?

Türkiye Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Lüksemburg ülke sınırları içerisinde, 200’ü çifte vatandaş olmak üzere, yaklaşık 1000 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Lüksemburg’da bulunan Türk nüfusunun, yaklaşık %90’ının başkent Lüksemburg’da yaşadığı tahmin edilmektedir.

Lüksemburg Nüfusunun Yaş Dağılımı Nasıldır?

Lüksemburg’da nüfusun yaşa göre dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • 0 - 14 yaş aralığı, Lüksemburg nüfusunun %16’sını oluşturmaktadır.
 • 15 - 64 yaş aralığı, Lüksemburg nüfusunun %69.4’ünü oluşturmaktadır.
 • 65 yaş ve üzeri kesim, Lüksemburg nüfusunun %14.6’sını oluşturmaktadır.

Lüksemburg’da Doğum ve Ölüm Oranları Nedir?

Lüksemburg’da doğum oranı yaklaşık %1.18, ölüm oranı ise yaklaşık %0.71’dir. Doğal nüfus artışının negatif seyrettiği Lüksemburg’da, yıllık %1.4 ile %2 arasında gerçekleşen nüfus artışını, ülkeye gelen göçmen nüfusu sağlamaktadır. Lüksemburg’a net göç oranı 2020 yılı için %1.29 olarak kaydedilmiştir ve Lüksemburg’da yaşayan göçmen nüfusunun, son on yılda %43’ten %47’ye çıktığı görülmektedir.

Lüksemburg Nüfusunun Okuryazarlık Oranı Nedir?

Lüksemburg’da yetişkin okuryazarlık oranı %100’dür. 6 ve 15 yaş arasındakiler için zorunlu eğitimin bulunduğu Lüksemburg, eğitim sisteminde dil öğrenimine büyük önem vermektedir ve Lüksemburgluların yaklaşık %98’i, en az ikinci bir yabancı dili konuşma seviyesinde kullanabilmektedir.

Yüksek eğitim standartları ile Avrupa’da öne çıkan ve ülkenin tek yerli yüksek öğrenim kurumu olan Lüksemburg Üniversitesi, Lüksemburg’da eğitim almak isteyen yabancı öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: