fransa oturum izni başvurusu

Fransa Oturum İzni Nedir Nasıl Alınır?

Fransa oturum izni, Fransa’da 3 ay süreden 1 yıl süreye kadar ikamet etmek için düzenlenen Fransa’da ikamet etmeyi sağlayan oturum iznidir. Fransa oturum izni süreleri, ilgili kategoriye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Fransa oturum izni birçok farklı alt kategoriden oluşmaktadır.

Fransa Oturum İzni Türleri Nelerdir?

Fransa oturum izni türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa oturma izni (Carte de Sejour)
 • Fransa yerleşim İzni (Carte de Resident)
 • Fransa AB mavi kart

Fransa Oturma İzni (Carte de Sejour)

Fransa oturma izni (Carte de Sejour) Fransa’da uzun süreli Fransa vizesi ile ikamet edecek olan kişilere sağlanan oturma izni türüdür. Fransa oturma izni (Carte de Sejour) ikamet süresi, oturum izni alınan sebebe göre 3 veya 4 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Fransa oturma izni (Carte de Sejour) alınabilmesi için, Fransa’ya varıldıktan sonra 3 ay içerisinde başvuru yapılmalıdır.

Fransa oturma izni (Carte de Sejour) kategorileri aşağıda listelenmiştir.

 • Geçici oturum izni
 • VLS-TS
 • Özel ve Aile yaşantısı için oturum izni
 • Çalışanlar veya geçici işçiler için oturum izni
 • Fransa ziyaretçi kartı (Fransa oturum kartı)
 • Nitelikli işçiler için oturum izni
 • Mevsimlik işçiler için oturum izni
 • IT çalışanları için oturum izni
 • Emekliler için oturum izni
 • Avrupa vatandaşları aile üyeleri için oturum izni
 • Öğrenciler veya stajyerler için oturum izni

Fransa Yerleşim İzni (Carte de Resident)

Fransa yerleşim izni (Carte de Resident) Fransız vatandaşlarının eşleri, Fransız doğumlu bir çocuğun ebeveynleri, Fransa’da emekli olan göçmenler veya arka arkaya üç yıldan fazla süredir Fransa oturum izinlerini (Carte de Sejour) yenileyen kişilerin başvurabileceği oturma izni türüdür.

Fransa yerleşim izni 10 yıl süreyle Fransa’da ikamet imkanı sağlar ve Fransa yerleşim iznini yenilemek mümkündür.

Fransa yerleşim izni (Carte de Resident) için başvuru yapabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa’da aile bağları olan kişiler
 • Fransız vatandaşlarının çocukları
 • Sığınmacı veya vatansız kişiler
 • Gaziler ve lejyon üyeleri
 • Yabancı uyruklu insan kaçakçılığı veya kadın ticareti mağdurları
 • Hakkında koruma kararı bulunan yabancı uyruklu kişiler
 • Fransız vatandaşlığına hak kazanmış 18 yaşından küçük kişiler

Fransa AB Mavi Kart

Fransa AB Mavi Kart, Avrupa birliği vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerin ücretli işlerde çalışmak amacıyla 3 yıl süreyle Fransa’da ikamet etmesine ve kendi alanlarında mevcut kariyer fırsatlarını keşfetmelerine izin veren belgedir. Fransa AB mavi kartının yenilenmesi mümkündür.

Fransa AB mavi kart alınabilmesi için aranan koşullar aşağıda listelenmiştir.

 • Geçerli bir pasaport ve Fransa uzun süreli vizesi sahibi olmak
 • En az 1 yıl süreyi kapsayan iş teklifi almış olmak
 • Çalışılacak işte asgari ücret veya üzerinde maaş alacak olmak

Fransa AB Blue Card ile Fransa oturum kartı birbirinden farklıdır.

Oturum İznine Eşdeğer VLS-TS Vizesi Nedir?

VLS-TS, Visa de Long Sejour - Titre de Sejour’un kısaltmasıdır. VLS-TS, Fransa’ya çeşitli amaçlarla gerçekleştirilecek olan uzun süreli ziyaret kategorileri için sağlanan ve oturum iznine eşdeğer izin türüdür.

VLS-TS damga veya çıkartma olarak pasaportlara uygulanmaktadır ve 1 yıl boyunca Fransa’da ikamet imkanı sağlamaktadır.

VLS-TS iznine başvurabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Fransız vatandaşı olan kişilerin yabancı uyruklu eşleri
 • Yabancı uyruklu öğrenciler ve stajyerler
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesine sahip yabancı uyruklu kişiler
 • Belirli süreli iş sözleşmesine sahip yabancı uyruklu kişiler
 • Yeterli maddi kaynaklara sahip yabancı uyruklu ziyaretçiler

VLS-TS izin süresinin uzatılması mümkündür. VLS-TS izin süresinin uzatılması için, VLS-TS vizesinin bitiş tarihinden 2 ay öncesinde yenileme işlemleri için başvuru yapılmalıdır.

Fransa VLS-TS başvurusu için izlenmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir

 1. 4 ay ile 1 yıllık arası oturum süresi veren uzun süreli vize türlerinden birinin alınması
 2. Fransa’ya varış
 3. Alınmış olunan Fransa vizesinin, Fransa Göçmenlik ve Vatandaşlık Ofisinden (OFII) VLS-TS vizesine çevrilmesi

VLS-TS vizesine başvurmak için OFII başvuru formunun doldurulması ve başvuran kişinin pasaportu ile birlikte Fransa Göçmenlik ve Vatandaşlık Ofisine ibraz etmesi gerekmektedir. VLS-TS başvuruları e-posta yoluyla yapılabilmektedir.

Fransa VLS-TS Kategorileri Nelerdir?

Fransa VLS-TS vizesi kategorileri aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa çalışan VLS-TS vizesi
 • Fransa geçici VLS-TS vizesi
 • Fransa araştırmacı bilimci VLS-TS vizesi
 • Fransa öğrenci VLS-TS vizesi
 • Fransa şirket içi transfer (ICT) VLS-TS vizesi
 • Fransa yetenek pasaportu VLS-TS vizesi

Fransa Çalışan VLS-TS Vizesi

Fransa çalışan VLS-TS vizesi, yabancı uyruklu çalışanların Fransa’da ikamet etmelerine ve iş sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır.

Fransa çalışan VLS-TS vizesine, Fransa’da 1 yıl veya daha uzun süreyle çalışacak kişiler başvurabilmektedir.

Fransa Geçici İşçi VLS-TS Vizesi

Fransa geçici işçi VLS-TS vizesi, yabancı uyruklu geçici işçilerin Fransa’da ikamet etmelerine ve iş sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır.

Fransa geçici işçi VLS-TS vizesine, Fransa’da 3-12 ay arasında çalışacak geçici işçiler başvurabilmektedir.

Fransa Araştırma Bilimcisi VLS-TS Vizesi

Fransa araştırma bilimcisi VLS-TS vizesi, yabancı uyruklu araştırmacıların veya eğitim görevlilerinin, Fransa’da ikamet etmelerine, Fransa’da araştırma çalışmalarına katılmalarına veya Fransa’da üniversite seviyesinde eğitim vermelerine olanak sağlamaktadır.

Fransa araştırma bilimcisi VLS-TS vizesine, Fransa’da 1 yıldan kısa sürecek araştırmalara katılacak veya 1 yıldan kısa sürecek üniversite seviyesinde eğitim verecek kişiler başvurabilmektedir.

Fransa Öğrenci VLS-TS Vizesi

Fransa öğrenci VLS-TS vizesi, yabancı uyruklu öğrencilerin, Fransa’da ikamet etmelerine ve öğrenim görmelerine olanak sağlamaktadır.

Fransa öğrenci VLS-TS vizesinin geçerliliği 1 yıldır ve geçerlilik süresinin uzatılması mümkündür.

Fransa Şirket İçi Transfer (ICT) VLS-TS Vizesi

Fransa şirket içi transfer VLS-TS vizesi, çok uluslu veya uluslararası şirketlerde çalışmakta olan yabancı uyruklu vatandaşların şirket içi transfer yoluyla Fransa’da ikamet etmelerine ve Fransa’daki şirkette çalışmalarına olanak sağlar.

Fransa şirket içi transfer VLS-TS vizesinin geçerliliği 1 yıldır ve başvuruyu yapan kişi ailesini de yanında Fransa’ya götürebilmektedir.

Fransa Yetenek Pasaportu VLS-TS Vizesi

Fransa yetenek pasaportu VLS-TS vizesi, yabancı uyruklu girişimcilerin, başarılı öğrencilerin, sanatçıların ve iş adamlarının Fransa’da 1 yıl boyunca ikamet etmelerine ve alanlarında faaliyet göstermelerine olanak sağlar.

Fransa yetenek pasaportu VLS-TS vizesine başvuru yapabilecek kişilerin listesi aşağıda verilmiştir.

 • Yatırımcılar
 • Şirket Yöneticileri
 • Görevlendirilmiş çalışanlar
 • Yüksek vasıflı işçiler
 • Nitelikli genç mezunlar veya yenilikçi firmaların çalışanları
 • Araştırmacılar
 • Yenilikçi şirketlerin kurucuları
 • Sahne ve performans sanatçıları
 • Sanat, spor, bilim dallarında uzman kabul edilen kişiler

Fransa’da Yatırım Yapılarak Oturum İzni Nasıl Alınır?

Fransa’da yatırım yaparak oturum izninin alınması için, halihazırda faaliyet göstermekte olan bir şirkete 300.000 Euro yatırım yapılması veya 35.000 Euro yatırım yapılarak yeni bir şirket kurulması gerekmektedir.

Fransa’da Evlilik Yaparak Oturum İzni Nasıl Alınır?

Fransız vatandaşı olan biriyle evlilik yaparak, Fransa oturum izninin alınması mümkündür.

Fransa’da evlilik yaparak oturum izni alınması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olmak
 • Fransa’da yetkili kurumlar tarafından onaylanacak, evliliğe engel teşkil eden bir durum olmadığına dair belgeye sahip olmak
 • Fransızca biliyor olmak

Fransa’da evlilik yaparak oturum iznine başvurmak için gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Başvuru formu
 • Son üç ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport ve Kimlik kartı
 • Doğum sertifikası
 • Evlilik cüzdanı
 • Sağlık sigortası

Fransa’da evlilik yaparak oturum izni almak için gitmeden önce bir Fransa vizesine başvurulması gerekmektedir. Fransa aile birleşimi vizesi, Fransa’da evli olunan kişi ile aile birleşimi gerçekleştirilmesine ve Fransa oturum izni alınmasına olanak tanımaktadır.

Fransa’da Uzun Süreli Oturum Almak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Fransa oturum izni başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olmak
 • 5 yıldır Fransa’da yaşıyor olmak
 • Fransa’da asgari ücretli veya daha fazla maaş veren bir işte çalışıyor olmak
 • Fransa’da suça karışmamış olmak
 • Fransa oturum izni alınacak kategoriye uygun şartları yerine getiriyor olmak

Fransa’da Uzun Süreli Oturum Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Fransa’da uzun süreli oturum almak için Fransa’da 5 yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranmaktadır.

Fransa uzun süreli oturum başvurusu yapılmadan önce Fransa’da 5 yıldır yaşandığına dair ispat niteliğindeki belgeler toplanmalıdır.

Fransa`da uzun süreli oturum almak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport
 • 5 yıldır Fransa`da yasal olarak ikamet edildiğini kanıtlayan evraklar
 • Damgalanmış Fransa uzun süreli vizesi
 • Doğum sertifikası
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • İkametgah belgesi
 • Gelir beyannamesi
 • Sağlık sigortası
 • Evli olunması durumunda evlilik cüzdanı
 • Çocuk sahibi olunması durumunda çocukların doğum sertifikaları

Fransa uzun süreli oturum başvurusu için gereken belgelerin arasında, Fransızca olmayan her doküman Fransızcaya çevrilmelidir.

Fransa Göçmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Fransa göçmenlik başvurusu şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 Yaşından büyük olmak
 • Fransa’ya 3 aydan daha uzun süre ikamet hakkı sağlayan geçerli bir D vizesi ile giriş yapmış olmak
 • Fransa’da iltica başvurusu yapılacaksa geçerli sebeplere sahip olmak
 • Fransa’da uzun süreli eğitim görecek olmak
 • Fransa’da uzun süreli veya geçici süreli çalışacak olmak
 • Fransız vatandaşının çocuğu olmak veya Fransız vatandaşı bir kişiyle evlenmek
Paylaş: