fransa oturum izni başvurusu

Fransa Oturum İzni Türleri ve Başvuru Süreçleri 2024

Batı Avrupa'da yer alan Fransa Cumhuriyeti, doğuda İtalya, İsviçre ve Almanya, kuzeyde Lüksemburg, Belçika ve Manş Denizi, batıda Atlas Okyanusu ve Biskay Körfezi, güneyde İspanya ve Akdeniz ile çevrili bir ülkedir.

Fransa, 2022 Daha İyi Yaşam Endeksi'ne göre iş- yaşam dengesi, güvenlik, sosyal bağlantılar gibi alanlarda Avrupa ortalamasının üzerinde bir ülke olmaktır. OECD verilerine göre Fransa, %7.9 işsizlik oranına sahiptir ve Times Higher Education verilerine göre eğitimde dünyanın en iyi 7. ülkesidir.

Fransa’nın yaşam standartlarının iyi olması ve eğitimde dünyanın en iyi ülkelerinden biri olması sebebiyle yabancı ülke vatandaşları Fransa da oturma izni almak istemektedir.

Oturma izni, ülkelere göre belirlenen vize süresinden daha fazla bir ülkede ikamet etmek isteyen kişilere verilen bir izin türüdür ve Fransa'da 90 günden fazla kalmayı planlayan tüm yabancı uyruklu kişilerin oturma izni alması gerekmektedir.

Vizem.net çalışma, eğitim, yatırım ve aile birleşimi gibi amaçlar ile Fransa'ya taşınmak isteyen kişilerin uzun süreli vize ve oturum izni başvuruları için gerekli tüm işlemlerin takibini uzman ülke danışmanları ile yürüten akredite kuruluştur.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Fransa Oturma İzni Hangi Kişilere Verilir?

Fransa oturma izni; çalışma, eğitim, Fransa'da yaşayan aile üyesi veya eş ya da partnerin yanına yerleşme, iş kurma gibi amaçlar ile Fransa'ya yerleşmek isteyen kişilere verilmektedir.

Fransa'nın birden fazla oturum izni türü bulunmaktadır ve başvuru sahiplerinin kendilerine en uygun türe başvurmaları gerekmektedir.

Kimlerin Fransa Oturma İzni Alması Gerekmez?

Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanına üye ülkelerin vatandaşları ile İsviçre vatandaşlarının Fransa'da eğitim almak, çalışmak ya da Fransa'da yaşayan aile üyelerinin yanına yerleşmek için oturum izni almasına gerek olmamaktadır.

Fransa Oturum İzni Şartları Nelerdir?

Fransa göçmenlik başvurusu şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 Yaşından büyük olmak
 • Fransa’ya 3 aydan daha uzun süre ikamet hakkı sağlayan geçerli bir D vizesi ile giriş yapmış olmak
 • Fransa’da iltica başvurusu yapılacaksa geçerli sebeplere sahip olmak
 • Fransa’da uzun süreli eğitim görecek olmak
 • Fransa’da uzun süreli veya geçici süreli çalışacak olmak
 • Fransız vatandaşının çocuğu olmak veya Fransız vatandaşı bir kişiyle evlenmek

Fransa Oturum İzni Türleri Nelerdir?

Fransa oturum izni türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa oturma izni (Carte de Sejour)
 • Fransa yerleşim İzni (Carte de Resident)
 • Fransa AB uzun vadeli ikamet kartı

Fransa Oturma İzni (Carte de Sejour) Nedir?

Fransa oturma izni (Carte de Sejour) Fransa’da uzun süreli Fransa vizesi ile ikamet edecek olan kişilere sağlanan oturma izni türüdür. Fransa oturma izni (Carte de Sejour) ikamet süresi, oturum izni alınan sebebe göre 3 veya 4 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Fransa oturma izni (Carte de Sejour) alınabilmesi için, Fransa’ya varıldıktan sonra 3 ay içerisinde başvuru yapılmalıdır.

Fransa oturma izni (Carte de Sejour) kategorileri aşağıda listelenmiştir.

 • Geçici oturum izni
 • VLS-TS
 • Özel ve Aile yaşantısı için oturum izni
 • Çalışanlar veya geçici işçiler için oturum izni
 • Fransa ziyaretçi kartı (Fransa oturum kartı)
 • Nitelikli işçiler için oturum izni
 • Mevsimlik işçiler için oturum izni
 • IT çalışanları için oturum izni
 • Emekliler için oturum izni
 • Avrupa vatandaşları aile üyeleri için oturum izni
 • Öğrenciler veya stajyerler için oturum izni

Fransa Yerleşim İzni (Carte de Resident) Nedir?

Fransa yerleşim izni (Carte de Resident) Fransız vatandaşlarının eşleri, Fransız doğumlu bir çocuğun ebeveynleri, Fransa’da emekli olan göçmenler veya arka arkaya üç yıldan fazla süredir Fransa oturum izinlerini (Carte de Sejour) yenileyen kişilerin başvurabileceği oturma izni türüdür. Fransa yerleşim izni 10 yıl süreyle Fransa’da ikamet imkanı sağlar ve Fransa yerleşim iznini yenilemek mümkündür.

Fransa yerleşim izni (Carte de Resident) için başvuru yapabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa’da aile bağları olan kişiler
 • Fransız vatandaşlarının çocukları
 • Sığınmacı veya vatansız kişiler
 • Gaziler ve lejyon üyeleri
 • Yabancı uyruklu insan kaçakçılığı veya kadın ticareti mağdurları
 • Hakkında koruma kararı bulunan yabancı uyruklu kişiler
 • Fransız vatandaşlığına hak kazanmış 18 yaşından küçük kişiler

AB Uzun Vadeli İkamet Kartı Nedir?

AB uzun vadeli ikamet kartı, oturma izniyle 5 yıl boyunca kesintisiz olarak Fransa’da yaşayan kişilerin başvurabileceği uzun süreli oturma izni türüdür ve hamiline 10 yıl boyunca Fransa’da yaşama hakkı vermektedir.

AB uzun vadeli ikamet kartı başvuru şartları; oturma izniyle 5 yıl boyunca kesintisiz olarak Fransa’da yaşamak, sağlık sigortasına sahip olmak, en az asgari ücret kazanmak (1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle yıllık 20.147,40 euro) ve Fransız toplumuna entegre olmak olarak sıralanabilmektedir.

Fransa Oturum İzni Nasıl Alınır?

Fransa oturum izni almak için öncelikle uzun süreli Fransa vizesi ile Fransa'ya giriş yapılması gerekmektedir.

Uzun süreli Fransa vizeleri, yapıları bakımından VLS-TS özellikli olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılmaktadır. VLS-TS özellikli uzun süreli Fransa vizesi, oturum iznine de kapsayan bir vizedir ve VLS-TS özellikli bir vize ile Fransa'ya giriş yapan kişilerin 1 yıl boyunca oturum izni almasına gerek olmamaktadır ancak 1 yılın sonunda Fransa'da kalmaya devam etmek istemeleri durumunda oturum izni almaları gerekmektedir.

VLS-TS özellikli olmayan uzun süreli Fransa vizesi hamillerinin ise Fransa'ya giriş yaptıktan sonra 2 ay içerisinde oturum iznine başvurmaları gerekmektedir.

Oturum İznine Eşdeğer Fransa VLS-TS Vizesi Nedir?

Fransa VLS-TS vizesi ===> ilgili makale

VLS-TS, Visa de Long Sejour - Titre de Sejour’un kısaltmasıdır. VLS-TS, Fransa’ya çeşitli amaçlarla gerçekleştirilecek olan uzun süreli ziyaret kategorileri için sağlanan ve oturum iznine eşdeğer izin türüdür.

VLS-TS damga veya çıkartma olarak pasaportlara uygulanmaktadır ve 1 yıl boyunca Fransa’da ikamet imkanı sağlamaktadır.

VLS-TS iznine başvurabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Fransız vatandaşı olan kişilerin yabancı uyruklu eşleri
 • Yabancı uyruklu öğrenciler ve stajyerler
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesine sahip yabancı uyruklu kişiler
 • Belirli süreli iş sözleşmesine sahip yabancı uyruklu kişiler
 • Yeterli maddi kaynaklara sahip yabancı uyruklu ziyaretçiler

VLS-TS izin süresinin uzatılması mümkündür. VLS-TS izin süresinin uzatılması için, VLS-TS vizesinin bitiş tarihinden 2 ay öncesinde yenileme işlemleri için başvuru yapılmalıdır.

Fransa VLS-TS başvurusu için izlenmesi gereken adımlar aşağıda listelenmiştir

 • 4 ay ile 1 yıllık arası oturum süresi veren uzun süreli vize türlerinden birinin alınması
 • Fransa’ya varış
 • Alınmış olunan Fransa vizesinin, Fransa Göçmenlik ve Vatandaşlık Ofisinden (OFII) VLS-TS vizesine çevrilmesi

Fransa VLS-TS vizesine başvurmak için OFII başvuru formunun doldurulması ve başvuran kişinin pasaportu ile birlikte Fransa Göçmenlik ve Vatandaşlık Ofisine ibraz etmesi gerekmektedir. Fransa VLS-TS vizesi başvuruları e-posta yoluyla yapılabilmektedir.

VLS-TS Vizesi Türleri Nelerdir?

Fransa VLS-TS vizesi kategorileri aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa çalışan VLS-TS vizesi
 • Fransa geçici VLS-TS vizesi
 • Fransa araştırmacı bilimci VLS-TS vizesi
 • Fransa öğrenci VLS-TS vizesi
 • Fransa şirket içi transfer (ICT) VLS-TS vizesi
 • Fransa yetenek pasaportu VLS-TS vizesi

Fransa Oturma İzni Hangi Vize Türleri İle Alınabilir?

Fransa oturma izni alınabilecek vize türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa öğrenci vizesi
 • Fransa çalışma vizesi
 • Fransa yetenek vizesi
 • Fransa yatırımcı vizesi
 • Fransa aile birleşimi vizesi
 • Fransa evlilik vizesi

Öğrenci Vizesi İle Fransa'da Oturma İzni Nasıl Alınır?

Fransa öğrenci vizesi, Fransa’da bir eğitim kurumuna başvurup kabul mektubu alan kişilerin başvurabileceği uzun süreli vize türüdür.

Fransa öğrenci vizesi alabilmek için; Fransa’da bir eğitim kurumundan kabul mektubu almak, Fransa’da eğitim alınacak sürede geçinebilecek yeterli finansal kaynağa sahip olmak, sağlık sigortası yaptırmak, eğitim süresi bittikten sonra menşe ülkeye geri dönme niyetini kanıtlamak ve eğitim alınacak sürede yaşayacak bir yere sahip olmak gerekmektedir.

6 aydan uzun süreli programlar için verilen Fransa öğrenci vizeleri, VLS-TS yani oturma izni özellikli olmaktadır ve VLS-TS özellikli öğrenci vizesi ile Fransa'ya giriş yapan kişilerin ilk 1 yıl boyunca ayrıca oturum iznine başvurmalarına gerek olmamaktadır. Vize süresinin dolmasından sonra Fransa'da kalmaya devam etmek isteyen öğrencilerin VLS-TS süresinin dolmasına 2 ay kala geçici oturum izni başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci vizesi ile Fransa oturma izni başvurusu, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yapılabilmektedir.

Çalışma Vizesi İle Fransa Oturma ve Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Fransa'nın çok çeşitli çalışma vizesi türü bulunmaktadır.

Fransa çalışma vizesi türlerinden bazıları VLS-TS özelliklidir ve VLS-TS özellikli çalışma vizesi ile Fransa'ya giriş yapan kişilerin ilk 1 yıl boyunca ayrıca oturum iznine başvurmalarına gerek olmamaktadır. Çalışma vizesi süresinin dolmasından sonra Fransa'da kalmaya devam etmek isteyen kişilerin VLS-TS süresinin dolmasına 2 ay kala geçici oturum izni başvurusu yapmaları gerekmektedir.

VLS-TS özellikli olmayan çalışma vizesi hamillerinin ise Fransa'ya giriş yaptıktan sonra 2 ay içerisinde oturum izni başvurusu yapmaları gerekmektedir. Fransa oturma izni başvurusu yapmak için, Paris’te ikamet edenlerin polis merkezinden, başka bölgelerde ikamet edenlerin ise ikamet edilen bölgenin valiliğinden randevu alması gerekmektedir.

Fransa oturum izni başvurusu, ikamet edilen bölgeye göre internet üzerinden ya da fiziken yapılabilmektedir ve bölgeye göre Fransa'da oturum ve çalışma izni prosedürünü öğrenmek için ikamet edilen bölgenin web sitesini incelemek gerekmektedir.

Fransa'da oturma ve çalışma izni randevusu alan başvuru sahiplerinin, gerekli belgeler ile birlikte valiliğe gitmesi ve bazı durumlarda vergi damgası satın alması gerekmektedir.

Yetenek Vizesi İle Fransa'da Oturum İzni Nasıl Alınır?

Yetenek vizesi, Fransa’da 3 aydan fazla süreli çalışmak isteyen kişilere verilen bir vize türü olmaktadır ve maksimum 4 yıllığına verilmektedir.

Fransa yetenek vizesi alabilmek için; Fransa'da faaliyet gösteren bir organizasyon ya da şirketten iş teklifi almış nitelikli işçi, Fransa'da iş kuran, yatırım yapan ya da kamu tarafından tanınan bir projede faaliyet gösteren serbest meslek sahibi, alanında ulusal ya da uluslararası tanınırlığa sahip olup faaliyetlerine Fransa'da devam etmek isteyen kişi ve edebi ya da sanatsal alanda eserler vermiş olan bir gösterici olmak gerekmektedir.

Fransa yetenek vizesi, VLS-TS özellikli olmadığından yetenek vizesi sahiplerinin Fransa’ya giriş yaptıktan sonraki 2 ay içerisinde oturma izni alması gerekmektedir. Fransa yetenek vizesi ile oturma izni almak isteyen başvuru sahiplerinin, Paris’te ikamet etmeleri halinde polis merkezinden, başka bölgede ikamet etmeleri halinde ise ikamet edilen bölgenin valiliğinden randevu alması gerekmektedir.

Yatırımcı Vizesi İle Fransa Oturma İzni Nasıl Alınır?

Fransa yatırımcı vizesi, yetenek vizesinin alt türü olmaktadır ve sahibine maksimum 4 yıllığına Fransa’da yaşama ve çalışma hakkı vermektedir.

Fransa yatırım vizesi alabilecek kişiler, kişisel olarak veya kontrol ettikleri bir şirket aracılığıyla ya da en az %30 hisseye sahip oldukları bir şirket aracılığıyla ekonomiye doğrudan yatırım yapacak kişilerdir.

Fransa yatırımcı vizesi almak için; Fransa’da yatırımı takip eden 4 yıl boyunca işgücü yaratacak olmak, en az 300.000 euro yatırım yapmak ve sadece finansal yatırım türünde bir yatırım yapmamak gerekmektedir. Fransa yatırımcı vizesi, VLS-TS özellikli olmadığından yatırımcı vizesi sahiplerinin Fransa’ya giriş yaptıktan sonraki 2 ay içerisinde Paris’te ikamet etmeleri halinde polis merkezinden, başka bölgede ikamet etmeleri halinde ise ikamet edilen bölgenin valiliğinden randevu alarak oturma izni başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Aile Birleşimi Vizesi İle Fransa'da Oturma İzni Nasıl Alınır?

Aile birleşimi vizesi ile Fransa oturma izni, Fransa’da yaşayan bir sponsor akrabaya sahip olan kişilerin başvurabileceği uzun süreli vize türüdür.

Fransa aile birleşimi vizesi için sponsorlar; Fransa vatandaşı olanlar, AB ya da AEA üyesi ülkelerin vatandaşı olanlar ve AB ya da AEA üyesi ülkeler haricindeki ülkelerin vatandaşı olanlar olarak üç gruba ayrılmaktadır ve bu kişilerin eş, çocuk, ebeveyn, yakın akraba vb. aile üyeleri aile birleşimi vizesi ile Fransa oturma izni alabilmektedir.

Fransa'da ikamet eden sponsor aile üyesinin vatandaşlık durumuna göre verilen aile birleşimi vizesi, VLS-TS özellikli ya da normal özelliklidir. VLS-TS özellikli aile birleşimi vizesi sahiplerinin, 1 yıl boyunca oturma izni almasına gerek olmamaktadır fakat 1 yıldan sonra Fransa’da yaşamaya devam etmek istemeleri halinde vize bitmeden en az 2 ay önce yaşanan bölgenin valiliğinden randevu alarak geçici oturum izni başvurusu yapmaları gerekmektedir.

VLS-TS özellikli olmayan aile birleşimi vizesi sahiplerinin ise Fransa’ya girdikten sonraki 2 ay içerisinde ikamet edilen bölgenin valiliğinden randevu alması ve biyometrik fotoğraf, soyağacını gösteren doğum belgesi gibi evraklarla geçici oturum izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Evlilik Vizesi İle Fransa Oturma İzni Nasıl Alınır?

Evlilik vizesi, eş vizesi olarak da bilinen ve Fransa vatandaşı ya da Fransa'da ikamet eden yabancı ülke vatandaşları ile evli olan kişilere verilen bir vize türü olmaktadır. Fransa evlilik vizesi, aile birleşimi vizesinin bir alt türüdür ve hamiline Fransa oturum izni sağlamaktadır.

Fransa evlilik vizesi ile oturma izni alma süreci, Fransa'da ikamet eden eşin Fransız vatandaşı olup olmamasına göre verilen VLS-TS özellikli olan ve olmayan vizelerde değişmektedir.

VLS-TS özellikli evlilik vizesi sahiplerinin, 1 yıl boyunca oturma izni almasına gerek olmamaktadır fakat 1 yıldan sonra Fransa’da yaşamaya devam etmek istemeleri halinde vize bitmeden en az 2 ay önce yaşanılan bölgenin valiliğinden randevu alarak geçici oturum izni başvurusu yapmaları gerekmektedir.

VLS-TS özellikli olmayan Fransa evlilik vizesi sahiplerinin ise Fransa’ya girdikten sonraki 2 ay içerisinde ikamet edilen bölgenin valiliğinden randevu alması ve biyometrik fotoğraf, evlilik cüzdanı gibi gerekli belgelerle geçici oturum izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Fransa Oturum İzni Almak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Fransa’da oturma izni almak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Uzun süreli Fransa vizesi stickerının olduğu pasaport ve pasaportun işlem görmüş sayfalarının fotokopisinin sunulması gerekmektedir.
 • Vize: Pasaport üzerinde yer alan vize stickerının sunulması gerekmektedir.
 • Doğum sertifikası: Menşe ülkeden alınmış, başvuru sahibinin soy ağacını gösteren doğum sertifikası sunulması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: 1 adet biyometrik fotoğraf sunulması gerekmektedir.
 • İkamet kanıtı: Elektrik faturası, ikametgah beyanı, kira dekontu gibi yaşanılan yere dair ikamet kanıtı sunulması gerekmektedir.
 • Gelir kaynağı kanıtı: Başvuru sahibi çalışıyorsa iş sözleşmesi ve son maaşların makbuzları; serbest meslek sahibi, emekli veya işsiz ise Fransa'da yaşamak için yeterli mali olanaklara sahip olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri sunması gerekmektedir.
 • Sağlık sigortası: Fransa sağlık sigortasının sunulması gerekmektedir.

Fransa Oturma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Fransa oturum izni, ortalama 45- 60 iş gününde çıkmaktadır.

Fransa Konsolosluğu’nun yoğunluğuna veya ek belge talep etmesi durumuna göre Fransa oturum izni çıkma süresi uzayabilmektedir.

Fransa Oturma İzni Ücreti Ne Kadardır?

Fransa oturma izni ücreti, 200 euro olmaktadır.

Fransa oturum izni ücreti alınırken 25 euro ekstra damga vergisi olmaktadır ve 2022 itibariyle 225 euroya ek olarak oturma izni onaylanırken 99 euro daha alınmaktadır.

Fransa Oturma İzni Ne Kadar Süre için Verilir?

Fransa oturma izni süresi, Fransa oturma izni (Carte de Sejour) için en fazla 4 yıl; Fransa yerleşim izni (Carte de Resident) için en fazla 10 yıl olmaktadır.

Fransa Oturma İzni Yenilenebilir Mi?

Evet, Fransa oturma izni yenilenebilmektedir.

Fransa Oturum İzni Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Fransa oturma izni yenileme işlemi prosedürü, carte de sejour ve carte de resident için farklı olmaktadır.

Carte de sejour oturma iznini yenilemek için, oturma izni bitmeden en az 3 ay önce administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr üzerinden online randevu almak ve randevu gününde; doğum belgesi, 3 adet biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası gibi destekleyici belgelerle yaşanılan yerin valiliğine giderek ödeme yapmak gerekmektedir.

Carte de resident için Fransa oturma izni yenileme sürecinde, izin bitmeden en az 3 ay önce yaşanılan yerin valiliğine giderek 225 euro ücret ödenmesi ve başvuru yapılması gerekmektedir. Carte de resident için yenileme işlemi 10 yılın sonunda yapılmaktadır ve bu yenilemede hamiline kalıcı oturum izni verilmektedir.

Fransa Kalıcı Oturum İzni Nasıl Alınır?

Fransa kalıcı oturum izni, Fransa yerleşim izni (Carte de Resident) hamillerine 10 yılın sonunda yerleşim izinlerini yenilemek için başvurmaları durumunda verilmektedir.

Fransa kalıcı oturum izni almak için, izin bitmeden bitmeden en az 3 ay önce yaşanılan yerin valiliğine giderek; 1 biyometrik fotoğraf, medeni durum belgesi, en az A2 seviyesinde Fransızca bilindiğinin kanıtı, ikametgah belgesi gibi evrakların sunulması ve 225 euro ücret ödenmesi gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Fransa oturum izni ile ilgili olarak merkezimize en çok sorulan sorular ve cevapları aşağıda verilmiştir.

Fransa Oturma İzni Hamiline Hangi Hakları Sağlar?

Fransa oturma izninin hamiline sağladığı haklar; maaşlı bir işte çalışma veya serbest meslek sahibi olma, oturma izninin geçerli olduğu süre içerisinde Fransa’da yaşama ve Schengen bölgesinde seyahat etme olmaktadır.

Fransa oturma izni hamilinin çalışma izni kapsamı, belgenin alındığı bölgeyi kapsamaktadır ve Fransa’nın başka bölgelerinde geçerli olmamaktadır.

Fransa Oturma İzni İle Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Hangileridir?

Fransa, Schengen alanına üye ülkelerden biridir ve Fransa oturum izni sahipleri Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilmektedir.

Fransa oturma izni ile vizesiz gidilebilecek ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn’dır.

Fransa'da Oturum İzni Alanlar Ne Zaman Vatandaşlık Başvurusu Yapabilir?

Fransa’da oturum izni alanlar 5 yıl Fransa'da ikamet ettikten sonra vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Fransa vatandaşlık başvurusu yapabilmek için; en az 5 yıl kesintisiz olarak Fransa’da ikamet etmek, Fransa kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmak, en az A2 seviyesinde Fransızca bilmek ve Fransa’da yaşamak için yeterli maddi kaynağa sahip olmak gerekmektedir.

Fransa’da ikamet ettikleri dönemde kamu düzenine aykırı eylemlerin faili olan kişiler Fransa vatandaşlık başvurusu yapamamaktadır.

Fransa Oturma İzni Almak Zor Mudur?

Fransa oturma izni almak, gerekli şartların sağlanması ve başvuru sürecinin doğru yürütülmesi durumunda zor olmamaktadır.

Türkiye'den yapılan vize başvurularında en yüksek onay oranına sahip akredite acente olan Vizem.net Fransa oturma vizesi başvuru ve takip işlemlerinde danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Fransa'da Ev Alarak Oturma İzni Alınabilir Mi?

Hayır, Fransa’da oturma izni ev alana verilmemektedir. Fransa’da ev almak oturma izni almak için bir yeterlilik olmamaktadır.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: