fransa çalışma vizesi nedir nasıl alınır

Fransa Çalışma Vizesi ve Çalışma İzni Süreçleri

Fransa çalışma vizesi, Fransa Cumhuriyeti’nde 3 aydan daha uzun süreyle ve 1 yıla kadar kalmak ve çalışmak isteyen kişiler için Fransa Cumhuriyeti tarafından oluşturulmuş Fransa vizesi türüdür.

Fransa çalışma vizesi hamilleri, Fransa’da doğrudan oturum izni hakkına sahip olmazlar. Fransa çalışma vizesi hamillerinin Fransa`ya vardıktan sonra Fransa oturum izni için göçmenlik bürolarına ayrıca başvuru yapmaları gereklidir.

Fransa Çalışma Vizesine Başvurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Fransa çalışma vizesi için gerekli evraklar, başvurulacak Fransa çalışma vize tipine göre değişmektedir. Fransa çalışma vize tipine göre değişen belgeler ilgili başlıklar altında ayrıca verilmiştir.

Fransa çalışma vizesi için gerekli evraklar aşağıda verilmiştir.

 1. Fransa çalışma vizesi başvuru formu: Fransa çalışma vize başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır,
 2. İki adet fotoğraf: Biyometrik şartlara uygun 35 mm genişlikte ve 45 mm uzunlukta iki adet fotoğraf,
 3. Geçerli pasaport: Fransa çalışma vizesi başvurusunda kullanılan pasaportun son 10 yıldan eski olmaması, Fransa`nın terk edileceği tarihten itibaren en az 3 ay sonrasına kadar geçerliliğe sahip olması ve en az iki sayfasının boş olması gerekmektedir.
 4. Finansal yeterlilik kanıtı: Fransa çalışma vizesi hamili, Fransa’da çalışacağı süre boyunca finansal olarak giderlerini karşılayabileceğine dair kanıt. Fransa çalışma vizesi için finansal yeterlilik belgeleri şunlardır,
  • Banka ekstreleri,
  • Maaş delilini gösteren iş sözleşmesi (eğer Fransa’da çalışılıyorsa veya iş teklifi alındıysa),
  • Kiraya verilmiş mülkiyetlerden gelen gelir kanıtı,
  • Emeklilik ödeneği plan kanıtı,
  • Fransa’da ikamet edilecek süre boyunca, Fransa çalışma vizesi hamiline sponsor olunacağına dair mektup / belge (Son 3 ayın banka ekstreleri vb.),
  • Diğer dökümanlar: Fransa’da ikamet edilecek süre boyunca, Fransa çalışma vizesi hamilinin kendisini finansal olarak geçindirebileceğine dair diğer belgeler,
 5. Adli sicil kayıt örneği: Fransa D tipi iş vizesi hamilinin daha önceden bir suç işlememiş veya karışmamış olduğunu kanıtlayan adli sicil kayıt örneği,
 6. Fransa çalışma vizesi başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont.

Fransa Çalışma Vizesi Kategorileri Nelerdir?

Fransa çalışma vizesi kategorileri aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa maaşlı çalışanlar vizesi,
 • İşletme veya şirket kurmak ve işletmek için Fransa çalışma vizesi,
 • Profesyoneller ve serbest meslek çalışanları için Fransa çalışma vizesi,
 • Fransa uzun süreli sporcu vizesi,
 • Fransa uzun süreli gönüllü çalışma vizesi,
 • Uluslararası organizasyonda çalışma vizesi.

Fransa Maaşlı Çalışanlar Vizesi

Fransa maaşlı çalışanlar vizesi, Fransa’da 1 yıla kadar çalışmak isteyen kişiler için oluşturulmuş Fransa çalışma vizesi türüdür. Fransa maaşlı çalışanlar vizesine başvuruda bulunacak kişiler, DIRECCTE tarafından onaylanmış ve kabul görmüş olan iş sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekir.

Fransa maaşlı çalışanlar vizesi için ayrıca gereken belgeler şunlardır.

 • OFII Formu: Fransa’da oturma izni başvurusunda bulunmak için (3 aydan uzun süre ile kalınmış veya kalınılacaksa) doldurulması gereken formdur,
 • İş sertifikası / sözleşmesi: İş sözleşmesinin orijinal kopyası DIRECCTE tarafından onaylanmış bir şekilde sunulması gerekir,
 • Polis sertifikası: 3 aydan daha eski olmayan adli sicil kaydı.

Bir İşletme veya Şirket Kurmak ve İşletmek için Fransız Çalışma Vizesi

Bir işletme veya şirket kurmak ve işletmek için Fransız çalışma vizesi, Fransa’da işletme veya şirket kurmak ve işletmek isteyen kişilerin başvurması gereken vize türüdür. Fransa işletme veya şirket kurmak ve işletme çalışma vizesi kişisel kurulan işten ayrı olarak, Fransa’daki başka şirketlerle işbirliği halinde olunması durumunda da alınabilmektedir.

Bir işletme veya şirket kurmak ve işletmek vizesi için çalışma vizesi başvurusunda ayrıca ibraz edilmesi gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Finansal yeterlilik kanıtı: İşletme veya şirket kurmak ve işletmek için alınan Fransa çalışma vizesi sahibi, son üç aylık banka hesap ekstrelerini ve işlem listelerini ayrıca mesleki durumunun kanıtlarını da (CV, dereceler vs.) sunmalıdır.
 • Fransa vergi ödemesi kanıtı: Fransa işletme veya şirket kurmak ve işletmek için alınan çalışma vizesi hamili, eğer son on yıl içinde Fransa’da ikamet etmiş ise verilir,
 • Bireysel iş kurma kanıtı: Fransa’da iş kuracak kişinin, iş planını birkaç yıllık olarak ibraz eden portföy
  • Fransa’da kayıtlı banka veya sigorta şirketi tarafından verilmiş garanti belgesi veya Fransa’da kayıtlı banka tarafından verilmiş banka hesabından alacak bakiyesi belgesi,
  • Fransız şirket sicili tescil belgesi ve kiralık iş sözleşmesi portföye eklenmelidir.

Fransız Uzun Süreli Spor Vizesi

Fransa uzun süreli spor vizesi, başvuruda bulunacak sporcuların bir yıla kadar Fransa’da kalmasına ve spor faaliyetlerine katılmasına izin veren Fransa çalışma vizesi türüdür.

Fransa uzun süreli spor vizesi hamili, yapacağı spor faaliyetleri neticesinde maaş alacaksa “maaşlı çalışan” olarak başvuruda bulunması gerekir. Fransa uzun süreli spor vizesi hamili, yapacağı spor faaliyetleri sonucunda maaş almayacaksa “ziyaretçi” olarak başvuruda bulunması gerekir.

Fransa uzun süreli spor vizesi hamili, ziyaretçi olarak başvuruda bulunacaksa kayıtlı olduğu spor kulübü veya kurumu tarafından sponsor olunması gerekir.

Fransa uzun süreli spor vizesi için ayrıca gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • OFII formu: Fransa’da oturum izni başvurusu için gerekli belge,
 • İş sözleşmesi: DIRECCTE tarafından onaylanmış orijinal iş sözleşmesinin kopyası ile ibraz edilir,
 • Adli sicil kaydı: Fransa uzun süreli spor vizesi hamilinin, ülkesinde suç işlemediğine dair kanıt,
 • Reşit olunmaması durumunda: Ebeveyn izni ve ebeveynlerin pasaport kopyaları.

Gönüllü Çalışma için Fransız Uzun Süreli Vizesi

Gönüllü çalışma için Fransız uzun süreli vizesi, Fransa’da 3 aydan uzun süreli ikamet edecek insani yardım gönüllüleri için Fransa Cumhuriyeti tarafından oluşturulmuş vize türüdür.

Gönüllü çalışma için Fransız uzun süreli vizesi süreci, Fransa tarafından tanınan ve kayıtlı yardım derneği veya kamu kuruluşu olarak bilinen Fransız vakıfları veya dernekleri aracılığıyla yapılır.

Gönüllü çalışma için Fransız uzun süreli vizesi için ayrıca gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Finansal kaynak kanıtı: Son üç aya dair banka hesap özetleri ve ayrıntılı işlem listesi ve başvuru sahibine ait (eğer çalışıyorsa) son üç aylık maaş kanıtı,
 • Yasal beyanname: Gönüllü çalışma için Fransız uzun süreli çalışma vizesi hamilinin yaşadığı tüm ülkelerde son 10 yılda suç işlemediğine dair hukuk makamlarından alınan beyanname.
 • Gönüllü iş sözleşmesi: Gönüllü iş sözleşmesi içinde belirtilmesi gerekenler şunlardır.
  • Her iki tarafın ad ve adresi,
  • Yapılacak olan gönüllülük işinin ayrıntılı açıklanması,
  • Gönüllü çalışma için Fransız uzun süreli çalışma vizesi hamilinin işe alındığı süre,
  • Gönüllü çalışma için Fransız uzun süreli çalışma vizesi hamilinin Fransız ulusal sağlık sigortasına kayıt kanıtı,
  • Ödemelerin ayrıntılı dekontu,
 • Adli sicil kaydı,
 • Fransız makamlarına kayıt,
 • Reşit olmama durumunda: Ebeveyn izni ve pasaportlarının kopyası.

Fransız Uluslararası Örgütü Çalışma Vizesi

Fransız uluslararası örgütü çalışma vizesi, Fransa’da 90 günden fazla uluslararası bir örgütte resmi olarak görev alacak kişinin başvurması gereken Fransa vize türüdür.

Fransa uluslararası örgütü çalışma vizesi için ayrıca gereken belgeler şunlardır.

 • Davet mektubu: Uluslararası örgütler tarafından verilen ve Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan resmi davet mektubu.

Fransa Uzun Süreli (D Tipi) Çalışma Vizesi Nedir?

Fransa uzun süreli (D tipi) çalışma vizesi, Fransa’da 90 günden fazla süreyle çalışma izni alınması halinde başvurulması gereken vize türüdür.

Fransa Cumhuriyeti dünyada altıncı ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük ikinci ekonomiye sahiptir. Fransa Cumhuriyeti istihdam edilecek yabancı ülke vatandaşlarına Fransa D tipi çalışma vizesi ile çalışma hakkı sağlamaktadır. D tipi Fransa vize başvuruları Türkiye'deki Fransa dış temsilcilikleri üzerinden sağlanmaktadır.

Fransa Çalışma Vizesine Nasıl Başvuru Yapılır?

Fransa çalışma vizesi başvuru adımları aşağıda verilmiştir.

 1. Fransa çalışma vizesi için France-Visas resmi sitesi üzerinden profil oluşturulur ve uygun çalışma vizesi türü seçilir,
 2. Fransa çalışma vizesi başvurusu için seçilen vize türünün uygun belgeleri France-Visas resmi sitesi üzerinden temin edilir,
 3. Fransa çalışma vizesi başvurusu için aracı kurumlardan veya Fransa Dış Temsilciliklerinden randevu alınır,
 4. Randevu gününde Fransa çalışma vize başvurusu için biyometri bilgileri ve gerekli evraklar aracı kuruma veya Fransa Dış Temsilciliklerine teslim edilir,
 5. Fransa çalışma vizesi başvuru sonucu beklenir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Fransa Çalışma Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

2021 yılı için Fransa çalışma vizesi başvuru ücreti 99 Euro’dur.

Fransa Çalışma Vizesine Benzer Diğer Fransa Vize Türleri Nelerdir?

 • Fransız uluslararası örgütü çalışma vizesi,
 • Fransa uzun süreli çalışma vizesi,
 • Fransa kısa süreli çalışma vizesi,
 • Fransız uzun süreli spor vizesi,
 • Fransız uzun süreli gönüllü çalışma vizesi,
 • Fransa maaşlı çalışanlar vizesi,
 • Bir işletme veya şirket kurmak ve işletmek için Fransız çalışma vizesi,
 • Profesyoneller ve serbest meslek çalışanları için Fransa çalışma vizesi,
Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: