Fransa Vize Reddi

Fransa Vize Reddi Nedenleri ve 2023'te İtiraz Süreci

Vize reddi; vize şartlarının sağlanmaması, eksik evrak ibraz edilmiş olması ya da zamanında başvuru yapılmaması gibi nedenlere bağlı olarak vize başvurusunun ret yanıtı alması durumudur. Fransa, Schengen Antlaşması'na taraf ülkelerden biridir ve son günlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranı artmıştır.

Fransa için yapılan vize başvurularının olumlu sonuçlanması için başvuru evraklarının eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması ve başvuru sürecinin doğru yürütülmesi oldukça önem taşımaktadır; dolayısıyla başvuru süresince danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir. Halihazırda Fransa vize başvurusu reddedilen kişilerin; ret kararına itiraz etme ya da tekrar başvuru yapma hakları bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin vize onay oranı en yüksek akredite acentesi olan Vizem.net, Fransa vize başvurusu reddedilen kişilere itiraz ve ikinci başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Fransa vize reddi almış kişilerin Vizem.net danışmanlığında yaptıkları ikinci başvurularında vize onaylanma oranı %81,6’dır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Fransa Vize Reddi Oranları Nasıldır?

Fransa vize reddi oranları aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

YılBaşvuru SayısıReddedilen Başvuru SayısıRet Oranı
202145.1265.931%9
202036.5453.082%8
2019143.4789.106%6
2018128.6517.583%5
2017136.0286.283%5

Fransa Vize Reddi Maddeleri Nelerdir?

Fransa vize reddi maddeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Vize başvurusunda hatalı, sahte ya da eksik belge ibraz edilmesi
 • Kişinin yapmak istediği Fransa seyahati için amacını gerekçelendirememesi
 • Kişinin yapmak istediği Fransa seyahati için yeterli düzeyde finansal birikime sahip olmaması
 • Başvuru sahibinin 180 günlük bir dönem içerisinde 90 günlük Schengen bölgesinde kalış hakkını doldurmuş olması
 • Başvuru sahibi adına Schengen Bilgi Sistemi’nde (SIS) olumsuz nitelikte kayıt bulunması
 • Schengen bölgesine üye olan ülkelerden birinin başvuru sahibini toplum düzenine, toplum sağlığına ya da ulusal güvenliğe tehdit olarak görmesi
 • Başvuru sahibine ait uygun ve geçerli bir seyahat sağlık sigortası bulunduğuna dair kanıtların ibraz edilmemesi
 • Kişinin söz konusu Fransa seyahatinin amacına yönelik sunmuş olduğu bilgilerin geçersiz bulunması
 • Başvuru sahibinin Fransa vizesi geçerlilik süresinin bitmesinden sonra Schengen bölgesinden ayrılmayacağına dair şüphelerin bulunması
 • Vize başvuru sahibinin başvuru işlemlerini sınırda yaptığı durumlarda bu hakka sahip olmaması
 • Vize başvuru sahibinin vize başvurusunu iptal etmesi

Fransa vizesi başvuru sahiplerinin Schengen vize reddi maddeleri olarak listelenen maddelerden herhangi birini karşıladığı durumlarda vize başvurusu ret ile sonuçlanmaktadır.

Fransa Vize Reddi 1. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 1. madde; sahte, gerçek olmayan ya da tahrif edilmiş seyahat belgesi ibraz edilmesi durumunda vize başvurusunun reddedileceğini belirtir.

Fransa vize başvurusunda ret yanıtı almak istemeyen kişilerin; gerekli olan tüm evrakları talep edilen niteliklere uygun olarak ve eksiksiz bir biçimde ibraz etmeleri gerekir.Fransa vize başvuru işlemleri için gerekli olan vize evrakları tamamlandıktan sonra, herhangi bir hatadan kaçınmak için ibraz edilmeden önce son bir kez tekrardan kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

1. maddeden ötürü Fransa vize başvurusu reddedilen kişiler; vize reddine neden olan hatalı belgeleri düzelterek veya eksik belgeleri sunarak itiraz işlemlerinde bulunabilir.

Fransa Vize Reddi 2. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 2. madde; başvuru sahibinin söz konusu Fransa seyahati için kalış amacını gerekçelendirmemesi durumunda vize başvurusunun reddedilmesi durumunu kapsar.

Vize başvuru dosyası içerisinde kişinin seyahat amacını kanıtlayıcı gerekli seyahat belgelerinin ibraz edilmemiş olması vize reddine neden olabilmektedir. Seyahat amacının gerekçelendirilmemesi nedeniyle vize reddi almamak için kişilerin; başvuruda bulundukları vize türü ve seyahat amaçlarına bağlı olarak gerekli olan evrakları eksiksiz ve doğru bir biçimde başvuru dosyasına eklemeleri gerekir.

Fransa Vize Reddi 3. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 3. madde; planlanan kalış süresi veya menşe veya ikamet ülkesine veya üçüncü bir ülkeye transit geçiş için yeterli geçim kaynağına dair kanıt sunulamaması durumunda vize başvurusunun reddedilmesi anlamına gelir. 3. maddeye bağlı olarak Fransa vize başvurusunun reddedilmemesi için kişilerin; 1 aydan eski tarihe ait finansal belgeler, güncel banka hesap durumuna ait belgeler ve talep edilen düzeyde finansal yeterlilik durumu gösteren belgeleri başvuru dosyası içerisinde ibraz etmeye dikkat etmeleri gerekir.

Fransa Vize Reddi 4. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 4. madde; halihazırda mevcut 180 günlük süre içinde Schengen bölgesi topraklarında 90 gün kalınmış olması durumunda kişinin vize başvurusunun reddedileceğini belirtir.

Kısa süreli (C tipi) vize olarak da adlandırılan Schengen vizelerinin hamiline 180 gün içerisinde en fazla 90 günlük bir süre ile kalma hakkı vermesi nedeniyle bu süreyi doldurmuş olan kişilerin vize başvuruları ret yanıtı alabilir; vize reddinin önüne geçmek için Schengen kalış sürelerinin hesaplanması ve uygun tarihler için vize başvurusu yapması gereklidir.

Fransa Vize Reddi 5. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 5. madde; kişinin Schengen Bilgi Sistemi’nde (SIS) yer alan kayıtları nedeniyle vize başvurusunun reddedilmesi durumunu belirtir.

Schengen Bilgi Sistemi’nde vize başvuru sahibinin geçmiş dönemlerde vize ihlalinde bulunmuş olması gibi bilgilerin bulunmasına bağlı olarak Fransa vize başvuruları reddedilebilmektedir.

5. madde sebebiyle ret kararının önüne, ancak sistemde yer alan olumsuz kaydın aksini ispatlayan belgelerin sunulması ile geçilebilmektedir.

Fransa Vize Reddi 6. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 6. madde; başvuru sahibinin kamu politikası, iç güvenlik, halk sağlığı veya uluslararası ilişkiler için bir tehdit olarak görülmesi nedeniyle vize başvurusunun reddedilmesi durumunu betimler.

Schengen bölgesine üye olan ülkelerden birinin başvuru sahibinin kendi ülkesi ya da Schengen bölgesi için bir tehdit olarak görmesi, Fransa vize başvurusunun ret yanıtı almasına neden olabilir.

Fransa Vize Reddi 7. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 7. madde; başvuru sahibinin yeterli ve geçerli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduğuna dair kanıt sunulmaması durumunda vize başvurusunun ret yanıtı alacağını belirtir.

Fransa vize başvuru işlemleri için ibraz edilmesi gereken belgelerden biri olan seyahat sağlık sigortası, talep edilen özelliklere uygun olarak düzenlendikten sonra vize başvuru dosyası içerisine mutlaka eklenmelidir.

Fransa Vize Reddi 8. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 8. madde; güvenilir bilgiler sunulmaması durumunda vize başvurusunun reddedileceğini belirtir.

Fransa vize reddi 8. madde itiraz işlemleri için; kişilerin vize başvuru işlemlerinde sundukları bilgilerin doğru olduğunu gösteren kanıtlar ile ilgili kuruma müracaat etmeleri gerekir. Vize gerekli belgelerinde çelişkili bilgilere yer verilmemesine dikkat edilmesi, 8. madde sebebiyle ret kararının önüne geçmek için yardımcı olabilmektedir.

Fransa Vize Reddi 9. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 9. madde; kişinin sahip olduğu güncel vizenin sona ermesinden önce Fransa topraklarını terk etme niyetinin tespit edilememesi durumunda vize başvurusunun ret yanıtı alacağını belirtir.

9. maddeye bağlı olarak vize reddi almak istemeyen kişilerin; söz konusu Fransa seyahatinin ardından kişinin kendi ülkesine dönüş için aldığı uçak bileti ve kişinin ülkesinde bulunmasını gerektiren nedenleri gösterecek nitelikte kira sözleşmesi, ülkede eğitim gören çocuklara dair bilgiler ya da kişinin aktif olarak ülkesinde çalıştığını gösteren belgeleri vize başvuru dosyası içerisinde sunması gerekir.

Fransa Vize Reddi 10. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 10. madde; sınırda vize başvurusu yapan kişinin bu hakka sahip olmaması durumunda vize başvurusunun reddedileceğini belirten maddedir.

Vize başvurusu 9. madde nedeniyle reddedilmesine karşın Fransa sınırında vize başvurusunda bulunma hakkı olan kişilerin, bu durumu betimleyici bir itiraz dilekçesi ile birlikte kanıtlayıcı belgeleri ilgili kuruma ibraz ederek vize reddine itirazda bulunma hakları vardır.

Fransa Vize Reddi 11. Madde Nedir?

Fransa vize reddi 11. maddesi; başvuru sahibinin iptal talep etmesi durumunda vize başvurusunun reddedilmesi durumudur.

Herhangi bir nedenden ötürü vize başvuru işlemlerini iptal eden kişilerin başvuruları reddedilmiş olarak kabul edilir.

Fransa Vizesi Ret Kararı Kim Tarafından Verilmektedir?

Fransa vizesi değerlendirme süreci, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan Fransa vize başvurularında başvuru sahibinin ikamet yerine bağlı olarak Fransa Ankara Büyükelçiliği ya da Fransa İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yürütülmektedir.

Fransa vizesi başvurularının onaylanması ve reddedilmesi, başvuruları değerlendiren ilgili dış temsilcilik tarafından yapılır.

Fransa Vize Başvurusunun Reddedildiği Nasıl Öğrenilir?

Fransa vize başvurusunun reddedildiği, yalnızca pasaport iadesi sırasında öğrenilmektedir. Kişinin vize başvurusunun onaylanması durumunda Fransa vizesi pasaporta sticker olarak yaptırılmaktadır.

Fransa vize başvurusunun sonuçlanmasının ardından vize başvuru sahibine mail yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Fransa vize sorgulama işlemleri esnasında yalnızca başvurunun hangi aşamada olduğu bilgisine ulaşılabilir.

Vize başvurusunun reddedilmesi halinde vize reddinin sebebini gösteren form vize başvuru sahibine teslim edilmektedir.

Fransa Vize Başvurusunun Reddine İlişkin Form Nedir?

Fransa vize başvurusunun reddine ilişkin form, Fransa'nın da dahil olduğu Schengen ülkelerinin vize reddi bildiriminde ortak olarak kullandığı bir formdur ve form içerisinde 11 madde bulunmaktadır. Vize başvurusunun reddine ilişkin form içerisinde Schengen vize başvurularının reddine neden olabilecek 11 madde yer alır. Vize başvuruları en sık 2., 3., 6., 8. ve 9. maddeler gerekçe gösterilerek reddedilmektedir.

Schengen vize başvurusunun reddine ilişkin forma ait bir görsel aşağıda verilmiştir.

Fransa Vize Başvurusunun Reddine İlişkin Form Nedir?
Fransa Vize Başvurusunun Reddine İlişkin Form Nedir?

Fransa Vize Reddi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Fransa vize reddi durumunda; vize reddine itiraz edilebilir ya da yeniden vize başvurusu yapılabilir.

Fransa Vize Reddine Nasıl İtiraz Edilir?

Fransa vize reddine itiraz etmek isteyen kişilerin; ilgili kuruma hitaben itiraz dilekçesi yazarak itiraz işlemlerini başlatmaları gerekir.

Fransa vize reddine itiraz dilekçesi içerisinde; vize reddi kararının niteliği, kişinin vize reddine itiraz etme nedeni ve vize reddinin neden geri çekilmesinin talep edildiği gibi bilgilere yer verilmesi ve dilekçe ekinde kanıt belgelerin sunulması gerekir. Fransa vize reddine itiraz işlemlerinin, vize reddi kararının kişiye iletilmesini takip eden iki ay içerisinde yapılması şartı bulunmaktadır.

Fransa Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Fransa vize reddi dilekçesi, vize reddi ile ilişkili işlemlerle görevlendirilmiş olan CRRV (Commission de Recours contre les décisions de Refus de Visa d'entrée en France) kurumuna hitaben resmi ve yalın bir dil kullanılarak başvuru sahibi tarafından yazılır.

Vize reddine itiraz için yazılan dilekçe içerisinde; başvuru sahibine ait kişisel bilgiler, vize başvurusunun reddedildiği tarih, vize başvurusunun reddedilme nedeni ve vize reddinin hatalı olma nedeni gibi bilgilerin yer alması gerekir. Fransa vize reddi dilekçesinin başvuru sahibi tarafından imzalanmış bir biçimde ibraz edilmesine dikkat edilmesi gerekir.

Fransa vize reddi itiraz dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

Fransa Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Fransa Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Fransa Vize Reddinden Sonra Tekrar Başvuru Nasıl Yapılır?

Fransa vize reddinden sonra tekrar başvuru, ret gerekçelerinin incelenmesi ve ortadan kaldırılmasının ardından yapılır.

Vizem.net üzerinden yapılan ikinci Fransa vizesi başvuruları için öncelikle ilk başvurunun reddedilme sebebi değerlendirilmekte, ardından ret nedenlerinin ortadan kaldırılabildiği durumlarda yeni başvuru işlemleri başvuru sahipleri adına vize uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Vize Reddi Alan Kişilere Fransa Vize Ücreti İade Edilir Mi?

Hayır, vize reddi alan kişilere Fransa vize ücreti iade edilmez. Vize harcı ve vize başvuru merkezi servis ücreti başvurunun ret yanıtı alması durumunda kişiye geri ödenmemektedir.

Vizem.net danışmanlık hizmeti alınarak yapılan Fransa vizesi başvurularında vize reddi alınması durumunda belirli vize türleri için danışmanlık ücreti %80 oranında iade edilmektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1 868

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: