Fransa Yetenek Vizesi

Fransa Yetenek Vizesi (Passeport Talent) Nedir, Nasıl Alınır?

Fransa yetenek vizesi, yabancı çalışanların ve serbest meslek sahiplerinin Fransa’nın ekonomik çekiciliğini geliştirmelerine yardımcı olmaları amacıyla verilen ve aynı zamanda Passeport Talent adıyla bilinen, hamiline çok yıllık oturma izni veren bir vize türüdür. Yetenek pasaportu ile Fransa’ya geliş tarihinden itibaren en fazla dört yıl Fransa’da kalınabilmektedir.

Fransa’da yatırım yapmak, şirket kurmak amacıyla Fransa’ya gelmek isteyen veya çok yüksek nitelikli ya da sanatçı olan kişiler yetenek vize ile Fransa’da 3 aydan uzun bir süre hem çalışıp hem de yaşayabilmektedir. Dört yıldan daha uzun süre kalmak isteyen kişiler, gereken şartları sağladığı sürece oturum süresini yenileyebilir.

Vizem.net yetenek vizesi ile Fransa’ya yerleşmek isteyen kişilere vize başvurularında danışmanlık ve takip hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Kimler Fransa Yetenek Vizesi Alabilir?

Fransa yetenek vizesi alabilen kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa’da faaliyet gösteren bir organizasyon ya da şirketten iş teklifi almış olan nitelikli çalışan statüsündeki kişiler
 • Fransa’da iş kuran, yatırım yapan ya da kamu tarafından bilindik bir projede faaliyet gösteren serbest meslek sahibi kişiler
 • Alanında ulusal ya da uluslararası tanınırlığa sahip olan ve faaliyetlerine Fransa’da devam etmek isteyen kişiler
 • Edebi ya da sanatsal alanda eser veren sanatçılar ve performansçılar

Fransa Yetenek Vizesi Şartları Nelerdir?

Fransa yetenek vizesi şartları başvuru sahibinin faaliyet alanına göre değişmektedir; aşağıda farklı gruplar için Fransa yetenek vizesi şartları aktarılacaktır.

Nitelikli İşçiler için Fransa Yetenek Pasaportu Şartları Nelerdir?

Nitelikli işçiler için Fransa yetenek pasaportu şartları arasında, ’yüksek nitelikli işçi tanımına uyan kişilerin yenilikçi bir girişim şirketinden, başvuru sahibinin Fransa dışında çalışmakta olduğu uluslararası şirket grubuna ait veya Fransa’da faaliyet gösteren bir şirketten ya da üniversitelerden iş teklifi almak bulunur.

İş sözleşmesi süresi üç ayı aşan yeni yenilikçi girişim pozisyonu, bağlı olunan şirketin ARGE projesiyle bağlantılı olmalı ve maaş asgari ücretin en az 2 katına eşit olmalıdır.

Uluslararası bir şirketler grubuna ait olan firmada en az 3 aydır çalışılıyor ve bu firmanın Fransa’da bulunan şubesinde iş sözleşmesi kapsamında üç aydan daha fazla çalışmak söz konusu ise Fransa yetenek pasaportu başvurusunda bulunulabilir. Maaş, Fransa’da asgari ücretin en az 1,8 katına eşit olmalıdır.

Dört yıldan uzun olmayacak şekilde ve bir Avrupa Birliği programı veya AB içi hareketlilik programları bünyesinde kamu ya da özel bir yükseköğretim kurumunda araştırmacı olarak Fransa’da en az yüksek lisans derecesinde eğitim seviyesine sahip olanlar yetenek pasaportu başvurusunda bulunabilir.

İlgili pasaport başvurusu için yüksek nitelikli çalışan olarak Fransa tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda en az 3 yıllık yüksek öğrenim görmüş veya en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişiler, maaşları Fransa’da bir asgari ücretin en az 1,5 katı olmak üzere başvuru yapabilmektedir.

Serbest Meslek Sahibi Kişiler için Fransa Yetenek Vizesi Şartları Nelerdir?

Serbest meslek sahibi kişiler için Fransa yetenek vizesi, Fransa’da iş kuran ya da Fransa’da kurulu bir işi devralan, Fransa’ya ekonomik yatırım yapan, Fransa’da bir kamu kurumu tarafından tanınan yenilikçi bir ekonomik projeye katılan ya da Fransa’da kurumsal bir şirketin yetkilisi olarak görev alan serbest meslek sahiplerine verilmektedir.

Fransa’da yeni bir iş kurmak veya bir işletmeyi devralmak için öncelikle yapılacak yatırımın ciddi ve kar odaklı olduğu kanıtlamalı ve 30.000 euro yatırım yapılmalıdır. Ticari, zanaatkar veya endüstriyel olabilecek işletmeler Fransız hukukunda geçerli olan özel birtakım kurallara tabii olmaktadır. Kendi işletmesini açmak isteyen kişiler Fransa iş kurma vizesi almak için en az yüksek lisans derecesine sahip olmalı veya ilgili iş alanında 5 yıllık bir deneyime sahip olmalıdır.

Yatırım yaparak vize almak isteyen kişiler, %10’un üzerinde öz sermaye veya gayrimenkul yatırımı ile bir firmada sermaye artışı yaparak veya bağlı ortaklıkların ve diğer yatırımların faaliyet giderlerinin dağıtılmamış payı ile yeniden yatırılan kazançlar ile yatırım gerçekleştirmeli ve Fransa yatırımcı vizesi alabilmektedir.

Bir kamu kurumu tarafından tanınan yenilikçi ekonomik bir projeye maddi yardımda bulunarak vize başvurusunda bulunulabilmektedir. Projenin kamu kurumu tarafından yatırım öncesinde tanınmış olması gereklidir.

Kişi en az 3 ay Fransa’da aynı gruba ait bir kuruluşta veya şirkette çalıştıysa, kuruluşu temsil edecek kadar bir yetkiye sahip ise ve maaşı yasal asgari ücretin en az üç katına eşit ise vizeye başvurabilmektedir.

Tanınmış Kişiler için Fransa Yetenek Vizesi Şartları Nelerdir?

Tanınmış kişiler için Fransa yetenek vizesi şartları aşağıda verilmiştir.

 • Fransa’da bilim, edebiyat, sanat, akademi, eğitim veya spor alanlarında bir faaliyette bulunma niyetinde olunması
 • Fransa’da kalma süresinin üç aydan daha uzun olması
 • En az Fransa asgari ücreti düzeyinde yeterli geçim kaynağına sahip olunduğunun kanıtlanması

Sanatçılar için Fransa Yetenek Vizesi Şartları Nelerdir?

Sanatçılar için Fransa yetenek vizesi şartları başvuru sahibinin Fransa’da bir işverene bağlı olarak çalışacak olması ya da bağımsız olarak işini icra edecek olmasına göre farklılık göstermektedir.

Bir işverene bağlı olarak çalışmak isteyen sanatçılar yetenek vizesine başvurmak için kişisel ve mesleki durum ile ilgili destekleyici belgeler ile birlikte işveren tarafından usulüne uygun doldurulmuş bir form sunulmalıdır. Planan kalış süresi ve mali kaynak kanıtının Fransa’da kalmak için uygun olunup olunmadığının tespiti için sunulması zorunludur.

Bağımsız olarak işini icra etmek isteyen sanatçılar kişisel ve mesleki durumu ile ilgili belgeler ve sanatçı olunan alan hakkında bilgiler sunulmalıdır. Fransa’daki taahhütleri doğrulayan tüm belgeler ve mali kaynaklar ile planlanan kalış süresi başvuruda sunulmalıdır.

Fransa yetenek vizesi ile Fransa’ya giden kişiler, sanatçılara oturma izni veren ülkeler arasında yer aldığı için Fransa’dan 4 yıla kadar oturum izni alınabilmektedir.

Fransa Yetenek Pasaportu Nereden Alınır?

Fransa yetenek pasaportu, Türkiye’den başvuruyu gerçekleştirecek kişiler için yetkili vize başvuru merkezi olan VFS Global’den alınmaktadır. Hali hazırda Fransa’da ikamet eden kişilerin Fransa İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden Fransa yetenek pasaportu başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Fransa Yetenek Vizesi Nasıl Alınır?

Fransa yetenek vizesi https://france-visas.guov.fr adresi üzerinden başvuru yapılması ile alınır. İlgili websitesinde ‘’Do you need a visa?’’ başlığına tıklanarak ‘’Visa Wizard’’ sayfasından başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülke, yaşı, pasaportunu veren ülke, pasaport türü ve süresine göre başvurulacak Fransa vizesi türünün seçilmesi gerekmekte, daha sonra devam edilerek ikinci sayfada yer alan ilk kutuda ‘’Talent Passport- International Talents’’ ve ikinci kutuda başvuru sahibinin başvuracağı yetenek vizesi türü seçeneklerinin işaretlenmesi gerekmektedir. Açılan sayfada en altta ‘’Submit online application’’ butonuna tıklanarak açılan online başvuru formu doldurulmalıdır.

Formun doldurulmasının ardından vize randevusu alınmalı ve gerekli tüm belgeler hazırlanmalıdır. Randevu sırasında belgeler teslim edildikten, biyometri kaydı yapıldıktan ve vize ücreti ile VFS Global vize servis ücreti hizmet bedeli ödendikten sonra süreç sona ermektedir. Randevu sürecinin ardından devam eden değerlendirme süreci telefondan e-posta veya SMS yoluyla takip edilebilmekte, vize başvuruları pasaportların teslim alınması ile birlikte sonuçlanmaktadır.

Fransa Yetenek Pasaportu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Fransa yetenek pasaportu için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Pasaport: 10 yıl içerisinde alınmış, en az iki boş sayfası bulunan, geçerlilik süresi planlanan Fransa’dan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan pasaport ile giriş ve çıkış damgaları ve başka herhangi bir yazı içeren sayfaları sunulmalıdır. Varsa daha önceki seyahatlerde kullanılmış vizelerin kopyası hazırlanmalıdır.
 • Fransa vize başvuru formu: https://france-visas.gouv.fradresinden online olarak erişilen Fransa uzun süreli vize başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Biyometrik fotoğraf: Üç aydan eski olmayan ve pasaport gerekliliklerine uyan iki adet fotoğraf eklenmelidir.
 • İş sözleşmesi: Yetenek vizesine başvuran kişi, Fransa’da bir işverenin çalışanı olacak ise, işveren ile başvuru sahibi arasında imzalanan iş sözleşmesi sunulmalıdır.
 • Seyahat sağlık sigortası: Tüm Schengen bölgesinde geçerli, 30.000 euro değerinde seyahat sağlık sigortasının yaptırılması gerekmektedir.
 • Ulaşım belgeleri: Fransa’ya seyahat ederken kullanılacak ulaşım araçlarına dair biletlerin veya rezervasyon belgelerinin sunulması gereklidir.
 • Maddi yeterlilik kanıtı: Fransa’dayken başvuru sahibinin kendini idame ettirebilecek kadar maddi yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlanmalıdır.
 • Konaklama kanıtı: Kişinin Fransa’da bulunduğu süre boyunca kalacağı yer hakkında rezervasyon belgesi sunulmalıdır.
 • Adli sicil kaydı: Başvuran kişinin temiz bir adli sicili olduğunu gösterir belge beyan edilmelidir.
 • Vize ücret kanıtı: Vize ücretinin eksiksiz ödenmesi gereklidir.

Yukarıda sayılanlar ortak istenen belgeler olup Fransa yetenek vizesine başvuracak kişinin nitelikli işçi, serbest meslek sahibi, tanınmış kişi ya da sanatçı olması durumunda Fransa’da icra edeceği işe göre farklı ek belge ve formların sunulması gerekmektedir.

Türkiye’nin en yüksek vize onay skoruna sahip akredite acentesi olan Vizem.net Fransa vizesi başvuruları için danışmanlık hizmeti alan kişilere gerekli evrakların hazırlanması ve kontrolü, dilekçe yazımı ve yeminli tercüme işlemleri de dahil olmak üzere tüm başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Fransa Yetenek Vizesi için Randevu Nasıl Alınır?

Fransa yetenek vizesi için randevu, aracı kurum başvuru merkezinden online olarak alınmalıdır. Randevu, VFS Global internet sitesi üzerinden alınmaktadır ancak randevu alınmadan önce France-visas internet sitesi üzerinden başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

Eksiksiz doldurulan başvuru formunun ardından vize randevusu almadan önce talep edilen vize türü seçilmelidir; kişisel bilgiler ve pasaport numarasının doldurulmasının ardından en yakın VFS Global şubesi seçilerek en uygun tarih için randevu alınmalıdır.

Fransa Yetenek Pasaportu Vize Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Fransa yetenek pasaportu vize başvuru ücreti 99 eurodur. Yetkili vize başvuru merkezi VFS Global, her başvuru başına 40 euro servis ücreti talep etmektedir.

Fransa Yetenek Vizesi Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Fransa yetenek vizesi başvurusu 15 ile 60 gün arasında bir süre içinde sonuçlanmaktadır.

Passeport Talent İle Fransa'ya Gidildikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Passeport Talent ile Fransa’ya gidildikten sonra 2 ay içinde oturum iznine başvurulması gerekmektedir.

Oturum izni için bulunulan yerin valiliği veya Paris’teki polis merkezi ile iletişime geçilmelidir. Hali hazırda ikamet edilen yerin valiliğine ait internet sitesinde, uzun süreli oturum izni için gereken belgeler yer almaktadır. Belgeler talebe göre hazırlanmalı, çevrimiçi randevu alma şansı bulunan valiliklerden randevu alınmalıdır. Randevu günü şahsen merkeze gidilmeli, gerekli belgelerin teslimi sağlanmalıdır. Fransa oturma izni başvurusunun tamamlanması için ziyaretçi vergisinin ödenmesi amacıyla bir vergi damgası satın alınması istenebilmektedir.

Fransa Yetenek Oturum Kartı Ne Kadardır?

Fransa yetenek oturum kartı 200 euro vergi ve 25 euro damga vergisi olmak üzere toplam 225 euro olarak ücretlendirilir. Kart teslimi sırasında vergi ve damga vergisinin eksiksiz ödendiğine dair kanıt talep edilmektedir.

Fransa Yetenek Vizesi Aile Üyelerini Kapsar Mı?

Fransa yetenek vizesi ile aile üyeleri de Fransa’dan oturma izni alabilmektedir. Fransa’ya gelen eş ve 18 yaşını geçmiş çocuklar, oturum izninin yanı sıra çalışma izni alabilmektedir. Fransa’ya girişi izleyen 3 aylık süre içerisinde, kişi ve ailesinin Fransa’daki yerel polis karakolunu ziyaret ederek çok yıllık oturma izni talebinde bulunması gereklidir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: