fransa aile birleşimi vizesi

Fransa Aile Birleşimi Vizesi Şartları ve 2024 Başvuru İşlemleri

Aile birleşimi vizesi, yabancı bir ülkede yaşayan kişinin eşinin ya da çocuklarının yanında yaşamasını mümkün kılan uzun süreli bir vize türüdür. Fransa aile birleşimi vizesi uzun süreli bir vize türü olması sebebiyle kişiye 90 gün ve daha fazla süreler için Fransa’da yaşama ve çalışma hakkı tanınmaktadır. Aile birleşimi vizesi Fransa vatandaşı olan ya da Fransa’da oturma izni ile ikamet eden kişilerin eş, çocuk, ebeveyn ya da diğer yakın akrabalarını kapsar.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Kimler Fransa Aile Birleşim Vizesi Alabilir?

Kişinin Fransa’da meşru olarak ikamet etmesi durumunda aile üyeleri için aile birleşimi vizesi talebinde bulunabilmektedir.

Fransa aile birleşimi için sponsorların mevcut olması durumunda bu sponsorlar; Fransa vatandaşı olanlar, AB ya da AEA üyesi ülke vatandaşı olanlar ve AB ya da AEA üyesi ülke haricindeki ülke vatandaşı olanlar şeklinde 3 kategoride değerlendirilmektedir. Fransa’da ikamet eden sponsorun dahil edildiği kategoriye göre aile birleşimi vizesi başvuruları farklılık göstermektedir.

Fransa aile birleşim vizesine başvurabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa ya da İskandinav ülkesi vatandaşı olan kişilerin aile üyelerinden; 21 yaşından küçük olan ve Fransız ebeveynin bakımına ihtiyaç duyan yabancı çocuk, Fransız kişiyle resmi bir ilişkiye sahip olan çiftin basit ya da tam olarak evlat edindiği çocuk, kişinin kendisi ya da eşinin yaşlı akrabaları ile eşinin ebeveynleri veya büyükannesi ya da büyükbabası, Fransa aile birleşimi vizesine başvurabilir.
 • Fransa'da yaşayan AB ya da AEA üyesi ülke vatandaşı kişilerin; eşi, 21 yaşını tamamlamamış ya da bakımından sorumlu olduğu çocuğu, kişiye ya da eşine doğrudan bağlı ve bakıma ihtiyaç duyan akrabası ya da soyundan gelen kişiler Fransa aile birleşimi vizesine başvurabilir.
 • Fransa'da ikamet eden AB ya da AEA üyesi ülke vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşı kişilerin aile üyelerinden eş ve ebeveynler Fransa aile birleşimi vizesine başvurabilir.

Fransa Aile Birleşimi Vizesi Şartları Nelerdir?

Fransa aile birleşimi vizesi şartları, başvuru sahibine ve sponsor olacak aile üyesine göre değişkenlik göstermektedir; daha sonraki başlıklarda detaylı bilgiler verilmiştir.

Fransa'da Aile Birleşimi için Vize Başvuru Sahibinin Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Fransa’da aile birleşimi için vize başvuru sahibinin ailesinin yurt dışında yaşaması ve kişinin Fransa kamu düzeni için herhangi bir tehdit oluşturmaması gerekmektedir.

Fransa’da aile birleşimi için uygulanan prosedürler gereğince Fransa’da ikamet edecek çiftin en az 18 yaşında ya da daha büyük olması gerekir iken çocukların ise çeşitli istisnalar haricinde genel olarak 18 yaşından küçük olması gerekmektedir

Fransa Aile Birleşimi için Yaş Sınırı Nedir?

Fransa aile birleşimi yaş sınırı eşler için en az 18 iken, çocuklar için en fazla 18 olarak belirlenmiştir.

Fransa Aile Birleşimi için Sınav Şartı Var Mıdır?

Fransa aile birleşimi vizesi alabilmek için Fransa aile birleşimi sınavı şartı yoktur; ancak başvuru sahipleri Fransızca dil bilgisi ve ülke değerlerine yönelik bilgileri ile değerlendirilir ve istenirse bu alanlarda ücretsiz dersler alabilir. İlgili kurslar sonrasında kişiler bir değerlendirme sınavına tabi tutulur ve dil ile entegresyon alanlarında Fransa aile birleşimi sınav sorularını cevaplar.

7 Mart 2016 tarihinden itibaren Fransa aile birleşimi vizesi şartları tüm ülke vatandaşları için eşit hale getirilmiş ve sınav şartına son verilmiştir.

Fransa Aile Birleşimi Vizesi için Sponsorun Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Fransa aile birleşimi vizesi için sponsorun sağlaması gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Sponsorun en az 18 ay düzenli bir şekilde Fransa’da ikamet etmesi gerekmektedir. Cezayirli kişiler için ikamet süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.
 • Sponsorun en az bir yıl geçerli ikamet iznine sahip olması gerekmektedir. İkamet izninin yenilendiğini gösteren makbuz da geçerli sayılmaktadır.
 • Sponsorun ikamet ettiği evin, yaşam için konforlu ve elverişli olması gerekmektedir. Sponsor kişinin, ailesinin Fransa’ya gelmesi durumunda iyi koşulların sağlanması adına bir evin kiracısı, sahibi ya da ücretsiz olarak evi kullanan kişi olması gerekmektedir.
 • Sponsorun ailesinin Fransa’ya gelebilmesi için yeterli ve sabit bir gelire sahip olması gerekmektedir.

Fransa'da Aile Birleşimi için Ev Şartı Nedir?

Fransa’da aile birleşimi için ev şartları yaşanabilir ve konforlu olmasına yöneliktir. Sponsorun bir kiracı, ev sahibi veya bir evi ücretsiz olarak kullanma hakkına sahip kişi olması gerekir. Konaklanacak evin boyutu, evde yaşayan kişi sayısına ve evin yer aldığı bölgeye göre belirlenir.

Farklı bölgelerde, farklı sayılardaki aile üyelerine göre Fransa evleri büyüklük şartları, Fransa aile birleşimi vizesi için aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Gerekli Alanlar2 Kişi3 Kişi4 Kişi5 Kişi6 Kişi7 Kişi8 kişi ve daha fazlası
Alan A22m²32m²42m²52m²62m²72m²82m² + her kişi için ek 5 m²
Alan B24m²34m²44m²54m²64m²74m²84m² + her kişi için ek 5 m²
Alan C28m²38m²48m²58m²68m²78m²88m² + her kişi için ek 5 m²

Fransa Aile Birleşimi için Maddi Yeterlilik Şartı Nedir?

Fransa aile birleşimi için maddi yeterlilik şartı, ailenin iyi koşullara sahip olmasına olanak tanıyan, istikrarlı ve yeterli bir gelirin gösterilmesin kapsar.

Gereken maddi kaynaklar ailedeki kişi sayısına göre farklılık göstermektedir. 2 ya da 3 kişiden oluşan ailelerin, aylık net asgari ücrete veya ortalama 1.329,05 euro gelire sahip olması gerekmekte iken, 4 ile 5 kişiden oluşan ailelerin aylık ortalama 1.442 euro ve 6 ve daha fazla kişiden oluşan ailelerin aylık ortalama 1.573,31 euro gelirinin olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin sahip olduğu ekonomik kaynaklar ücretli ya da serbest meslek kazancından veya servet yönetimi ile emeklilik maaşlarından oluşabilmektedir.

Aile arasında maddi gelire sahip olmayan kişiye ekonomik destek sağlanması, yaşlı insanlara sağlanan nakit yardımı, özel dayanışma hibesi ile emeklilik eşdeğer ödeneği gibi destek amaçlı yapılan ödemeler gelir kaynağı olarak kabul edilmemektedir.

Fransa Aile Birleşimi Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

Fransa aile birleşimi vize başvurusu, Türkiye’den yapılan vize başvuruları için yetkili aracı kurum olan VFS Global aracılığı ile yapılmaktadır.

Ankara Fransa Konsolosluğu Aile Birleşimi Vize Başvurusu Kabul Eder Mi?

Hayır, Ankara Fransa Konsolosluğu aile birleşimi vize başvurusu kabul etmemektedir. Başvurular yalnızca yetkili aracı kurum ya da akredite vize acenteleri üzerinden yapılabilmektedir.

Fransa'ya Aile Birleşimiyle Gitmek için Gerekli İşlemler Nelerdir?

Fransa’ya aile birleşimiyle girmek için 2 aşamalı bir süreç bulunmaktadır. İlk aşama Fransa’da ikamet eden sponsorun tamamlaması gereken işlemlerden oluşurken, ikinci aşama Türkiye’de bulunan başvuru sahibinin vize başvuru işlemlerinden oluşmaktadır.

Aile birleşimi vizesi için başvuru yapılmadan önce, sponsor olacak kişinin Fransız Göçmenlik ve Entegrasyon Ofisi’ne (OFII) başvuru yapması ve onay alması gerekmektedir. Valilik onayı olarak da bilinen onayın alınmasından sonra başvuru sahibinin vize başvurusunu online olarak yapması ve ardından aracı kurum randevusuna gitmesi gerekmektedir.

Fransa Aile Birleşimi Valilik Onayı Nasıl Alınır?

Fransa aile birleşimi valilik onayının alınması için başvuru sahibinin 11436 sayılı formu doldurması gerekmektedir. Doldurulan form ve diğer ek belgelerden oluşan dosya Fransa OFII tarafından yetkilendirilen bölge yönetimine posta ile gönderilmelidir.

11436 sayılı formun ilk sayfa görseli aşağıda verilmiştir.

Fransa Aile Birleşimi Valilik Onayı Nasıl Alınır?
Fransa Aile Birleşimi Valilik Onayı Nasıl Alınır?

Fransa OFII Aile Birleşimi Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Fransa OFII aile birleşimi başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • 11436 sayılı form: Forumun başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulması gerekmektedir.
 • Oturma izni: Fransa’da bulunan aile üyesinin geçerli oturma izni ya da oturma iznine denk kabul edilen belgesinin fotokopisi talep edilmektedir.
 • Kayıt belgeleri: Kişinin durumuna göre evlilik sözleşmesinin, doğum belgesinin, vizeye dahil edilen aile üyelerinin doğum belgesinin tam nüshası gibi çeşitli kayıt belgelerinin yeminli bir tercüman tarafından çevrilmiş ya da Fransa konsolosluğu veya diplomatik bir makam tarafından onaylanmış Fransızca tercümelerinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru mektubu: Aile birleşim nedenini açıklayan mektup talep edilmektedir. Aile birleşiminin bütün aileyi kapsamaması durumunda başvurunun çocukların menfaatleri açısından gerekli olduğuna yönelik gerekçelerin sunulması önemlidir.
 • Gelir belgeleri: Başvuru sahibinin son 1 yılını kapsayacak şekilde gelir belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Ev belgeleri: Fransa’da ikamet edilecek adrese yönelik kişilerin kiracılık, ev sahipliği ya da ücretsiz konaklama gibi durumlarını kanıtlayan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Fransa Aile Birleşimi Valilik Onayı Kaç Ayda Çıkar?

Fransa aile birleşimi valilik onayı ortalama 6 ay içinde çıkar. Kişinin eksiksiz ve kabul edilebilir dosya sunması durumunda, başvuru yapan aile üyelerinin adını içeren başvuru teslim sertifikası verilmektedir. İhtiyaç duyulması durumunda yetkililer eve gelip çeşitli kontroller yapabilmektedir.

Fransa Aile Birleşimi için Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fransa aile birleşimi için vize başvurusu yapılırken ilk olarak https://france-visas.gouv.fr/ adresi üzerinden "Do you need a visa?" başlığına tıklanması ve ardından “Visa Wizart” sayfasına gidilerek başvuru sahibi ülkesini, yaşını, pasaportunu veren ülkeyi, pasaport türü ve süresine göre uzun ya da kısa süreli vize türünü seçerek ikinci sayfaya geçilmesi gerekmektedir.

İkinci sayfada, “Family or private settlement” ve ikinci kutuda “Family reunion” seçeneklerini işaretleyerek sayfanın en altında bulunan “Submit online application” butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfada başvuru formunun doldurulmasının ardından randevu oluşturması gerekmektedir.

Randevu tarihinde biyometri işlemlerini tamamladıktan sonra vize ücreti ile VFS Global üzerinden vize servis ücreti ödenir. Başvuru merkezi tarafından düzenlenen makbuz üzerinde bulunan referans numarası ile internet sitesi üzerinden değerlendirme süreçleri takip edilebilmektedir.

Vizenin olumlu sonuçlanması durumunda pasaport vize başvuru merkezine iletilmekte ve pasaport başvuru merkezinden teslim alınabileceği gibi, başvuru sahibinin adresine kurye aracılığı ile de gönderilebilmektedir.

Fransa Aile Birleşimi Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Fransa aile birleşimi evrak listesi aşağıda sıralanmıştır.

 • Pasaport: Kişinin pasaportunun, son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş, son iki sayfası boş ve vize bitiminden sonra 3 ay daha geçerliliğe sahip olması gerekmektedir.
 • Fransa aile birleşimi vizesi başvuru formu: Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle, online sistem üzerinden doldurulmuş ve çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Fotoğraf: Kişinin yüzünün tam göründüğü ve talep edilen boyutlara uygun fotoğrafı başvuru belgeleri arasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Nüfus kayıt örneği: İl ya da ilçe nüfus müdürlükleri veya e-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt belgesinin, başvuru belgeleri arasına eklenmesi gerekmektedir.
 • OFII onayı: Yurt dışındaki aile üyesinin, OFII tarafından verilen belge ile nüfus kayıt belgelerini alması ile vize başvurusu yapılabilmektedir.

Fransa Aile Birleşimi Vizesi için Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Fransa aile birleşimi vizesi için başvuru formu https://france-visas.gouv.fr/ adresi üzerinden online olarak doldurulmaktadır.

Başvuru sahibinin daha öncesinden açılmış hesaba giriş yaparak formu doldurması gerekmektedir. Daha önce hesabı olmayan kişilerin internet sitesi üzerinden yeni bir hesap oluşturması ve sonra Fransa vize formu doldurma işlemini tamamlaması gerekir.

Fransa Aile Vizesi için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Fransa aile vizesi için nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden alınabileceği gibi nüfus müdürlüklerinden de alınabilmektedir. E-devlet üzerinden nüfus kayıt örneği almak için e-devlet’e giriş yaparak arama motoruna “Nüfus kayıt örneği belgesi sorgulama” yazılması gerekmektedir.

Açılan sayfada “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum” butonu işaretlenerek devam edilir. Nüfus kayıt örneği tipi ile eski eşin eklenip eklenmeyeceği, belgenin vukuatlı olup olmayacağı ve belgenin veriliş nedeni seçilmelidir; belgenin verileceği kurum adı doğru bir şekilde yazılmalıdır.

Bilgilerin doldurulmasının ardından “Sorgula” butonuna tıklanmalıdır. Çıkan sayfada bulunan belge yazdırılarak vize işlemleri için sunulmaktadır. Kişinin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen giderek ilgili birimden de nüfus kayıt örneği talep etmesi mümkündür.

Fransa aile vizesi için nüfus kayıt örneği alınabilecek ekran görseli aşağıdadır.

Fransa Aile Vizesi için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?
Fransa Aile Vizesi için Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Fransa Aile Birleşimi Vizesi için Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

Fransa aile birleşimi vizesi için fotoğrafın son 3 ay içerisinde çektirilmiş olması gereklidir. Schengen vize fotoğraf standartlarına uygun olarak fotoğrafın net olması, açık renkli fon önünde çekilmesi, kişinin doğrudan ve nötr bir ifadeyle kameraya bakması, zorunlu olmadıkça gözlük veya başörtüsü kullanmaması, kullanmak durumdaysa da yüzü kapatmayacak şekilde kullanması gereklidir.

Kişinin yüzünü değiştirmeyecek kadar makyaj yapmasında ve erkeklerin fotoğraf çekimi esnasında sakal bırakması bir sorun teşkil etmemektedir. Fransa vize fotoğraf ölçüsü 35 mm genişliğinde 45 mm uzunluğunda ölçülerine sahip olması gerekmektedir.

Fransa aile birleşimi vizesi için örnek fotoğraf aşağıdadır.

Fransa Aile Birleşimi Vizesi için Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?
Fransa Aile Birleşimi Vizesi için Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

Fransa Aile Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Fransa aile vizesi başvuru harç ücreti 99 eurodur.

Fransa Aile Birleşimi Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Fransa aile birleşimi vizesi, ortalama 6 ay süren OFII başvurusu ve ortalama 15 ile 60 gün süren vize değerlendirme sürecinin sonunda çıkmaktadır.

Fransa Aile Birleşimi için Vize Takip İşlemi Nasıl Yapılır?

Fransa aile birleşimi için vize takip işlemi VFS Global internet sitesi üzerinden veya SMS ya da e-mail yoluyla yapılabilmektedir.

E-mail ile takip işlemleri kapsamında, pasaport vize merkezine ulaştığında başvuru sahibi bilgilendirilmektedir. SMS hizmeti başvuru sahibi tarafından ek hizmet ücreti karşılığında alındığında, vize durumu ile ilgili başvuru sahibine daha detaylı bilgiler verilmektedir.

VFS Global’in internet sitesi üzerinden, başvuru esnasında verilen makbuz üzerinde yazılı referans numarası ve kişinin soyisim bilgileri ile online olarak sorgulama yapılmaktadır.

Fransa'ya Aile Birleşim Vizesi Ne Kadar Süre için Verilir?

Fransa’ya aile birleşim vizesinin süresi, Fransa’da ikamet eden kişinin statüsüne göre farklılık göstermektedir. Fransız vatandaşının aile üyeleri için genellikle geçiçi fakat uzun süreli oturma izni verilmektedir; bu izin 12 aya kadar geçerliliğini korumak ile birlikte Fransa’ya gidildikten sonraki 3 ay içerisinde onaylanmalıdır.

Fransız vatandaşlarının ailelerine tanınan vize 5 yıl için verilmekte, sonrasında daimi ikamet ya da Fransız vatandaşlığı almak için başvuru yolları açılmaktadır. AB vatandaşı kişilerin aile üyeleri için vize uzunluğu ile oturma izni eşit süreler için verilmektedir. AB üyesi vatandaşı kişilerin aile üyeleri için genel olarak 5 yıl geçerliliğe sahip vize verilir.

AB vatandaşı olmayan kişilerin aile üyeleri için başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda uzun süreli ve müteakip oturma izni verilir. Oturma izninin geçerliliği kişinin eşinin ya da ebeveyninin vize süresi ile aynı olmaktadır. Kişinin Fransa’ya gelmesinden sonraki 2 ay içerisinde oturma iznini doğrulaması gerekmektedir.

Fransa Aile Birleşim Vizesi İle Oturum İzni Nasıl Alınır?

Fransa aile birleşimi vizesi, kişinin oturma iznine başvurmayı zorunlu kılan uzun süreli bir vize almış olması durumunda, Fransa’ya gidilmesinden sonraki 2 ay içerisinde oturum izni başvuru işlemlerinin tamamlanması ve ikamet edilen bölgedeki yetkili makama bildiri yapılması gerekmektedir.

Kişinin Paris’te yaşaması durumunda polis merkezine başvurması gerekirken, farklı bölgede yaşayan kişilerin bölgenin makamına veya alt makamına başvurması gerekir.

Kişinin yetkili makama gitmeden önce talep edilen belgeleri ikamet ettiği yerin bağlı olduğu kurumun internet sitesinde bulmalıdır; ayrıca eyaletlerin bazıları online randevu alma imkanı sunmaktadır. Kişinin Fransa oturma izni alma sürecindeki başvurusuna şahsen ve ilgili belgelerle gitmesi gerekmektedir. Destekleyici belgelerinin asıllarının da götürülmesi tavsiye edilmektedir.

Fransa'da Aile Birleşimi Vizesi ile Sahip Olunabilecek Haklar Nelerdir?

Fransa’da aile birleşimi vizesi ile sahip olunabilecek haklar aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa sınırları içerisinde yerleşim ve oturum hakkı
 • Fransa’da bulunan devlet okullarında eğitim alma hakkı
 • Fransa’da ve Schengen bölgesinde şehirlere özgürce seyahat edebilme hakkı
 • Herhangi bir sektörde Fransa sınırları içerisinde çalışma hakkı
Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: