Fransa Ticari Vize

Fransa Ticari Vize Türleri ve Başvuru Süreçleri 2024

Fransa ticari vize; Fransa'ya iş toplantısı, iş eğitimi, iş ile alakalı kongre, fuar veya seminer ya da iş ile alakalı bir proje veya kurumsal bir etkinlik gibi ticari bir faaliyette bulunmak için gidecek kişilerin başvuruda bulunması gereken kısa süreli (C tipi) bir vize türüdür.

Fransa iş vizesi; Fransa'ya yapılacak kısa süreli iş seyahatleri için alınabilmektedir ve bu vize hamiline 180 gün içerisinde en fazla 90 gün süre ile Fransa'da bulunma hakkı sağlar. Fransa'nın Schengen Anlaşması'na taraf ülkelerden biri olması nedeniyle Fransa iş vizesi Schengen özellikli bir vize türüdür. Fransa iş vizesi hamillerinin 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşuluna uyarak Schengen bölgesine üye olan diğer ülkeleri de ziyaret etme hakları bulunmaktadır.

Vizem.net 2017-2024 yılları arasında Türkiye'den yapılan Fransa vize başvurularında %94,8 ile başvuru onay oranı en yüksek akredite vize merkezi olarak ticari amaçlarla Fransa'ya gidecek kişilere danışmanlık ve takip hizmeti sunmaktadır.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Türk Vatandaşları için Fransa İş Vizesi Gerekir Mi?

Türk vatandaşları için Fransa iş vizesi, başvuru sahibinin sahip olduğu pasaport türüne bağlı olarak gerekir. Kişinin umuma mahsus (bordo) pasaport hamili olduğu durumlarda Fransa iş vizesi başvurusunda bulunması gerekir.

Fransa’ya 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak kısa süreli iş seyahatleri gerçekleştirmek isteyen kişilerin; diplomatik (siyah) pasaport, hususi (yeşil) pasaport ya da hizmet (gri) pasaport hamili oldukları durumlarda ticari Fransa vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmemektedir.

Fransa İş Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Fransa iş vizesi başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Fransa iş vizesi başvuru sahibinin Fransa’da faaliyet gösterecek olan fuar veya kongre gibi bir etkinliği organize eden kişilerden ya da bir iş bağlantısından davetiye almış olması
 • Başvuru sahibinin söz konusu Fransa seyahatinin bitiş tarihinin ardından en az 3 ay daha geçerlilik süresi olan ve son 10 sene içerisinde alınmış bir pasaporta sahip olması
 • Başvuru sahibinin geçerli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olması
 • Başvuru sahibinin yapmak istediği Fransa seyahatinin çeşitli masrafları için yeterli düzeyde finansal birikime sahip olması
 • Kişinin Fransa vizesinin bitiminin ardından ülkede kalmaya devam etmeyeceğini ve kendi ülkesine geri döneceğini gösteren çeşitli belgeler ibraz etmiş olması
 • Başvuru sahibinin biyometri bilgilerini vermiş olması
 • Sabıka kaydında herhangi bir suç kaydı bulunmaması
 • Başvuru sahibinin geçmiş tarihlerde vize ihlalinde bulunmamış olması
 • Başvuru sahibinin Schengen bölgesine ya da Fransa’ya giriş yasağı olmaması

Fransa Ticari Vize için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Fransa ticari vize için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Son 10 yıl içerisinde alınmış, vize damgasının uygulanabilmesi için en az 2 adet boş sayfası olan ve söz konusu Fransa seyahatinin bitiş tarihinin ardından en az 3 ay daha geçerlilik süresi bulunan bir pasaportun vize başvuru işlemleri için sunulması gerekir.
 • Fransa ticari vize başvuru formu: Vize başvuru sahibi tarafından doldurulması gereken Fransa ticari vize başvuru formu, eksiksiz bir biçimde doğru bilgiler kullanılarak doldurulduktan sonra imzalanmış bir biçimde vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içerisinde biyometrik standartlara uygun olarak çekilmiş, 35 mm genişlik ile 45 mm uzunluğa sahip, açık renkli arka fonlu, kişinin yüzünün net bir biçimde göründüğü ve rötuşu bulunmayan 2 adet biyometrik fotoğrafın vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekir.
 • Ulaşım rezervasyonları ile ilişkili belgeler: Vize başvuru sahibi adına söz konusu Fransa seyahati için alınmış uçak bileti gibi ulaşım rezervasyonları ile ilişkili belgelerin vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekir.
 • Konaklama rezervasyonları ile ilişkili belgeler: Fransa iş vizesi başvuru sahibinin yapmak istediği Fransa seyahati boyunca nerede konaklayacağına dair bilgileri içeren otel rezervasyonu gibi belgelerin vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekir.
 • Vize harcı dekontu: Fransa ticari vize başvuru işlemlerinin tamamlanması için ödenmesi gereken vize harcının yatırıldığını gösteren dekont belgesi, diğer gerekli evraklar ile birlikte vize başvuru dosyası içerisine sunulmalıdır.
 • Fransa seyahat sağlık sigortası: Vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş, Fransa ve diğer tüm Schengen bölgesine üye olan ülkelerde geçerli, en az 30.000 euro teminatlı ve planlanan Fransa seyahatininin tamamı süresince geçerlilik süresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası poliçesinin vize başvuru işlemleri için sunulması gerekir.
 • Fransa ticari vize talep dilekçesi: Vize başvuru sahibi tarafından ilgili Fransa dış temsilciliğine hitaben yazılmış ve kişinin vize başvurusunu nedenleri ile birlikte belirten Fransa ticari vize talep dilekçesinin vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekir.
 • Ticari vize davet mektubu: Fransa iş vizesi başvuru sahibinin Fransa’da faaliyet gösteren iş bağlantısı tarafından ilgili dış temsilciliğe yazılmış ve kişiyi ticari amaçlar için Fransa’ya gitmeye davet eden bir davet mektubunun vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekir.
 • Finansal yeterlilik kanıtı: Vize başvuru sahibinin söz konusu Fransa seyahatinin yemek, ulaşım ve konaklama gibi çeşitli masraflarını karşılamaya yetecek düzeyde finansal durumu olduğunu gösterecek nitelikte; son 3 aya ait banka hesap dökümü ve sponsorluk mektubu gibi belgelerin vize başvuru işlemleri için ibraz edilmesi gerekir.

Ticari amaçla Fransa'ya seyahat edecek başvuru sahibinin işveren ya da çalışan olması durumuna göre yukarıda sayılanlara ek farklı ek belgeler talep edilmektedir. Fransa iş vizesi için standart belgelerin yanında ibraz edilmesi gereken ek belgelere dair detaylara aşağıda yer verilecektir.

İşverenler için Fransa Ticari Vize Evrakları Nelerdir?

İşverenler için yapılacak olan Fransa ticari vize başvurularında standart evrakların yanında kimi ek belgelerin de ibraz edilmesi gerekir.

İşverenler için Fransa ticari vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • İşletme ruhsatı: Başvuru sahibinin şirketine ait işletme ruhsatının 1 adet fotokopisinin Fransa ticari vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekir.
 • Şirket hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin şirket hesabına ait son 6 aylık banka hesap dökümlerinin vize başvuru işlemleri için sunulması gerekir.
 • Gelir vergisi beyannamesi: Başvuru sahibinin şirketine ait gelir vergisi beyannamesi belgesinin diğer gerekli evraklar ile beraber vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmesi gerekir.

Çalışanlar için Fransa Ticari Vize Evrakları Nelerdir?

Çalışanlar için Fransa ticari vize başvurularında, standart vize evraklarına ek olarak farklı evrakların da ibraz edilmesi gerekmektedir.

Çalışanlar için Fransa ticari vize evrakları aşağıda listelenmiştir.

 • İş sözleşmesi: Vize başvuru sahibinin aktif olarak bir işte çalıştığını gösteren iş sözleşmesi belgesinin vize başvuru dosyası içerisinde sunulması gerekir.
 • Banka hesap dökümü: Vize başvuru sahibinin finansal durumunu gösteren ve son 6 aya dair bilgileri içeren banka hesap dökümü belgelerinin vize başvuru işlemleri için ibraz edilmesi gerekir.
 • İşveren izin yazısı: Vize başvuru sahibinin söz konusu Fransa seyahati süresince işinden izinli olduğunu gösteren ve işçinin işvereni tarafından düzenlenmiş işveren izin yazısı vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.
 • Gelir vergisi beyannamesi: Vize başvuru sahibi adına düzenlenmiş gelir vergisi beyannamesi belgesinin vize başvuru dosyasına eklenmesi gerekir.

Fransa ticari vize başvurularında gerekli olan standart evrakların yanı sıra çalışanlar için Fransa vize evrakları da eksiksiz bir biçimde vize başvuru dosyası içerisinde ibraz edilmelidir.

Fransa Ticari Vizesi Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalıdır?

Fransa ticari vizesi başvuru formu, france-visas.gouv.fr adresinden online olarak doldurulmalıdır. Fransa iş vizesi başvuru formu ile birlikte; pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf ve kişinin başvuruda bulunduğu vize türüne bağlı olarak gerekli olan destekleyici evrakların da ilgili sisteme yüklenmesi gerekir.

Fransa ticari vizesi başvuru formu doldurma işlemlerinden önce başvuru sahiplerinin ilgili sistem üzerinden kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekir. Fransa iş vizesi başvuru formu doldurma işlemlerinde verilen tüm bilgilerin doğru olmasına ve destekleyici belgelerde yer alan bilgiler ile tutarlı olmasına dikkat edilmesi gerekir. Fransa iş vizesi başvurusu için sunulacak olan destekleyici evrakların Fransızca ya da İngilizce dillerinden birinde olmadıkları durumlarda, yeminli bir tercüman tarafından bu dillerden birine tercüme edilmiş olarak ibraz edilmeleri gerekir.

Fransa Ticari Vize Talep Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Fransa ticari vize talep dilekçesi, ticari vize başvurularında ibraz edilmesi gerekli olan belgelerden biridir. Fransa iş vizesi talep dilekçesinin ilgili Fransa dış temsilciliğine hitaben vize başvuru sahibi tarafından yazılması gerekir. Fransa ticari vize talep dilekçesinin yalın ve resmi bir dil kullanılarak ve gerekli tüm bilgilere yer verilerek yazılmasına dikkat edilmesi gerekir. Fransa iş vizesi talep dilekçesi içerisinde kişinin seyahat amacı ve seyahat planına dair detayların açıklanması gerekir.

Fransa ticari vize dilekçe örneği aşağıda verilmiştir.

Fransa Ticari Vize Talep Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?
Fransa Ticari Vize Talep Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Fransa Ticari Vize Davetiyesi Nasıl Olmalıdır?

Fransa ticari vize davetiyesi, Fransa iş vizesi başvurularında ibraz edilmesi gereken belgelerden biridir.

Fransa ticari vize davetiyesinin vize başvuru sahibinin Fransa’da faaliyet gösteren iş bağlantısı tarafından vize başvurusunun yapılacağı ilgili dış temsilciliğe hitaben yazılması gerekir. İş vizesi için Fransa davet mektubu içerisinde; başvuru sahibi ile davet eden kişi arasındaki iş ilişkisinin niteliği, kişinin Fransa’ya seyahat etme amacı ve başvuru sahibinin Fransa seyahati sırasında yapmayı planladığı etkinliklere dair bilgilere yer verilmesi gerekir.

Fransa ticari vize davetiyesi için örnek bir görsel aşağıda verilmiştir.

Fransa Ticari Vize Davetiyesi Nasıl Olmalıdır?
Fransa Ticari Vize Davetiyesi Nasıl Olmalıdır?

Ticari Fransa Vizesi Nereden Alınır?

Ticari Fransa vizesi, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan Fransa vizesi başvuruları için yetkilendirilmiş aracı kurumun VFS Global olması nedeniyle VFS Global’e müracaat edilerek alınır.

Fransa İş Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fransa iş vizesi başvurusu için öncelikle başvuru sahiplerinin gerekli vize başvuru evraklarını eksiksiz bir biçimde hazırlamaları gerekmektedir. Ticari Fransa vizesi için gerekli evrakları hazırlayan başvuru sahiplerinin france-visas.gouv.fr adresi üzerinden online başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Fransa iş vizesi için online sistem üzerinden gerekli işlemleri tamamlayan başvuru sahiplerinin, aracı kurum VFS Global’in vize başvuru merkezlerinden ikamet illerine uygun olan için vize randevusu almaları gerekir. Vize randevusunda ilgili başvuru merkezine müracaat eden başvuru sahiplerinin; gerekli belgelerin teslimi, biyometri bilgilerinin toplanması ve vize ücretinin ödenmesi işlemlerini tamamlamaları ile vize başvuruları değerlendirme sürecine alınır. Ticari Fransa vizesi başvuruları onaylanan başvuru sahipleri, ilgili vizenin pasaportlarına işlenmesinin ardından Fransa’ya seyahat edebilir.

Fransa Ticari Vize Randevusu Nasıl Alınır?

Fransa ticari vize randevusu, aracı kurum VFS Global’in resmi internet sitesi üzerinden alınır. Aracı kurum VFS Global’in internet sitesi üzerinden vize randevusu alma işlemleri için başvuru sahiplerinin öncelikle vize başvuru formunu doldurarak sistem üzerinden kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekir. Kullanıcı hesabı ile VFS Global’in internet sitesine giriş yapan kişiler randevu bölümünden vize randevu tarihi belirleyebilmektedir.

Vizem.net danışmanlık hizmeti alınarak yapılan başvurularda vize randevusu başvuru sahibi adına uzman vize danışmanları tarafından oluşturulur ve gerekmesi halinde tarih değişikliği veya randevu iptali işlemleri de danışmanlar tarafından tamamlanır. TURSAB’a kayıtlı bir acente olan Vizem.net, vize randevusunu şahsen alınacak randevulardan daha yakın tarihe alarak süreci hızlandırabilmektedir.

Fransa Ticari Schengen Vize Ücreti Ne Kadardır?

Fransa ticari Schengen vizesi ücreti 80 euro olarak belirlenmiştir. Fransa iş vizesi başvuru işlemlerinde vize harcına ek olarak yetkili vize başvuru merkezi VFS Global her başvuru için 40 euro vize servis harcı talep etmektedir.

2024 yılında yapılacak Fransa ticari Schengen vizesi başvurularında; bütün vize başvuru harcı, seyahat sağlık sigortası, dilekçe yazımı, yeminli tercüme, rezervasyon işlemleri ve danışmanlık ücreti de dahil olmak üzere vize masrafları ortalama 195 euro tutmaktadır.

Ticari Fransa Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Ticari Fransa vizesi ortalama 10 iş günü içerisinde çıkar. Fransa iş vizesi başvurularının çıkış süresi; vize başvurusu ile ilişkili olağanüstü bir durum olması ya da aktif bir siyasi sorunun süregelmesi gibi durumlardan ötürü ortalama süreden daha uzun sürebilir.

Fransa'ya Express Ticari Vize Alınabilir Mi?

Hayır, Fransa’ya ekspress ticari vize alınamaz.

Schengen ülkelerine acil vize başvurusu yapılırken, başvuru sahiplerinin son 59 ay içerisinde alınmış Schengen vizesine sahip olması durumunda; Fransa express vize başvurusu yerine başvuruda bulunan kişinin başvuru merkezine gitmesine gerek kalmadan Vizem.net üzerinden başvuru işlemleri tamamlanabilmektedir.

Fransa Ticari Vizesi Başvurusu Hangi Durumlarda Reddedilir?

Fransa ticari vizesi başvuruları; vize başvurusunda eksik belge ibraz edilmiş olması, kişinin geçmiş tarihlerde vize ihlalinde bulunması, başvuru sahibinin Schengen bölgesi için tehdit olarak görülmesi, kişinin geçerli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmaması ya da kişinin söz konusu Fransa seyahati için yeterli düzeyde maddi gelire sahip olmaması gibi nedenlere bağlı olarak reddedilebilir. Fransa iş vizesi başvurularının reddedilmesi halinde başvurunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla itiraz başvurusu veya yeniden başvuru yapılabilmektedir.

Vizem.net Fransa ticari vize başvurusu reddilen kişilere itiraz ve ikinci başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Fransa İş Ziyareti Vizesi Ne Kadar Süreyle Verilir?

Fransa iş ziyareti vizesi, genellikle en fazla 90 günlük olarak verilir. Birden fazla Schengen ülkesine seyahat edecek olan kişilerin vize başvurusunda çoklu giriş seçeneğini tercih etmeleri gerekir. Fransa iş ziyareti vizesini çoklu giriş özellikli olarak alan kişilerin, vizenin geçerlilik süresi dahilinde Schengen bölgesine birden fazla kez giriş ve çıkış yapma hakları olmaktadır.

Ticari Vize İle Fransa'da Çalışılabilir Mi?

Hayır, ticari vize ile Fransa’da çalışılamaz.

Ticari Fransa vizesi; Fransa'ya iş toplantısı, iş eğitimi, iş ile alakalı kongre, fuar veya seminer ya da iş ile alakalı bir proje veya kurumsal bir etkinlik gibi ticari bir faaliyette bulunmak için seyahat edecek olan kişilere verilen kısa süreli (C tipi) bir vize türüdür. Fransa’da çalışmak isteyen kişilerin Fransa iş vizesi yerine Fransa çalışma izni başvurusunda bulunmaları gerekir.

Fransa Ticari Ataşeliği Nerededir?

Fransa Ticari Ataşeliği Nerededir?
Fransa Ticari Ataşeliği Nerededir?

Fransa Ticari Ataşeliği; 16, avenue de Lamballe, 75016, Paris, Fransa adresinde yer almaktadır. Fransa Ticari Ataşeliği ile 33-1 45 25 29 63 telefon numarası veya 33-1 45 24 27 14 fax numarası üzerinden ya da paris@ticaret.gov.tr adresine mail atarak iletişim kurulabilir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: