fransa bayrağı ve anlamı

Fransa Cumhuriyeti Bayrağı Nasıldır, Anlamı Nedir?

Fransa bayrağı, mavi, beyaz ve kırmızı renkli üç eşit dikey bant içeren üç renkli bir bayraktır. İngilizce konuşanlar tarafından Fransız Tricolore (üç renkli) veya kısaca Tricolore olarak bilinmektedir. Tricolore, hem Avrupa’da hem de dünyanın geri kalanında birçok başka ülke tarafından kopyalanan üç renkli şemasıyla tarihin en etkili bayraklarından biri haline gelmiştir, bu bayrağın devrimin tüm ilkelerini (özgürlük, eşitlik, kardeşlik, demokrasi, laiklik ve modernleşme) somutlaştırdığı düşünülmektedir.

Birçok ülke (özellikle Avrupa’da ve aynı zamanda Batı Afrika’daki eski Fransız sömürge toprakları arasında) Fransızları taklit ederek üç renkli bayrakları kendi renkleriyle değiştirmişlerdir; bu şekilde, Fransız Tricolore, geçmişin otokratik ve ruhban kraliyet standartlarına ve modern komünizm ve faşizmin totaliter pankartlarına sembolik olarak muhalefet eden, tarihin en etkili ulusal bayraklarından biri haline gelmiştir.

Fransa Bayrağı
Fransa Bayrağı

Fransa Cumhuriyeti Bayrağının Ölçüleri Nedir?

Fransa bayrağın genişliğinin yüksekliğine oranı 3/2’dir ve dikdörtgen formundadır. Fransa bayrağında yer alan üç farklı rengin boyutları ise birbirine eşittir.

Başlangıçta, Fransız bayrağının üç çizgisi 30 (mavi), 33 (beyaz) ve 37 (kırmızı) oranlarında olmak üzere farklı boyutta tasarlanmıştır. Napolyon I döneminde, Fransız bayrağının oranları şeritlerin genişliğini eşit hale getirmek için değiştirilmiştir.

Fransa Cumhuriyeti Bayrağının Renkleri Nedir?

1958 Fransız anayasasının 2. maddesi Fransa bayrağının ulusal ambleminin üç renkli, mavi, beyaz, kırmızı olduğunu belirtmektedir. Modern temsillerde, biri daha koyu, diğeri daha açık olmak üzere iki versiyon Fransız bayrağı kullanılmaktadır. Her iki Fransız bayrağı eşit olarak kullanılmaktadır, ancak açık versiyon dijital ekranlarda çok daha yaygındır.

Açık versiyon Fransız bayrağı, 1976’da Başkan Valéry Giscard d’Estaing tarafından televizyonda yayınlanan hükümet konuşmalarında kullanılmak üzere tanıtılmıştır; açık renk olan versiyon resmi devlet binalarında kullanılırken, belediye binaları, kamu binaları ve kışlalar Fransız bayrağının daha koyu versiyonuyla süslenmiştir.

Aşağıda Fransa bayrağının renk kodları verilmiştir.

Renk ŞemasıMaviBeyazKırmızı
PantoneReflex blueSafeRed 032
CMYK100.80.0.00.0.0.00.100.100.0
RGB(0,85,164)(255,255,255)(239,65,53)
HEX#0055A4#FFFFFF#EF4135
NFX 08002A 503A 665An 805
NCSS 2565 R80Bbase colourS 0580 Y80R

Fransa Cumhuriyeti Bayrağının Anlamı Nedir?

Fransa bayrağındaki beyaz renk, 16. yüzyılın sonlarından Fransız Devrimi’ne kadar Fransa’da hüküm süren Bourbon Evinin geleneksel rengidir. Fransa bayrağındaki beyaz renk Kralı temsil etmektedir. Fransa bayrağındaki kırmızı ve mavi renkler, Paris şehrini temsil etmektedir. Aynı zamanda, Fransa`da devrimciler 1789’da Bastille’e saldırdıklarında şapkalarında mavi ve kırmızı paletler kullanmışlardır. Bazı popüler ancak resmi olmayan yorumlara göre ise Fransa bayrağındaki renkler, Fransa’daki eski rejimin mirası olan asaleti (mavi), ruhban sınıfını (beyaz) ve burjuvaziyi (kırmızı) sembolize etmektedir.

Üç Renkli bayrak 1794’te resmen kabul edildiğinde, renkleri Fransız Devrimi’nin değerlerini olan özgürlük, eşitlik, kardeşlik, demokrasi, laiklik ve modernleşmeyi temsil etmektedir; bugün bu slogan, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik anlamına gelen Liberté, Égalité, Fraternité olarak kısaltılmıştır.

Fransa bayrağı anlamı için popüler bir diğer yorum ise, Fransa bayrağındaki renklerin Fransız tarihindeki önemli insanları da sembolize ettiğini öne sürmektedir. Fransa bayrağındaki mavi renk, Paris’te bir tapınağı olan bir Hıristiyan aziz olan Saint Martin’i Fransa bayrağındaki kırmız renk, Paris Piskoposu ve aziz olan Saint Denis’i, Fransa bayrağındaki beyaz renk, Meryem Ana’yı veya Joan of Arc’ı sembolize etmektedir.

Fransa Cumhuriyeti Bayrağı İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Mavi ve kırmızı, Paris’in geleneksel renkleridir ve şehrin arması üzerinde kullanılmaktadır. Mavi ve kırmızı palaska 17 Temmuz’da Hôtel de Ville’de Kral Louis XVI’ya sunulmuştur. Lafayette, “millileştirmek” için palaskaya beyaz bir şerit daha eklenmesini savunmuştur.

27 Temmuz’da, milislerin yerini alan ulusal polis gücü olan ulusal muhafızların üniformasının bir parçası olarak üç renkli bir palaska kabul edilmiştir. Dikey kırmızı, beyaz ve mavi çizgili üç renkli Fransız bayrağı 24 Ekim 1790’da kurucu meclis tarafından onaylanmıştır. Fransa kültürünün önemli bir parçası olan üç renkli bayrak, Fransız Devrimi sırasında kullanılan Fransa kokartından türetilmiştir; kokartlar, şapkaya iliştirilmiş dairesel rozet benzeri amblemlerdir.

Fransa Cumhuriyeti Bayrağı Resmi Olarak Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Fransa Cumhuriyeti bayrağı resmi olarak 5 Mart 1984’te kabul edilmiştir. Bourbon hanedanı, Napolyon’un 1815’teki yenilgisinin ardından yeniden kurulduğunda, üç renkli Fransız bayrağının yerini devrim öncesi denizci bayrağı olan beyaz bir bayrak almıştır. Ancak, 1830 Temmuz Devrimi Nin ardından, “yurttaş-kral” Louis-Philippe Fransız bayrağını restore etmiş ve o zamandan beri Fransa’nın ulusal bayrağı olarak kalmıştır.

Napolyon III’ün devrilmesinin ardından seçmenler, yeni Üçüncü Cumhuriyet Ulusal Meclisine kralcı bir çoğunluğu seçmiştir; bu parlamento daha sonra tahtı Comte de Chambord’a teklif etmiş ancak Chambord tahtı yalnızca üç renkli Fransız bayrağının, beyaz Fransız bayrağı ile değiştirilmesi şartıyla kabul edeceği konusunda ısrar etmiştir. Fransa siyaseti üzerinde yaşanan olaylar Fransa bayrağının şekillenmesinde önemli roller oynamıştır.

Üç renkli Fransız bayrağı, aziz bir ulusal sembol haline geldiğinden, monarşi iptal edilmiş ve Fransa o zamandan beri üç renkli bayrakla bir cumhuriyet olarak kalmıştır.

Fransa Cumhuriyeti Bayrağının Tasarımını Neler Etkilemiştir?

1789 Fransız Devrimi’nin ardından, Fransa’nın sosyal, politik ve ekonomik yaşamına getirilen radikal değişiklikleri ifade eden basit bayrak tasarımlarına yeniden odaklanılmıştır, bu süreçte Fransız Devrimi öncesi kullanılan sarı ve mavi renkli Fransız bayrağı, üç renkli Fransız bayrağı ile değiştirilmiştir.İlerleyen yıllarda Napolyon I’in üç renkli Fransız bayrağı altındaki askeri zaferlerinden sonra, 1814’teki Bourbon restorasyonu Fransız bayrağındaki tüm sembollerin değiştirilmesine yol açmıştır. 1814-1830 Fransa bayrağı bu radikal değişiklikle kullanmıştır.

Beyaz Fransız bayrağı üstün gelmiş, ancak Louis-Philippe’i tahta çıkaran 1830 devrimi, üç renkli Fransız bayrağı yeniden getirmiştir. 1848’de ise Fransa’ya komünist bir kızıl bayrak dayatılmaya çalışılmış ve asıl düzeni mavi beyaz kırmızı şeklinde olan bayrak çizgileri mavi-kırmızı-beyaz olacak şekilde düzenlenmiştir.

Fransa Tarihinde Kullanılan Fransa Bayrakları Nasıldı?

1328’de, Capetian soyu tükendikten sonra, Valois Hanesi beklenmedik bir şekilde tahta çıkmıştır. Valois Evi’nin arması, kırmızı ile çevrelenmiş mavi bir alan üzerinde üç zambak çiçeğinden oluşmaktaydı; bu arma, o dönemde Fransız bayrağının temelinin oluşmasına sebep olmuştur. Bourbonlar tacı devraldığında, bayrağın arka planını aile renklerinin şerefine beyaza dönüştürmüş, ancak zambak çiçekleri kalmıştır.

Mevcut Fransız bayrağına ‘’Tricolore’’ denmektedir. Mavi, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç eşit dikey şeritten oluşur. Tricolore, başlangıçta 1789 Fransız Devriminden sonra Fransa’nın yeni bayrağı olarak kabul edilmiştir. Fransa bayrağı günümüzdeki şekline gelene kadar Fransa tarihi boyunca birçok kez değişikliğe uğramıştır. Devrim özgürlük ve eşitlik anlamına gelen Tricolore, soyluların üyeleri tarafından kullanılan geleneksel, daha abartılı bayraklara karşı çıkmıştır.

Pavillon 1794’te, Fransız Ulusal Konvansiyonu, Tricolore’u Fransa’nın ulusal bayrağı olarak ilan etmiş, ancak yeteri kadarı onay alamamıştır. İlk olarak donanma, Tricolore`yi kullanma konusunda direniş göstermiştir. Fransız Devrimi sırasında, ulusal bayrak nadiren kullanılmış ve insanlar, meydan okumayı ve ulusal aciliyeti simgelediği için Jakoben Kulübü’nün kırmızı bayrağını tercih etmişlerdir. Tricolore, ordu tarafından 1812 yılına kadar kullanılmamış ve bu dönemde kırmızı ve mavi bir alanda beyaz haçlı bir bayrak kullanmıştır.

Tricolore kullanımı başlangıçta nispeten kısa ömürlü olmuştur. 1815’te Napolyon devrilmiş ve Bourbon monarşisi ve bununla birlikte beyaz ve zambak çiçekli bayrağı yeniden kullanmaya başlamıştır; on beş yıl sonra, 1830’da Temmuz Devrimi gerçekleşmiş ve. Louis-Phillipe tahta geçmiştir. Louis-Phillipe, Bourbon kralının akrabası olmasına karşın anayasal bir hükümdar olarak hüküm sürmeyi kabul etmiş ve Tricolore’u Fransa’nın ulusal bayrağı olarak yeniden kabul etmiştir; bayrak o zamandan günümüze kadar geçerliliğini devam ettirmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: