Hırvatistan'da Yatırım Fırsatları

Hırvatistan'da Yatırım: Şartlar ve Fırsatlar

Hırvatistan’da yatırım, Hırvatistan’ın en önemli ekonomik sektörlerinin başında gelen turizm sekötrüne yapılabilmektedir.

20.000’den fazla turizm işletmesi bulunan Hırvatistan’da turizm sektörü dahilinde 115.000 kişiden fazla personele istihdam sağlanmaktadır. Turizm sektörü, Hırvatistan ekonomisinin GSYİH’sine doğrudan %12’lik bir katkı sağlamaktadır. Hindistan’ın Hırvatistan turizmine yarattığı dolaylı kazançlar eklendiğinde bu oran %20 civarına ulaşmaktadır.

Hırvatistan ekonomisi COVID-19 salgını öncesi belirli bir istikrara sahip olsa da salgından dolayı GSYİH’nin en az %9 civarında düştüğü tahmin edilmektedir

Hırvatistan turizm yatırımı özellikle yaz aylarında tercih edilen ve miktarı artan seçeneklerdendir.

Hilton, Sheraton ve Regent gibi birçok uluslararası yatırımcı Hırvatistan’da yatırım yapmıştır.

Hırvatistan’da otomotiv yatırımı, yapılabilecek bir diğer seçenektir. Avrupa’da üretim tesislerine ve pazarlara yakın konumu sayesinde birçok otomotiv devi Hırvatistan’da üretilen parçaları tercih etmektedir.

Hırvatistan’da lojistik yatırımı da bir diğer önemli yatırım fırsatlarındandır. Hırvatistan’da özellikledağıtım merkezleri inşaları ve geliştirilmesi üzerine yatırımlar yapılmaktadır.

Hırvatistan’da Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Hırvatistan’da yatırım yapmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Yabancı Yatırımcı Yerli Kadar Avantajlı: Hırvatistan’da yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların yasal hakları, yerli yatırımcılarla eşittir. Yerli yatırımcılar için sunulan tüm fırsatlar, Hırvatistan’da yatırım yapmak isteyen yabancı sermayederlere de sunulmaktadır.
 • AB Fonlarına Ulaşabilme: Avrupa Birliği’nin 28. üyesi olan Hırvatistan’da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, istikrar ve güven taahhüdü veren bu piyasada AB fonlarını kullanabilme fırsatını sunmaktadır.
 • Vergi Avantajı: AB sınırları içerisinde %0 gümrük vergisinin dışında birçok ülke ile çift vergi sistemini engelleme anlaşmaları vardır.

Hırvatistan’da Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Hırvatistan’da yatırım teşvikleri aşağıda listelenmiştir.

 • Vergi İndirimi: Kurumlar vergisi azaltılır.
 • Büyüme: Hırvatistan, yenileşmeye çalışan işletmelere destekte bulunur.
 • Yardım: Hırvatistan, iş yerlerinin kurulabilmesi adına karşılıksız yardımlarda bulunur.
 • Eşit Sistem: Hırvatistan’da yatırım yapmak isteyen bir yabancı yatırımcı, herhangi bir yerli yatırımcı ile aynı haklar ve yasal yükümlülüklerle ilişkilidir.
 • Yatırım Teşvik Yasası: Hırvatistan’da yatırım teşviği için yasalar bulunmaktadır.
  • Hırvatistan’da 3 milyon Euro üzerindeki yatırımlar için %100’e varan kar vergisi indirimi uygulanır.
  • Hırvatistan’da 5 milyon Euro üzerindeki sermaye yatırımları için 1 milyon Euro bandında kar indirimi uygulanır.
 • Geri ödeme: Hırvatistan’da yatırım yapmış bir yatırımcının yatırımının sona ermesi sonrasında elde ettiği kar ve sermaye ülkesine geri gönderilir.
 • Hibe: Hırvatistan’da bazı makine ve teçhizat alımlarında %20’ye varan geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Hırvatistan’da Yabancılar için Yatırım İmkanları Nelerdir?

Hırvatistan’da yabancılar için yatırım imkanları aşağıda listelenmiştir.

 • Kar Transferi: Hırvatistan Cumhuriyeti Anayasası’na göre özellikle sermaye yatırımı ile sağlanan hakların sınırlandırılmayacağı ve yapılan kazançların ücretsiz transferi ve ülkesine iadesi garanti altındadır.
 • Teşvikler: İşletmenin ya da sermayenin ölçeğine göre kar vergisi indirimleri uygulanmaktadır.
 • Ulaşım Altyapısı: Gelişmiş demiryolları, limanlar ve havayolları ile modern karayollarını kullanılarak, çok seçenekli bir taşımacılık yaparak maliyetler düşünülmektedir.
 • Hibeler: Uygun maliyetlerde makine ve ekipman alımı için belirli oranda geri ödemesiz hibeler sunulmaktadır.
 • Vergi Kolaylığı: Belirli koşulların sağlanması şartıyla kurumlar vergisinin alınmamamaktadır.
 • Düşük Maliyetli Personel: 2021 yılı itibariyle Hırvatistan’da net asgari maaş 450 eurodur.

Hırvatistan’da İş Kurmak için Gerekenler Nelerdir?

Hırvatistan’da iş kurmak için gerekenlerin bilgisi aşağıda listelenmiştir.

 • Hırvatistan’da bir limited şirketi kurabilmek için kayıt ücretlerinin dışında 20.000 HKR gerekmektedir.
 • Anonim şirket kurabilmek için asgari sermaye 200.000 HRK olmalıdır.
 • Limited ve genel ortaklıklar için minimum sermaye koşulu aranmamaktadır.
 • Hırvatistan’da DOO’nun (limited sorumlu tüzel kişi) en önemli belgesi ana sözleşmedir. Mal sahipleri, uyrukları, ticari faaliyetleri, iş adresi, yönetmelikler, kuruluş tarihi ve bunun gibi birçok bilgiyi barındırır.
 • Hırvatistan’da yabancı yatırımcılar bir DOO kurmak için minimum 20.000 HRK, bir temsilci, hissedarlar tarafından atanan bir yönetici ve Hırvat Ticaret Sicili ile birlikte DOO harflerini bulunduran bir ad doğrulanması adımlarını tamamlaması gerekir.

Hırvatistan’da En Çok Yatırım Yapılan Sektörler Nelerdir?

 • Hırvatistan Turizm Sektörü:
  • Hırvatistan’da en çok yatırım yapılan sektörlerden biri turizmdir. Hırvatistan turizm sektöründe 20.000’den fazla işletme 115.000’den fazla personel bulunmaktadır.
  • 2018’de turizm sektörünün GSYİH’ye katkısı %19’u aşmıştır.
 • Hırvatistan Otomotiv Sektörü:
  • Hırvatistan otomotiv sektöründe 478 şirket ve 10 binden fazla işçi bulunmaktadır.
  • Sektörde ortalama brüt maaş 1220 Euro olarak belirlenmiştir.
  • Fiat, Volvo, Porsche, Ford, Toyota gibi birçok dünya devi Hırvatistan’da üretilen parçaları satın almaktadır.
  • Batı ve Orta Avrupa’da bulunan ülkelerdeki pazarlara ve üretim tesislerine yakınlığı Hırvatistan’ın otomotiv sektöründe artılarından biridir.
 • Hırvatistan Gıda Endüstrisi:
  • Hırvatistan gıda sektöründe faaliyet gösteren 3200 şirket ve 59 binden fazla personel bulunmaktadır.
  • Sektörde ortalama brüt maaş 1006-1418 Euro arasında değişkenlik göstermektedir.
 • Hırvatistan İlaç Endüstri:
  • Hırvat ekonomisinde Ar&Ge yatırımlarının yoğun olarak kullanıldığı sektörlerdendir.
  • Hırvatistan’da kullanıma hazır ilaçların üretimi, büyüme ivmesini sürdürmektedir. Endüstrinin geneli çerçevesinde önemli bir etkiye sahiptir.
  • İlaç sektörü 48 şirketle 5 binden fazla çalışana istihdam sağlamaktadır.
  • Sektördeki ortalama brüt maaş 2073 eurodur.
 • Hırvatistan’da Lojistik Sektörü:
  • Doğu ve Orta Avrupa’nın dışında diğer Avrupa ülkeleri ile hava, kara, deniz ve demiryolu ile ulaşım bağlantıları bulunmaktadır.
  • Jeostratejik konumu sayesinde lojistik sektöründe, dağıtım merkezlerinin inşasında veya geliştirilmesinde sayısız yatırım fırsatı sunmaktadır.
  • Lojistik sektörü 10 binden fazla şirketle 90 bine yakın istihdam kapasitesine sahiptir.
 • Hırvatistan’da Gayrimenkul Sektörü:
  • Piyasada bulunan gayrimenkul arzı sınırlı olduğundan değeri her zaman korunmaktadır
  • Yabancı, gerçek veya tüzel kişiler karşılık esasına göre gayrimenkul satın alabilmektedir.

Hırvatistan Yatırım Bankaları Hangileridir?

Hırvatistan’da yatırım bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • Ascedant d.o.o
 • Centar Banka DD
 • Erste and Steiermaerkische Bank D.D.
 • FIMA InterCapital d.o.o
 • Raiffeisenbank Austria d.d.

Hırvatistan’da Yatırım Yapmak için Hangi Vize Gereklidir?

Hırvatistan’da yatırım yapmak için yatırımcı vizesi gerekmektedir.

Hırvatistan’da Yatırım Yapan Kişilere Oturum İzni Verilir Mi?

Hırvatistan’da yatırım yapan kişilere oturum izni verilmektedir. Hırvatistan Cumhuriyeti Yabancılar Yasası’na göre Hırvatistan’da bir iş kurmak için üçüncü ülke vatandaşlarına geçici oturma izni verilmektedir. Hırvatistan’da iş kurmak amacıyla geçici ikamet iznine başvuran kişilerin, yasal olarak bir şirket kurması gerekmektedir. Bunun en yaygın yöntemi minimum 23.000 Euro değerinde sermayeye sahip bir limited şirketi kurmaktır.

Üçüncü ülke başvuru sahiplerinin en az 3 Hırvat vatandaşını istihdam ederek onlara asgari veya daha fazla maaş vererek çalıştırmalıdır. Geçici oturma iznine göre beş yıl boyunca kesintisiz olarak Hırvatistan’da bulunan başvuru sahibi, beş yılın sonunda kalıcı Hırvatistan oturma izni için başvurabilmektedir.

Hırvatistan’da Mülk Edinme Şartları Nedir?

Hırvatistan’da mülk edinme şartları aşağıda listelenmiştir.

 • AB ülkeleri vatandaşları bir Hırvat vatandaşı gibi mülk satın alabilmektedir.
 • AB ülkesin vatandaşları Hırvatistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından izin alması gerekmektedir.
 • AB vatandaşı olmayn insanlar, vatandaşı olunan ülke ve Hırvatistan arasında Mütekabiliyet Anlaşması var ise mülk satın alınabilmektedir.
 • Hırvatistan’da tarım arazisi ve ormanlar yalnızca Hırvat vatandaşlar tarafından satın alınabilmektedir.

Hırvatistan Vatandaşlığı Yatırım Yolu ile Alınabilir Mi?

Hırvatistan vatandaşlığı yatırım yolu ile yapılamamaktadır. Ancak Hırvatistanda yatırım yoluyla oturum izni alınarak yaşanabilmektedir. Kalıcı oturum izni ile Hırvatistan’da 8 yıl kalan kişilerin vatandaşlık başvurusu yapma hakkı bulunmaktadır.

Vatandaşlık başvurusu, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Hırvatistan vatandaşlık şartları sağlanıp onaylandıktan sonra doğum belgesi, nüfus cüzdanı, Hırvat pasaportu ve Hırvat vatandaşı olunduğunu kanıtlayan Domovnica isimli bir belge verilmektedir.

Hırvatistan Yatırım Danışmanlığı Veren Firmalar Nelerdir?

Hırvatistan yatırım danışmanlığı veren firmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Aıx Investment Group
 • Valuator Consulting
 • Resonate Digital
 • Caetus Business Consulting
 • Apsolon
 • ExMental
 • Dyvolve Ltd
 • Zenadian
 • Silver
 • Ostendo Consulting

Vizem.net geçtiğimiz 5 yılda Türkiye’den en çok yatırımcı vizesi onayı alabilmiş akredite acentedir.

Hırvatistan vatandaşlığı için danışmanlık hizmetleri vizem.net ekibinde yer alan uzman danışmanlar tarafından sunulmaktadır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: