Hırvatistan Vatandaşlığı

2023'te Hırvatistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Hırvatistan vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmek için; köken, Hırvatistan’da doğma, telsik (vatandaşlığa kabul), ya da uluslararası anlaşmalar gibi şartların ve her yöntem için belirlenmiş koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hırvatistan vatandaşlığını köken ve Hırvatistan’da doğma maddelerinden elde etmek için başvurular yetkili devlet idare dairesi olan Zagreb şehri belediye binasına yapılmaktadır.

Hırvatistan vatandaşlığına telsik maddesiyle talebi için yetkili polis makamı olan karakola, Hırvatistan’ın yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerine veya konsolosluk gibi yetkili kurumlara başvurulmalıdır. Bedensel engelli kişiler talebi yasal temsilcileri veya avukatları aracılığıyla sunabilmektedir. Telsik ve uluslararası anlaşmalar gerekçesiyle Hırvat vatandaşlığı elde etme prosedürü Hırvat İçişleri bakanlığı tarafından yürütülmekte ve karar mercisi Hırvat İçişleri Bakanlığı olmaktadır.

Hırvatistan Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Hırvatistan’da vatandaş olmak için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olmak
 • Yabancı vatandaşlıktan serbest bırakılması ya da Hırvatistan vatandaşlığı aldığı takdirde serbest bırakıldığına dair kanıt sunmak
 • 8 yıldır sürekli olarak Hırvatistan’da ikamet etmek ve Hırvatistanda kalıcı ikamet statüsüne sahip olmak
 • 60 yaşından küçükler için Hırvat dili ve kültürü testini geçmek
 • Hırvatistan’daki yasal düzene ve geleneklere saygı duymak ve Hırvat halkın düzeni için tehdit unsuru olmamak

Hırvatistan Vatandaşlığı Hangi Yollarla Alınabilir?

Hırvatistan vatandaşlığının alınabileceği yollar aşağıda listelenmiştir.

 • Doğum yoluyla vatandaşlık
 • Soya dayalı vatandaşlık
 • Telsik’e dayalı vatandaşlık
 • Bir Hırvat vatandaşıyla evliliğe dayalı vatandaşlık
 • Hırvatistan’a özel ilgiye dayalı vatandaşlık
 • Hırvat bir ailenin ferdine dayalı vatandaşlık
 • Evlat edinme yoluyla vatandaşlık
 • Uluslararası anlaşmalara dayalı vatandaşlık
 • Mülteci statüsünde vatandaşlık

Evlilik Yoluyla Hırvat Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Evlilik gerekçesiyle Hırvatistan vatandaşlığına başuru yapabilmek için MUP’un (Hırvatistan İçişleri) belirlediği bazı şartları karşılamak gerekmektedir.

Evlilik yoluyla Hırvatistan vatandaşlığına başvuru koşulları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olmak ve fiziksel ya da mental olarak çalışma kabiliyetini kaybetmemiş olmak gerekmektedir.
 • Hırvat vatandaşı birinin partneri olunması durumunda kalıcı oturma iznine sahip olmak ve vatandaşlık başvurusunun yapıldığı tarihte sekiz yıl kesintisiz olarak, Hırvat vatandaşı biriyle evli olunması durumunda kalıcı oturma izniyle 5 yıl boyunca kesintisiz Hırvatistan’da yaşamak gerekmektedir.
 • Hırvat vatandaşı biriyle evli olunması durumunda; Hırvat dili, Latin alfabesi, Hırvatistan kültürü ve toplumu hakkında bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Hırvatistan yasalarına göre Hırvat dili, Latin alfabesi, Hırvatistan kültürü sorgulama yetkisi mülakatı yapan yetkililere aittir ve gerekli görülmemesi durumunda yapılmamaktadır.

Evlat Edinme Yoluyla Hırvatistan Vatandaşlığı Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlat edinilme yoluyla Hırvatistan vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için MUP’un (Hırvatistan İçişleri Bakanlığı) belirlediği bazı şartları karşılamak gerekmektedir.

 • Evlat edinilme gerekçesiyle Hırvatistan vatandaşlığı başvurusunda bulunulan çocuğun 18 yaşından küçük olması gerekmektedir.
 • Evlat edinilme gerekçesiyle Hırvatistan vatandaşlığı başvurusunda bulunulan çocuğun ebeveynlerinden en az birinin Hırvat vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Evlat edinilme gerekçesiyle Hırvatistan vatandaşlığı başvurusunda, yurt dışında doğmuş ve iki Hırvat ebeveyn tarafından evlat edinilmiş kişiler Hırvatistan vatandaşı olabilmektedir.

Yatırım Yoluyla Hırvatistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yatırıyım yoluyla Hırvatistan vatandaşlığı alabilmek için; Hırvatistan’da iş kurulabilmekte, mevcut bir işe yatırım yapılabilmekte veya emlak satın alınabilmektedir.

Yatırım yoluyla Hırvatistan vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmek için 100.000 Euro yatırım yapılması ve yatırım yapan kişinin 8 sene boyunca sürekli olarak Hırvatistan’da ikamet etmesi gerekmektedir.

Mülteci Statüsünde Hırvatistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Mülteci statüsünde Hırvatistan vatandaşlığı almak için yapılması gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşından büyük olunması gerekmektedir.
 • Kişinin başka ülkenin vatandaşlığını iptal ettirmiş olması veya Hırvat vatandaşlığına kabul edilmesi halinde iptal ettireceğinin kanıtının sunulması gerekmektedir.
 • Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarında aralıksız 8 yıl boyunca kalıcı oturma izniyle kayıtlı ikamet edilmiş olması gerekmektedir.
 • Hırvat dili, Latin alfabesi, Hırvatistan kültürü ve toplumu hakkında bilgiye sahip olunması gerekmektedir.
 • Hırvatistan Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine saygı duymak, kamu kurumlarına karşı gereken tüm vergileri ödemek ve diğer mali yükümlülükleri karşılamış olmak gerekmektedir.

Mülteci süresinde Hırvatistan iltica başvurusu yapılırken sınırda Hırvatistan polisine başvuru yapılabilmektedir.

Çocuklar için Hırvatistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Hırvatistan yasalarına göre bir çocuk 18 yaşın altındaki herhangi bir kişidir.

Çocuklar için Hırvatistan vatandaşlığı almak için gerekli maddeler aşağıda listelenmiştir.

 • Yurtdışında doğmuş çocuklar, doğdukları sırada ebevynlerinin en az birinin Hırvatistan vatandaşı olması ve çocuğu 21 yaşından önce elçilik, konsolosluk veya Matični ured’e kaydettirmesi durumunda Hırvatistan vatandaşı olabilmektedir.
 • Yurtdışında doğmuş 21 yaşından büyük kişiler, doğdukları sırada ebevynlerinin en az birinin Hırvatistan vatandaşı olması ve 1 Kasım 2023’e kadar kişiyi elçilik, konsolosluk veya Matični ured’e kaydettirmesi durumunda Hırvatistan vatandaşı olabilmektedir.
 • 18 Ekim 1991’den sonra yurtdışında doğan ve doğdukları sırada Hırvat vatandaşı bir ebeveyne sahip çocuklar Hırvatistan vatandaşı olabilmektedir.
 • Hırvatistan’da ebeveynlerini tanımadan doğan veya Hırvatistan’da bulunan çocuklar 14 yaşını doldurmadan önce gerçek kökenleri belirlenemezse Hırvatistan vatandaşı olabilmektedir.
 • Hırvatistan’da veya yurtdışında doğmuş olmalarına bakılmaksızın, her iki ebeveyni Hırvatistan vatandaşı olan çocuklar doğum anında Hırvatistan vatandaşı olmaktadır.
 • En az bir ebeveyni Hırvatistan vatandaşı olan çocuklar, 18 yaşına girmeden başvurması halinde Hırvatistan vatandaşı olmaktadır.

Hırvatistan Vatandaşlığı Almak için İstisnai Durumlar Nelerdir?

Hırvatistan vatandaşlığı almak için istisnai durumlar aşağıda listelenmiştir.

 • Hırvatistan Hükümetinin yaptığı bir uluslararası anlaşmaya tabi olunması durumunda istisnai Hırvatistan vatandaşlığı alınabilmektedir.
 • Hırvatistan Cumhuriyeti’ne sanat, bilim, spor gibi alanlarda fayda sağlanması durumlarda istisnai Hırvatistan vatandaşlığı alınabilmektedir.

Hırvatistan Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hırvatistan vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

 • Başvurunun yasal dayanağına bakmaksızın aile geçmişini ve başvurunun ilgili diğer koşullarını açıklayan biyografi
 • Mevcut vatandaşlığın kanıtı olarak vatandaşlık belgesi, pasaportun onaylı kopyası ya da kişisel kimlik belgesi
 • Tasdik şerhi mühürlü doğum belgesi ve Hırvatçaya çevirisi
 • Tasdik şerhi mühürlü veya yeminli tercümesi olan bir evlilik cüzdanı
 • Vatandaşı olduğu ülkenin iligli makamı tarafından verilen 6 aydan eski olmayan sabıka kaydı kontrolü
 • Fotoğraflı ve geçerliliğini koruyan bir kimlik belgesinin onaylı kopyası
 • Başvurunun 18 yaşın altındaki bir çocuk için yapılması halinde çocuğun mevcut vatandaşlığına dair bir kanıt, tasdik şerhi ve Hırvatçaya çevrilmiş doğum belgesi, ebeveynlerin yazılı onayı ve 14 yaşından büyük olması halinde çocuğun yazılı onayı

Hırvatistan Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Hırvatistan vatandaşlığına başvurmak için hazırlanan belgeler ve başvuru dokümanı bizzat kişi tarafından polis yönetimi ya da polis merkezine teslim edilmektedir. İstisnai olarak engelli kişiler, başvuruyu yasal temsilci yada yetkili kişi aracılığıyla yapabilmektedir.

Hırvatistan vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin kalıcı veya geçici oturma izni yoksa başvuru Hırvatistan Konsolosluğundan yapılmaktadır.

Hırvatistan Vatandaşlık Başvuru Takibi Nasıl Yapılır?

Hırvat vatandaşlığına başvuru takibi, 00385-01/ 3788 589 telefon numaralarından haftaiçi saat 10’dan 12’ye kadar yapılabilmektedir.

Hırvatistan’da Vatandaşlık Almak Ne Kadar Sürer?

Hırvatistan’da vatandaşlık başvuru süreci kişinin medeni durumu ve başvurduğu ülkeye göre değişiklik göstermektedir.

Hırvatistan vatandaşı biriyle evli olmayan veya Avrupa’dan başvurmayan kişilerin Hırvatistan’dan vatandaşlık alması en az iki yıl sürmektedir.

Hırvatistan Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Hırvatistan vatandaşlık başvurusu reddedilirse karara itiraz edilememektedir. Hırvatistan İçişlleri Bakanlığı Hırvatistan vatandaşlık işlerinde tek yetkili kurumdur.

Hırvatistan vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru ücreti iade edilmemektedir.

Hırvatistan Vatandaşlığına Geçiş Başvurusu Ücreti Ne Kadardır?

Hırvatistan vatandaşlığına geçiş başvuru ücreti, yetişkinler için 1578 Kuna ve çocuklar için 88 Kunadır. Hırvatistan sınırları içinde Hırvatistan vatandaşlığına başvururken 20 Kuna tutarında idari ücret ve vatandaşlığın kabul edilmesi durumunda Rjersenje almak için 1.050.00 Kuna ödenmesi gerekmektedir.

Hırvatistan’da Çifte Vatandaşlık Hakkı Var Mıdır?

Evet, Hırvatistan’da çifte vatandaşlık hakkı bulunmaktadır.

Hırvatistan Vatandaşlığı Almanın Avantajları Nelerdir?

Hırvatistan vatandaşlığı almanın avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Hırvatistan, Avrupa Birliği’ne üye bir ülkedir.
 • Hırvatistan vatandaşları, vizesiz bir şekilde Avrupa Birliği ülkelerini, Avustralya, Japonya ve Kanada’yı ziyaret edebilmektedir.
 • Hırvatistan’ın dünya çapında gelişmiş bir eğitim sistemi bulunmaktadır.
 • Hırvatistan’ın sağlık hizmetleri oldukça gelişmiştir.

Hırvatistan’da Zorunlu Askerlik Süresi Ne Kadardır?

Hırvatistanda zorunlu askerlik sistemi bulunmamaktadır.

Hırvatistan Ehliyeti Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

Hırvatistan ehliyetinin geçerli olduğu ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Amerika Birleşik Devleri
 • Kanada
 • Japonya
 • Avustralya
 • Arjantin

Hırvatistan Pasaportu Almak Ne Kadar Sürer?

Hırvatistan pasaportu almak, ortalama 30 gün sürmektedir. Acil işi olanlar hızlı başvuru yapılması halinde Zagreb’de bir idari karakoldan 2-3 gün içerisinde pasaport alınabilmektedir.

Hırvatistan Pasaportu ile Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Hırvatistan pasaportu ile vizesiz gidilebilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Kanada
 • Birleşik Krallık
 • Peru
 • Arjantin
 • Bahamalar
 • El Salvador
 • Japonya
 • Kenya
 • Malaysia
 • Fas
 • Uruguay
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İzlanda
 • İtalya
 • Litvanya
 • Hollanda
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç
 • İsviçre
 • Brazil
 • Şili
 • Kosta Rika
 • Sırbistan
 • Paraguay

Hırvatistan Vatandaşlık Danışmanlık Firmaları Nelerdir?

Vizem.net, eğitim, yatırım, göçmenlik ve doğum gibi amaçlarla yurt dışına çıkmak isteyen kişiler için tüm başvuru sürecini baştan sona tek çatı altında yürütebilen Türkiye’deki tek acentedir.

Vizem.net; 5 ülkedeki toplam 10 temsilciliğiyle vize işlemleri, yurtdışı yatırım, yurtdışı eğitim, göçmenlik, ve yurt dışı doğum süreçlerinde 24 yıldır 50.000’den fazla müşteriye danışmanlık vermiştir.

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: