Hırvatistan'da Asgari Ücret ve Maaşlar

Hırvatistan Asgari Ücreti ve Hırvatistan'da Maaşlar Ne Kadar?

Hırvatistan 2021 yılına ait asgari maaş 567 Euro’dur. Hırvatistan asgari ücreti, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 17. sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek asgari ücret 1202 Euro ile Lüksemburg; en düşük asgari ücret ise 201 Euro ile Türkiye’dir.

Hırvatistan’da Asgari Ücret 2021 Yılında Kaç Kuna’dır?

Hırvatistan’da 2021 yılına ait asgari ücret 4.283 Kuna’dadır. 4.283 Kuna; 567 Euro’ya, 642 Amerikan Doları’na ve 8.199 Türk Lirası’na karşılık gelmektedir.

Hırvatistan’da Asgari Ücret 2020 Yılında Ne Kadardır?

Hırvatistan’da asgari ücret 2020 yılında 546,07 Euro ilken 2019 yılında ki asgari ücret 505,90 Euro’dur. Buna göre Hırvatistan’da asgari ücret 2019 yılına göre %8 oranında artış göstermiştir.

Hırvatistan Asgari Ücreti Yıllara Göre Değişimi Nasıldır?

Hırvatistan asgari ücretin yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YılAsgari ücret
2017433 Euro
2018462 Euro
2019505 Euro

Hırvatistan asgari ücret 2017, 2018, 2019 yıllarında sürekli artış göstermiştir.

Hırvatistan’da Saatlik Asgari Çalışma Ücreti Ne Kadardır?

Hırvatistan asgari ücret yasasına göre Hırvatistan saatlik asgari çalışma ücreti 3,55 Euro (26,82 Kuna)’dır.

Hırvatistan’da Maaşlar Ne Kadardır?

Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alan Hırvatistan’da 2021 yılına ait asgari ücret 567 Euro’dur. Hırvatistan hükümetinin belirlediği asgari ücret dışındaki asgari maaş ise ortalama 765 Euro’dur.

Hırvatistan’da en yüksek maaş alan meslek grupları arasında birinci sırayı 10.000 Euro ile 30.000 Euro arasında kazanan genetik ve biyoteknoloji sektöründe çalışan meslek grupları alırken; Hırvatistan’da çalışan temizlik görevlileri ve tezgahtarlar ise aylık 800 Euro ile 1.000 Euro arası maaş almaktadır.

Hırvatistan’da Doktor Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da doktor maaşları ile diğer meslek maaşları karşılaştırıldığında doktor maaşlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Hırvatistan doktor maaşları ortalama olarak 2.560 Euro civarındadır ve yıllık olarak 30.720 Euro kazanmaktadırlar.

Hırvatistan doktor maaşları, doktorların branşlarına ve deneyimlerine göre değişkenlik göstermektedir. Hırvatistan doktorluk deneyiminin maaş üzerindeki etkisi; 0- 5 yıl arasında %12 oranında, 5- 10 yıl arasında %16 oranında ve 10 yıl üstü deneyimlerde %31 oranında artış şeklinde görülmektedir.

Hırvatistan’da Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da hemşire maaşlarının, asgari ücrete yakın olduğu söylenebilmektedir. Hırvatistan’da hemşireler ortalama olarak 900- 1.100 Euro arasında maaş almaktadır ve yıllık olarak 10.800 ile 13.200 Euro arasında kazanç sağlayabilmektedir. Hırvatistan hemşirelik mesleğinde deneyim maaş üzerinde etkili olmakta, mesleğinin ilk 5 yılını dolduran hemşireler %17, ilk 10 yılını dolduran hemşireler ise %36 oranında maaş artışı almaktadır.

Hırvatistan’da İnşaat Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Hırvatistan’da inşaat mühendisi maaşları ortalama olarak 1.400 Euro olarak ön plana çıkmaktadır. Hırvatistan inşaat mühendislerinin yıllık maaşları 16.800 Euro’ya karşılık gelmektedir. Hırvatistan’da inşaat mühendisleri, mesleklerinin ilk 5 yılında %14 zam alabilirken; mesleklerinde 5- 10 yıl geçirdiklerinde %23 ve 10 yıldan fazla deneyim sahibi olduklarında %51 zam alabilmektedir. Hırvatistan inşaat mühendisi maaşları deneyime göre değişiklik göstermektedir.

Hırvatistan Yazılım Mühendisliği Maaşları Ne Kadardır?

Hırvatistan’da yazılım mühendisi maaşları, asgari ücretten fazladır ve ortalama 1.500 Euro olarak seyretmektedir. Hırvatistan’da çalışan yazılım mühendisleri yıllık olarak ortalama 18.000 Euro kazanabilmektedir. Mesleklerinde 0- 5 yıl deneyim sahibi olan yazılım mühendisleri %31; 5- 10 yıl deneyim sahibi olan yazılım mühendisleri %48 ve 10 yıldan fazla deneyime sahip olan yazılım mühendisleri %112’e kadar maaş artışı alabilmektedir.

Hırvatistan’da Mimar Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da mimar olarak çalışan kişilerin maaşları yaklaşık olarak 1.290 Euro’dur ve yıllık olarak ortalama 15.480 Euro’ya denk gelmektedir. Hırvatistan mimar maaşları, deneyim süresine ve çalışılan şirkete göre değişiklik göstermektedir. Mesleğinin ilk 5 yılı içerisinde olan mimarlar %12 oranında, 5- 10 yılı arasında deneyim olan mimarlar %18 oranında ve 10 yıldan fazla deneyime sahip olan mimarlar %39 oranında maaş artışına sahip olabilmektedir.

Hırvatistan’da Memur Maaşı Ne Kadar?

Hırvatistan’da kamu personeli olarak çalışan kişiler ayda ortalama 1.538 Euro ve yılda ortalama 18.456 Euro kazanmaktadır. Hırvatistan’da memur maaşları çalışma yılına göre değişkenlik göstermektedir. Mesleğinde 5 yılı doldurmuş memurlar ortalama 1.903 Euro maaş alırken; mesleğinde 10 yılı tamamlamış memurlar ortalama 2.307 Euro maaş almaktadır.

Hırvatistan’da Bilgisayar Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da bilgisayar mühendisi maaşları 1.506 Euro civarındadır. Hırvatistan bilgisayar mühendisi maaşları uzmanlık yılına göre farklılık göstermektedir. 5 yıldır bilgisayar mühendisi olarak çalışan kişiler 1.912 Euro maaş alabilirken; 10 yıldır çalışan bilgisayar mühendisleri 2.153 Euro maaş alabilmektedir.

Hırvatistan’da İşçi Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da işçi maaşlarının, diğer kalifiye mesleklerin maaşına göre daha düşük olduğu söylenebilmektedir. Aylık olarak Hırvatistan işçi maaşları 740 Euro ve yıllık olarak 8.880 Euro’dur.

Hırvatistan işçi maaşları şehir, deneyim ve çalışılan şirkete bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Meslekte geçirilen yıla bağlı olarak 5 yıldır çalışan işçiler %9 ve 10 yıldan fazla çalışan işçiler %21 oranında zam alabilmektedir. Hırvatistan’da çalışmak isteyen yabancı uyruklu işçilerin Hırvatistan çalışma vizesi alması gerekmektedir.

Hırvatistan’da Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’daki öğretmenler aylık 1.108 Euro ve yıllık 13.296 Euro kazanmaktadır. Öğretmenlerin deneyim yılı maaşlar üzerinde etki etmektedir. Hırvatistan’da 5- 10 yıl arasında deneyimi olan öğretmenler %11 maaş artışı alabilirken; 10 yıldan fazla deneyimi olan öğretmenler %27 maaş artışı alabilmektedir.

Hırvatistan’da Aşçı Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da aşçı maaşları aylık olarak 740 Euro’dur ve yıllık olarak 8.880 Euro’ya karşılık gelmektedir. Hırvatistan’daki aşçıların çalışma deneyimi arttıkça maaşları da artmaktadır. Hırvatistan’da 5 yıl çalışan aşçıların maaşı %26 artış gösterirken; 10 yıl çalışan aşçıların maaşları %57 oranında artış göstermektedir.

Hırvatistan’da Garson Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da garson maaşlarının diğer meslek gruplarından daha düşük seviyede olduğu görülmektedir. Hırvatistan’da garsonluk mesleği aylık ortalama 570 Euro, yıllık ortalama 6.840 Euro kazandırmaktadır.

Hırvatistan garson maaşları, iş deneyimine göre farklılık gösterebilmektedir. Hırvatistan’da 5 yıl garson olarak çalışanlar maaşlarında %15 ve 10 yıl garson olarak çalışanlar ise %21 artış alabilmektedir.

Hırvatistan’da Polis Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da polis maaşları ortalama 885 Euro’dur ve yıllık 10.620 Euro’ya denk gelmektedir. Hırvatistan polisleri, mesleki deneyimlerine göre farklı maaşlar almaktadır. Kariyerinin başında olan polisler %12 oranında; deneyimli olan polisler %20 oranında zam almaktadır.

Hırvatistan’da Avukat Maaşları Ne Kadar?

Hırvatistan’da avukat maaşlarının yüksek olduğu görülmektedir. Hırvatistan avukat maaşları aylık 1.590 Euro ve yıllık 19.080 Euro’dur. Hırvatistan’da avukatların maaşları, meslekte geçirilen yıla göre değişkenlik göstermektedir.

Meslekte 5 yılını doldurmuş avukatların Hırvatistan’da 1.940 Euro; 10 yılını doldurmuş avukatların 2.734 Euro maaş aldığı görülmektedir.

Hırvatistan’da Emekli Maaşı Ne Kadar?

Hırvatistan Emeklilik Sigortası Enstitüsü’ne göre, ortalama emeklilik maaşı 493 Euro’dur. Hırvatistan’daki emeklilik maaşları; yaşa, cinsiyete, çalışırken alınan maaşa göre değişiklik göstermektedir. Hırvatistan’da en yüksek emeklilik maaşı alan meslek grupları; doktor, avukat ve memurlardır. En düşük emeklilik maaşı alan meslek grubu ise işçi grubudur.

Hırvatistan’da İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Hırvatistan’da işsizlik maaşı bulunmaktadır. Hırvatistan işsizlik maaşları aylık olarak ödenmektedir ve 12 aylık dönem boyunca alınan ortalama maaşların yüzdesi üzerinden hesaplanmaktadır. Hırvatistan’da ortalama işsizlik maaşı 831 Euro’dur.

Hırvatistan’da En İyi Kazandıran Meslekler Nelerdir?

Hırvatistan’daki en çok maaş alan mesleklerin başında doktor, avukat ve memur meslekleri gelmektedir.

Hırvatistan’da Gelir Vergisi Oranları Kaçtır?

Hırvatistan’da gelir vergisi oranları aşağıda listelenmiştir.

Aylık brüt maaşı 3.985 Euro’dan düşük olan kişiler için gelir vergisi oranı %20 Aylık brüt maaşı 3.985 Euro’dan fazla olan kişiler için gelir vergisi oranı %30

Günümüzde yüksek hayat standartları, yüksek okuryazarlık oranı ve homojen gelir dağılımı ile en gelişmiş Orta Avrupa ülkesi olarak kabul edilen Hırvatistan’ın ekonomisi kimyasal ve plastik sanayi, elektronik, alüminyum, kağıt, tekstil ve turizme dayanmaktadır. Öte yandan, Hırvat ekonomisi temellerini tarım, ormancılık ve balıkçılık oluşturmaktadır.

Hırvatistan’a Turist Olarak Gidip Çalışmak Mümkün Müdür?

Hırvatistan’a turist olarak gitmek için Hırvatistan turist vizeye ihtiyaç duyulmaktadır. Hırvatistan turist vize sahibi kişilerin, Hırvatistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışma hakkı yoktur.

Hırvatistan’da çalışmak isteyen kişilerin çalışma iznine sahip olması gerekmektedir. Hırvatistan çalışma izni alabilmek için başvuru sahiplerinin Hırvatistan’da bulunan işyerlerinden kabul ve davet alması gerekmektedir. Hırvatistan’daki işyerinden kabul yazısı alan kişiler, diğer başvuru evrakları ile Hırvatistan çalışma izni için başvuru yapabilmektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: