18 Yaşın Altındakiler için İsviçre Vizesi

18 Yaş Altı Çocuklar ve Bebekler için İsviçre Vizesi ve Gerekli Evraklar

18 yaş altı çocuklar ve bebekler için İsviçre vizesi ve gerekli evraklar, standart vize başvuru sürecinden farklılık göstermektedir.

Çocuklar veya bebekler için İsviçre vizesi başvuru işlemleri yapılırken, talep edilen İsviçre ek vize evraklarının eksiksiz ve istenen kriterlere uygun olarak hazırlanmaması halinde vize reddi alınabilmektedir.

İsviçre vize danışmanlık hizmetleri: 0850 241 1868

Çocuklar ve Bebekler için İsviçre Vizesi Gerekli Midir?

T.C vatansaşı cocuklar ve bebekler için İsviçre vizesi gereklidir. İsviçre vizesi için başvuru sahibinin yaşına bağlı bir muafiyet olmamaktadır.

Çocukların İsviçre Vize Başvuruları Kim Tarafından Yapılabilir?

Reşit olmayan çocukların İsviçre vize başvuruları; çocuk adına ebeveynleri, vekalet verilmiş temsilci kişi tarafından yapılmalıdır.

Anne ve babası boşanmış çocuklar için vize başvurusu, velayet sahibi ebeveyn tarafından mahkeme kararı sunularak yapılabilmektedir.

Çocuklar için İsviçre Vize Başvuru Evrakları Nelerdir?

Çocuklar için İsviçre vize başvuru evrakları aşağıda listelenmiştir.

  • Muvafakatname: Tek seyahat edecek çocuklar için her iki ebeveynden onay alınarak, yalnız bir ebeveyni ile seyahat edecek çocuklar için diğer ebeveynden onay alınarak, boşanmış ebeveynlere sahip çocuklar için velayete sahip ebeveyn tarafından hazırlanan muvafakatnamenin noter tarafından onaylanması gerekmektedir.
  • Sponsorluk belgesi: 1. dereceden akraba tarafından yazılmış, başvuru sahibi çocuğun hangi masraflarının hangi gelir yoluyla karşılanacağını açıklayan sponsorluk mektubuna ek olarak sponsorun gelir durumunu gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.
  • Velayet kararı: Anne- baba boşanmış ise velayeti gösteren mahkeme kararının sunulması gerekmektedir.
  • Ölüm belgesi: Anne veya baba vefat etmiş ise ölüm belgesinin sunulması gerekmektedir.
  • Temsilciye ait evraklar: Çocuğun vize başvurusunun ebeveynler dışında 3. bir kişi tarafından yapılması halinde temsilciye ait kimlik ve vekaletname gibi belgelerin sunulması gerekmektedir.

18 yaş altındaki kişi, anne ve babası olmadan 3. bir kişi ile seyahat edecekse, beraber seyahat edecek kişinin geçerli İsviçre Schengen vizesi fotokopisi ve pasaport fotokopisinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

İsviçre Vize Başvurusu için Muvafakatname Nasıl Alırnır?

Çocukların İsviçre vize başvurusu için muvafakatname, 18 yaşından küçük kişilerin yurt dışı seyahatlerinde yazılması gereken bir belge olmaktadır ve amacı çocukların kaçırılmasına engel olmaktır.

İsviçre vize başvurusu için muvafakatname; çocuğun tek seyahat etmesi, ebeveynlerinden yalnızca biriyle seyahat etmesi, ebeveynlerinin boşanmış olması, vefat etmesi, yurt dışında yaşaması vb. durumlarına göre farklı olarak hazırlanmaktadır.

Tek seyahat edecek çocuklar için her iki ebeveynden onay alınarak, yalnız bir ebeveyni ile seyahat edecek çocuklar için diğer ebeveynden onay alınarak, boşanmış ebeveynlere sahip çocuklar için velayete sahip ebeveyn tarafından mahkemeden belge alarak, ebeveyni vefat etmiş kişiler için ölüm belgesi sunarak yazılan İsviçre vizesi için muvafakatnamenin; güncel olması, noterde onaylatılması ve aslıyla beraber fotokopisinin sunulması gerekmektedir.

Çocuk Adına İsviçre Vizesine Başvuracak Temsilcinin Sunması Gereken Belgeler

Çocuk adına İsviçre vizesine başvuracak temsilcinin sunması gereken belgeler; ebeveynin kimlik fotokopisi, ebeveyn tarafından yazılmış vekalet yazısı, kendi kimliğinin aslı ve fotokopisi ile beraber kendi İsviçre vizesinin etiket numarası olmaktadır.

18 Yaş Altı İsviçre Vizesi için Sponsorun Hazırlaması Gereken Evraklar

Reşit olmayan kişiler aileleri olmadan İsviçre’ye gidecekse seyhatleri sırasında yapılacak harcamaları karşılamak üzere bir sponsara ihtiyaç duyarlar.

18 yaş altı İsviçre vizesi için sponsorun hazırlaması gereken maddi evraklar, maddi yeterliliğini kanıtlayan belgelerden ve birinci dereceden bir akraba tarafından uygun formatta hazırlanmış ve imzalanmış İsviçre vize sponsor mektubu olmaktadır.

İsviçre Vize Başvurusu için Çocuklardan Parmak İzi Alınır Mı?

İsviçre vize başvurusu için, 0- 12 yaş çocuklardan parmak izi alınmazken; 12- 18 yaş arasındaki çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

Çocukların İsviçre Vize İşlemleri için Başvuru Ücreti İndirimli Midir?

Evet, çocukların İsviçre vize işlemleri için başvuru ücreti indirimlidir.

0- 6 yaş çocuklardan İsviçre vize harç ücreti alınmazken, 6- 12 yaş arası çocuklar için İsviçre vize harç ücreti 40 euro olarak tahsil edilmektedir.

Yaş ve Meslek Durumuna Göre Diğer İsviçre Vize Türleri Nelerdir?

Yaş ve meslek durumuna göre diğer İsviçre vize türleri aşağıda listelenmiştir.

  • Öğrenciler için İsviçre vizesi
  • Çalışanlar için İsviçre vizesi
  • Çalışmayanlar için İsviçre vizesi
  • Emekliler için İsviçre vizesi
Damla Yolbaz Güler Yazan: Damla Yolbaz Güler

Damla Yolbaz Güler holds a Bachelor’s degree in International Relations and a Master’s degree in European Union. She is the schengen area advisory director at Vizem.net and is the author of many articles.

Paylaş: