İtalya Din ve İnanç Kültürü

İtalya Dini ve İnanç Yapısı Nasıldır?

İtalya dini ve inanç yapısını inceleyen Pew Araştırma Merkezi’nin 2012 yılındaki raporuna göre İtalya’da halkın %83.3’ü Hristiyan, %12.4’ü Ateist ya da Agnostik, %3.7’si Müslüman, %0.2’si Budist, %0.1’i Hindu ve %0.3’ü diğer dinlerdendir.

İtalya’nın dini yapısı karışıktır ancak toplumun büyük kısmı Katolik olduğundan İtalya’nın inanılan dini Hristiyanlık olarak belirtilebilmektedir.

İtalya’nın Dini Nedir?

İtalya’nın dini yapısı çok dinli olmakla birlikte her dinin farklı mezhepleri ve inanç sınıfları bulunmaktadır. İtalya’da Hristiyanlık dini temel olarak Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık olmak üzere 3 mezhebe ayrılmaktadır. İtalya’da Katoliklik mezhebine ait Latin, Doğu, İtalyan- Arnavut, Ukrayna- Yunan ve Romanya- Yunan Katoliklikleri gibi inanç sınıfları bulunmaktadır. İtalya’da Ortodoksluk mezhebinde ise Roman, Yunan, Rus, Ukrayna, Kıpti, Etiyopya, Sırp ve Bulgar Ortodokslukları yer almaktadır. İtalya’da Protestanlıkla Pentakostal, Evangelist ve Afrika Pentakostalizmi gibi inanç sınıfları bulunmaktadır.

İtalya’da Müslümanlık, Sünnilik ve Şiilik olmak üzere iki temel mezhebe ayrılır. İtalya’da görülen diğer dinler ise Budizm, Hinduizm ve Judaizm’dir. İtalya’nın dini anlamda halkın farklı inanç sınıflarına mensup olduğu görülmektedir.

İtalya’da Hristiyanlık

İtalya’da Hristiyanlık, nüfusun %83.3’ünde görülmektedir. İtalya’da Hristiyanlık dininin 3 ana mezhebi olan Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık bulunmaktadır.

İtalya’da toplam 1600 kilise bulunmakta ve İtalya’da bulunan en önemli kiliseler Roma Katolik Kilisesi ve Yunan Ortodoks Kilisesi olmaktadır. İtalya kökenli en önemli Azizler arasında Aziz Vitrus ve Aziz Fabiola bulunmaktadır.

İtalya’da Protestanlık

İtalya’da Protestanlık oranı %0.3’tür. İtalya’da Protestanlığın Pentakostalizm, Afrika Neo-Pentakostalizm gibi çeşitli inanç sınıfları görülmektedir. İtalya’da daha çok kuzeyde olmak üzere 850 adet Protestan kilisesi bulunmaktadır.

İtalya’da Katoliklik

İtalya’da Katoliklik en yaygın inanç olup oranı %79.2’dir. İtalya özellikle Papa Francis’e ev sahipliği yaptığı için Katoliklik baskın mezhep olmaktadır. Roma Katolik Kilisesi ve St. Peter Bazilikası en önemli İtalya’daki en önemli Katolik yapılardır. İtalya’nın önemli Katolik Azizleri Aziz Francis ve Aziz Rainerus olarak görülmektedir.

İtalya’da Ortodoksluk

İtalya’da Ortodoksluk toplumun %3.5’lik kesiminde görülmektedir. İtalya’da Ortodoksluk etnik kökene göre farklı inanç sınıflarına bölünmektedir. İtalya’da Ortodoksluğun önemli yapıları arasında Yunan Ortodoks Kilisesi ve Sırp Ortodoks Kilisesi bulunur. İtalyan Ortodoks Azizlere örnek olarak Aziz Justin of Chieti ve Aziz Paternian verilebilmektedir.

İtalya’da Kilise Sayısı Kaçtır?

İtalya’daki kilise sayısı 1600’dür. İtalya’da Katoliklik yaygın olduğu için nüfusun yaklaşık %80’i Katolik kilisesine bağlıdır. İtalya’da Katolik kilisesine bağlı mezhepler Latin, Doğu, İtalyan- Arnavut, Ukrayna- Yunan ve Romanya- Yunan Katoliklikleri’dir.

İtalya’da Müslümanlık

İtalya’da Müslümanlık nüfusun %3.7’sinde görülmektedir. İtalya Avrupa’daki 4. büyük Müslüman popülasyonuna sahip ülkedir.

İtalya’da Cami Sayısı Kaçtır?

İtalya’da toplam 8 adet cami bulunmaktadır.

İtalya’da Musevilik

İtalya’da Musevilik toplumda %0.1 oranında görülmektedir. İtalya’da Museviler Seferad ve Aşkenaz mezheplerine bölünmektedir.

İtalya’da Budizm

İtalya’da nüfusun %0.3’ü Budisttir. İtalya’da Hristiyanlık ve Müslümanlık’tan sonra Budizm en yaygın görülen 3. dindir.

İtalya’da Hinduizm

İtalya’da Hinduizm, Pew Araştırma Merkezi’nin 2012 yılındaki raporuna göre nüfusun %0.1’inde görülürken, 2021 yılında bu oran %0.3’e çıkmıştır.

İtalya’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

İtalya’da inanç özgürlüğü inanç yapısının karışık olmasından dolayı gelişmiştir. İtalya’da toplumun büyük çoğunluğu Hristiyan olsa da azınlık dinler ve mezhepler için de ibadethaneler ve kutsal yapılar bulunmaktadır.

İtalya’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

İtalya’da laiklik çeşitli sözleşmeler ve anlaşmalarla devlet güvencesine alınmıştır. İtalya’nın Vatikan ile 1929 yılında imzaladığı ve din ile devlet işlerini birbirinden ayıran Laterano Antlaşması 1984 yılında yenilenmiştir. İtalya Devleti resmi olarak her inanç sınıfını tanıdığı için her inanca eşit olarak yaklaşmaktadır.

İtalya’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

İtalya’da din ve inanç sosyal yaşamı kişiye göre farklı etkilemektedir. İtalya’da yaygın inanç Katoliklik olduğu için oldukça fazla sayıda Katolik kilisesi ve bu kiliselere bağlı insan bulunmaktadır. İtalya’da bir dine mensup kişiler kendi inançlarına göre aktivitelere ya da toplantılara katılabilmektedir.

İtalya’da Din Eğitimi Nasıldır?

İtalya’da din eğitimi okulun bulunduğu bölgeye göre değişmektedir. İtalya’da özellikle Hristiyanlık dininin mezheplerinin etki alanları bulunmaktadır. İtalya’da okulun bulunduğu bölgede hangi mezhep yaygınsa o mezhebe uygun eğitim verilmektedir. İtalya’da devlet üniversitelerinin ilahiyat fakülteleri bulunmaktadır.

İtalya’da dini eğitim devlet okullarında ilkokul seviyesinden başlamakta ve dini eğitimin içeriğiyle ilgili kişinin ve ailesinin isteği de göz önüne alınmaktadır. İtalya’da birçok kilise bulunduğu için dini eğitim kilise okullarında da verilebilmektedir. İtalya’da din adamı olabilmek için herhangi bir kilise okulunda eğitim almak ve ilahiyat üzerine lisans eğitimi almak gerekmektedir.

İtalya’da din eğitimi almak isteyen Türkler, etnik kökenlerden bağımsız olarak istenilen dini eğitimi alabilmektedir. İtalya eğitim sistemi müfredatında her azınlık hakkına yer vermek zorunda olup, İtalya’da farklı etnik kökenler için azınlık okulları bulunmaktadır.

İtalya’ya Gidecek Olan Kişilerin Dini İnancına Bakılır Mı?

İtalya’ya gidecek olan kişilerin dini inancına bakılmaz. İtalya Konsolosluğu tarafından yapılan vize değerlendirmelerinde başvuru hamilinin dinine ya da ırkına göre ayrım yapılmaz.

İtalya’dan herhangi bir vize türüne başvuran kişilerin sadece kriterleri karşılamasına ve gerekli evrakları sunmasına bakılır. İtalya turist vizesi almak, finansal garantiler sağlandığı ve seyahat planı detaylı olarak yapıldığı sürece zor değildir.

İtalya’da Görülebilecek Ünlü Dini Mimari Yapılar Nelerdir?

İtalya’da görülebilecek ünlü dini mimari yapılar aşağıda listelenmiştir.

  • Duomo Katedrali
  • Superga Katedrali
  • St. John Lateran Bazilikası
  • Santa Maria della Grazie Kilisesi
  • Santa Maria Cosmedin Kilisesi’
  • Sistina Şapeli
  • San Nicola Bazilikası
  • Floransa Büyük Sinagogu

İtalya’da görülebilecek ünlü dini mimari yapılar genellikle klasik İtalyan mimarisi ile yapılmıştır ve duvarlarında küçük balkonlar, heykeller ve freskler bulunmaktadır.

İtalya’da Batıl İnançlar Nelerdir?

İtalya’da görülen batıl inançlar aşağıda listelenmiştir.Zeytinyağı dökülmesi: Tarihsel süreç boyunca zeytinyağının pahalı olması dolayısı ile İtalyanlar zeytinyağının yere dökülmesinin kötü şans getireceğine inanırlar.

17 sayısı: Çoğu İtalyan 17 sayısını uğursuz kabul eder çünkü 17 sayısının Roma rakamları ile yazılmış hali Latince’de “öldüm” kelimesinin bir anagramıdır.

Krizantem çiçekleri: İtalya’da krizantem çiçekleri daha çok yas göstergesi olarak sevilen insanların mezarlarına konulur. Krizantem çiçeğinin bir kişiye verilmesi ile o kişinin yakın zamanda yas tutacağına inanılır.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: