İtalyan Edebiyatı

İtalyan Edebiyatı,Yazarları ve Eserleri

İtalyan edebiyatı yazarları ve eserleri, genellikle İtalyanca yazmak ve yazılmakla birlikte İtalya’da konuşulan diğer dilleri ve yakından ilişkili dilleri de kapsayan ve literatüre çeşitli atıflarda bulunan bir edebiyat çeşididir. İtalyan edebiyatı 12. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır. Ritmo Laurenziano günümüze ulaşan ilk İtalyan eseridir. Süregelen zamanlarda edebiyatında gelişmesiyle de 13. yüzyılda Toskana lehçesi modern İtalya edebiyatı için önemli bir lehçe haline gelmiştir.di. Latinceye çok benzeyen Toskana lehçesi, 13. yüzyılın sonunda diğer bütün lehçeleri gerisinde bırakarak insanların hem edebiyatta hemde günlük hayatlarında kullandıkları bir lehçe olmuştur.du.

İtalya Edebiyatı Dönemleri Nedir?

İtalya edebiyatı dönemleri Rönesans hareketiyle başlamıştır. Rönesans’ın en büyük temsilcileri Dante, Petrarca ve Boccacio 14. yüzyılda halk dilini yazı haline getirerek İtalyan edebiyatının oluşumunun ilk adımını atmışlardır.

15. yüzyılda İtalya’da Hümanizm akımı güçlenerek eski Yunan ve Latin klasiklerin yeniden incelenmesine sebebiyet vermiştir. 16. yüzyılın modern İtalyan edebiyatı ekolleri ise Aristo, Tasso gibi destan şairleri olmuştur. Süregelen dönemlerde ise İtalyan edebiyatı batılı akımların etkisi altında kalmıştır.

İtalya Edebiyatının En Önemli Yazarları Kimlerdir?

İtalya edebiyatının en önemli yazarlarından birisi Ludovico Ariosto’dur. 1474- 1533 yılları arasında yaşamış olan Ariosto, ‘Hümanizm’ terimini icat etmesiyle ünlüdür. Epik aşk şiirleriyle de bilinen Ariosto, Rönesans dönemi Hümanizmine ışık tutmuştur.

1923 - 1985 yılları arasında yaşamış olan Italo Calvino İtalyan bir gazeteci ve yazardır. En ünlü romanı vefatından 6 sene önce yayımlanan ‘’Bir Kış Gecesi Bir Gezgin’’ isimli postmodern klasiktir. General Gabriele D’Annunzio, 1863- 1938 yılları arasında yaşamış ve 1. Dünya Savaşı’nda asker olan bir ünlü bir yazar ve şairdir. Şiir ve kurgu üzerine çalışmaya başlamadan önce gazetecilik kariyeri yapmıştır. 1932- 2016 yılları arasında yaşamış İtalyan Umberto Eco, bir göstergebilimci ve filozoftur. Eco, 40’lı yaşlarının başında Bologna Üniversitesi’nde profesör olarak çalışmaya başlamasıyla göstergebilim gelişmelerine önemli katkılar sağlamıştır. Alessandro Manzoni, 1785 - 1873 yılları arasında yaşamış dünya edebiyatında da bir başyapıt olarak anılan ‘’Nişanlılar’’ isimli romanın yazarıdır. Nişanlılar eseri aynı zamanda vermiş olduğu milliyetçi mesajlarla ve modern İtalyan dilinin gelişmesinde önemli bir rol oynamasıyla bilinmektedir.

Dante Kimdir?

Dante Alighieri, 1265- 1321 yılları arasında yaşamış İtalyan şair, düzyazı yazarı, edebiyat kuramcısı, ahlak filozofu ve siyaset düşünürüdür. Dante, kilise ve devlet ve siyaset felsefesi konularını eserlerinde işlerdi. Floransa doğumlu Dante’nin en önemli eseri İlahi Komedya olmakla birlikte, Yöresel Edebiyat ve Şölen de önemli eserlerindendir.

Francesco Petrarca Kimdir?

Francesco Petrarca, 1304- 1374 yılları arasında yaşamış İtalyan bir bilgin, şair ve hümanist olarak tanınmaktadır. Petrarca, rönesans döneminde lirik şiiri gelişmesine ışık tutmuştur. Petrarca seyahat eden, bilginleri ziyaret eden, klasik el yazmaları bulmak için manastır kütüphanelerini araştıran bir yazar olarak bilinmektedir. Çağının en büyük alimi olarak kabul edilmiştir ve en önemli eseri Canzoniere’dir.

Giovanni Boccaccio Kimdir?

Giovanni Boccaccio, 1313- 1375 yılları arasında yaşamış İtalyan bir yazar ve şairdir. En önemli eseri Decameron olan Boccaccio, Rönesans Hümanizmi için önemli bir isimdir. Bulunduğu çağda Realizmi, hisleri ve zekasıyla önemli bir yazar haline gelmiştir. Diğer eserleri ise Rime, Filocolo, Filostrato, Elegia di Madonna Fiammetta ve Commento alla Comedia’dır.

Niccolò Machiavelli Kimdir?

Niccolò Machiavelli, 1469- 1527 yılları arasında yaşamış İtalya rönesans dönemi siyaset filozofu ve devlet adamıdır ve yazardır. Yaşadığı dönemde Floransa Cumhuriyeti’nin sekreterliğini yapan Machiavelli’nin en önemli eseri Prens’dir. Diğer değerli eserleri ise Livy’nin İlk On Kitabı Üzerine Söylemler ve Floransa Tarihleri’dir.

Francesco Guicciardini Kimdir?

Francesco Guicciardini, 1483- 1540 yılları içinde yaşamış, doğduğu şehrin tarihi, hükümeti hakkında çok sayıda eser yazmış Floransalı aristokrat ve papalık yöneticisi olan bir yazardır. Guicciardini’nin en önemli eseri İtalyan savaşları döneminde yazmış olduğu İtalya Tarihi eseridir. Diğer eserleri ise Floransa Tarihi, Machiavelli’nin Konuşmalarına İlişkin Gözlemler, Siyasal ve Sivil Anılar ve Floransa’nın Yönetimi Üzerine Söyleşi şeklindedir.

Ludovico Ariosto Kimdir?

Ludovico Ariosto, 1474- 1533 yılları arasında yaşamış, epik şiirler yazan, İtalyan bir şairdir. Ariosto’nun en önemli eserlerinden birisi olan Öfkeli Orlando eseri İtalya rönesansının edebi eğilimlerinin ve manevi tutumların en önemli ifadesi olarak kabul edilmiştir. Dikkate değer diğer bir eseri ise Hiciv’dir.

Pietro Bembo Kimdir?

Pietro Bembo, 1470- 1547 yılları arasında yaşamış olan en eski İtalyan gramer yazarı ve İtalyan edebi dilinin kurulmasında önemli yardımları bulunan bir rönesans kardinalidir. Pietro Bembo’nun Çalışma konuları İtalyanca ve dilbilgisidir ve en önemli eseri Yerel Dil Tartışmaları’dır. Diğer eserleri ise Gli Asolani, Ludovico Ariosto Sistemizasyonu şeklindedir.

Carlo Goldoni Kimdir?

Carlo Goldoni, 1707 - 1793 yılları arasında yaşamış İtalyan bir oyun yazarıdır. Eserleri yaşadığı çağın en ünlü ve en sevilen oyunları haline gelmiştir. Oyunları izleyiciler tarafından zeka ve dürüstlük kavramlarını işlemesiyle beğenilmiştir. Goldoni oyunlarında, orta sınıfın yaşamlarını, değerlerini ve çatışmalarını dramatize ederek sunmuştur. Genellikle Fransızca ve İtalyanca yazan Goldoni, oyunlarında Venedik dilinden, bölgesel yerel dillerden ve konuşma lehçelerinden de yararlanmıştır. Komedi türünde eserler veren Goldoni’nin en önemli iki eseri İki Efendinin Hizmetçisi ve Hanın Hanımı’dır.

Alessandro Manzoni Kimdir?

Alessandro Manzoni, 1785 - 1873 yılları arasında yaşamış İtalyan şair ve yazardır. Manzoni İtalyan bir milliyetçi ve vatansever olarak bilinmekte ve eserleri dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer almaktadır. Romantizm türünde eserler veren Manzoni’nin başyapıtlar arasında yer alan eseri Kutsal İlahiler’dir.

Luigi Pirandello Kimdir?

Luigi Pirandello, 1867 - 1936 yılları arasında yaşamış İtalyan oyun yazarı, romancı, kısa öykü yazarı ve 1934 Nobel Edebiyat Ödülü sahibidir. 1921 senesinde yazmış olduğu Yazar Arayışında Altı Karakter isimli eseri modern drama türüne önemli bir yenilikçi eser görevi görmüştür. Pirandello’nun önemli eserleri; Bir Hiçbiri ve Yüz Bin, Eğer Olduğunu Düşünüyorsan Haklısın ve Yaşlı ve Genç’tir.

Grazia Deledda Kimdir?

Grazia Deledda, 1871 - 1936 yılları arasında yaşamış gerçekçilik akımından etkilenen İtalyan bir romancıdır. 1926’da Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştür. Deledda’nın en önemli eserleri Küller ve Anne’dir.

Umberto Eco Kimdir?

Umberto Eco, 1932 - 2016 yılları arasında yaşamış İtalyan edebiyat eleştirmeni, romancı ve işaretbilimcidir. En ünlü romanı 1980 yılında yazdığı Gülün Adı isimli romanıdır. Eco’nun çalışma konuları göstergebilimdir ve diğer değerli eserleri Foucault Sarkacı, Düşmanı İcat Etmek ve Diğer Rastgele Yazılar’dır.

İtalyan Yazarların En Ünlü Kitapları Nelerdir?

İtalyan yazarların en ünlü kitaplarından birisi, daha sonra televizyon şovu halinde de yayımlanan Andrea Camilleri’nin Sicilya’da Ölüm Müfettiş Montalbano serisinin ilk 3 romanıdır. Bir diğer ünlü kısa roman ise Niccolo Ammanati’nin yazmış olduğu hayali bir köyde geçen Korkmuyorum isimli romandır. İtalyan edebiyatında büyülü gerçeklik tarzında yazılmış olan en ünlü romanlardan birisi, Allessandro Baricco’nun ikinci romanı olan Okyanus Deniz isimli romandır. Mutluluktan Önceki Gün romanı, İtalyan edebiyatının önemli eserleri arasında yer almakta olup 2009 yılında Erri De Luca tarafından yazılmıştır.

The Name of the Rose - Umberto Eco

Umberto Eco’nun The Name of the Rose (Gülün Adı) isimli eseri 1327 yılında İtalyan manastırında geçmektedir. The Name of the Rose adlı eserde sapkınlıktan şüphelenilen bir soruşturma, 7 tuhaf ölümle daha karmaşık bir hale gelmektedir. Umberto Eco’nın ilk eseri olması ve Eco’yu dünya kamuoyu gündeme getirmesi sebebiyle Gülün Adı, İtalyanlar tarafından önemli bir eser niteliğindedir. Eco’nun eserine tarih bilgileriyle de süslemesi okurlar tarafından beğenilmesinde önemli bir etken olmuştur.

Divine Comedy - Dante Alighieri

Divine Comedy (İlahi Komedya) Dante Alighieri’nin 1321 yılında ölümünden 1 sene önce tamamlamış olduğu anlatı şiir tarzında yazılmış bir edebi eserdir. İlahi Komedya, İtalyan edebiyatı için önde gelen ve dünya edebiyatı için en büyük eserlerden birisi olarak kabul edilmiştir. Dante İlahi Komedya eserini öbür dünyaya dair hayali bir vizyonu, Batı Kilisesi’nde gerçekleştirdiği bir kurgu ile ele almıştır. İlahi Komedya; Cehennem, Cennet ve Araf olarak 3 bölümden oluşmaktadır.

Zeno’s Conscience - Italo Svevo

Zeno’s Conscience (Zeno’nun Vicdanı) Italo Svevo tarafından yazılan, James Joyce tarafından keşfedilen ve tanıtılan bir İtalyan klasiğidir. Italo Svevo’nun başyapıtı olan Zeno’nun Vicdanı eserinde umutsuz, zeki, bahtsız, süpheci ve suçluluk hisleriyle dolu olan bir adamın hikayesi anlatılmaktadır. Öncü bir psikanalitik roman niteliği taşıması, Zeno’nun Vicdanı’nın okuyucunun beğenisini kazanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Heart - Edmondo De Amicis

Edmondo De Amicis tarafından kaleme alınan Heart (Kalp), ilk kez 1886 yılında Milano’da yayımlanmış, birden fazla bölümden oluşan bir çocuk romanıdır. Amicis için büyük bir başarı olan Kalp romanı yazarı, 9 yaşındaki Enrico’nun günlüğü şeklinde yazılmıştır. Çocuk romanı olmasına rağmen her yaştan insana hitap ettiği ve her yaştan insanın bir şeyler bulabilmesi Kalp eserinin beğenilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Invisible Cities - Italo Calvino

Invisible Cities (Görünmez Kentler), Italo Calvino tarafından 1972 yılında yayımlanmış bir eserdir. Görünmez Kentler’in baş karakterleri Marko Polo ve Kubilay Han’dır ve eserde bu iki baş kahramanların satranç oynarken ettiği sohbetlerden oluşmaktadır. Görünmez kentler’de diyalektik ikili karşıtlıklar görülmektedir ve bu eser göstergebilim açısından önemli bir yerde olmaktadır.

Morning Sea - Margaret Mazzantini

Morning Sea (Sabah Denizi), Margaret Mazzantini yazılmış olan lirik bir eserdir. Kıtalar arasında gidip gelen iki aile ve denize odaklanan Sabah Denizi, yazıldığı zamanın karanlığını, belirsizliğini yansıtmaktadır. Kısa ama duygusal yönü güçlü olduğu için okur tarafından beğenilen bir eserdir.

Dünya Edebiyatından İtalyan Kültürü ile İlgili Eserler Nelerdir?

Dünya edebiyatından İtalyan kültürü ile ilgili eserler aşağıda listelenmiştir.

Bir İtalyan Eğitimi - Tim Parks Kadınlar Zaten Böyledir - Michael Dibdin Roma Yağmalaması - Alexander Stille İtalyan Yemeklerine Oxford Arkadaşı - Gillian Riley Calcio: Bir İtalyan Futbolu Tarihi - John Foot İtalyan Yolculuğu - Goethe

İtalya dünyaya Rönesans ve modern batı kültürünün temellerini vermiştir. Dünya edebiyatının İtalyan kültürü ile harmanlanması ise dünya edebiyatındaki eserler sayesinde olmuştur.

Italian Neighbors - Tim Parks

Italian Neighbors (İtalyan Komşular), Tim Parks tarafından eşiyle çıktığı İtalya gezisi sırasında yazmış olduğu bir seyahat kitabıdır. Parks’ın İtalyan insanları, İtalya’daki yerlerin nasıl birer yer ve insan olmaktan çıkıp tanıdık olma yolunda ilerleme sürecini anlatmasıyla, bir seyahat yazısından fazlası olmaktadır. Türkiye’de şuan çevirisi bulunmamaktadır.

Midnight in Sicily - Peter Robb

Midnight in Sicily (Sicilya’da Gece Yarısı), Peter Robb tarafından yazılmış, İngilizce bir romandır. Güney İtalya’da yaşamının 14 senesini geçiren Robb, eserini bu süre zarfında kaleme almıştır. Sicilya’da Gece Yarısı, Robb’un 14 senesinin geçmiş olduğu bölgeler olan; Mezzogiorno, Sicilya ve Napoli’nin kültürünü, tarihini, sanatını, edebiyatını ve politikasını ortaya koyarak organize suç dünyasını incelemektedir. Türkiye’de çevirisi bulunmamaktadır.

Under the Tuscan Sun - Frances Mayes

Under the Tuscan Sun (Toskana Güneşi), Frances Mayes tarafından yazılmış ve aynı zamanda sinema dünyasına kazandırılmış önemli bir eserdir. Toskana kırsalı üzerinde geçen Toskana Güneşi, Toskana topraklarının mutfağından, bahçesinden, aşkından, mevsimlerinden ilham alınarak yazılmış, içerisinde yemek tarifleri de bulunduran bir kitaptır.

İtalya Kültürünün Edebiyat Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

İtalyan edebiyatı, MÖ 753’te Roma’nın kurulmasından sonra başlamıştır. Modern İtalyan Edebiyatının temeli, 13. yüzyılın ilk yıllarından başlamakta olup oluşumunda Assisi’nin Aziz Francis’i yarattığı dini canlanma önemli olmaktadır.

İtalya kültürünün edebiyat üzerinde etkileri, ilk olarak Roma’nın kuruluşu zamanında görülmeye başlamıştır. Orta Çağ’da İtalyanlar; Paris, Bologna, Padua, Vicenza, Napoli, Salerno, Modena ve Parma’da üniversiteler kurarak İtalyan kültürünün yayılması için eserler yazmıştır.

İtalyan edebiyatı, İtalyanlar tarafından kültürün korunması ve yayılmasında önemli bir araç olarak görülmektedir.

İtalya’da Görülmesi Gereken Edebiyat Müzeleri Nelerdir?

İtalya’da görülmesi gereken edebiyat müzeleri aşağıda listelenmiştir.

  • Keats - Shelley Anıt Evi
  • Antico Caffe Greco
  • Casa di Goethe
  • Nazionale Braidense Kütüphanesi
  • Comunale dell’Archiginnasio Kütüphanesi
  • Malatestiana Kütüphanesi
  • Riccardiana Kütüphanesi

Başkenti Roma olan İtalya; kültürel başarıları, tarihi, sanatsal etkisi, yerel yaratıcı topluluklarını beslemesiyle dünya çapındaki sanatçıları kendisine çekmeyi başarmış bir ülkedir. İtalya Schengen vizesiyle gidilen bir ülke olmakla birlikte tarih ve edebyiat severlerin ziyaret etmeyi tercih ettiği bir ülkedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: